Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumus Nr. 772 "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2018. gadā".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 836

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 34. §)
Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2017. gadā

1. Noteikumi nosaka uzņēmējdarbības riska valsts nodevas (turpmāk – valsts nodeva) apmēru, valsts nodevas daļu, kas 2017. gadā ieskaitāma darbinieku prasījumu garantiju fondā un pašu ieņēmumos maksātnespējas procesa pārvaldības izmaksu segšanai, kā arī to, kāda valsts nodevas daļa novirzāma juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanai Maksātnespējas likuma 62. panta 7.2 daļā noteiktajā gadījumā.

2. Valsts nodevas apmērs pārskata mēnesī ir 0,36 euro. Darba devējs valsts nodevu aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības un par kuru netiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis.

3. Valsts nodevu par pārskata mēnesi darba devējs samaksā līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam.

4. Aprēķināto valsts nodevu darba devējs norāda likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajā ziņojumā par obligātajām iemaksām no darba ņēmēja darba ienākumiem.

5. Lai apmierinātu darbinieku prasījumus, Valsts kase katru mēnesi līdz piecpadsmitajam un divdesmit piektajam datumam, kā arī saimnieciskā gada pirmā pusgada un otrā pusgada pēdējā dienā, nepārsniedzot likumā par valsts budžetu kārtējam gadam un finansēšanas plānā attiecīgajā periodā no saimnieciskā gada sākuma paredzēto pašu ieņēmumu apjomu, no valsts nodevas ieņēmumiem ieskaitāmo valsts nodevas daļu ieskaita Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" kontā pašu ieņēmumos:

5.1. no 2017. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam – 68 % no valsts nodevas faktisko ieņēmumu summas atlikuma;

5.2. no 2017. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim – 100 % no valsts nodevas faktisko ieņēmumu summas atlikuma.

6. Lai segtu maksātnespējas procesa pārvaldības izmaksas, Valsts kase no 2017. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam katru mēnesi līdz piecpadsmitajam un divdesmit piektajam datumam, kā arī saimnieciskā gada pirmā pusgada pēdējā dienā, nepārsniedzot likumā par valsts budžetu kārtējam gadam un finansēšanas plānā attiecīgajā periodā no saimnieciskā gada sākuma paredzēto pašu ieņēmumu apjomu, no valsts nodevas ieņēmumiem ieskaitāmo valsts nodevas daļu – 32 % no valsts nodevas faktisko ieņēmumu summas atlikuma – ieskaita Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība" kontā pašu ieņēmumos.

7. Ja pēc šo noteikumu 6. punktā minēto darbību izpildes netiek sasniegts likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktais pašu ieņēmumu apjoms, Valsts kase no 2017. gada 1. jūlija līdz brīdim, kamēr tas tiek sasniegts, turpina no valsts nodevas ieņēmumiem ieskaitāmo valsts nodevas daļu ieskaitīt Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība" un 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" kontā pašu ieņēmumos atbilstoši kārtībai, kādā no valsts nodevas ieņēmumiem ieskaitāmo valsts nodevas daļu ieskaita Tieslietu ministrijas pamatbudžeta attiecīgo apakšprogrammu kontos pašu ieņēmumos, un proporcijai, kas noteikta valsts nodevas sadalījumam laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam, nepiemērojot šo noteikumu 5.2. apakšpunktu.

8. Juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanai Maksātnespējas likuma 62. panta 7.2 daļā noteiktajā gadījumā valsts nodevas daļa no valsts nodevas ieņēmumiem Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 06.05.00 "Maksātnespējas procesa izmaksas" kontā 2017. gadā netiek novirzīta.

9. Valsts nodevas ieņēmumus, kas 2017. gadā iekasēti vairāk par likumā par valsts budžetu kārtējam gadam plānoto apjomu, Valsts kase saimnieciskā gada pēdējā dienā ieskaita Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" kontā pašu ieņēmumos.

10. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
01.01.2017