Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 23.03.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 770

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 32. §)
Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
5. panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Tieslietu ministrija sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Cenrāža 1., 2., 3., 4., 5., 7. un 8. punktā minēto pakalpojumu var saņemt steidzamības kārtā piecu darbdienu laikā, norādot precīzu civilstāvokļa akta reģistrācijas gadu un vietu vai ziņas par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu. Maksai par šādu pakalpojumu piemēro koeficientu 3.

(Grozīts ar MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 123)

4. No samaksas par pakalpojumu, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, atbrīvo:

4.1. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

4.2. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;

4.3. bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

4.4. daudzbērnu ģimeni.

5. Persona par pakalpojumu norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas.

6. Maksājumu veic, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

6.1. ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

6.2. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī.

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumus Nr. 738 "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 174. nr.).

8. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 770
Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 123)

Nr. p. k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN (euro)PVN (euro)*Cena ar PVN (euro)
1.Izziņa par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa akta reģistra ieraksta neesību1 gab.7,000,007,00
2.Atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājums vai izziņa par minēto atļauju vai lēmumu1 gab.6,000,006,00
3.Dokumenta atvasinājums no dzimtsarakstu arhīva1 gab.5,000,005,00
4.Izziņa, ja civilstāvokļa akta reģistra ieraksts nav saglabājies1 gab.3,000,003,00
5.Izziņa, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu**1 gab.5,000,005,00
6.Pasta izdevumi par dokumentu nosūtīšanu uz ārvalstīm***1 gab.4,000,004,00
7.Daudzvalodu standarta veidlapa izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai atkārtotai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai****1 gab.7,000,007,00
8.Ar drošu elektronisko parakstu parakstīta daudzvalodu standarta veidlapa izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju****1 gab.5,000,005,00
Piezīmes. 

1. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2. ** Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrāža pielikuma 1., 2. un 4. punktā norādītā izziņa.

3. *** Par Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrāža pielikuma 1., 2., 3., 4. un 7. punktā norādītā dokumenta nosūtīšanu uz ārvalstīm, ar kurām Latvijas Republikai nav noslēgts tiesiskās sadarbības līgums par tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās.

4. **** Veidlapu, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 16. jūlija Regulā (ES) 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012, var pievienot publiskiem dokumentiem, kurus Tieslietu ministrija izsniegusi, sākot ar 2013. gada 1. janvāri.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
23.03.2019