Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 02.09.2015. - 28.02.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta rīkojums Nr.124

Rīgā 2015.gada 16.martā (prot. Nr.12 4.§)
Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" sagatavošanas grafiku

1. Apstiprināt likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" sagatavošanas grafiku (pielikums).

2. Lai sagatavotu Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projektu likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam" un likumprojektam "Par valsts budžetu 2016. gadam", Finanšu ministrijai vienoties ar Latvijas Pašvaldību savienību par sarunu norises grafiku.

3. Ministrijām šā gada aprīlī uzsākt diskusijas ar Latvijas Pašvaldību savienību par attiecīgo nozaru jautājumiem, kam ir ietekme uz pašvaldību budžetiem.

4. Ar šā rīkojuma 1. punktā minēto likumprojektu sagatavošanu saistītos jautājumus izskatīt Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē un Nacionālajā attīstības padomē Ministru prezidenta noteiktajos termiņos, kā arī, ja nepieciešams, atbilstoši Ministru prezidenta lēmumam.

5. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2014. gada 12. marta rīkojumu Nr. 113 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015. gadam" sagatavošanas grafiku" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 53., 141., 221. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 16.marta
rīkojumam Nr.124
Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" sagatavošanas grafiks

(Pielikums grozīts ar MK 09.07.2015. rīkojumu Nr. 373; MK 02.09.2015. rīkojumu Nr. 472)

Nr.
p. k.

Pasākums

Izpildītāji

Termiņš

1.

Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes 2016., 2017. un 2018. gadam noteikšana, saskaņošana ar ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrijas) un informatīvā ziņojuma "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2016., 2017. un 2018. gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu" sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2015. gada 16. marts

2.

Informatīvā ziņojuma "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2016., 2017. un 2018. gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu" izskatīšana

Ministru kabinets

2015. gada 17. marts

3.

Finanšu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunas par iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 2016., 2017. un 2018.gadā

Finanšu ministrija

2015. gada 27. marts

4.

Latvijas Stabilitātes programmas 2015.–2018. gadam sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā (makroekonomisko rādītāju prognozes 2016., 2017. un 2018. gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes)

Finanšu ministrija

2015. gada 10. aprīlis

5.

Latvijas Stabilitātes programmas 2015.–2018. gadam apstiprināšana (makroekonomisko rādītāju prognozes 2016., 2017. un 2018. gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes)

Ministru kabinets

2015. gada 14. aprīlis

6.

Latvijas Stabilitātes programmas 2015.–2018. gadam saskaņošana ar Saeimas Eiropas lietu komisiju un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju un iesniegšana Eiropas Komisijai

Finanšu ministrija

2015. gada 15. aprīlis

7.

Ministrijas iesniedz Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā jaunās politikas iniciatīvas

Ministrijas

2015. gada 1. jūnijs

8.

(Svītrots ar MK 09.07.2015. rīkojumu Nr.373)

9.

Fiskālo risku deklarācijas sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2015. gada 6. augusts

10.

Informatīvā ziņojuma "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2016.–2018. gadā" sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2015. gada 6. augusts

11.

Informatīvā ziņojuma "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2016.–2018. gadā" izskatīšana

Ministru kabinets

2015. gada 11. augusts

12.

Fiskālo risku deklarācijas izskatīšana un apstiprināšana

Ministru kabinets

2015. gada 11. augusts

13.Diskusijas un lēmuma pieņemšana par valsts budžeta jaunajām politikas iniciatīvām vai optimizācijas pasākumiem 2016., 2017. un 2018. gadam, ņemot vērā apstiprinātās valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzesMinistru kabinets2015. gada 31. augusts (ārkārtas sēde)
14.Ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2016., 2017. un 2018. gadam aprēķināšana un iesniegšana Finanšu ministrijāMinistrijas2015. gada 2. septembris
15.Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma aprēķināšana un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2016., 2017. un 2018. gadam aprēķinu nosūtīšana ministrijāmFinanšu ministrija2015. gada 4. septembris
16.Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetāMinistrijas2015. gada 7. septembris
17.Ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2016., 2017. un 2018. gadam sagatavošana un iesniegšana Finanšu ministrijāMinistrijas2015. gada 14. septembris
18.Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšanaMinistru kabinets2015. gada 8. septembris, 15. septembris, 22. septembris

19.

Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta izskatīšana paplašinātajā Ministru kabineta komitejas sēdē

Ministru kabinets

2015. gada 21. septembris

20.Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam" (ar paskaidrojumiem, fiskālo risku deklarāciju, Fiskālās disciplīnas padomes fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetāFinanšu ministrija2015. gada 28. septembris
21.Likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" (ar paskaidrojumiem) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetāFinanšu ministrija2015. gada 28. septembris
22.Vispārējās valdības budžeta plāna projekta sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetāFinanšu ministrija2015. gada 28. septembris

23.

Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam" (ar paskaidrojumiem) un likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" (ar paskaidrojumiem) apstiprināšana

Ministru kabinets

2015. gada 29. septembris

24.

Vispārējās valdības budžeta plāna apstiprināšana

Ministru kabinets

2015. gada 29. septembris

25.

Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam" (ar paskaidrojumiem, fiskālo risku deklarāciju, Fiskālās disciplīnas padomes fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu) un likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" (ar paskaidrojumiem, pavadošajiem likumprojektiem (budžeta likumprojektu paketi), Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu) iesniegšana Saeimā

Ministru kabinets

2015. gada 30. septembris

26.

Vispārējās valdības budžeta plāna iesniegšana Eiropas Komisijai un Eirogrupai

Finanšu ministrija

2015. gada 30. septembris

Finanšu ministrs Jānis Reirs
02.09.2015