Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 239

Rīgā 2016. gada 29. martā (prot. Nr. 15 10. §)

Par valsts nekustamā īpašuma "Katlu māja 2", Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu bez atlīdzības Aizputes novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Aizputes novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu "Katlu māja 2" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6448 005 0234) - zemes vienību 0,1937 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6448 005 0191) un būvi (būves kadastra apzīmējums 6448 005 0091 008) - Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punktu to izmantotu pašvaldības funkcijas īstenošanai - iedzīvotājiem nepieciešamo komunālo pakalpojumu (siltumapgādes) organizēšanai.

2. Aizputes novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Aizputes novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Aizputes novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

29.03.2016