Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumus Nr. 41 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm".
Ministru kabineta noteikumi Nr.893

Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 94.§)
Kārtība, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 15.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm, izņemot augstākās izglītības iestādes.

2. Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām (turpmāk – vadlīnijas), kā arī valsts pamatizglītības, valsts vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartam (turpmāk – valsts izglītības standarti) atbilstošas mācību literatūras, metodisko līdzekļu, uzziņu literatūras un elektronisko izdevumu izdošanu un iegādi organizē Izglītības un zinātnes ministrija. Citu ministriju padotībā esošajām izglītības iestādēm mācību līdzekļu izdošanu un iegādi atbilstoši kompetencei organizē attiecīgā ministrija.

3. Valsts izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras, metodisko līdzekļu, uzziņu literatūras, elektronisko izdevumu, papildu literatūras, uzskates līdzekļu, didaktisko spēļu, digitālo mācību līdzekļu un resursu, izdales materiālu, mācību tehnisko līdzekļu, mācību materiālu, iekārtu un aprīkojuma izdošanu un iegādi valsts dibinātajām izglītības iestādēm finansē no to ministriju valsts budžeta līdzekļiem, kuru padotībā ir attiecīgās izglītības iestādes.

4. Saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam mācību līdzekļu iegādei iedalīto finansējumu:

4.1. Izglītības un zinātnes ministrija līdz kārtējā gada 1.maijam sadala republikas pilsētu un novadu pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, licencētas vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas, ņemot vērā attiecīgi izglītojamo skaitu pirmsskolas izglītības programmās, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās. Izglītojamo skaits tiek noteikts uz iepriekšējā gada 1.septembri;

4.2. attiecīgā republikas pilsētas un novada pašvaldība piešķir pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas;

4.3. citas ministrijas sadala to padotībā esošajām izglītības iestādēm.

5. Īstenojot licencētas pirmsskolas izglītības programmas bērniem līdz piecu gadu vecumam, saskaņā ar likumā par valsts budžetu kārtējam gadam mācību līdzekļu iegādei iedalīto finansējumu tiek finansēta metodisko līdzekļu iegāde.

6. Ja republikas pilsētu un novadu pašvaldībām finansējums mācību līdzekļu iegādei saskaņā ar likumu par valsts budžetu ir iekļauts apstiprinātajā mērķdotācijā Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem, pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, šīm izglītības iestādēm šo noteikumu 4.punktā minēto finansējumu nepiešķir.

7. Republikas pilsētu un novadu pašvaldības organizē papildu literatūras, uzskates līdzekļu, didaktisko spēļu, digitālo mācību līdzekļu un resursu, izdales materiālu, mācību tehnisko līdzekļu, mācību materiālu, iekārtu un aprīkojuma izdošanu un iegādi to padotībā esošajām izglītības iestādēm.

8. Pārskatu par mācību līdzekļu iegādei piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu iepriekšējā kalendāra gadā (pielikums) novadu un republikas pilsētu pašvaldības līdz kārtējā gada 15.janvārim aizpilda ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā.

9. Privātās izglītības iestādes pārskatu par mācību līdzekļu iegādei piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu iepriekšējā kalendāra gadā elektroniski vai pa pastu nosūta Izglītības un zinātnes ministrijai līdz kārtējā gada 15.janvārim.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.893
Pārskats par mācību līdzekļu iegādei piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu iepriekšējā kalendāra gadā
 

(pašvaldības/privātās izglītības iestādes nosaukums)

 
   
 

(pārskata gads)

 

Atlikums uz pārskata perioda sākumu

Saņemtais finansējums pārskata periodā

Izdevumi pēc naudas plūsmas principa

Atlikums uz pārskata perioda beigām

 

   
Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
27.09.2013