Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 03.02.2017. - 31.12.2022. / Pamata
Tiesību akts netiek attēlots spēkā esošajā redakcijā. Attēloto redakciju var nomainīt izvēlnē virs tiesību akta teksta.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 52

Rīgā 2017. gada 24. janvārī (prot. Nr. 4 31. §)
Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas nodokļa likuma
6. panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību:

1.1. kādā atbilstoši Elektroenerģijas nodokļa likuma (turpmāk – likums) 6. panta otrajai daļai no elektroenerģijas nodokļa (turpmāk – nodoklis) atbrīvojama elektroenerģija, ko izmanto preču pārvadājumiem un sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem, tajā skaitā dzelzceļa transportā un pilsētu sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos, kā arī mājsaimniecību lietotāji;

1.2. kādā atbilstoši likuma 6. panta trešajai daļai no nodokļa atbrīvojama elektroenerģija, kas piegādāta citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām;

1.3. kādā atbilstoši likuma 6. panta piektajai daļai elektroenerģijai, ko piegādā personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai, nodokli aprēķina atbilstoši likmei 0 euro par vienu megavatstundu.

2. Piegādāto no nodokļa atbrīvoto elektroenerģiju elektroenerģijas piegādātājs uzskaita atsevišķi pa izmantošanas veidiem, kas noteikti likuma 6. panta otrajā, trešajā un piektajā daļā, pamatojoties uz sistēmas operatora iesniegto informāciju par elektroenerģijas patēriņu. Sistēmas operators minēto informāciju iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektroenerģijas tirdzniecību un lietošanu.

3. Elektroenerģijai, ko izmanto preču pārvadājumiem un sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem, tajā skaitā dzelzceļa transportā un pilsētu sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos, likuma 6. panta otrajā daļā noteikto nodokļa atbrīvojumu piemēro, ja attaisnojuma dokumenti apliecina elektroenerģijas piegādi personām, kuras sniedz attiecīgo pakalpojumu, un ir nodrošināta iespēja atsevišķi uzskaitīt elektroenerģiju, kura tiek izmantota preču pārvadājumiem un sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem, tajā skaitā dzelzceļa transportā un pilsētu sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos.

4. Elektroenerģijai, ko piegādā mājsaimniecību lietotājiem, likuma 6. panta otrajā daļā noteikto nodokļa atbrīvojumu piemēro, pamatojoties uz galalietotāja nolasītajiem un deklarētajiem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ko tas iesniedz sistēmas operatoram vai tirgotājam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektroenerģijas tirdzniecību un lietošanu.

5. Elektroenerģijai, ko izmanto ielu apgaismošanai, likuma 6. panta piektajā daļā noteikto nodokļa likmi piemēro, ja attaisnojuma dokumenti apliecina elektroenerģijas piegādi personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai un ir nodrošināta iespēja atsevišķi uzskaitīt elektroenerģiju, kura tiek izmantota ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai.

6. Ja Valsts ieņēmumu dienests konstatē neatbilstību starp sistēmas operatora sniegto informāciju par elektroenerģijas patēriņu un elektroenerģijas piegādātāja elektroenerģijas nodokļa deklarācijā norādīto faktisko elektroenerģijas daudzumu, kas izlietots atbilstoši likuma 6. panta otrajā, trešajā un piektajā daļā minētajiem mērķiem, par aprēķinātās nodokļa starpības samaksu ir atbildīgs elektroenerģijas piegādātājs.

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 12. jūnija noteikumus Nr. 382 "Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 96. nr.; 2013, 199. nr.; 2014, 118. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
03.02.2017