Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 18. marta noteikumus Nr. 171 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.720

Rīgā 2013.gada 3.septembrī (prot. Nr.47 8.§)
Malnavas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Malnavas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Malnavas koledža sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumus Nr.1432 "Noteikumi par Malnavas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2012, 158.nr.).

4. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumus Nr.1432 "Noteikumi par Malnavas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi".

5. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidenta vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr.720
Malnavas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN (euro)

1.Dienesta viesnīcas pakalpojumi    
1.1.īres maksa    
1.1.1.izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā (atvieglojumi 50 % apmērā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērniem no daudzbērnu ģimenēm un izglītojamiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai)1

viena vieta mēnesī

8,54

0,00

8,54

1.1.2.izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā1

viena vieta mēnesī

42,69

0,00

42,69

1.1.3.koledžas darbiniekiem1

istaba mēnesī

51,65

0,00

51,65

1.1.4.citām personām1

viena vieta mēnesī

142,29

0,00

142,29

1.1.5.īslaicīga gultas vietas īre (līdz septiņām diennaktīm)    
1.1.5.1.izglītojamiem1

viena vieta diennaktī

7,11

0,00

7,11

1.1.5.2.citām personām2

viena vieta diennaktī

11,38

1,37

12,75

1.2.veļas mašīnas izmantošana (izglītojamiem)

viena mazgāšanas reize

1,42

0,30

1,72

1.3.datora (ar interneta pieslēgumu) izmantošana    
1.3.1.izglītojamiem

viena stunda

0,43

0,08

0,51

1.3.2.citām personām

viena stunda

0,85

0,19

1,04

2.Kancelejas pakalpojumi 

  

  

 
2.1.kopēšana (A4 formāts) (izglītojamiem)

viena lapa

0,07

0,02

0,09

2.2.kopēšana (A3 formāts) (izglītojamiem)

viena lapa

0,10

0,01

0,11

2.3.brošēšana ar spirāli (izglītojamiem)

viena vienība

0,71

0,16

0,87

2.4.lapas izdrukāšana (izglītojamiem)

viena lapa

0,14

0,03

0,17

2.5.faksa aparāta lietošana (izglītojamiem)

viena lapa

0,28

0,06

0,34

2.6.arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana    
2.6.1.arhīva dokumentu izsniegšana divu nedēļu laikā3

viens komplekts

4,27

0,00

4,27

2.6.2.arhīva dokumentu izsniegšana divu darbdienu laikā3

viens komplekts

11,38

0,00

11,38

2.6.3.izziņas izsniegšana3

viena izziņa

2,13

0,00

2,13

2.6.4.ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana3

viena vienība

5,69

0,00

5,69

3.Citi pakalpojumi    
3.1.galdnieku darbnīcas pakalpojumi

viena stunda vienai personai

29,88

6,28

36,16

3.2.telpu noma semināriem un citiem pasākumiem

kvadrātmetrs stundā

0,71

0,16

0,87

3.3.sporta zāles izmantošana    
3.3.1.vienai personai

viena stunda

3,61

0,76

4,37

3.3.2.visas sporta zāles noma

viena stunda

42,69

8,96

51,65

3.4.transportlīdzekļu noma (citām personām)    
3.4.1.traktors MTZ-80 vai JUMZ-6L

viena stunda

6,02

1,27

7,29

3.4.2.traktors DT-75

viena stunda

13,26

2,79

16,05

3.4.3.traktors T-40 vai T-25

viena stunda

4,21

0,88

5,09

3.4.4.kravas automobilis

viens kilometrs

0,36

0,07

0,43

3.4.5.vieglā automašīna

viens kilometrs

0,24

0,04

0,28

3.5.lauksaimniecības tehnikas izmantošana (citām personām)    
3.5.1.aršanai, kultivēšanai (viena kārta), graudu sēšanai, smidzināšanai, minerālmēslu izkliedēšanai

viena stunda

13,26

2,79

16,05

3.5.2.zāles pļaušanai

viena stunda

6,02

1,27

7,29

3.5.3.savācējpiekabes izmantošana, graudu kulšana

viena stunda

13,26

2,79

16,05

3.6.graudu kaltēšana

viena tonna

10,84

2,28

13,12

3.7.graudu kodināšana

viena tonna

4,81

1,01

5,82

4.Vērtējums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu    
4.1.iesniegto dokumentu izvērtēšana un lēmuma sagatavošana3

vienai personai

28,86

0,00

28,86

4.2.pārbaudījumi    
4.2.1.ieskaite3

viena ieskaite

4,67

0,00

4,67

4.2.2.eksāmens3

viens eksāmens

9,33

0,00

9,33

4.2.3.praktisko darba iemaņu pārbaude3

viena pārbaude

38,79

0,00

38,79

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 25.punkta "a" apakšpunktu.

2 Tiek piemērota samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme 12 % apmērā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta desmito daļu.

3 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu.

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
01.01.2014