Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumus Nr. 694 "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2019. gadā".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 772

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 34. §)
Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2018. gadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja
maksātnespējas gadījumā
" 6. panta ceturto daļu
un Maksātnespējas likuma 62. panta 7.daļu

1. Noteikumi nosaka uzņēmējdarbības riska valsts nodevas (turpmāk – valsts nodeva) apmēru, valsts nodevas daļu, kas 2018. gadā ieskaitāma darbinieku prasījumu garantiju fondā, kā arī to, kāda valsts nodevas daļa novirzāma juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanai Maksātnespējas likuma 62. panta 7.daļā noteiktajā gadījumā.

2. Valsts nodevas apmērs pārskata mēnesī ir 0,36 euro. Darba devējs valsts nodevu aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības un par kuru netiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis.

3. Valsts nodevu par pārskata mēnesi darba devējs samaksā līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam.

4. Aprēķināto valsts nodevu darba devējs norāda likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajā ziņojumā par obligātajām iemaksām no darba ņēmēja darba ienākumiem.

5. Lai apmierinātu darbinieku prasījumus, Valsts kase katru mēnesi līdz piecpadsmitajam un divdesmit piektajam datumam, kā arī saimnieciskā gada pēdējā dienā Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" kontā pašu ieņēmumos ieskaita valsts nodevas daļu – 57 % no attiecīgajā periodā valsts budžetā saņemto valsts nodevas faktisko ieņēmumu summas, nepārsniedzot likuma "Par valsts budžetu 2018. gadam" 2. pielikumā noteikto apjomu.

6. Juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanai Maksātnespējas likuma 62. panta 7.daļā noteiktajā gadījumā valsts nodevas daļa no valsts nodevas ieņēmumiem Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 06.05.00 "Maksātnespējas procesa izmaksas" kontā 2018. gadā netiek novirzīta.

7. Valsts nodevas ieņēmumus, kas 2018. gadā iekasēti vairāk par likumā par valsts budžetu kārtējam gadam plānoto apjomu, Valsts kase saimnieciskā gada pēdējā dienā ieskaita Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" kontā pašu ieņēmumos.

8. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
01.01.2018