Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 12.02.2019. - ... / Spēkā esošā
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Rēzeknē 2013.gada 8.februārī (prot. Nr.4, 15.p.)
Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" un tās struktūrvienību maksas pakalpojumi

(Saistošo noteikumu nosaukums Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" (turpmāk – aģentūra) un tās struktūrvienību – Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nama, Latgales Kultūrvēstures muzeja, Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un Tūrisma attīstības centra – sniegtos maksas pakalpojumus, to likmes, maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

(Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

2. Aģentūras un tās struktūrvienības sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrāžiem (pielikumos).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.11)

3. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem veic:

3.1. saskaņā ar izrakstīto rēķinu bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību, ievērojot rēķinā norādīto samaksas termiņu;

3.2. saskaņā ar izrakstīto rēķinu iemaksājot skaidru naudu aģentūras kasē, ievērojot rēķinā norādīto samaksas termiņu;

3.3. saskaņā ar izrakstīto darījumu apliecinošo stingrās uzskaites kvīti samaksājot skaidrā naudā aģentūras kasē.

4. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus aģentūra var izmantot atbilstoši apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.

5. Iesniedzot pamatotu iesniegumu aģentūras direktorei, Rēzeknes pilsētas pašvaldība var lemt par aģentūras mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteiktajos gadījumos un kārtībā.

6. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

7. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
1.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.6/2013
Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā, kas grozīta ar 26.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 47; 17.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena EUR

1.Ieejas biļetes uz aģentūras rīkotajiem pasākumiem  
1.1.Teātra izrādesbērni, skolēni, studenti

pensionāri

pārējie apmeklētāji

3,00

3,00

5,00

1.2.Atpūtas sarīkojumi1 apmeklētājs2,00–5,00
1.3.Amatiermākslas kolektīvu koncertsbērni, skolēni, studenti

pensionāri

pārējie apmeklētāji

2,00

2,00

3,00

1.4.Kinofilmas demonstrēšanabērni, skolēni, studenti

pensionāri

pārējie apmeklētāji

2,00

2,00

3,00

2.Telpu noma Brāļu Skrindu iela 3, Rēzeknē  
2.1.Teātra zāle1 stunda35,00
2.2.Teātra zāle ar skaņu un gaismu1 stunda60,00
2.3.Koncertu zāle1 stunda30,00
2.4.Koncertu zāle ar skaņu un gaismu1 stunda45,00
2.5.Kamīnzāle1 stunda15,00
2.6.Teātra istaba1 stunda15,00
2.7.Kursu telpa1 stunda15,00
2.8.Telpu noma pasākumiem ar rīkotāja ieejas biļetēm:

- koncerti, cirka izrādes

- teātra izrādes

% no ieņemtās summas15%

10%

2.9.Telpas biroja vajadzībām 19,6 m21 m2/mēnesī

0,85

2.10.Telpas kafejnīcas vajadzībām 73,6 m21 m2/mēnesī

0,97

2.11.Telpas galdnieka darbnīcas vajadzībām 33,7 m21 m2/mēnesī

0,41

2.12.Citu telpu noma1 m2/mēnesī

25,00

3.Teātra kostīmu īre  
3.1.Kostīma pilns komplektsdiennakts

5,00–10,00
(atkarībā no nolietojuma)

3.2.Kostīmu detaļasdiennakts

1,50

4.Rēzeknes pilsētas Kultūras un atpūtas parka noma  
4.1.Estrādes noma1 stunda30,00
4.2.Estrādes noma ar skaņu un gaismu1 stunda70,00
4.3.Parka noma pasākumiem ar rīkotāja ieejas biļetēm% no ieņemtās summas

10–15%

4.4.Autostāvvietas laukuma noma1 mēnesis

170,74

4.5.Parka noma bez rīkotāja ieejas biļetēm1m²

0,50–1,50

4.6.Parka noma bez rīkotāja ieejas biļetēm ar elektrības pieslēgumu1m²

3,00–5,00

4.7.Parka noma kafejnīcām un vasaras dārziem, bez alkohola1 m²/mēnesī

1,50

5.(Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)
6.Rēzeknes pilsētas Kultūras un atpūtas parka tualetebiļete

0,15

7.Apskaņošana pasākumos Rēzeknes pilsētas teritorijā1 stunda40,00
8.Nomas maksa par aģentūras afišu stabu izmantošanu  
8.1.AfišasPar pirmo izlīmēšanas dienu

0,60 par vienu afišu

Par pārējām dienām

0,30 dienā par vienu afišu

8.2.Lielformāta afišas (lielākas par 60 cm x 45 cm)Par pirmo izlīmēšanas dienu

0,85 par vienu afišu

Par pārējām dienām

0,45 dienā par vienu afišu

9.Projektora noma1 pasākumam

10,00

10.Krēslu, galdu noma1 gabals/diennaktī

0,50–1,00

11.Dokumentu, afišu pavairošanas pakalpojumi  
11.1.Formāts A41 lpp.

0,15

11.2.Formāts A31 lpp.

0,25

11.3.Formāts A3 krāsains1 lpp.

1,00

2.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.6/2013
Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nama maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 26.09.2014. saistošo noteikumu Nr.47 redakcijā, kas grozīta ar 17.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)  

Nr. p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena EUR
1.Telpu noma  
1.1.Lielā zāle

(skatītāju vietas 286, platība 354,2 m2)

- koncertiem, izrādēm

- semināriem, konferencēm

1 stunda

(ne mazāk kā 2 stundas)

katra nākamā stunda

katra nākamā stunda

120,00

70,00

40,00

1.2.Foajē

(platība 296,5 m2)

- apskaņošana

- foajē viena m2 noma

1 stunda

1 pasākums

1 mēnesis

25,00

20,00

60,00

1.3.Mēģinājumu zāle 1.stāvā
(platība 24,2 m2)
  
- semināriem, konferencēm1 stunda
(ne mazāk kā 2 stundas)

15,00

- regulāra zāles noma mēģinājumiem, nodarbībām u.tml.1 stunda
(ne mazāk kā 10 stundas mēnesī)

6,00

1.4.

Kamerzāle 2.stāvā
(platība 171,9 m2)

  

- koncertiem, izrādēm

1 stunda
(ne mazāk kā 2 stundas)

50,00

 katra nākamā stunda

20,00

- semināriem, konferencēm

1 stunda
(ne mazāk kā 2 stundas)

40,00

 katra nākamā stunda

20,00

- regulāra zāles noma mēģinājumiem, nodarbībām u.tml.

1 stunda
(ne mazāk kā 10 stundas mēnesī)

15,00

- apskaņošana

1 pasākums

30,00

- apgaismošana

1 pasākums

30,00

- biļešu tirdzniecība

% no kopējiem pasākuma biļešu ieņēmumiem

10

1.5.Ēkas (fasādes sienas) laukuma nomadiennaktī10,00
2.Ieejas biļetes uz NBKN rīkotajiem pasākumiem un teātra izrādēm  
2.1.

Teātra biļetes
(Biļešu cenas tiek variētas atkarībā no sēdvietas atrašanās zālē un izrādes kategorijas – pirmizrāde, izrāde, interaktīva programma un tml.)

pirmskolas izglītības iestāžu un pamatskolu bērnu grupām virs 10 skatītājiem3.00; 4.00
bērniem, vidusskolēniem, studentiem, pensionāriem ar personu apliecinošu dokumentu4.00; 5.00;
7.00; 10.00; 15.00; 20.00; 25.00
pārējiem apmeklētājiem5.00; 7.00; 10.00; 15.00;
20.00; 25.00; 30.00
2.2.Atpūtas sarīkojumi ar viesmākslinieku piedalīšanos

1 apmeklētājs

5.00; 7.00; 10.00; 15.00; 20.00; 25.00; 30.00
3.Teātra kostīmu īre  
3.1.Teātra kostīmu īre pieaugušajiem:  
3.1.1.kostīmu detaļas  1 diennakts4,00 līdz 6,00 (atkarībā no detaļu nolietojuma)
3.1.2.kostīma pilns komplekts1 diennakts6,00 līdz 8,00 (atkarībā no kostīma nolietojuma)
3.2.Teātra kostīmu īre bērniem:  
3.2.1.kostīmu detaļas1 diennakts2,00 līdz 3,00 (atkarībā no detaļu nolietojuma)
3.2.2.

kostīma pilns komplekts

1 diennakts3,00 līdz 5,00 (atkarībā no kostīma nolietojuma)
4.Pasākumu organizēšana pēc pasūtījuma1 pasākumsno 100,00
3.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.6/2013
Latgales Kultūrvēstures muzeja maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā, kas grozīta ar 26.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 47; 17.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

 Pakalpojuma veidsMērvienībaCena EUR
1.Muzeja apmeklējuma biļešu cenas:  
    
 Ekspozīcijas muzejāAr Rēzeknieša kartiBezmaksas ieeja
  Pārējie apmeklētāji: 
  – skolēni, studenti0,50
  – pieaugušie2,00
    
 Ekspozīcijas Mākslas namāAr Rēzeknieša kartiBezmaksas ieeja
  Pārējie apmeklētāji: 
  – skolēni, studenti0,50
  – pieaugušie2,00
    
 Izstādes muzejāAr Rēzeknieša kartiBezmaksas ieeja
  Pārējie apmeklētāji: 
  – skolēni, studenti0,50
  – pieaugušie2,00
    
 Komercizstāde– skolēni, studenti1,50 – 3,00
  – pārējie apmeklētāji4,00 – 8,00
    
 – ar rīkotāja biļetēm% no ieņemtās summas20
2.Gida pakalpojums muzejā

– latviešu val., (krievu val. 1.–9.klasei)

– krievu val.

– angļu val.

grupa (līdz 30 cilvēki)

grupa (līdz 30 cilvēki)

grupa (līdz 30 cilvēki)

 

8,00

15,00

15,00

3.Audio gids Latgales keramikas ekspozīcijā
(latviešu, angļu, krievu val.)
1 apmeklētājs

2,00

4.

Muzejpedagoģiskā programma

- muzejā

- ārpus muzeja

1 apmeklētājs

grupa (līdz 30 cilvēki)

1,50

30,00 + ceļa izdevumi (darbinieka transporta izdevumu segšanai)

5.

Tematiska izglītojoša nodarbība

Tematiska izglītojoša nodarbība (ar materiālu izmantošanu)

- skolēni, studenti

- pārējie apmeklētāji

- skolēni, studenti

- pārējie apmeklētāji

1,00

2,00

2,00

3,00

6.

"Dzimšanas diena muzejā"Grupa (līdz 15 cilvēki)

līdz 2 st.

Par katru nākamo stundu + 10 EUR

50,00

7.

Lekcija

- muzejā

- ārpus muzeja

Līdz 30 cilvēkiem

15,00

20,00 + ceļa izdevumi (darbinieka transporta izdevumu segšanai)

8.Muzeja telpu noma:

– Izstāžu-konferenču zāle 1.st. (Nr.112)

– Lektorija zāle (Nr.211)

– Izstāžu zāle 3.st. (Nr.308)

– Halle 3.st (Nr.306)

– citu telpu noma

1 stunda

1 stunda

1.stunda

1.stunda

1 m2/mēnesī

 

36,00

26,00

36,00

15,00

25,00

9.Par atļauju fotografēt (kopskats, neizmantojot zibspuldzi un bez atļaujas publicēt) 

2,00

 Par atļauju filmēt (bez atļaujas publicēt) 

4,00

10.Kopēšanas pakalpojumi lasītavā:

– no muzeja lasītavas krājuma

formāts A4;

A3

0,10

0.20

11.Muzeja ceļojošo izstāžu eksponēšana ārpus muzeja telpām1 nedēļa

36,00 + pasūtītāja transports

12.Ekskursija pilsētā (ar muzeja apmeklējumu) latviešu vai krievu valodā1,5–2 stundas (grupa līdz 30 cilvēkiem)

45,00

13.Uzcenojums par suvenīru, mākslas darbu un tūrisma informatīvo materiālu tirdzniecību% no suvenīra iepirkuma summas

10–50%

Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma materiālu izmantošana

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena EUR

1.Ekskursija atklātajā krātuvē:

– skolēniem, studentiem

– pārējiem

1 grupa (līdz 15 cilvēki)

1 grupa (līdz 15 cilvēki)

 

0,80 (no cilvēka)

1,50 (no cilvēka)

2.Krājuma materiālu atlase izpēti (5 dienu laikā)

Paātrinātā kārtībā (1 dienas laikā)

1 vienība

1 vienība

0,50

3,00

3.Rakstiska izziņa1 vienība

4,00–35,00
(atkarībā no sarežģītības pakāpes, vēstures perioda, saglabātības pakāpes un dokumentu salasāmības)

4.Mutiska izziņa1 stunda

3,00–15,00
(atkarībā no sarežģītības pakāpes, vēstures perioda, saglabātības pakāpes un dokumentu salasāmības)

5.Krājuma materiālu izsniegšana uz laiku (deponējuma līgums) ārpus muzeja
(filmēšanai, TV raidījumiem, pasākumiem, izstādēm)
1 vienība uz 1 dienu

8,00–20,00
(atkarībā no materiāla unikalitātes (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.956 no 21.11.2006))

6.Fotogrāfiju izgatavošana no muzeja fotonegatīviem vai fotokopijas izgatavošana 10x151 gabals

1,50–15,00
(atkarībā no materiāla unikalitātes (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.956 no 21.11.2006))

7.Kopēšanas pakalpojumi

formāts A 4

formāts A 3

1 lpp.

1 lpp.

 

0,80–15,00

1,00–15,00
(atkarībā no materiāla unikalitātes (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.956 no 21.11.2006))

8.Digitālā attēla izgatavošana
(fotografēšana + skenēšana)
1 vienība

1,50–15,00
(atkarībā no materiāla unikalitātes (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.956 no 21.11.2006))

9.Digitālā attēla papildus apstrāde1 vienība

1,50

10.Printēšana (krāsaina) formāts A41 lpp., fotogrāfija, dokuments u.c.

1,50

11.Printēšana (melnbalta) formāts A41 lpp., fotogrāfija, dokuments u.c.

1,00

Bezmaksas ieeja Latgales Kultūrvēstures muzejā:

– grupu vadītājiem;

– bērniem no bērnu namiem, internātskolām, speciālām skolām;

– pirmsskolas vecuma bērniem;

– politiski represētajām personām;

– 1. un 2. grupas invalīdiem;

– Rēzeknes pilsētas un rajona pensionāriem (sestdienās);

– Rēzeknes pilsētas pensionāru dienas centra grupām (otrdiena);

– ģimenēm ar bērniem (katra mēneša 1.sestdiena);

– Latvijas muzeju darbiniekiem;

– visiem apmeklētājiem – Starptautiskajā Muzeju dienā 18.maijā;

– ICOM biedriem;

– Rēzeknes pilsētas Goda pilsoņiem.

4.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.6/2013
Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena EUR

1.Kserokopiju izgatavošana (no bibliotēkas krājuma materiāliem)formāts A4 (melnbalta)1 lpp.

0,08

1lp.

0,12

formāts A4 (krāsaina)1 lpp.

0,30

1lp.

0,45

formāts A3 (melnbalta)1 lpp.

0,16

1lp.

0,24

2.Datorizdrukaformāts A4 (melnbalta)1 lpp.

0,08

formāts A4 (krāsaina)1 lpp.

0,30

formāts A3 (melnbalta)1 lpp.

0,16

3.LURSOFT datu bāzu izmantošana (izņemot DB "Laikrakstu bibliotēka")Informācijas vienība

pēc LURSOFT cenrāža

4.Oriģinālu skenēšana1 lpp.

0,16

5.Lasītavas fonda nakts abonementseksemplārs

0,30

6.Iespieddarbu pasūtīšana starpbibliotēku abonementa kārtāpasta sūtījums

pasta izdevumi

7.Reģionālā e-kopkataloga veidošana, uzturēšana un izmantošanabibliotēka/mēnesī

6,00

8.Reģionālās novadpētniecības datu bāzes veidošana, uzturēšana un izmantošanabibliotēka/mēnesī

2,00

9.Reģionālās bibliotēku lietotāju datu bāzes veidošana, uzturēšana un izmantošanabibliotēka/mēnesī

1,50

10.Reģionālā starpbibliotēku abonementa centra funkciju veikšanabibliotēka/mēnesī

1,00

11.Reģionālās depozitārijbibliotēkas funkciju veikšanabibliotēka/mēnesī

1,00

5.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.6/2013
Tūrisma attīstības centra maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā, kas grozīta ar 17.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena EUR

1.Ekskursija pa Rēzeknes pilsētu ar gidu (līdz 30 cilvēki)  
1.1.Ekskursija latviešu vai krievu valodā (grupa līdz 30 cilvēki)1,5 stunda

28,00

1.1.Ekskursija latviešu vai krievu valodā 1,5 st. (grupa no 30 cilvēki un vairāk)1 apmeklētājs

1,00

1.2.Ekskursija angļu valodā1,5 stunda

32,00

1.3.Ekskursija latviešu vai krievu valodā

2 stundas

37,00

1.4.Ekskursija angļu valodā

2 stundas

45,00

1.5.Ekskursija latviešu vai krievu valodā

3 stundas

45,00

1.6.Ekskursija angļu valodā

3 stundas

50,00

2.Cita veida ekskursijas  
2.1.Ekskursijas pa pilsētas objektiem (grupa no 10 un vairāk cilvēki)1 apmeklētājs

1,00

2.2.Ekskursijas pa pilsētas objektiem (individuāli vai grupai līdz 10 cilvēki)1 ekskursija

9,00

2.3.Ekskursijas ar laivu/ smailītēm pa Rēzeknes upi līdz 25 km

1 apmeklētājs

10,00–15,00

2.4.Ekskursijas ar laivu/ smailītēm pa Rēzeknes upi virs 25 km

1 apmeklētājs

20,00–25,00

3.Kursi  
3.1.Gidu kursi (20–60 stundas)

1 apmeklētājs

36,00–86,00

3.2.Cita veida apmācības (10–16 stundas)

1 apmeklētājs

15,00–30,00

4.Reklāma TAC izdotajos drukātajos izdevumos  
4.1.1 cm2 reklāmas laukuma cena tiek aprēķināta izdalot maketēšanas un tipogrāfijas izmaksas ar izdevuma laukumu cm2 un pieskaitot 10–15% uzcenojumu

1 cm2

10–15%

4.2.Ja reklāmas laukums ir par 25% lielāks, nekā to paredz izdevuma koncepcija, tad 1 cm2 reklāmas laukuma cena tiek aprēķināta izdalot maketēšanas un tipogrāfijas izmaksas ar izdevuma laukumu cm2 un pieskaitot 15–25% uzcenojumu

1cm2

15–25%

5.Digitāla informācija TAC elektroniskajos medijos, e-aplikācijās un mājaslapā  
5.1.Par vietu ar pamata informāciju 

15,00

5.2.Par vietu ar pamata informāciju un bildi 

22,00

5.3.Par vietu ar detalizētu informāciju un bildi 

30,00

6.Inventāra noma  
6.1.Laivu noma  
6.1.1.Par 1 (vienas) laivas nomu 1 (vienu) stundu

bērni (līdz 7 gadu vecumam), pensionāri

1,00

  

pārējie apmeklētāji

2,00

6.1.2.Par 1 (vienas) laivas nomu ar laivinieku

1 brauciens

8,00

6.1.3.Par 1 (vienas) laivas nomu kāzām

1 brauciens

15,00

6.2.Pasākumu telts noma

1 stunda

15,00

  

Katra nākamā stunda

2,00

6.3.Divriteņu noma

1 stunda

2,00

6.4.Keramikas cepļa izmantošana

1 stunda (plus izlietotā elektroenerģija)

0,80

7.Kioska noma  
  1 diennakts

8,00

  1 nedēļa

45,00

  2 nedēļās

70,00

  3 nedēļas

90,00

  mēnesis

100,00

8.TAC pasākumi  
8.1.Ieejas biļete uz TAC pasākumiem

bērni (līdz 7 gadu vecumam), pensionāri

0,80–4,00

  

pārējie apmeklētāji

1,60–8,00

9.Naktsmītņu un pakalpojumu rezervēšana  
9.1.Ja noslēgts līgums ar uzņēmēju

% no vienas rezervācijas summas

10%

10.Tirdzniecība ar suvenīriem aģentūras teritorijā un aģentūras organizētajos pasākumos

% no suvenīra iepirkuma summas

10–50%

11.Radošās darbnīcas (grupa sākot no 10 cilvēkiem)

1 stunda uz 1 apmeklētāju

2,50

12.02.2019