Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 160

Rīgā 2018. gada 18. aprīlī (prot. Nr. 20 14. §)

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Iekšlietu ministrijai nodot bez atlīdzības Iecavas novada pašvaldības īpašumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā:

1.1. 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 0752) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 0752) 0,04 ha platībā un garāžas (būves kadastra apzīmējums 4064 010 0752 001) - Rīgas ielā 18B, Iecavā, Iecavas novadā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra numurs 4064 010 0794) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 0794) 0,0874 ha platībā un administratīvo ēku (būves kadastra apzīmējums 4064 010 0794 001) - Rīgas ielā 18C, Iecavā, Iecavas novadā.

2. Iecavas novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus:

2.1. izmantot pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 12. punktu - sabiedriskās kārtības nodrošināšanai un žūpības un netiklības apkarošanai;

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Iecavas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Iecavas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

18.04.2018
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.