Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2019. - 14.04.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019. gada 7. marta lēmumu "Vispārējās atļaujas noteikumi pasta nozarē".
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/27

Rīgā 2013.gada 2.oktobrī (prot. Nr.37, 7.p.)
Vispārējās atļaujas noteikumi pasta nozarē
Izdoti saskaņā ar Pasta likuma 10.pantu
un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu

1. Vispārējās atļaujas noteikumi pasta nozarē (turpmāk – noteikumi) nosaka vispārējās atļaujas noteikumus, kurus pasta komersants ievēro pasta pakalpojumu sniegšanā.

2. Pasta komersants ievēro spēkā esošos normatīvos aktus, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus.

3. Pasta komersants sniedz Regulatoram informāciju normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.

4. Pasta komersants pēc Regulatora pieprasījuma sniedz informāciju, kas nepieciešama Regulatora funkciju izpildei un vispārējās atļaujas noteikumu izpildes uzraudzībai.

5. (Svītrots ar SPRK padomes 20.09.2018. lēmumu Nr. 1/24)

6. Pasta komersants maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

7. Pasta komersants nodrošina atsevišķu iekšējās grāmatvedības uzskaiti katram pasta pakalpojuma veidam. Šī atsevišķā uzskaite iekšēji nodalāma no pārējās grāmatvedības uzskaites.

8. Pasta komersants veic iemaksas universālā pasta pakalpojuma kompensācijas fondā universālā pasta pakalpojuma tīro izmaksu kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Pasta komersants ievēro Latvijas Republikas nacionālos standartus, kuri ir obligāti piemērojami, sniedzot pasta pakalpojumus.

10. Pasta komersants ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības par pasta sūtījumu noslēpumu un glabātās informācijas konfidencialitāti.

11. Pasta komersants ievēro normatīvajos aktos noteiktās patērētāju tiesību aizsardzības prasības.

12. Pasta komersants nodrošina lietotāju datu aizsardzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

13. Pasta komersants ievēro normatīvos aktus par pasta sūtījumu atvēršanu.

14. Pasta komersants izmanto kalendāra zīmogu pastmarku dzēšanai un pasta sūtījumu pieņemšanas, nosūtīšanas, saņemšanas vai izsniegšanas vietas un datuma, kā arī paša izdoto kvīšu apliecināšanai izmanto kalendāra zīmogu.

14.1 Pasta komersants, kas sniedz universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmus pakalpojumus, eksprespasta pakalpojumus vai kurjerpasta pakalpojumus, nosaka un publisko savā tīmekļvietnē, ja tādas nav – pasta pakalpojumu lietotājiem viegli pieejamā vietā –, savas kvalitātes prasības katra veida pakalpojumam attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanu un piegādi (pasta sūtījuma pārsūtīšanas kopējais laiks, savākšanas un piegādes termiņi).

(SPRK padomes 20.09.2018. lēmuma Nr. 1/24 redakcijā)

14.2 Pasta komersants, kas sniedz universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmus pakalpojumus, eksprespasta pakalpojumus vai kurjerpasta pakalpojumus, nosaka un publisko savā tīmekļvietnē, ja tādas nav – pasta pakalpojumu lietotājiem viegli pieejamā vietā –, materiālās atbildības apmērus un kompensēšanas kārtību sūtītājam par savu kvalitātes prasību neievērošanu.

(SPRK padomes 20.09.2018. lēmuma Nr. 1/24 redakcijā)

14.3 Pasta komersants nodrošina, ka šo noteikumu 14.1 un 14.2 punktā minētajai informācijai ir norādīts pēdējais aktualizācijas datums un to tīmekļvietnē ir iespējams saglabāt un izdrukāt ar datuma un laika identifikāciju.

(SPRK padomes 20.09.2018. lēmuma Nr. 1/24 redakcijā)

15. Pasta komersanta saistības un materiālo atbildību par pasta sūtījumiem nosaka ar lietotāju noslēgts līgums par pasta pakalpojumu sniegšanu. Līguma nosacījumos pasta komersants ietver normatīvajos aktos noteikto par pasta komersanta materiālo atbildību par pasta sūtījumiem.

16. Pasta komersants nodrošina lietotājam iespēju iepazīties ar pasta pakalpojumu sniegšanas noteikumiem valsts valodā.

17. Pasta komersants, kas sniedz tradicionālos pasta pakalpojumus, pārrobežu pasta sūtījumu pieņem sūtīšanai uz tām ārvalstīm, kuru pasta operators to atļauj.

18. Pasta komersants pārrobežu pasta sūtījumu adresātam Latvijas Republikas teritorijā izsniedz pēc tam, kad ir nokārtotas nepieciešamās muitas formalitātes un samaksāts nodokļi, ja to paredz attiecīgie normatīvie akti muitas lietās un nodokļu jomā.

19. Pasta komersants, kas sniedz tradicionālos pasta pakalpojumus, vienkāršus vēstuļu korespondences sūtījumus piegādā adresātam bez paraksta par saņemšanu ievietojot tos adresāta pastkastītē.

20. Pasta komersants, kas sniedz tradicionālos pasta pakalpojumus, ierakstītus, apdrošinātus vai pēcmaksas vēstuļu korespondences sūtījumus, vienkāršas, apdrošinātas vai pēcmaksas pasta pakas izsniedz adresātam pret parakstu pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas vai pilnvarotajai personai – pēc pilnvaras uzrādīšanas, vai pēc pasta komersanta piešķirtā autorizācijas koda ievades pasta komersanta norādītajā iekārtā.

(SPRK padomes 20.09.2018. lēmuma Nr. 1/24 redakcijā)

21. Informāciju par ierakstīta, apdrošināta vai pēcmaksas vēstuļu korespondences sūtījuma saņemšanu pasta komersants paziņo adresātam elektroniskā veidā, ja pasta komersants un adresāts par to ir vienojies, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, kad attiecīgais pasta sūtījums saņemts adresāta pasta pakalpojumu sniegšanas vietā.

22. Informāciju par vienkāršas, apdrošinātas vai pēcmaksas pasta pakas izsniegšanu pasta komersants var paziņot adresātam elektroniskā veidā, ja pasta komersants un adresāts par to ir vienojies, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, kad attiecīgais pasta sūtījums saņemts adresāta pasta pakalpojumu sniegšanas vietā.

22.1 Pasta komersants nodrošina adresātam iespēju pirms pasta pakas saņemšanas vizuāli novērtēt pasta pakas iepakojuma stāvokli.

(SPRK padomes 20.09.2018. lēmuma Nr. 1/24 redakcijā)

23. (Svītrots ar SPRK padomes 20.09.2018. lēmumu Nr. 1/24)

24. Pasta komersants, kas sniedz tradicionālos pasta pakalpojumus, nodrošina, ka pārrobežu pasta sūtījumiem sūtītājs aizpilda attiecīgos pasta sūtījuma pavaddokumentus.

25. Pasta komersants pārrobežu pasta pakas no sūtītāja pieņem pēc to satura pārbaudes. Iekšzemes pasta pakas pasta komersants pieņem slēgtā veidā. Pēc sūtītāja izvēles iekšzemes pasta pakas ar pasta pakas satura sarakstu pasta komersants var pieņemt atvērtas.

26. Pasta komersants, kas sniedz eksprespasta pakalpojumus vai kurjerpasta pakalpojumus, nodrošina, ka saņēmējs ar parakstu apliecina pasta sūtījuma piegādes faktu. Pasta sūtījumu pavaddokumentus pasta komersants glabā divus gadus.

(SPRK padomes 20.09.2018. lēmuma Nr. 1/24 redakcijā)

26.1 Pasta komersants par šo noteikumu 14.1 un 14.2 punktā minētās informācijas publiskošanas vietu informē Regulatoru līdz 2019.gada 1.februārim.

(SPRK padomes 20.09.2018. lēmuma Nr. 1/24 redakcijā)

27. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 7.decembra lēmumu Nr. 1/10 "Vispārējās atļaujas noteikumi pasta nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2009., 195.nr.).

28. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 15.decembra direktīvas 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 10.jūnija direktīvas 2002/39/EK ar ko groza direktīvu 97/67/EK attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu turpmāko atvēršanu konkurencei;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 20.februāra direktīvas 2008/6/EK ar ko direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
01.01.2019