Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Pirmo grozījumu Saprašanās memorandā starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību

1. pants. 2016. gada 25. maijā parakstītais Pirmais grozījums Saprašanās memorandā starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību (turpmāk - Saprašanās memoranda grozījums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Saprašanās memoranda grozījumā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.

3. pants. Saprašanās memoranda grozījums stājas spēkā tā 2. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Saprašanās memoranda grozījums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 21. septembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 3. oktobrī

first amendment
To the
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
AMONG
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LATVIA,
The Ministry of Defence of the Republic of Estonia,
The Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany,
The Ministry of Defence of the Italian Republic,
The Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania,
The MinistER of National Defence of the Republic of Poland
and
The Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
CONCERNING
THE ESTABLISHMENT, ADMINISTRATION AND OPERATION OF
THE NATO STRATEGIC COMMUNICATIONS CENTRE OF EXCELLENCE

The Participants of the Memorandum of Understanding among the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, the Ministry of Defence of the Italian Republic, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Minister of National Defence of the Republic of Poland and the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the Establishment, Administration and Operation of the NATO Strategic Communications Centre of Excellence (NATO StratCom COE Operational MOU), signed on 1 July 2014, will amend NATO StratCom COE Operational MOU in accordance with its Section 18.2.

1. The Annex A to the NATO StratCom COE Operational MOU will be amended to read as follows:

"Annex A to the NATO StratCom COE Operational MOU

Participation Table

Participants Number of Assigned cost share positions
The Ministry of Defence of the Republic of Estonia 1
The Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany 2
The Ministry of Defence of the Italian Republic 1
The Ministry of Defence of the Republic of Latvia 13
The Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania 2
The Minister of National Defence of the Republic of Poland 1
The Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1
Total Number of Assigned positions 21"

2. This Amendment will come into effect on the date of the last signature thereto and will be applied from 1 January 2016.

3. One original of this Amendment is signed in the English language. The original of this Amendment will be deposited with the Framework Nation, which will transmit certified copies to each of the Participants to the NATO StratCom COE Operational MOU and HQ SACT.

THE FOREGOING REPRESENTS THE UNDERSTANDING REACHED AMONG THE Participants to the NATO StratCom COE Operational MOU.

For the Ministry of Defence of the Republic of Latvia:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Ministry of Defence of the Republic of Estonia:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Ministry of Defence of the Italian Republic:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Minister of National Defence of the Republic of Poland:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: ______________

Neoficiāls tulkojums

Pirmais grozījums Saprašanās memorandā starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību

Saprašanās memoranda starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību (turpmāk - Saprašanās memorands par Centra izveidošanu), kas parakstīts 2014.gada 1.jūlijā, Dalībnieki Saprašanās memorandā par Centra izveidošanu izdara grozījumus saskaņā ar tā 18.panta 2.apakšpunktu.

1. Saprašanās memoranda par Centra izveidošanu pielikums A tiek grozīts šādi:

"MOU par NATO StratCom COE darbību, A pielikums

Dalībnieku tabula

Dalībnieki Piešķirto izmaksu daļu skaits
Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija 1
Vācijas Federatīvās Republikas Federālā aizsardzības ministrija 2
Itālijas Republikas Aizsardzības ministrija 1
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija 13
Lietuvas Republikas Nacionālā Aizsardzības ministrija 2
Polijas Republikas Nacionālā Aizsardzības ministrija 1
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās karalistes Aizsardzības ministrija 1
Piešķirto amatu skaits 21"

2. Šis grozījums stājas spēkā pēdējā paraksta datumā un tiek piemērots no 2016.gada 1.janvāra.

3. Šis grozījums ir parakstīts vienā oriģinālā angļu valodā. Šī grozījuma oriģināls tiek deponēts Uzņēmējvalstij, kura nodod apliecinātas kopijas katram Saprašanās memoranda par Centra izveidošanu Dalībniekam un HQ SACT.

IEPRIEKŠ IZKLĀSTĪTAIS IR SAPRAŠANĀS MEMORANDA PAR CENTRA IZVEIDOŠANU DALĪBNIEKU SASNIEGTĀ VIENOŠANĀS.

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts

Vārds, uzvārds

Amats

Vieta/datums

Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts

Vārds, uzvārds

Amats

Vieta/datums

Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts

Vārds, uzvārds

Amats

Vieta/datums

Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts

Vārds, uzvārds

Amats

Vieta/datums

Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts

Vārds, uzvārds

Amats

Vieta/datums

Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra vārdā

Paraksts

Vārds, uzvārds

Amats

Vieta/datums

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās karalistes Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts

Vārds, uzvārds

Amats

Vieta/datums

04.10.2017