Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.45

Daugavpilī 2013.gada 14.novembrī (prot. Nr.26 33.§)

Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 "Līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtība par izglītības ieguvi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā "Saules skola""" atcelšanu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 27.punktu

Atcelt Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošos noteikumus Nr.24 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 "Līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtība par izglītības ieguvi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā "Saules skola""".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 

Daugavpils pilsētas domes 2013. gada 14.novembra saistošo noteikumu Nr.45 "Par Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 "Līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtība par izglītības ieguvi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā "Saules skola""" atcelšanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu saistošie noteikumi ir precizējami.
Ievērojot to, ka Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 139.punkts noteic, ka noteikumiem, kas nosaka grozījumus citos noteikumos, grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, saistošie noteikumi ir atceļami.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek atcelti.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

15.12.2013