Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.656

Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 12.§)
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (1. un 2.pielikums).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumus Nr.1200 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 206.nr.).

4. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

5. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

6. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro šo noteikumu 1.pielikumu.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 27.augusta noteikumiem Nr.656
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis (latos)

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 4.punktu)

2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 27.augusta noteikumiem Nr.656
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis euro

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN 21% (euro)

Cena ar PVN (euro)

1. Sodu reģistra izziņas tulkošana angļu vai krievu valodā (tulkojumu nodrošina attiecīgās valodas speciālists) piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas1

1 izziņa

4,14

0,87

5,01

2. Sodu reģistra izziņas tulkošana angļu vai krievu valodā (tulkojumu nodrošina attiecīgās valodas speciālists) vienas darbdienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas1

1 izziņa

8,28

1,74

10,02

3. Dokumentu kopiju izgatavošana (A4 formāts)

1 lappuse

0,26

0,05

0,31

4. Dokumentu izsniegšana aizzīmogotā aploksnē pēc personas pieprasījuma

1 aploksne

0,52

0,11

0,63

5. Dokumentu pārsūtīšana ierakstītā vēstulē pēc personas pieprasījuma Latvijas teritorijā

1 aploksne

2,78

0,58

3,36

6. Ziņu sniegšana tiešsaistes datu pārraides režīmā no valsts informācijas sistēmām "Sodu reģistrs" un "Integrētā iekšlietu informācijas sistēma"2:
6.1. maksa par vienas informācijas sistēmas abonēšanu mēnesī

1 sistēma

53,20

11,17

64,37

6.2. maksa par vienu elektronisko pieprasījumu

1 uzskaites objekts un saistītie dati

0,14

0,03

0,17

7. Datu apmaiņas programmatūras moduļa izstrādes izmaksas3

1 cilvēkstunda

17,82

3,74

21,56

8. Statistiskās informācijas sagatavošana pēc informācijas sistēmās esošajiem datiem

līdz 50 skaitliskajām vērtībām

15,74

3,31

19,05

9. Radiosakaru sistēmas lietošana mēnesī

1 rācija

3,37

0,71

4,08

10. Radiosakaru sistēmas abonentu iekārtu profilakse un remonts

1 cilvēkstunda

8,73

1,83

10,56

Piezīmes.

1 Maksas apmēru par pakalpojumu samazina par 50 procentiem, uzrādot attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta oriģinālu vai pieprasījumā norādot attiecīgā statusu apliecinoša dokumenta reģistrācijas numuru, izdevēju un datumu, no kura stājas spēkā šis statuss:

1) politiski represētām personām;

2) invalīdiem;

3) par trūcīgām atzītām personām.

Maksas apmēru par pakalpojumu samazina par 10 procentiem nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss.

2 Maksu nepiemēro, ja valsts informācijas sistēmā "Integrētā iekšlietu informācijas sistēma" iekļautās ziņas par ceļu satiksmes negadījumiem pieprasītas ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas starpniecību. Maksas apmēru par pakalpojumu samazina par 10 procentiem nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss.

3 Maksas apmēru par pakalpojumu samazina par 10 procentiem nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
01.01.2014