Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu

1. pants

Persona iegūst 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu un ir tiesīga saņemt barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību, ja:

1) ievērojot Valsts apbalvojumu likuma un likuma "Par 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi" noteikumus, ir saņēmusi valsts apbalvojumu "1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme";

2) ir saņēmusi Pateicības rakstu par dalību barikādēs 1991. gada janvārī un augustā, kuru tai pasniegusi 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valde, pamatojoties uz savu nolikumu;

3) ir saņēmusi Pateicības rakstu par dalību barikādēs 1991. gada janvārī un augustā, kuru tai pasniegusi 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības izveidota apbalvošanas komisija, kuras nolikumu apstiprinājusi 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības valde.

2. pants

(1) Barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību personai, kura saņēmusi šā likuma 1. panta 1., 2. vai 3. punktā minēto apbalvojumu, izsniedz 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība mēneša laikā pēc attiecīgās personas iesnieguma saņemšanas.

(2) Ministru kabinets nosaka 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu apliecinošas apliecības paraugu, apliecības izsniegšanas kārtību un izsniegto apliecību reģistrācijas kārtību.

3. pants

Izdevumus, kas saistīti ar barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izgatavošanu, izsniegšanu un lietvedību, sedz no valsts budžeta.

4. pants

Pašvaldība likumos noteiktās kompetences un sava budžeta ietvaros ir tiesīga saistošajos noteikumos paredzēt 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām personām sociālās garantijas, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī atvieglojumus pašvaldības nodevu maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā.

Pārejas noteikums

Aizsardzības ministrija izstrādā un Ministru kabinets līdz 2017. gada 31. decembrim izdod šā likuma 2. panta otrajā daļā paredzētos noteikumus.

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 5. jūlijā
01.01.2018