Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.601

Rīgā 2014.gada 22.oktobrī (prot. Nr.57 23.§)

Par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Puščas meža ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un Meža likuma 4. panta otro daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Zemkopības ministrijas valdījumā Dagdas novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu "Puščas meža ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6090 002 0113) - zemes vienību 0,3677 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6090 002 0104) un uz tās esošo būvi (būves kadastra apzīmējums 6090 002 0104 001) - Svariņu pagastā, Dagdas novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai to izmantotu valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai.

2. Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot Dagdas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju nodrošināšanai.

3. Zemkopības ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Zemkopības ministrija nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

22.10.2014