Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 28.02.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.433

Rīgā 2014.gada 20.augustā (prot. Nr.42 31.§)
Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei

1. Saskaņā ar likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 18. panta 1.2 daļu izveidot speciālo starpdisciplināro komisiju bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu zinātniskai (tai skaitā vēsturiskai un juridiskai) izpētei, kā arī materiālā un morālā kaitējuma izvērtēšanai, ko bijusī Valsts drošības komiteja nodarījusi Latvijas Republikai un tās iedzīvotājiem (turpmāk – komisija), šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs

K. Kangeris – Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks, vēstures doktors

Komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos

K. Jarinovska – Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece, Konstitucionālo tiesību institūta valdes priekšsēdētāja, tiesību zinātņu doktore

Komisijas locekļi:

A. Bambals – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva eksperts, vēstures doktors

R. Cerūzis – Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes docents, vēstures doktors

A. Daugavvanags – Daugavpils Universitātes Tiesību zinātņu katedras docents, tiesību zinātņu maģistrs

I. Daukste-Silasproģe – Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Literatūras daļas vadošā pētniece, filoloģijas doktore

B. Daukšts – Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts Drošības komitejas pret tautu vērsto totalitāro noziegumu dokumentu digitalizācijas krātuves padomes loceklis, vēstures maģistrs

M. Dātavs – Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātniskais asistents, vēstures maģistrs

Dz. Ērglis – Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks, vēstures doktors

I. Ijabs – Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors, politoloģijas doktors

M. Kaprāns – Sociālās atmiņas pētniecības centra valdes priekšsēdētājs, komunikācijas zinātnes doktors

U. Krēsliņš – Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks, vēstures doktors

S. Krūmiņa-Koņkova – Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, filozofijas doktore

J. Ķeruss – Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes docents, vēstures doktors

J. Lazdiņš – Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors, tiesību zinātņu doktors

G. Liepiņš – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva galvenais arhīvists, vēstures bakalaurs

R. Menģelsone – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste, vēstures maģistre

L. Muciņš – zvērināts advokāts, tiesību zinātņu maģistrs

I. Poikāns – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieks, datorzinātņu maģistrs

M. Starostina – Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta sekretāre, vēstures maģistre

O. Stepens – Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta viespētnieks, vēstures maģistrs

J. Stukāns – Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijas tiesnesis, tiesību zinātņu maģistrs

D. Šēnbergs – Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts Drošības komitejas pret tautu vērsto totalitāro noziegumu dokumentu digitalizācijas krātuves padomes loceklis, politikas zinātnes maģistrs

J. Taurēns – Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors, vēstures doktors

G. Zelmenis – Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks, vēstures doktors

A. Žvinklis – Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks, vēstures maģistrs

(Grozīts ar MK 10.12.2014. rīkojumu Nr. 757; MK 18.03.2015. rīkojumu Nr. 136; MK 07.04.2015. rīkojumu Nr. 178; MK 02.09.2015. rīkojumu Nr. 481; MK 18.05.2016. rīkojumu Nr. 296; MK 31.08.2016. rīkojumu Nr. 487; MK 31.01.2017. rīkojumu Nr. 47; MK 13.09.2017. rīkojumu Nr. 494; MK 28.02.2018. rīkojumu Nr. 84)

2. Komisijas priekšsēdētājs organizē komisijas darbu šā rīkojuma 1. punktā minētā mērķa īstenošanai.

(Grozīts ar MK 18.03.2015. noteikumiem Nr.136; MK 07.04.2015. rīkojumu Nr.178)

3. Komisija pieņem reglamentu. Reglamentu saskaņo ar Latvijas Universitātes rektoru, lai īstenotu likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 1. panta sestajā daļā noteikto mērķi, kā to paredz minētā likuma 18. panta 1.2 daļa.

(Grozīts ar MK 10.12.2014. rīkojumu Nr. 757; MK 07.04.2015. rīkojumu Nr. 179; MK 19.10.2015. rīkojumu Nr. 636)

4. Komisija izstrādā darba plānu laikposmam no 2015. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. maijam, paredzot komisijas darba gada pārskata sagatavošanu un pieņemšanu par 2015. un 2016. gadu un komisijas darba gala pārskata sagatavošanu un pieņemšanu līdz 2018. gada 31. maijam.

5. Ja nepieciešams, komisijas priekšsēdētājs komisijas mērķu īstenošanai var pieaicināt komisijas darbā ekspertus, kuri nav komisijas sastāvā un kuru atalgojumu vai atlīdzību var noteikt, savstarpēji vienojoties.

6. (Svītrots ar MK 10.12.2014. rīkojumu Nr.757)

7. Lai īstenotu šā rīkojuma 1. punktu:

7.1. komisijai ir tiesības bez maksas saņemt informāciju par fiziskajām un juridiskajām personām, tai skaitā veikt nepieciešamās dokumentētās informācijas fotografēšanu vai cita veida reproducēšanu bez atlīdzības šīs informācijas turētājam;

7.2. komisija var pieprasīt eksperta atzinumu par dokumentēto informāciju.

8. Komisijas darbu un ar to saistīto pētniecību administrē Izglītības un zinātnes ministrija.

(Grozīts ar MK 10.12.2014. rīkojumu Nr.757; MK 07.04.2015. rīkojumu Nr.179)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete
28.02.2018