Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 289

Rīgā 2018. gada 22. maijā (prot. Nr. 25 10. §)
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019. mācību gadā
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4. panta 12. punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

II. Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

2. Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

2.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;

2.2. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;

2.3. matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 27. februārī.

3. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa notiek 2019. gada 5. martā.

III. Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

4. Diagnosticējošie darbi notiek:

4.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa - 20. februārī;

4.2. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa - 20. februārī;

4.3. matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 26. februārī;

4.4. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2019. gada 28. februārī;

4.5. dabaszinībās (rakstiski) – 2019. gada 7. martā.

IV. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

5. Eksāmeni notiek:

5.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 22. maijā, mutvārdu daļa - 22. un 23. maijā;

5.2. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) - rakstu daļa - 2019. gada 22. maijā, mutvārdu daļa - 22. un 23. maijā;

5.3. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 29. maijā, mutvārdu daļa - 29. un 30. maijā;

5.4. matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 4. jūnijā;

5.5. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 6. jūnijā, mutvārdu daļa - 6. un 7. jūnijā; 

5.6. Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 11. jūnijā.

6. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

6.1. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) - 2019. gada 13. jūnijā;

6.2. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - 2019. gada 17. jūnijā;

6.3. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - 2019. gada 17. jūnijā;

6.4. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – 2019. gada 19. jūnijā;

6.5. matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 21. jūnijā;

6.6. Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 26. jūnijā.

V. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

7. Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

7.1. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

7.1.1. angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 12. martā, mutvārdu daļa – 12., 13. un 14. martā;

7.1.2. vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2019. gada 13. martā;

7.1.3. krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 14. martā, mutvārdu daļa – 14. un 15. martā;

7.1.4. franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2019. gada 15. martā;

7.2. latviešu valodā (rakstiski) - 2019. gada 21. maijā;

7.3. matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 24. maijā.

8. Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

8.1. centralizētais eksāmens notiek:

8.1.1. Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 28. maijā;

8.1.2. fizikā (rakstiski) - 2019. gada 30. maijā;

8.1.3. bioloģijā (rakstiski) - 2019. gada 5. jūnijā;

8.1.4. ķīmijā (rakstiski) - 2019. gada 7. jūnijā;

8.2. eksāmens notiek:

8.2.1. informātikā (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 3. jūnijā, praktiskā daļa - 3. un 4. jūnijā;

8.2.2. ģeogrāfijā (rakstiski) - 2019. gada 10. jūnijā;

8.2.3. ekonomikā (rakstiski) - 2019. gada 12. jūnijā;

8.2.4. mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2019. gada 14. jūnijā.

9. Eksāmenu norises laikus mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, bet nav norādīti šo noteikumu 7. un 8. punktā un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2019. gada 20. maija līdz 21. jūnijam.

10. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā:

10.1. obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

10.1.1. izglītojamā izvēlētajā svešvalodā (kombinēti) - 2019. gada 17. jūnijā;

10.1.2. latviešu valodā (rakstiski) - 2019. gada 19. jūnijā;

10.1.3. matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 21. jūnijā;

10.2. izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

10.2.1. Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 25. jūnijā;

10.2.2. bioloģijā (rakstiski) - 2019. gada 27. jūnijā;

10.2.3. fizikā (rakstiski) - 2019. gada 1. jūlijā;

10.2.4. ķīmijā (rakstiski) - 2019. gada 3. jūlijā;

10.2.5. ekonomikā (rakstiski) – 2019. gada 5. jūlijā;

10.2.6. mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2019. gada 8. jūlijā;

10.2.7. informātikā (kombinēti) - 2019. gada 10. jūlijā;

10.2.8. ģeogrāfijā (rakstiski) - 2019. gada 12. jūlijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
26.05.2018