Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 03.11.2014. - 15.03.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta rīkojums Nr.113

Rīgā 2014.gada 12.martā (prot. Nr.14 26.§)
Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas grafiku

1. Apstiprināt likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015. gadam" sagatavošanas grafiku (pielikums).

2. Lai sagatavotu Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projektu likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam" un likumprojektam "Par valsts budžetu 2015. gadam", Finanšu ministrijai vienoties ar Latvijas Pašvaldību savienību par sarunu norises grafiku.

3. Lai sagatavotu fiskālo risku deklarāciju, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm Finanšu ministrijas noteiktajos termiņos iesniegt nepieciešamo informāciju fiskālo risku reģistra aktualizēšanai.

4. Ar šā rīkojuma 1. punktā minēto likumprojektu sagatavošanu saistītos jautājumus izskatīt Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē Ministru prezidenta noteiktajos termiņos, kā arī, ja nepieciešams, atbilstoši Ministru prezidenta lēmumam.

5. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra rīkojumu Nr. 40 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014. gadam" sagatavošanas grafiku" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 27. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Andris Vilks
Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 12.marta rīkojumam Nr.113
Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas grafiks

(Pielikums grozīts ar MK 18.07.2014. rīkojumu Nr.360; MK 03.11.2014. rīkojumu Nr.641)

Nr.
p.k.

Pasākums

Izpildītāji

Termiņš

1.

Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes 2015., 2016. un 2017. gadam noteikšana, saskaņošana ar ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrijas) un iesniegšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija sadarbībā ar pārējām ministrijām

2014. gada 5. marts

2.

Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes 2015., 2016. un 2017. gadam apstiprināšana, bāzes izdevumos neiekļauto ministriju iesniegto pasākumu saraksta izskatīšana

Ministru kabinets

2014. gada 18. marts

3.

Latvijas Stabilitātes programmas 2014.–2017. gadam sagatavošana, saskaņošana ar Saeimas Eiropas lietu komisiju un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju, iesniegšana Ministru kabinetā (makroekonomisko rādītāju prognozes 2015., 2016. un 2017. gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes)

Finanšu ministrija

2014. gada 24. aprīlis

4.

Latvijas Stabilitātes programmas 2014.–2017. gadam apstiprināšana (makroekonomisko rādītāju prognozes 2015., 2016. un 2017. gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes)

Ministru kabinets

2014. gada 25. aprīlis (ārkārtas sēde)

5.

Latvijas Stabilitātes programmas 2014.–2017. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai

Finanšu ministrija

2014. gada 30. aprīlis

6.

Ministrijas iesniedz Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā jaunās politikas iniciatīvas

Ministrijas

2014. gada 1. augusts

7.

Vispārējās valdības budžeta plāna projekta un informatīvā ziņojuma par jaunās politikas iniciatīvām iesniegšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2014. gada 10. oktobris

8.

Vispārējās valdības budžeta plāna un informatīvā ziņojuma par jaunās politikas iniciatīvām apstiprināšana

Ministru kabinets

2014. gada 14. oktobris

9.

Vispārējās valdības budžeta plāna iesniegšana Eiropas Komisijai un Eirogrupai

Finanšu ministrija

2014. gada 15. oktobris

10.

Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015. gadam" sagatavošanas grafika apstiprināšana Ministru kabinetā

Ministru kabinets

2014. gada 3. novembris (ārkārtas sēde)

11.

Aktualizētu makroekonomisko rādītāju, nodokļu un nenodokļu ieņēmumu, kā arī vispārējās valdības budžeta bilances prognožu 2015., 2016. un 2017. gadam izskatīšana un apstiprināšana

Ministru kabinets

2014. gada 10. novembris (ārkārtas sēde)

12.

Aktualizētās valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes 2015., 2016. un 2017. gadam apstiprināšana

Ministru kabinets

2014. gada 10. novembris (ārkārtas sēde)

13.

Informatīvā ziņojuma par ministriju iesniegtajiem priekšlikumiem likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016. gadam" 2015. gadam un turpmākajiem gadiem paredzētajam finansējumam jauno politikas iniciatīvu īstenošanai un citu ministriju iesniegto tādu pasākumu izdevumu izvērtējums, kas pozitīvi ietekmē fiskālās telpas apjomu, izskatīšana

Ministru kabinets

2014. gada 10. novembris (ārkārtas sēde)

14.

Informatīvā ziņojuma par priekšlikumiem normatīvo aktu grozījumiem, kas, uzlabojot nodokļu administrēšanu, veicinātu fiskālās telpas palielināšanu, izskatīšana

Ministru kabinets

2014. gada 10. novembris (ārkārtas sēde)

15.

Fiskālo risku deklarācijas izskatīšana un apstiprināšana

Ministru kabinets

2014. gada 10. novembris (ārkārtas sēde)

16.

Diskusijas un lēmuma pieņemšana par Eiropas Komisijas atzinumā par Latvijas vispārējās valdības 2015. gada budžeta plānu ietvertajām rekomendācijām

Ministru kabinets

2014. gada 14. novembris (ārkārtas sēde)

17.

Diskusijas un lēmuma pieņemšana par likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam" un likumprojektā "Par valsts budžetu 2015. gadam" iekļaujamajiem pasākumiem

Ministru kabinets

2014. gada 14. novembris (ārkārtas sēde) (apstiprināšana) (ja nepieciešams – ārkārtas sēdes no 12. novembra līdz 13. novembrim)

18.

Diskusijas un lēmuma pieņemšana par vidēja termiņa nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem

Ministru kabinets

2014. gada 14. novembris (ārkārtas sēde) (apstiprināšana) (ja nepieciešams – ārkārtas sēdes no 12. novembra līdz 13. novembrim)

19.

Ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2015., 2016. un 2017. gadam aprēķināšana un iesniegšana Finanšu ministrijā

Ministrijas

2014. gada 19. novembris

20.

Ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2015., 2016. un 2017. gadam aprēķinu nosūtīšana ministrijām

Finanšu ministrija

2014. gada 20. novembris

21.

Precizētā vispārējās valdības budžeta plāna 2015. gadam apstiprināšana

Ministru kabinets

2014. gada 22. novembris (ārkārtas sēde)

22.

Precizētā vispārējās valdības budžeta plāna iesniegšana Eiropas Komisijai un Eirogrupai

Finanšu ministrija

2014. gada 22. novembris

23.

Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā

Ministrijas

2014. gada 26. novembris

24.

Ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2015., 2016. un 2017. gadam sagatavošana un iesniegšana Finanšu ministrijā

Ministrijas

2014. gada 27. novembris

25.

Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšana

Ministru kabinets

2014. gada 2. decembris, 2014. gada 5. decembris (ārkārtas sēde)

26.

Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta izskatīšana paplašinātajā Ministru kabineta komitejas sēdē

Ministru kabinets

2014. gada 8. decembris

27.

Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam", likumprojekta "Par valsts budžetu 2015. gadam" un paskaidrojumu apstiprināšana

Ministru kabinets

2014. gada 8. decembris (ārkārtas sēde)

28.

Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam", likumprojekta "Par valsts budžetu 2015. gadam", pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes), paskaidrojumu un Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola iesniegšana Saeimā

Ministru kabinets

2014. gada 10. decembris

Finanšu ministrs Andris Vilks
03.11.2014