Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Tukuma novada domes 2021. gada 28. jūlija saistošos noteikumus Nr. 23 "Par Tukuma novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Jaunpils novada domes saistošie noteikumi Nr.3/2016

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 2016.gada 28.janvārī

Par Jaunpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTS
ar Jaunpils novada domes
28.01.2016. lēmumu Nr.19 (prot. Nr.1, 20.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jaunpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Jaunpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir pašvaldības laikraksts "Jaunpils Vēstis".

3. Saistošie noteikumi Nr.3/2016. "Par Jaunpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja L.Gintere


Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2016 "Par Jaunpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. likums "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", saskaņā ar kuru ir izdarīti grozījumi likuma 45.pantā, izsakot jaunā redakcijā panta piekto un sesto daļu. Atbilstoši 45.panta piektajai daļai, novada dome līdz 30.06.2016. pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā.

Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka Jaunpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Jaunpils novada pašvaldības laikraksts "Jaunpils Vēstis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
4. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.
25.02.2016