Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 487

Rīgā 2018. gada 7. augustā (prot. Nr. 37 48. §)
Noteikumi par ārstniecības iestāžu pievienošanos Eiropas references tīkliem
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma
55.panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības ārstniecības iestādēm, kuras vēlas brīvprātīgi pievienoties Eiropas references tīkliem (turpmāk – tīkli);

1.2. kārtību, kādā ārstniecības iestādes pievienojas tīkliem.

II. Prasības ārstniecības iestādēm, kuras vēlas brīvprātīgi pievienoties tīkliem

2. Ārstniecības iestādes, izvērtējot resursus un darbības jomas, kā arī nodrošinot specializētu multidisciplināru aprūpi pacientiem ar retu vai maz izplatītu, sarežģītu slimību vai nodrošinot aprūpi atsevišķas šādas slimību grupas pacientiem (tai skaitā šo slimību diagnostiku un ārstēšanu, izmantojot zinātniskās pētniecības atziņas un veicot ārstniecības personu apmācību), var brīvprātīgi pievienoties:

2.1. esošam tīklam;

2.2. kopīgai jauna tīkla veidošanai sadarbībā ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu attiecīgās medicīnas jomas ārstniecības iestādēm.

3. Brīvprātīgi pievienoties šo noteikumu 2.1. vai 2.2. apakšpunktā minētajam tīklam var ārstniecības iestādes, kuras reģistrētas Ārstniecības iestāžu reģistrā.

III. Kārtība, kādā ārstniecības iestādes pievienojas tīkliem

4. Ārstniecības iestāde pirms dokumentu iesniegšanas Eiropas Komisijai vēršas Veselības inspekcijā (turpmāk – inspekcija) ar attiecīgu iesniegumu, lai saņemtu apliecinājumu par ārstniecības iestādes atbilstību.

5. Inspekcija, izvērtējot Ārstniecības iestāžu reģistrā pieejamo informāciju, izsniedz rakstveida apliecinājumu, ka ārstniecības iestāde atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā.

6. Ārstniecības iestāde, kura vēlas brīvprātīgi pievienoties esošam tīklam, Eiropas Komisijai iesniedz:

6.1. dalības pieteikumu. Tajā norāda tīklu (nosaukums), kuram vēlas pievienoties, un iekļauj:

6.1.1. aizpildītu pieteikuma veidlapu ar pašnovērtējuma aptaujas lapu (pieejama inspekcijas tīmekļvietnē);

6.1.2. dokumentus, kas apliecina ārstniecības iestādes atbilstību dalībai attiecīgajā tīklā (pieejami inspekcijas tīmekļvietnē);

6.1.3. ziņas par ārstniecības iestādes pārstāvi (vārds, uzvārds un kontaktinformācija);

6.2. šo noteikumu 5. punktā minēto apliecinājumu.

7. Ārstniecības iestāde, kura vēlas pievienoties kopīgai jauna tīkla veidošanai sadarbībā ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu attiecīgās medicīnas jomas ārstniecības iestādēm, Eiropas Komisijai iesniedz:

7.1. kopīgi izstrādātu tīkla izveides pieteikumu attiecīgajā medicīnas jomā. Tajā norāda pieteiktā tīkla nosaukumu un iekļauj:

7.1.1. aizpildītu tīkla izveides pieteikuma veidlapu ar pašnovērtējuma aptaujas lapu (pieejama inspekcijas tīmekļvietnē);

7.1.2. dokumentus, kas pamato jauna tīkla izveidi (pieejami inspekcijas tīmekļvietnē);

7.1.3. apliecinājumu, ka ārstniecības iestādes, kas iesniedz pieteikumu, pārstāv vienu medicīnas jomu un sniedz aprūpi attiecīgās slimību grupas pacientiem;

7.1.4. ziņas par ārstniecības iestādi (nosaukums), kura darbosies kā tīkla koordinators, un minētā koordinatora pārstāvi (vārds, uzvārds un kontaktinformācija);

7.1.5. ziņas par ārstniecības iestādēm (nosaukumi), kuras iesniegušas pieteikumu;

7.2. šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto dalības pieteikumu;

7.3. šo noteikumu 5. punktā minēto apliecinājumu.

8. Pēc šo noteikumu 6. vai 7. punktā minēto dokumentu iesniegšanas ārstniecības iestāde no Eiropas Komisijas izvēlētās novērtēšanas iestādes saņem novērtējuma ziņojumu. Ārstniecības iestāde ir tiesīga divu mēnešu laikā pēc novērtējuma ziņojuma saņemšanas sniegt novērtēšanas iestādei komentārus par minētā ziņojuma saturu.

9. Ja saņemtais ārstniecības iestādes novērtējums ir negatīvs, ārstniecības iestāde lemj, vai pieteikumu un novērtējuma ziņojumu iesniegt pārskatīšanai Eiropas Savienības dalībvalstu izveidotai dalībvalstu padomei.

10. Pēc ārstniecības iestādes apstiprināšanas dalībai tīklā tā minēto informāciju paziņo Nacionālajam veselības dienestam pārrobežu veselības aprūpes kontaktpunkta darbības nodrošināšanai. Nacionālais veselības dienests informāciju par ārstniecības iestādes dalību tīklā ievieto savā tīmekļvietnē.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša
10.08.2018