Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 27.05.2017. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.752

Rīgā 2013.gada 3.septembrī (prot. Nr.47 41.§)
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 4. panta trešo daļu,
likuma "Par zemes dzīlēm" 5. panta ceturtās daļas 2. punktu,
likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"
13. panta 4.1 daļu un likuma "Par piesārņojumu"
11. panta sesto daļu un 32.3 panta devītās daļas 2. punktu
(MK 05.08.2014. noteikumu Nr. 438 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 272)

1. Noteikumi nosaka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sniedz normatīvajos aktos noteiktos pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumus Nr.234 "Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 55.nr.).

4. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumus Nr.234 "Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi".

5. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidenta vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs
Pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 3. septembra noteikumiem Nr. 752
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1500; MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 438; MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 272)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)1

Cena ar PVN (euro)

1. Biocīdu izvērtēšana

1.1.Iesnieguma izvērtēšana biocīda inventarizācijas numura saņemšanai

iesniegums par vienu biocīdu

60,20

0,00

60,20

1.2.Dokumentācijas izvērtēšana aktīvās vielas apstiprināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 22.maija Regulas (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (turpmāk – regula Nr. 528/2012) 7. un 8.pantu

dokumentācija par vienu aktīvo vielu

122872,00

0,00

122872,00

1.3.Dokumentācijas izvērtēšana aktīvās vielas apstiprināšanai par papildu produkta veidu

dokumentācija par vienu produkta veidu

38931,14

0,00

38931,14

1.4.Dokumentācijas izvērtēšana aktīvās vielas atjaunošanai saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 14.pantu
1.4.1.Pilna dokumentācijas izvērtēšana

dokumentācija par vienu aktīvo vielu

122872,00

0,00

122872,00

1.4.2.Nepilna dokumentācijas izvērtēšana

dokumentācija par vienu aktīvo vielu

15136,97

0,00

15136,97

1.5.Dokumentācijas izvērtēšana vienāda biocīda atļaujas saņemšanai saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 17.panta 7.punktu

dokumentācija par vienu biocīdu

3440,22

0,00

3440,22

1.6.Pieteikuma izvērtēšana par vienādam biocīdam piešķirtās atļaujas savstarpēju atzīšanu, ja atsauces biocīdam Latvijā ir piešķirta atļauja savstarpējās atzīšanas procesā

pieteikums par vienu biocīdu

963,26

0,00

963,26

1.7.Pieteikuma izvērtēšana salīdzinošā novērtējuma gadījumā saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 23.pantu

pieteikums par vienu biocīdu

17773,94

0,00

17773,94

1.8.Pieteikuma izvērtēšana atļaujas saņemšanai vienkāršotā atļaujas piešķiršanas procedūrā saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 26.pantu
1.8.1.Atsevišķa biocīda pieteikuma izvērtēšana

pieteikums par vienu biocīdu

12026,34

0,00

12026,34

1.8.2.Biocīdu saimes pieteikuma izvērtēšana 

pieteikums par vienu biocīdu saimi

13750,48

0,00

13750,48

1.8.3.Atsevišķa vienāda biocīda pieteikuma izvērtēšana

pieteikums par vienu biocīdu

1115,62

0,00

1115,62

1.9.Biocīda marķējuma izskatīšana, ja tam ir piešķirta atļauja vienkāršotā procedūrā (regulas Nr. 528/2012 27.panta 1.punkts)

pieteikums par vienu biocīdu

137,61

0,00

137,61

1.10.Pieteikuma izvērtēšana biocīdu atļaujas un pagaidu atļaujas piešķiršanai saskaņā ar regulas Nr.  528/2012  29., 30. un 55. pantu
1.10.1.Atsevišķa biocīda pieteikuma izvērtēšana

pieteikums par vienu biocīdu

59216,60

0,00

59216,60

1.10.2.Biocīdu saimes pieteikuma izvērtēšana, ja saimē ir līdz pieciem biocīdiem

pieteikums par vienu biocīdu saimi

77048,15

0,00

77048,15

1.10.3.Pieteikuma izvērtēšana biocīda atļaujas piešķiršanai saskaņā ar regulas Nr. 528/2012  29. un 30. pantu par katru nākamo piecu biocīdu izvērtēšanu vienas saimes ietvaroskatri nākamie pieci biocīdi vienas saimes ietvaros

278,91

0,00

278,91

1.10.4.Pieteikuma izvērtēšana biocīda pagaidu atļaujas izsniegšanai saskaņā ar regulas Nr.  528/2012  55. pantupieteikums par vienu biocīdu

62390,94

0,00

62390,94

1.10.5.Pieteikuma izvērtēšana par atļaujas izsniegšanu ierobežotai un kontrolētai biocīda lietošanai īpašos gadījumos saskaņā ar regulas Nr. 528/2012  55. pantupieteikums par vienu biocīdu

709,94

0,00

709,94

1.11.Pieteikuma izvērtēšana biocīda atļaujas piešķiršanai papildu produktu veidam atsevišķam biocīdam vai biocīdu saimei

pieteikums par vienu produkta veidu

20554,92

0,00

20554,92

1.12.Pieteikuma izvērtēšana par viena biocīda pieteikšanu biocīdu saimē, kurai jau ir piešķirta atļauja

pieteikums par vienu biocīdu

412,83

0,00

412,83

1.13.Pieteikuma izvērtēšana biocīda atļaujas atjaunošanai saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 31.pantu
1.13.1.Pilna dokumentācijas izvērtēšana

pieteikums par vienu biocīdu

59216,60

0,00

59216,60

1.13.2.Nepilna dokumentācijas izvērtēšana

pieteikums par vienu biocīdu

12109,57

0,00

12109,57

1.14.Pieteikuma izvērtēšana par biocīdu atļaujas secīgu savstarpēju atzīšanu saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 33.pantu

pieteikums par vienu biocīdu

2752,18

0,00

2752,18

1.15.Pieteikuma izvērtēšana par biocīdu atļaujas vienlaicīgu savstarpēju atzīšanu saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 34.pantu

pieteikums par vienu biocīdu

2752,18

0,00

2752,18

1.16.Pieteikuma izvērtēšana par atļaujas grozīšanu
1.16.1.Pieteikuma izvērtēšana saskaņā ar regulas Nr.  528/2012 50. pantu, ja ir administratīvas izmaiņaspieteikums par vienu biocīdu

1394,53

0,00

1394,53

1.16.2.Pieteikuma izvērtēšana saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 50. pantu, ja ir nebūtiskas izmaiņas
1.16.2.1.Pieteikuma izvērtēšana, ja ir nebūtiskas izmaiņas izsniegtajās biocīdu atļaujās (atsauces dalībvalsts)pieteikums par vienu izmaiņu vienam biocīdam

3270,80

0,00

3270,80

1.16.2.2.Pieteikuma izvērtēšana, ja ir nebūtiskas izmaiņas izsniegtajās biocīdu atļaujās (attiecīgā dalībvalsts)pieteikums par vienu izmaiņu vienam biocīdam

1039,56

0,00

1039,56

1.16.3.Pieteikuma izvērtēšana saskaņā ar regulas Nr.  528/2012 50. pantu, ja ir būtiskas izmaiņas
1.16.3.1.Pieteikuma izvērtēšana, ja ir būtiskas izmaiņas izsniegtajās biocīdu atļaujās (atsauces dalībvalsts)pieteikums par vienu izmaiņu vienam biocīdam

11628,74

0,00

11628,74

1.16.3.2.Pieteikuma izvērtēšana, ja ir būtiskas izmaiņas izsniegtajās biocīdu atļaujās (attiecīgā dalībvalsts)pieteikums par vienu izmaiņu vienam biocīdam

1039,56

0,00

1039,56

1.16.3.3.Pieteikuma izvērtēšana, ja ir būtiskas izmaiņas atļaujā, kas izsniegta vienkāršotā procedūrāpieteikums par vienu izmaiņu vienam biocīdam

7208,89

0,00

7208,89

1.17.Pieteikuma izvērtēšana paralēlās tirdzniecības atļaujas saņemšanai saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 53.pantu

pieteikums par vienu biocīdu

1376,09

0,00

1376,09

1.18.Dokumentācijas izvērtēšana aktīvās vielas iekļaušanai regulas Nr.  528/2012 I pielikumā saskaņā ar 28. pantu
1.18.1.Dokumentācijas izvērtēšana aktīvās vielas iekļaušanai regulas Nr.  528/2012 I pielikuma 1., 2., 3., 4. vai 5. kategorijādokumentācija par vienu ķīmisko vielu

35268,78

0,00

35268,78

1.18.2.Dokumentācijas izvērtēšana aktīvās vielas iekļaušanai regulas Nr.  528/2012 I pielikuma 6. kategorijādokumentācija par vienu ķīmisko vielu

93099,04

0,00

93099,04

1.19.Pieteikuma izvērtēšana par atļaujas atjaunošanu biocīdam, uz kuru attiecas savstarpējā atzīšana saskaņā ar regulas Nr.  528/2012 40. pantupieteikums par vienu biocīdu

1673,43

0,00

1673,43

2. Ģeoloģiskās informācijas izvērtēšana

2.1.Ūdensapgādes urbuma pases vai avotu pases saskaņošana1 pase

115,34

0,00

115,34
2.2.Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana, pamatojoties uz pirmreizēji iesniegto krājumu aprēķinu
2.2.1.Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana, pamatojoties uz iesniegto pārskatu par pazemes ūdeņu izpēti un krājumu aprēķinuviens pārskats

497,18

0,00

497,18

2.2.2.Pirmreizēji iesniegtā pārskata izvērtēšana par ģeoloģisko izpēti un tās rezultātā aprēķinātajiem derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) sākotnējiem krājumiem un derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana vai pārskata atdošana atpakaļ precizēšanaiviens pārskats

415,21

0,00

415,21

2.2.3.Pirmreizēji iesniegtā pārskata izvērtēšana par derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes papildizpēti vai atlikušo krājumu aprēķinu, vai kūdras sākotnējo krājumu aprēķinu, vai kūdras inventarizācijas lietas izvērtēšana un derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana vai pārskata atdošana atpakaļ precizēšanaiviens pārskats

761,21

0,00

761,21

2.3.Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par derīgo izrakteņu ieguves kārtību, pamatojoties uz atkārtoti iesniegto pārskatu par derīgo izrakteņu krājumu aprēķinu
2.3.1.Atkārtoti iesniegtā pārskata izvērtēšana par ģeoloģisko izpēti un tās rezultātā aprēķinātajiem sākotnējiem derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) krājumiem un derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana vai pārskata atdošana atpakaļ precizēšanaiviens atkārtoti iesniegts pārskats

253,74

0,00

253,74

2.3.2.Atkārtoti iesniegtā pārskata izvērtēšana par derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes papildizpēti vai atlikušo krājumu aprēķinu, vai kūdras sākotnējo krājumu aprēķinu, vai kūdras inventarizācijas lietas izvērtēšana un derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana vai pārskata atdošana atpakaļ precizēšanaiviens atkārtoti iesniegts pārskats

484,41

0,00

484,41

2.3.3.Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana, pamatojoties uz atkārtoti iesniegto pārskatu par pazemes ūdeņu izpēti un krājumu aprēķinuviena atradne

715,08

0,00

715,08

2.4.Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana, pamatojoties uz Valsts ģeoloģijas fonda materiālu izvērtēšanuviena atradne

761,21

0,00

761,21

3. Individuālā dozimetrija

3.1.Individuālā dozimetrija ar individuālajiem termoluminiscences dozimetriem juridiskām personām, publiskām personām un to iestādēm1 mērījums

17,37

0,00

17,37

3.1.1.

(Svītrots ar MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 272)

3.1.2.

(Svītrots ar MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 272)

3.2.

(Svītrots ar MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 272)

3.2.1.

(Svītrots ar MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 272)

3.2.2.

(Svītrots ar MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 272)

4. Darbības emisijas reģistrā

4.1.Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas obligātie dalībnieki
4.1.1.Valsts konta atvēršana, konta pilnvaroto pārstāvju apstiprināšana

1 konts

0,00

0,00

0,00

4.1.2.Konta atvēršana Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas Latvijas operatoram, kuram ir izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja, konta pilnvaroto pārstāvju apstiprināšana

1 konts

0,00

0,00

0,00

4.1.3.Konta atvēršana Latvijas administrācijas gaisa kuģa operatoram, konta pilnvaroto pārstāvju apstiprināšana

1 konts

0,00

0,00

0,00

4.1.4.Tādas darbības emisijas reģistrā, kas tiek veiktas operatora vai gaisa kuģa operatora vietā, tai skaitā:

• verificētā emisiju apjoma ievadīšana un nodošanas pārskaitījuma veikšana;

• visu veidu darījumu veikšana, darījumu apstiprināšana;

• uzticamo kontu saraksta pievienošana

1 darbība

31,9

0,00

31,9

4.1.5.Operatora vai gaisa kuģa operatora konta apkalpošanas gada maksa3
4.1.5.1.1 līdz 1 000 vienības

gads

95,70

0,00

95,70

4.1.5.2.1001 līdz 5 000 vienības

gads

191,40

0,00

191,40

4.1.5.3.5 001 līdz 10 000 vienības

gads

303,05

0,00

303,05

4.1.5.4.10 001 līdz 50 000 vienības

gads

398,75

0,00

398,75

4.1.5.5.50 001 līdz 100 000 vienības

gads

606,10

0,00

606,10

4.1.5.6.100 001 līdz 1 000 000 vienības

gads

797,50

0,00

797,50

4.1.5.7.1 000 001 līdz 5 000 000 vienības

gads

957,00

0,00

957,00

4.1.6.Operatora vai gaisa kuģa operatora konta pilnvarotā pārstāvja apstiprināšana, ja konta turētājs nav Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kas Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā, noteikto Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību, un attiecīgi nav reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā

1 pārstāvja apstiprināšana

638,00

0,00

638,00

4.2.Verificētāja konta atvēršana
4.2.1.Latvijā akreditēts verificētājs

1 konts

0,00

0,00

0,00

4.2.2.citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditēts verificētājs

1 konts

638,00

0,00

638,00

4.2.3.citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificēts verificētājs

1 konts

638,00

0,00

638,00

4.3.Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas brīvprātīgie dalībnieki
4.3.1.Konta pilnvarotā pārstāvja apstiprināšana
4.3.1.1.ja konta pilnvarotais pārstāvis ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kas Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā, noteikto Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību, un attiecīgi ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā

1 pārstāvja apstiprināšana

174,90

0,00

174,90

4.3.1.2.ja konta turētājs nav Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kas Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā, noteikto Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību, un attiecīgi nav reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā

1 pārstāvja apstiprināšana

638,00

0,00

638,00

4.3.2.Izsoles piegādes konta atvēršana, personas konta atvēršana vai ārējās tirdzniecības platformas konta atvēršana
4.3.2.1.ja konta turētājs ir Komercreģistrā reģistrēta juridiska persona

1 konts

803,00

0,00

803,00

4.3.2.2.ja konta turētājs ir juridiska persona, bet nav Komercreģistrā reģistrēta juridiska persona

1 konts

1276,00

0,00

1276,00

4.3.2.3.ja konta turētājs ir fiziska persona un ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kas Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā, noteikto Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību, un attiecīgi ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā

1 konts

803,00

0,00

803,00

4.3.2.4.ja konta turētājs ir fiziska persona, bet nav Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kas Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā, noteikto Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību, un attiecīgi nav reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā

1 konts

1276,00

0,00

1276,00

4.3.3.Izsoles piegādes konta, personas konta vai ārējās tirdzniecības platformas konta uzturēšanas un apkalpošanas gada maksa
4.3.3.1ja konta turētājs ir Komercreģistrā reģistrēta juridiska persona

gads

1595,00

0,00

1595,00

4.3.3.2.ja konta turētājs ir fiziska persona un ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kas Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā, noteikto Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību, un attiecīgi ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā

gads

1595,00

0,00

1595,00

4.3.3.3.ja konta turētājs ir juridiska persona, bet nav Komercreģistrā reģistrēta juridiska persona

gads

1914,00

0,00

1914,00

4.3.3.4.ja konta turētājs ir fiziska persona, bet nav Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kas Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā, noteikto Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību, un attiecīgi nav reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā

gads

1914,00

0,00

1914,00

5. Gaisa kvalitātes informācija
5.1.Esošo (fona) gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins (aprēķinu rezultāts tiek atspoguļots tabulas formā, ietver gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultātu datu rindas)
5.1.1.vienai vielai1 aprēķins218,000,00218,00
5.1.2.divām vielām1 aprēķins242,220,00242,22
5.1.3.trim vielām1 aprēķins266,440,00266,44
5.1.4.četrām vielām1 aprēķins302,780,00302,78
5.1.5.piecām vielām1 aprēķins327,000,00327,00
5.1.6.sešām vielām1 aprēķins351,220,00351,22
5.1.7.par katru nākamo vielu, skaitot no septītās vielas1 aprēķins157,440,00157,44
5.2.Nepieciešamie meteoroloģisko apstākļu dati gaisu piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanai (dati sagatavoti Excel formātā)1 datu kopa230,110,00230,11

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

2 Maksa par akceptēšanas procedūru, ja tā ietver atkārtotu pārskata izvērtēšanu.

3 Maksa tiek noteikta, ņemot vērā operatoram vai gaisa kuģa operatoram piešķirto emisijas kvotu vai aviācijas emisijas kvotu apjomu konkrētajā gadā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs
27.05.2017