Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 18.05.2016. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 590

Rīgā 2015. gada 30. septembrī (prot. Nr. 50 12. §)
Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2016. gada budžeta apstiprināšanu

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2016. gada budžeta ieņēmumus 463 216 euro apmērā un izdevumus 637 477 euro apmērā (tajā skaitā 174 261 euro no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2016. gada 1. janvāri) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšanai aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā paredzēti līdzekļi 172 879 euro apmērā, dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas jomā – 187 036 euro apmērā un jūras negadījumu izmeklēšanas jomā – 103 301 euro apmērā.

(MK 18.05.2016. rīkojuma Nr. 297 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 30. septembra
rīkojumam Nr. 590
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2016.–2018. gadam

(Pielikums MK 18.05.2016. rīkojuma Nr. 297 redakcijā)

(euro)

Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods

Grupas, apakšgrupas kods

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums, klasifikācijas koda nosaukums

2014. gada izpilde

2015. gada precizētie ieņēmumi, izdevumi

2016. gada plāns

2016. gada precizētie ieņēmumi, izdevumi

2017. gada pieprasījums

2018. gada pieprasījums

1

2

3

4

5

6

7

6

8

9

P0 17000–21700Resursi izdevumu segšanai

445 427

453 825

442 243

463 216

463 216

463 216

A300

3.0.

21300; 21400Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, citi finansējuma avoti

445 427

453 825

442 243

463 216

463 216

463 216

B000 1000–9000Izdevumi – kopā

481 903

550 605

442 243

637 477

463 216

463 216

B100

1.0.

1000–4000; 6000–7000Uzturēšanas izdevumi

454 079

504 439

420 777

590 211

441 750

441 750

B110

1.1.

1000–2000Kārtējie izdevumi

454 079

504 439

420 777

590 211

441 750

441 750

1000

1.1.

1000Atlīdzība

279 977

282 669

272 677

306 458

272 677

272 677

1100

1.1.

1100

Atalgojums

216 078

218 255

210 171

237 505

210 171

210 171

2000

1.1.

2000Preces un pakalpojumi

174 102

221 770

148 100

283 753

169 073

169 073

B200

2.0.

5000; 9000Kapitālie izdevumi

27 824

46 166

21 466

47 266

21 466

21 466

PIM 17000–21700; – [1000–9000]Finansiālā bilance

–36 476

–96 780

 

–174 261

  
  F 00 00 00 00Finansēšana

36 476

96 780

 

174 261

  
  F21010000Naudas līdzekļi

36 476

96 780

 

174 261

  
  F210100001Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

36 476

96 780

 

174 261

 

 

18.05.2016