Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 23.03.2016. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.542

Rīgā 2014.gada 23.septembrī (prot. Nr.50 8.§)
Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 12. panta ceturto daļu un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6. panta otro daļu nodot privatizācijai šādus valsts īpašuma objektus:

1.1. nekustamo īpašumu "Ziedi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7488 004 0008) – divas zemes vienības (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7488 004 0008 un 7488 004 0030) 15,6 ha kopplatībā un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 7488 004 0008 002 un 7488 004 0008 003) – Suntažu pagastā, Ogres novadā;

1.2. nekustamo īpašumu "Maliņas ferma" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5452 001 0222) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5452 001 0222) 0,45 ha platībā un būvi (būves kadastra apzīmējums 5452 001 0117 003) – Glūdas pagastā, Jelgavas novadā;

1.3. nekustamo īpašumu "Virānes darbnīcas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5094 009 0089) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5094 009 0089) 5,1 ha platībā un 10 būves (būvju kadastra apzīmējumi 5094 009 0089 001, 5094 009 0089 002, 5094 009 0089 003, 5094 009 0089 004, 5094 009 0089 005, 5094 009 0089 006, 5094 009 0089 007, 5094 009 0089 008, 5094 009 0089 010 un 5094 009 0089 011) – Tirzas pagastā, Gulbenes novadā.

(Grozīts ar MK 23.03.2016. rīkojumu Nr. 222)

2. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" ierakstīt šā rīkojuma 1. punktā minētos valsts īpašuma objektus zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā.

3. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 12. panta ceturto un sesto daļu noteikt, ka pircējs, norēķinoties par ēkām, 80 procentu apmērā maksā euro un 20 procentu apmērā – privatizācijas sertifikātos.

4. Šā rīkojuma 1. punktā minēto zemesgabalu privatizācijā maksāšanas kārtību un maksāšanas līdzekļu attiecību noteikt saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 30. pantu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
23.03.2016