Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 13.08.2020. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra rīkojumu Nr. 775 "Par ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu".
Ministru kabineta rīkojums Nr.382

Rīgā 2014.gada 29.jūlijā (prot. Nr.39 29.§)
Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai

1. Atļaut Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai laikposmā no 2015. līdz 2025. gadam, nepārsniedzot 21 793 076 euro (2015. gadā – ne vairāk kā 1 195 606 euro, 2016. gadā – ne vairāk kā 1 393 452 euro, 2017. gadā – ne vairāk kā 1 289 843 euro, 2018. gadā – ne vairāk kā 2 654 317 euro, 2019. gadā – ne vairāk kā 3 328 002 euro, 2020. gadā – ne vairāk kā 3 006 830 euro, 2021. gadā – ne vairāk kā 2 420 477 euro, 2022. gadā – ne vairāk kā 1 933 663 euro, 2023. gadā – ne vairāk kā 1 867 984 euro, 2024. gadā – ne vairāk kā 1 503 373 euro, 2025. gadā – ne vairāk kā 1 199 529 euro).

(MK 13.08.2020. rīkojuma Nr. 424 redakcijā)

2. Valsts policijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgt valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – Ceļu satiksmes drošības direkcija) par:

2.1. 100 uzstādīto tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanu, ievērojot to prognozēto darbības laiku, lai fiksētu pārkāpumus, neapturot transportlīdzekli;

2.2. tādas informācijas apstrādi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kas par attiecīgo pārkāpumu saņemta no tehniskajiem līdzekļiem (fotoradariem), tās nosūtīšanu Valsts policijai izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par naudas soda piemērošanu un par minētā lēmuma nosūtīšanu attiecīgajai personai;

2.3. atsevišķu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā vai Administratīvās atbildības likumā noteikto darbību veikšanu, kas saistītas ar piemēroto naudas sodu izpildi.

(MK 13.08.2020. rīkojuma Nr. 424 redakcijā)

3. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumus un iekļaut tos attiecīgajos vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektos, paredzot valsts budžeta likumprojektos kārtējam gadam:

3.1. prognozēto valsts pamatbudžeta ieņēmumu apmēru no naudas sodiem, ko piemēro Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Ceļu satiksmes drošības direkcijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem (fotoradariem):

3.1.1. 2015. gadā – 2 376 000 euro;

3.1.2. 2016. gadā – 3 195 598 euro;

3.1.3. 2017. gadā – 4 796 549 euro;

3.1.4. 2018. gadā – 11 785 830 euro;

3.1.5. 2019. gadā – 15 126 348 euro;

3.1.6. 2020. gadā – 8 930 304 euro;

3.1.7. 2021. gadā – 9 208 136 euro;

3.1.8. 2022. gadā – 8 652 472 euro;

3.1.9. 2023. gadā – 4 167 475 euro;

3.1.10. 2024. gadā – 2 976 768 euro;

3.1.11. 2025. gadā – 1 984 512 euro;

3.2. Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistības pasākuma "Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana" īstenošanai šādā apmērā:

3.2.1. budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija":

3.2.1.1. 2015. gadā – 1 139 170 euro:

3.2.1.1.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumiem, kas saistīti ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi (turpmāk – Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumi), –  890 160 euro;

3.2.1.1.2. Valsts policijas izdevumiem, kas saistīti ar naudas sodu piemērošanu (turpmāk – Valsts policijas izdevumi), tai skaitā 20 jaunām amata vietām, – 249 010 euro;

3.2.1.2. 2016. gadā – 1 371 686 euro:

3.2.1.2.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumiem – 1 098 134 euro;

3.2.1.2.2. Valsts policijas izdevumiem – 273 552 euro;

3.2.1.3. 2017. gadā – 1 268 077 euro:

3.2.1.3.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumiem –  994 525 euro;

3.2.1.3.2. Valsts policijas izdevumiem – 273 552 euro;

3.2.1.4. 2018. gadā – 2 599 481 euro:

3.2.1.4.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumiem – 2 037 775 euro;

3.2.1.4.2. Valsts policijas izdevumiem – 561 706 euro, tai skaitā papildus 13 jaunām amata vietām, nepalielinot kopējo Valsts policijas amata vietu skaitu;

3.2.1.5. 2019. gadā – 3 287 929 euro:

3.2.1.5.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumiem – 2 736 159 euro;

3.2.1.5.2. Valsts policijas izdevumiem – 551 770 euro;

3.2.1.6. 2020. gadā – 2 966 757 euro:

3.2.1.6.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumiem – 2 414 987 euro;

3.2.1.6.2. Valsts policijas izdevumiem – 551 770 euro;

3.2.1.7. 2021. gadā – 2 380 404 euro:

3.2.1.7.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumiem –1 828 634 euro;

3.2.1.7.2. Valsts policijas izdevumiem – 551 770 euro;

3.2.1.8. 2022. gadā – 1 893 590 euro:

3.2.1.8.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumiem –1 341 820 euro;

3.2.1.8.2. Valsts policijas izdevumiem –551 770 euro;

3.2.1.9. 2023. gadā – 1 827 911 euro:

3.2.1.9.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumiem –1 276 141 euro;

3.2.1.9.2. Valsts policijas izdevumiem – 551 770 euro;

3.2.1.10. 2024. gadā – 1  463 300 euro:

3.2.1.10.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumiem – 911 530 euro;

3.2.1.10.2. Valsts policijas izdevumiem – 551 770 euro;

3.2.1.11. 2025. gadā – 1 159 456 euro:

3.2.1.11.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumiem – 607 686 euro;

3.2.1.11.2. Valsts policijas izdevumiem – 551 770 euro;

3.2.2. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība":

3.2.2.1. 2015. gadā – 56 436 euro;

3.2.2.2. 2016. gadā – 21 766 euro;

3.2.2.3. 2017. gadā – 21 766 euro;

3.2.2.4. 2018. gadā – 54 836 euro;

3.2.2.5. 2019.–2025. gadā – 40 073 euro (katru gadu).

(MK 13.08.2020. rīkojuma Nr. 424 redakcijā)

4. (Svītrots ar MK 03.01.2017. rīkojumu Nr. 3)

5. (Svītrots ar MK 16.11.2015. rīkojumu Nr. 720)

6. Ja nepieciešams, Iekšlietu ministrija likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas procesā var iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā pamatotus priekšlikumus plānoto valsts pamatbudžeta ieņēmumu, kā arī ilgtermiņa saistību precizēšanai, ievērojot, ka ilgtermiņa saistības atļauts palielināt tikai tad, ja palielinās valsts pamatbudžeta ieņēmumi un ilgtermiņa saistību palielinājums saistīts ar konkrētu izdevumu palielināšanos (piemēram, palielinās sagatavojamo lēmumu skaits).

(MK 16.11.2015. rīkojuma Nr. 720 redakcijā, kas grozīta ar 13.08.2020. rīkojumu Nr. 424)

7. Satiksmes ministrijai sagatavot un satiksmes ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2014. gada 1. septembrim iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis", paredzot svītrot pakalpojumu – tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrāde un protokola–lēmuma nosūtīšana adresātam.

8. Jautājumu par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) iegādes finansēšanas avotiem 2018. gadā (Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļa, no valsts budžeta līdzekļiem finansētais nolietojuma uzkrājums) izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar rīkojuma projektu par valstij dividendēs izmaksājamo Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļu.

(MK 13.09.2017. rīkojuma Nr. 503 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 16.11.2015. rīkojumu Nr. 720)

10. (Svītrots ar MK 13.08.2020. rīkojumu Nr. 424)

11. (Svītrots ar MK 13.08.2020. rīkojumu Nr. 424)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 29.jūlija
rīkojumam Nr.382
Prognozētie valsts pamatbudžeta izdevumi par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Ceļu satiksmes drošības direkcijai

(Pielikums svītrots ar MK 16.11.2015. rīkojumu Nr. 720)

13.08.2020