Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 15. septembra lēmumu "Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi elektronisko sakaru nozarē".
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/19

Rīgā 2017.gada 15.jūnijā (prot. Nr.21, 5.p.)
Galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem noteikumi
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
9.panta pirmās daļas 8.punktu un
likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu

1. Galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību un termiņu, kādā elektronisko sakaru komersants, kas sniedz balss telefonijas pakalpojumus (turpmāk – komersants), nodrošina galalietotājiem iespēju saņemt informāciju par tarifu izsaukumiem, kuriem komersants piemēro paaugstinātu tarifu.

2. Paaugstināts tarifs šo noteikumu izpratnē ir tarifs iekšzemes izsaukumiem, kas pārsniedz komersanta attiecīgajam galalietotājam noteikto zemāko tarifu par izsaukumu saskaņā ar galalietotāja izvēlēto tarifu plānu, šādiem izsaukumiem:

2.1. uz dalītās samaksas pakalpojumu numuriem;

2.2. uz papildu samaksas pakalpojumu numuriem, izņemot ziedojuma tālruņa numurus;

2.3. uz uzziņu dienestu pakalpojumu numuriem;

2.4. uz citu veidu pakalpojumu numuriem;

2.5. uz īsajiem kodiem operatoru pakalpojumu sniegšanai;

2.6. uz cita komersanta publisko elektronisko sakaru tīklu (turpmāk – tīkls).

3. Ja komersants šo noteikumu 2.6.apakšpunktā noteiktajam izsaukumam uz cita komersanta tīklu piemēro paaugstinātu tarifu, kas pārsniedz 0,0298 euro bez pievienotās vērtības nodokļa par izsaukuma minūti, komersantam ir pienākums sniegt savam galalietotājam informāciju pirms savienojuma balss paziņojuma veidā par izsaukumam uz cita komersanta tīklu piemēroto tarifu (turpmāk – balss paziņojums par paaugstinātu tarifu).

4. Ja komersants izsaukumam piemēro paaugstinātu tarifu, kas nepārsniedz šo noteikumu 3.punktā noteikto tarifu, komersants ir tiesīgs sniegt savam galalietotājam informāciju pirms savienojuma balss paziņojuma vai skaņas signāla veidā par to, ka galalietotājs veic izsaukumu, kuram komersants noteicis paaugstinātu tarifu (turpmāk – brīdinājuma signāls).

5. Komersants balss paziņojumu par paaugstinātu tarifu nodrošina bez maksas valsts valodā ar šādu tekstu: "Jūsu operators X izsaukumam uz šo numuru piemēro paaugstinātu tarifu Y euro par minūti", kur X ir komersanta nosaukums un Y ir izsaukumam noteiktais paaugstinātais tarifs ar pievienotās vērtības nodokli par minūti.

6. Komersants galalietotājam nodrošina vai pārtrauc nodrošināt brīdinājuma signālu vienas darba dienas laikā pēc galalietotāja pieteikuma vai atteikuma saņemšanas.

7. Komersants galalietotājam pārtrauc nodrošināt balss paziņojumu par paaugstinātu tarifu vai atsāk balss paziņojuma par paaugstinātu tarifu nodrošināšanu vienas darba dienas laikā pēc galalietotāja atteikuma vai pieteikuma saņemšanas.

8. Galalietotājam ir tiesības reizi mēnesī komersantam iesniegt pieteikumu vai atteikumu brīdinājuma signāla vai balss paziņojuma par paaugstinātu tarifu saņemšanai. Ja galalietotājs iesniedz pieteikumu vai atteikumu biežāk nekā reizi mēnesī, komersantam ir tiesības atteikt tā izpildi līdz nav pagājis mēnesis no pēdējā pieteikuma vai atteikuma izpildes.

9. Komersants nodrošina, ka galalietotājs var veikt atteikumu tādā pašā kārtībā kā iesniegt pieteikumu brīdinājuma signāla vai balss paziņojuma par paaugstinātu tarifu saņemšanai.

10. Komersants nosaka balss paziņojuma par paaugstinātu tarifu vai brīdinājuma signāla veidu, ilgumu un citus tā parametrus, izņemot šo noteikumu 5.punktā noteikto balss paziņojuma par paaugstinātu tarifu tekstu.

11. Informāciju par balss paziņojuma par paaugstinātu tarifu vai brīdinājuma signāla veidu, ilgumu un citiem tā parametriem, brīdinājuma signāla pieteikuma un atteikuma kārtību un balss paziņojuma par paaugstinātu tarifu atteikuma kārtību komersants publisko savā mājaslapā internetā. Ja komersantam nav mājaslapas internetā, komersants informē galalietotāju par balss paziņojuma par paaugstinātu tarifu vai brīdinājuma signāla veidu, ilgumu un citiem tā parametriem individuāli, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

12. Par balss paziņojuma par paaugstinātu tarifu vai brīdinājuma signāla nodrošināšanas uzsākšanu vai izbeigšanu komersants paziņo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 10 darba dienu laikā no balss paziņojuma par paaugstinātu tarifu vai brīdinājuma signāla nodrošināšanas uzsākšanas vai izbeigšanas brīža. Komersants paziņojumā par balss paziņojuma par paaugstinātu tarifu vai brīdinājuma signāla nodrošināšanas uzsākšanu norāda informāciju par balss paziņojuma par paaugstinātu tarifu vai brīdinājuma signāla veidu, ilgumu un citiem komersanta noteiktajiem parametriem balss paziņojumam par paaugstinātu tarifu vai brīdinājuma signālam. Komersants paziņojumā par balss paziņojuma par paaugstinātu tarifu vai brīdinājuma signāla nodrošināšanas izbeigšanu norāda balss paziņojuma par paaugstinātu tarifu vai brīdinājuma signāla nodrošināšanas izbeigšanas datumu un iemeslu.

13. Ja komersants izbeidz brīdinājuma signāla nodrošināšanu, komersants paziņo par to galalietotājam individuāli vismaz 30 dienas pirms brīdinājuma signāla nodrošināšanas izbeigšanas dienas.

14. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr. 1/14 "Galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 136.nr.).

15. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra Direktīvas 2009/136/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis
01.01.2018