Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.16

Liepājā 2012.gada 27.septembrī (prot. Nr.12, 1.§)
Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 4.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atbalsta pasākums tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

2. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem administrē Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Saistošo noteikumu "Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām14.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus.

Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka nodokļu atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem administrē pašvaldība, ja tā līdz Ministru kabineta noteiktajam nodokļa atbalsta pasākuma uzsākšanas datumam likuma “Par pašvaldībām46.pantā noteiktajā kārtībā ir izdevusi saistošos noteikumus par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumu Nr.600 “Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība2.punktā noteikts, ka nodokļu atbalsta pasākums tiek uzsākts 2012.gada 1.oktobrī.

2. Īss projekta satura izklāsts

Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka:

– nodokļa atbalsta pasākums tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem;

– nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem administrē Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija;

– saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nodokļu atbalsta pasākuma (NAP) mērķis ir atvieglot nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parādu slogu un rast iespēju pašvaldības budžetā saņemt nenomaksātos nekustamā īpašuma nodokļa parādus (palielināt ieņēmumus). Nodokļu atbalsta pasākums būs vienreiz veicams pasākums nokavējuma naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu. Pieteikšanās paredzēta trīs mēnešu laikā kopš nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas uzsākšanas, kas ir uzskatāms par samērīgu laiku, lai dotu iespēju nodokļu maksātājiem izvērtēt savu situāciju un pieteikties nodokļu atbalsta pasākumam.

Nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds un nokavējuma nauda, kura atbilst nodokļu atbalsta pasākuma nosacījumiem, tiks fiksēta 2012.gada 1.oktobrī.

Šobrīd nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmā NINO ir iespēja attēlot NAP pretendentus un izvērtēt ietekmi uz pašvaldības budžetu. Uz 2012.gada 12.septembri juridisko personu – NAP pretendentu skaits ir 142, kopējais NAP pamatparāds Ls 72756,61, NAP nokavējuma nauda, kura varētu tikt dzēsta, ir Ls 29972,81. Fiziskās personas – NAP pretendenti ir 4597, kopējais NAP pamatparāds Ls 204191,74, NAP nokavējuma nauda, kura varētu tikt dzēsta, ir Ls 82076,38.

Kopā – NAP pamatparāds ir Ls 276948,35 un NAP nokavējuma nauda ir Ls 112049,19.

Tā kā nodokļu maksātāji NAP varēs sākt pieteikties pēc 2012.gada 1.oktobra, nav iespējams novērtēt ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nodokļu atbalsta pasākumā varēs piedalīties nodokļu maksātāji, kuriem ir nodokļu parādi, kas radušies laika termiņā līdz 2011.gada 1.septembrim un līdz iesnieguma iesniegšanas brīdim nav samaksāti. Pasākuma mērķis ir atvieglot nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parādu slogu.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Katram Liepājniekam”, kā arī Liepājas pilsētas domes mājaslapā www.liepaja.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
28.09.2012