Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par nekustamā īpašuma "Ceļmaļi" Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstībai

1.pants. Atsavināt sabiedrības vajadzībām — valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai — nekustamo īpašumu "Ceļmaļi" Vārves pagastā, Ventspils novadā (kadastra Nr.9884 001 0005, reģistrēts Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vārves pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.38), kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 9884 001 0005) 6,5 hektāru platībā.

2.pants. Šā likuma 1.pantā minētais nekustamais īpašums atsavināms Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

3.pants. Ventspils pilsētas pašvaldība šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprina zemesgrāmatā uz Ventspils pilsētas pašvaldības vārda.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 12.decembrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013.gada 28.decembrī
29.12.2013