Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 20. aprīļa noteikumus Nr. 354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību".

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 226

Rīgā 2001.gada 5.jūnijā (prot. Nr. 26, 16.§)

Kosmētikas līdzekļu drošuma prasības un uzraudzības kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
un Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 21.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kosmētikas līdzekļu (viela vai preparāts, ko lieto tikai vai galvenokārt dažādu cilvēka ķermeņa ārējo daļu (epidermas, apmatojuma, nagu, lūpu, ārējo dzimumorgānu), zobu vai mutes dobuma gļotādas tīrīšanai un/vai iesmaržošanai, un/vai aizsargāšanai, un/vai uzturēšanai labā stāvoklī, kā arī lai mainītu to izskatu un/vai koriģētu ķermeņa smaržu) drošuma prasības un kārtību, kādā veicama to ievērošanas uzraudzība Latvijā, kā arī kosmētikas līdzekļa marķējuma prasības. Kosmētikas līdzekļu veidi norādīti šo noteikumu 1.pielikumā.

2. Noteikumi neattiecas uz kosmētikas līdzekļiem:

2.1. kas satur vielas un preparātus, kuri paredzēti iekšķīgai lietošanai, ieelpošanai, injekcijām vai implantācijai cilvēka organismā;

2.2. kuru apriti regulē Farmācijas likums;

2.3. kuri satur stronciju un tā savienojumus, izņemot stroncija laktātu, nitrātu un polikarboksilātu, kas minēti šo noteikumu 2.pielikumā, stroncija sulfīdu, hlorīdu, acetātu, hidroksīdu un peroksīdu, kuru lietošana ir atļauta saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu, kā arī stroncija lakas, pigmentus un sāļus, kuru lietošana ir atļauta saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

3. Kosmētikas līdzeklis nedrīkst radīt kaitējumu cilvēka veselībai, ja tas lietots normālos vai paredzamos apstākļos, ņemot vērā produkta veidu, tā marķējumu, jebkādus lietošanas un uzglabāšanas nosacījumus, instrukcijas vai informāciju, kuru sniedzis kosmētikas līdzekļa ražotājs vai importētājs.

II. Prasības kosmētikas

līdzekļa sastāvam

4. Kosmētikas līdzekļa sastāvā nedrīkst būt:

4.1. šo noteikumu 2.pielikumā minētās sastāvdaļas;

4.2. sastāvdaļas, kas nav minētas šo noteikumu 3.pielikumā;

4.3. šo noteikumu 3.pielikumā minētās sastāvdaļas, kas lietotas, neievērojot noteiktos ierobežojumus;

4.4. krāsvielas (vielas, ko izmanto, lai kosmētikas līdzeklim piešķirtu noteiktu krāsu vai mainītu ādas, nagu vai matu krāsu), konservanti (vielas, kas aizsargā kosmētikas līdzekli no mikroorganismu izraisītās bojāšanās) un ultravioletā starojuma filtri (vielas, kas ir sauļošanās līdzekļu sastāvā un, aizturot noteiktos ultravioletos starus, aizsargā cilvēka ādu no to nelabvēlīgās ietekmes), kuri nav minēti šo noteikumu 4., 5. un 6.pielikumā;

4.5. krāsvielas, konservanti un ultravioletā starojuma filtri, kuri lietoti, neievērojot šo noteikumu 4., 5. un 6.pielikumā noteiktos nosacījumus un ierobežojumus.

5. Kosmētikas līdzekļa sastāvā var būt šo noteikumu 3., 4., 5. un 6.pielikumā minētās sastāvdaļas, ja tiek ievēroti šajos pielikumos noteiktie ierobežojumi.

6. Kosmētikas līdzekļa sastāvā var būt šo noteikumu 4.pielikumā minēto krāsvielu lakas un sāļi, kuros izmantotas sastāvdaļas, kas nav minētas šo noteikumu 2.pielikumā.

7. Kosmētikas līdzekļa sastāvā var būt krāsvielas, konservanti un ultravioletā starojuma filtri, kas nav minēti šo noteikumu 4., 5. un 6.pielikumā, ja to izmantošanu konkrētā kosmētikas līdzekļa ražošanai ir akceptējušas šādas institūcijas:

7.1. Eiropas Savienības dalībvalsts pilnvarota institūcija - no Eiropas Savienības dalībvalstīm ievestajiem kosmētikas līdzekļiem;

7.2. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Latvijas sertifikācijas centrs" (turpmāk - centrs) - no citām valstīm ievestajiem kosmētikas līdzekļiem un Latvijā ražotajiem kosmētikas līdzekļiem.

8. Šo noteikumu 7.punktā minēto sastāvdaļu izmantošana konkrētā kosmētikas līdzeklī pieļaujama uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem, ja kosmētikas līdzeklis nerada risku cilvēka veselībai un tas ir apliecināts ar sastāvdaļas un kosmētikas līdzekļa drošuma novērtējumu saskaņā ar ieteikumiem par kosmētikas līdzekļu drošuma novērtēšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs un kompetentas pilnvarotas institūcijas ekspertīzes rezultātiem. Šādā gadījumā kosmētikas līdzekļa marķējumā īpaši norāda, ka attiecīgā sastāvdaļa ir kosmētikas līdzekļa sastāvā.

9. Matu krāsošanai paredzētā kosmētikas līdzekļa sastāvā var būt krāsvielas, kuras nav minētas šo noteikumu 4.pielikumā. Uz šiem līdzekļiem neattiecas šo noteikumu 4.pielikumā norādīto krāsvielu lietošanas nosacījumi un ierobežojumi.

10. Kosmētikas līdzekļa sastāvā ir pieļaujams šo noteikumu 2.pielikumā minēto sastāvdaļu piemaisījums, ja, ievērojot labas ražošanas praksi, to nav iespējams novērst un kosmētikas līdzeklis atbilst šo noteikumu 4.punktā noteiktajām prasībām.

11. Aizliegts realizēt kosmētikas līdzekli, kura sastāvdaļu vai sastāvdaļu kombināciju pārbaude veikta, izmantojot dzīvniekus.

12. Šo noteikumu 7.pielikumā minētās ķīmiskās vielas kosmētikas līdzeklī nosaka saskaņā ar nacionālo standartu prasībām.

III. Kosmētikas līdzekļa

mikrobioloģiskie rādītāji

13. Kosmētikas līdzekļa mikrobioloģiskajiem rādītājiem jāatbilst šo noteikumu 8.pielikumā noteiktajām prasībām.

14. Šo noteikumu 8.pielikumā minētās prasības neattiecas uz kosmētikas līdzekļiem (smaržām, parfimērijas ūdeņiem, tualetes ūdeņiem, odekoloniem, dezodorantiem, nagu kopšanas līdzekļiem, matu krāsām un balinātājiem, matu fiksācijas līdzekļiem, līdzekļiem ilgviļņu veidošanai un fiksācijai un citiem kosmētikas līdzekļiem), kuri satur etilspirtu koncentrācijā, kas pārsniedz 40 procentus, un organiskos šķīdinātājus, ūdeņraža peroksīdu, propelentus un citas līdzīgas sastāvdaļas.

15. Dabīgajās pulverveida matu krāsās mezofilo aerobo mikroorganismu daudzums netiek normēts.

IV. Prasības kosmētikas

līdzekļa marķējumam

16. Kosmētikas līdzekļa marķējumā ietvertā informācija nedrīkst maldināt par produkta identitāti, īpašībām, sastāvu, daudzumu, minimālo derīguma termiņu (datums, līdz kuram kosmētikas līdzeklis saglabā savas specifiskās īpašības un atbilst drošuma prasībām, ja tiek ievērots noteiktais uzglabāšanas režīms), izcelsmi, lietošanas noteikumiem un iespējamo risku, to lietojot, kā arī tam nevar piedēvēt tādas īpašības vai iedarbību, kāda attiecīgajam kosmētikas līdzeklim nepiemīt.

17. Kosmētikas līdzekļa marķējumam jābūt uz kosmētikas līdzekļa iesaiņojuma vienības un tās iepakojuma, bet kosmētikas līdzekļa sastāvdaļu saraksts var būt tikai uz iepakojuma. Marķējumam jābūt neizdzēšamam un viegli salasāmam.

18. Kosmētikas līdzekļa marķējumā norāda šādu informāciju:

18.1. kosmētikas līdzekļa nosaukums;

18.2. Uzņēmumu reģistrā reģistrētā kosmētikas ražotāja vai importētāja (turpmāk - kosmētikas ražotājs vai importētājs) nosaukums un juridiskā adrese. Šo informāciju var saīsināt, ja saīsinājums ļauj identificēt ražotāju vai importētāju;

18.3. ziņas par kosmētikas līdzekļa izcelsmes valsti, ja tas nav ražots Latvijā vai Eiropas Savienības dalībvalstī;

18.4. neto masa vai tilpums kosmētikas līdzekļa iesaiņošanas laikā;

18.5. kosmētikas līdzekļa minimālais derīguma termiņš;

18.6. kosmētikas līdzekļa veids, ja pēc noformējuma nevar pārliecinoši spriest par tā lietojumu;

18.7. kosmētikas līdzekļa sastāvdaļu (viela vai preparāts, ko lieto kosmētikas līdzekļa ražošanā un kas ir galaprodukta sastāvā) saraksts;

18.8. kosmētikas līdzekļa partijas numurs, kods vai citas pazīmes, kas ļauj identificēt kosmētikas līdzekļa partiju;

18.9. lietošanas noteikumi un brīdinājumi, ja tādi minēti šo noteikumu 3., 4., 5. un 6.pielikumā, kā arī jebkura brīdinoša informācija, kas attiecas uz kosmētikas līdzekļu profesionālu izmantošanu.

19. Šo noteikumu 18.punktā minētās prasības attiecas arī uz kosmētikas līdzekļiem, kuri to realizācijas vietā pirms realizācijas tiek iesaiņoti atbilstoši patērētāja pieprasītajam daudzumam vai tūlītējai pārdošanai.

20. Neto masu vai tilpumu var nenorādīt:

20.1. kosmētikas līdzeklim, kura neto masa ir mazāka par pieciem gramiem vai neto tilpums ir mazāks par pieciem mililitriem;

20.2. vienreizējai lietošanai paredzētam kosmētikas līdzeklim;

20.3. fasētam kosmētikas līdzeklim, ja iepakojumā atrodas vairākas vienādas kosmētikas līdzekļa vienības, kuras parasti realizē kā vienību kopumu un kurām svara vai tilpuma rādītāji nav būtiski. Šādā gadījumā norāda tikai kopējo vienību skaitu iepakojumā. Minētā norāde nav obligāta, ja vienības netiek realizētas kā vienību kopums vai iepakojumā esošās vienības ir redzamas un saskaitāmas, neatverot iepakojumu;

20.4. kosmētikas līdzeklim, ko patērētājam reklāmas nolūkā izsniedz bez maksas.

21. Kosmētikas līdzekļa marķējumā minimālā derīguma termiņa norādē ir vārdi "Ieteicams līdz...beigām" un nekodētā veidā norādīts gads un mēnesis vai atsauce uz vietu, kur marķējumā ir norādīts datums.

22. Ja nepieciešams, kosmētikas līdzekļa marķējumā norāda uzglabāšanas režīmu, kas jāievēro, lai kosmētikas līdzeklis noteiktā minimālā derīguma termiņa laikā saglabātu savas specifiskās īpašības.

23. Derīguma termiņu var nenorādīt kosmētikas līdzeklim, kura minimālais derīguma termiņš pārsniedz 30 mēnešus.

24. Kosmētikas līdzekļa marķējumā sastāvdaļas norāda dilstošā masas secībā un atbilstoši to sākotnēji pievienotajam daudzumam. Pirms sastāvdaļu saraksta jābūt vārdam "Sastāvs" vai "Sastāvdaļas".

25. Kosmētikas līdzekļa sastāvdaļas, kuru koncentrācija produktā ir zemāka par vienu procentu, un krāsvielas var nenorādīt dilstošā masas secībā.

26. Krāsvielas norāda pēc citām kosmētikas līdzekļa sastāvdaļām, smaržu un aromātiskās kompozīcijas, kā arī to izejvielas norāda ar vārdiem "Smaržkompozīcija" vai "Aromatizētāji".

27. Dekoratīvās kosmētikas līdzeklim, kuru ražo vairākos krāsu toņos, sastāvdaļu uzskaitījumā norāda visas attiecīgajos toņos izmantojamās krāsvielas, pievienojot vārdus "Sastāvā var būt" vai attiecīgu apzīmējumu "+/-".

28. Krāsvielas nosaukumu vai krāsvielas indeksa numuru norāda atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam, citu sastāvdaļu nosaukumus norāda atbilstoši Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu vienotajai starptautiskajai nomenklatūrai (INCI - International Nomenclature for Cosmetic Ingredients). Ja nomenklatūrā attiecīgās sastāvdaļas nosaukums nav minēts, norāda citu starptautisko alternatīvo nosaukumu atbilstoši nomenklatūrā noteiktajiem veidiem. Ja attiecīgā sastāvdaļa - krāsviela - tiek izmantota citiem mērķiem, norāda nevis šo noteikumu 4.pielikumā minēto indeksa numuru vai nosaukumu, bet Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu vienotajā starptautiskajā nomenklatūrā minēto nosaukumu.

29. Ja kosmētikas līdzekļa sastāvdaļas sastāvā ir vairākas vielas, marķējumā katru vielu norāda atsevišķi, ņemot vērā tās koncentrāciju galaproduktā.

30. Kosmētikas līdzekļa marķējumā nenorāda:

30.1. sastāvdaļu piemaisījumus;

30.2. vielas, kuras izmanto ražošanas procesā, bet kuru nav galaproduktā;

30.3. vielas, kuras tiek izmantotas kā smaržu un aromātisko kompozīciju šķīdinātāji vai nesējvielas.

31. Nepilnīgs kosmētikas līdzekļa sastāvdaļu saraksts uzskatāms par maldinošu.

32. Ja praktisku iemeslu dēļ nav iespējams šo noteikumu 18.7. un 18.9.apakšpunktā noteikto informāciju sniegt uz iesaiņojuma vai iepakojuma, to norāda uz kosmētikas līdzeklim pievienotās etiķetes, lentes vai kartes. Norādei par informāciju jābūt uz kosmētikas līdzekļa iepakojuma vienības. Ja nav iespējams norādīt šo noteikumu 18.9.apakšpunktā minēto informāciju, jābūt papildu norādei arī uz iesaiņojuma. Minētās norādes var sniegt, izmantojot šo noteikumu 9.pielikumā norādīto simbolu.

33. Ja ziepju, vannas bumbiņu vai cita kosmētikas līdzekļa izmēru vai formas dēļ nav iespējams šo noteikumu 18.7.apakšpunktā noteikto informāciju norādīt uz pievienotās etiķetes, lentes vai kartes, to norāda labi redzamā veidā tirdzniecības vietā blakus kosmētikas līdzeklim, kas tiek piedāvāts pārdošanai.

34. Ja attiecīgā kosmētikas līdzekļa izmērs ir neliels, informāciju, kas paredzēta šo noteikumu 18.8.apakšpunktā, var sniegt tikai uz iepakojuma.

35. Ja kosmētikas līdzekļa marķējumā ir atsauce uz pārbaudēm, kas veiktas, izmantojot dzīvniekus, tajā skaidri jānorāda, vai tika izmēģināts galaprodukts vai tā sastāvdaļa.

36. Lai saglabātu komercnoslēpumu, kosmētikas līdzekļa sastāvdaļu sarakstā var neiekļaut vienas vai vairāku sastāvdaļu nosaukumu. Šādā gadījumā sastāvdaļas nosaukums sarakstā tiek aizstāts ar sastāvdaļas reģistrācijas numuru, ko piešķīris centrs, vai kosmētikas līdzekļa sastāvdaļas patentēto nosaukumu.

37. Šo noteikumu 36.punktā minēto sastāvdaļas reģistrācijas numuru piešķir:

37.1. Eiropas Savienības dalībvalsts pilnvarota institūcija - no Eiropas Savienības dalībvalstīm ievestajiem kosmētikas līdzekļiem;

37.2. centrs - no citām valstīm ievestajiem kosmētikas līdzekļiem un Latvijā ražotajiem kosmētikas līdzekļiem.

38. Lai piešķirtu sastāvdaļas reģistrācijas numuru, šo noteikumu 48.punktā minētā persona pirms kosmētikas līdzekļa piedāvāšanas tirgū iesniedz centrā pieteikumu, kurā ietver šādu informāciju:

38.1. pieteicēja un ražotāja nosaukums un adrese;

38.2. precīza tās sastāvdaļas identifikācija, kurai tiek lūgta tirdzniecības noslēpuma saglabāšana:

38.2.1. ķīmiskais nosaukums vai Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienības nomenklatūras (IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry) nosaukums, vai Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu vienotās starptautiskās nomenklatūras (INCI - International Nomenclature for Cosmetic Ingredients) nosaukums, vai Pasaules Veselības organizācijas rekomendētais starptautiskais nepatentētais nosaukums, vai Eiropas Farmakopejas nosaukums, vai cits starptautiskais alternatīvais nosaukums, ja tāds ir;

38.2.2. Ķīmiskā informatīvā dienesta (CAS - Chemical Abstracts Service) numurs vai numurs Eiropā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu sarakstā (EINECS - European Inventory of Existing Chemical Substances), vai krāsvielas indeksa numurs;

38.2.3. numurs un nosaukums Eiropā reģistrēto ķīmisko vielu sarakstā (ELINCS - European List of Notified Chemical Substances), ja tāds ir; informācija par sastāvdaļas reģistrācijas numura pieteikšanu tirdzniecības noslēpuma saglabāšanai un tās izskatīšanas rezultātiem;

38.2.4. ja šo noteikumu 38.2.1., 38.2.2. un 38.2.3.apakšpunktā minētais nosaukums vai numurs nepastāv (piemēram, dabiskas izcelsmes sastāvdaļām), norāda pamatmateriāla nosaukumu, auga vai dzīvnieka izmantotās daļas nosaukumu, sastāvdaļu komponentu nosaukumus un citas identifikācijas pazīmes;

38.3. sastāvdaļas drošuma novērtējums attiecībā uz cilvēka veselību, ņemot vērā sastāvdaļas toksikoloģisko raksturojumu, ķīmisko uzbūvi, iedarbības līmeni un izmantošanu konkrētajā kosmētikas līdzeklī;

38.4. kosmētikas līdzekļu veidi, kuros paredzams sastāvdaļu lietot;

38.5. tirdzniecības noslēpuma saglabāšanas pieteikuma detalizēts pamatojums;

38.6. kosmētikas līdzekļa nosaukums, kurš saturēs pieteikto sastāvdaļu. Ja kosmētikas līdzekļa nosaukums vēl nav zināms, šo informāciju var sniegt pēc pieteikuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā 15 dienas pirms kosmētikas līdzekļa piedāvāšanas tirgū;

38.7. informācija par sastāvdaļas reģistrācijas numura pieteikšanu citu valstu pilnvarotās institūcijās un tās izskatīšanas rezultātiem.

39. Šo noteikumu 38.5.apakšpunktā minētajā pamatojumā attiecīgi norāda vienu no šādiem nosacījumiem:

39.1. informācija par sastāvdaļu nav publiski pieejama, neraugoties uz to, ka ir iesniegts patenta pieteikums attiecībā uz sastāvdaļu vai tās lietojumu;

39.2. informācija par kosmētikas līdzekļa sastāvdaļu vai tās funkciju nav aprakstīta un attiecīgajā nozarē nav zināma;

39.3. ja informācija par sastāvdaļu būtu zināma, to viegli varētu atdarināt, tādējādi radot zaudējumus pieteicējam.

40. Centrs šo noteikumu 38.punktā minēto pieteikumu izskata četru mēnešu laikā. Ja ir nepieciešama papildu informācija par sastāvdaļu un tās īpašībām, izskatīšanas laiku var pagarināt vēl par diviem mēnešiem. Lēmumā par iesnieguma izskatīšanu norāda pieteicēja un sastāvdaļas nosaukumu, kosmētikas līdzekļa nosaukumu, kurš satur pieteikto sastāvdaļu, un sastāvdaļas reģistrācijas numuru vai reģistrēšanas atteikuma iemeslus.

41. Centrs piešķir sastāvdaļas reģistrācijas numuru uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem. Pēc šo noteikumu 48.punktā minētās personas pamatota iesnieguma centrs var pieņemt lēmumu par termiņa pagarināšanu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.

42. Sastāvdaļas reģistrācijas numuru veido septiņi cipari: pirmie divi - reģistrācijas numura piešķiršanas gads, nākamie divi - valsts kods, ko ir piešķīrusi Eiropas Komisija saistībā ar kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu tirdzniecības noslēpuma saglabāšanas reģistrēšanu (pirms koda piešķiršanas - 00), pēdējie trīs - centra piešķirtais sastāvdaļas apzīmējums.

43. Šo noteikumu 42.punktā minētais reģistrācijas numurs aizstāj sastāvdaļas nosaukumu kosmētikas līdzekļa marķējumā.

44. Šo noteikumu 48.punktā minētā persona informē centru par izmaiņām šo noteikumu 38.punktā minētajā informācijā, ja tā ir piešķīrusi sastāvdaļas reģistrācijas numuru. Ziņojums par šīs sastāvdaļas izmantošanu citos kosmētikas līdzekļos jāiesniedz centram 15 dienu laikā pirms kosmētikas līdzekļa piedāvāšanas Latvijas tirgū. Pamatojoties uz jauno informāciju, īpaši, ja tas attiecas uz sastāvdaļas drošuma novērtējumu, centrs var pieņemt lēmumu par piešķirtā reģistrācijas numura anulēšanu.

45. Centrs nodrošina šo noteikumu 38.punktā minētās informācijas konfidencialitāti un ir tiesīgs šo informāciju sniegt tikai pēc citu šo noteikumu 37.1.apakšpunktā minēto pilnvaroto institūciju pieprasījuma.

V. Kosmētikas līdzekļa drošuma

uzraudzības kārtība

46. Latvijas tirgū var piedāvāt tikai tādus kosmētikas līdzekļus, kas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un par kuriem paziņots Valsts sanitārajai inspekcijai.

47. Kosmētikas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām apliecina viens no šādiem dokumentiem:

47.1. Uzņēmumu reģistrā reģistrētā ražotāja izsniegts atbilstības apliecinājums;

47.2. Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīs izsniegts atbilstības apliecinājums vai apstiprinājums, kas apliecina, ka attiecīgais kosmētikas līdzeklis atbilst Latvijā vai Eiropas Savienībā noteiktajām kosmētikas līdzekļu drošuma prasībām;

47.3. noteiktā kārtībā Latvijā akreditētas sertifikācijas institūcijas izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka attiecīgais kosmētikas līdzeklis atbilst Latvijā noteiktajām kosmētikas līdzekļu drošuma prasībām.

48. Par kosmētikas līdzekļa ražošanu vai importēšanu uzņēmumā ir atbildīga uzņēmuma vadītāja norīkota persona.

49. Kosmētikas līdzekļus ražo saskaņā ar kosmētikas līdzekļu labas ražošanas prakses nosacījumiem.

50. Šo noteikumu 48.punktā minētā persona nodrošina, lai uzņēmuma kosmētikas līdzekļa marķējumā norādītajā adresē pilnvarotām institūcijām būtu brīvi pieejama šāda informācija:

50.1. kosmētikas līdzekļa kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs, smaržu kompozīcijām - kompozīcijas nosaukums, kods un piegādātājs;

50.2. sastāvdaļu un galaprodukta fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā specifikācija, kosmētikas līdzekļa tīrības un mikrobioloģiskās kontroles kritēriji;

50.3. kosmētikas līdzekļa ražošanas metodes;

50.4. kosmētikas līdzekļa drošuma novērtējums par ietekmi uz cilvēka veselību, ņemot vērā sastāvdaļu toksikoloģisko raksturojumu, ķīmisko uzbūvi un iedarbības līmeni. Ja vienu un to pašu produktu ražo vairākās attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ražotnēs, Uzņēmumu reģistrā reģistrētais ražotājs var izvēlēties vienu no tām, kurā informācija ir pieejama;

50.5. par šo noteikumu 50.4.apakšpunktā minēto novērtējumu atbildīgās personas uzvārds un adrese. Šai personai jābūt ar speciālo izglītību farmācijas, toksikoloģijas, dermatoloģijas, medicīnas vai citā līdzīgā jomā;

50.6. dati par kosmētikas līdzekļa nevēlamu iedarbību uz cilvēka veselību, ja šāda iedarbība ir izpaudusies pēc tā izmantošanas;

50.7. kosmētikas līdzekļa iedarbības apliecinājums, ja to pamato šī produkta iedarbības raksturojums vai produkta raksturs;

50.8. šo noteikumu 47.punktā noteiktais kosmētikas līdzekļa atbilstības apliecinājums vai apstiprinājums.

51. Kosmētikas līdzekļa ražotājs vai importētājs vismaz 30 dienas pirms kosmētikas līdzekļa piedāvāšanas Latvijas tirgū sniedz paziņojumu Valsts sanitārajai inspekcijai par kosmētikas līdzekļa ražošanas vai importēšanas uzsākšanu. Paziņojumā norāda šādu informāciju:

51.1. kosmētikas līdzekļa nosaukums, ražotāja un importētāja nosaukums un adrese un kosmētikas līdzekļa ražošanas vieta;

51.2. kosmētikas līdzekļa sastāvdaļas, kuras var nodarīt kaitējumu cilvēka veselībai, ja kosmētikas līdzekli izmanto neparedzētā veidā. Informāciju par kosmētikas līdzekļa sastāvdaļām var sniegt tipveida receptūru veidā.

52. Valsts sanitārā inspekcija izveido un uztur:

52.1. šo noteikumu 51.1.apakšpunktā minēto ražoto un importēto kosmētikas līdzekļu datu bāzi;

52.2. šo noteikumu 51.2.apakšpunktā minēto kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu datu bāzi.

53. Valsts sanitārā inspekcija šo noteikumu 51.2.apakšpunktā minēto informāciju sniedz tikai pēc ārstniecības iestāžu pieprasījuma neatliekamas palīdzības sniegšanai.

54. Kosmētikas līdzekļa ražotājs vai importētājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecas dienas pēc jaunas informācijas saņemšanas, informē Valsts sanitāro inspekciju par izmaiņām šo noteikumu 51.punktā minētajā informācijā.

55. Valsts sanitārajai inspekcijai ir tiesības pieprasīt kosmētikas līdzekļa ražotājam vai importētājam iesniegt šo noteikumu 50.punktā minētās informācijas ekspertīzes rezultātus, kas sagatavoti kompetentā pilnvarotā institūcijā.

56. Ja šo noteikumu 50.4.apakšpunktā minētā kosmētikas līdzekļa drošuma novērtēšanai vai drošuma apstiprināšanai nepieciešams veikt kosmētikas līdzekļa toksikoloģisko pārbaudi, to veic atbilstoši labas laboratorijas prakses noteikumiem.

57. Kosmētikas līdzekļu labas ražošanas prakses un labas laboratorijas prakses noteikumus nosaka nacionālie vai starptautiskie standarti.

58. Šo noteikumu izpildi kontrolē Valsts sanitārā inspekcija.

59. Par šo noteikumu prasību ievērošanu ir atbildīgs kosmētikas līdzekļa ražotājs, importētājs vai persona, kas piedāvā kosmētikas līdzekli tirgū.

VI. Noslēguma jautājumi

60. Noteikumu 11.punkts stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.

61. Noteikumu 12., 49. un 56.punkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

62. Noteikumu 51.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

63. Līdz 2002.gada 1.septembrim atļauts realizēt kosmētikas līdzekļus, kas nav marķēti atbilstoši šo noteikumu 18.7. un 18.8.apakšpunktā noteiktajām prasībām, ja tie ir ražoti Latvijā līdz 1999.gada 1.septembrim vai ievesti Latvijā līdz 1998.gada 1.septembrim. Ja minēto kosmētikas līdzekļu derīguma termiņš ir mazāks par 30 mēnešiem, tos var realizēt to derīguma termiņa ietvaros.

64. Kosmētikas līdzekļa ražotājs vai importētājs šo noteikumu 51.punktā minēto paziņojumu par tirgū esošajiem kosmētikas līdzekļiem iesniedz sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs A.Požarnovs

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 9.jūniju.

 

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 5.jūnija noteikumiem Nr. 226

Kosmētikas līdzekļu veidi

1. Krēmi, emulsijas, geli, eļļas un losjoni ādai (sejai, rokām, kājām, ķermenim).

2. Sejas maskas (izņemot ķīmiskos atslāņošanās līdzekļus).

3. Pretgrumbu līdzekļi.

4. Ādas balināšanas līdzekļi.

5. Dekoratīvās kosmētikas līdzekļi (lūpu krāsas, tušas, nagu lakas, plakstiņu ēnas, vaigu sārtums, kontūrzīmuļi, dekoratīvie pūderi un citi līdzīgi līdzekļi).

6. Pulverveida kosmētikas līdzekļi ādas kopšanai (pūderis pēc vannas, higiēniskais pūderis, bērnu pūderis, talks un citi līdzīgi līdzekļi).

7. Līdzekļi dekoratīvās kosmētikas noņemšanai.

8. Kosmētiskie līdzekļi lūpām.

9. Nagu kopšanas līdzekļi.

10. Kosmētikas līdzekļi, kas paredzēti ārējai intīmajai higiēnai.

11. Kosmētikas līdzekļi, kas dod iedeguma efektu bez sauļošanās.

12. Sauļošanās līdzekļi.

13. Depilācijas līdzekļi.

14. Dezodoranti un pretsviedru līdzekļi.

15. Smaržas, parfimērijas ūdeņi, tualetes ūdeņi un odekoloni.

16. Zobu higiēnas līdzekļi un mutes dobuma higiēnas līdzekļi.

17. Matu kopšanas līdzekļi:

17.1. matu krāsas un balinātāji;

17.2. matu fiksācijas un veidošanas līdzekļi (lakas, putas, geli, vaski, šķīdumi un citi līdzīgi līdzekļi);

17.3. matu mazgāšanas un attīrīšanas līdzekļi (losjoni, pūderi, šampūni un citi līdzīgi līdzekļi);

17.4. matu kondicionēšanas līdzekļi (balzami, losjoni, krēmi, eļļas un citi līdzīgi līdzekļi);

17.5. līdzekļi ilgviļņu veidošanai un fiksācijai.

18. Skūšanās līdzekļi (krēmi, putas, geli, losjoni un citi līdzīgi līdzekļi).

19. Ziepes.

20. Vannas un dušas līdzekļi (sāļi, putas, eļļas, geli un citi līdzīgi līdzekļi).

21. Tonējoši līdzekļi (pūderi, pastas, šķidrumi un citi līdzīgi līdzekļi).

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Turpinājums - 5.lpp.

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.226

Kosmētikas līdzekļa sastāvā aizliegtās sastāvdaļas

Nr. Sastāvdaļas nosaukums
p.k. latviešu valodā latīņu un angļu valodā
1. b-acetoksietiltrimetilamonija hidroksīds b-Acetoxyethyl trimethyl ammonium hydroxide
(acetilholīns un tā sāļi) (acetylcholine and its salts)
2. Acetonitrils Acetonitrile
3. Acēnkumarols Acenocoumarol
4. a) aitu vai kazu, kas vecākas par 12 mēnešiem a) The skull, including the brain and eyes, tonsils
vai kurām jau izšķīlies pastāvīgais priekšzobs, and spinal cord of:
un 12 mēnešus vecu vēršu galvaskauss, arī - bovine animals age 12 months;
smadzenes, acis, mandeles un muguras - ovine and caprine animals which are aged over
smadzenes; 12 months or have a permanent incissor tooth
erupted through the gum;
b) aitu un kazu liesa, kā arī no tās iegūtas b) The spleens of ovine and caprine animals and
sastāvdaļas, izņemot šo produktu tauku ingredients derived therefrom. However, tallow
atvasinājumus, ja to ražošanai tiek izmantotas derivatives may be used proveded that the
šādas metodes, ko ir apliecinājis to ražotājs: following methods have been used and strictly
- transesterifikācija vai hidrolīze vismaz pie certified by the producer:
200 °C un atbilstoša spiediena 20 minūtes - transesterification or hydrolysis at at least 200 °C
(glicerīns, taukskābes un tauskābju esteri); and at an appropriate corresponding pressure for
- pārziepošana ar NaOH 12M (glicerīns un 20 minutes (glycerol, fatty acids and fatty acid
ziepes): trīs stundas pie 95 °C vai nepārtrauktā esters);
procesā - astoņas minūtes pie 140 °C, 2 bāriem - saponification with NaOH 12M (glycerol and
(2000 hPa) vai līdzīgos apstākļos soap): Batch process: at 95 °C for three hours or
Continuous process: at 140 °C, 2 bars (2000 hPa)
for 8 minutes or equivalent conditions
5. Akonitīns (zilo kurpīšu galvenais alkaloīds) Aconitine (principal alkaloid of Aconitum
un tā sāļi napellus L.) and its salts
6. 2-(4-alil-2-metoksifenoksi)-N-N- 2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N-N-
dietilacetamīds un tā sāļi diethylacetamide and its salts
7. Alilizotiocianāts Allyl isothiocyanate
8. Alkīnu spirti, to esteri, ēteri un sāļi Alkyne alcohols, their esters, ethers and salts
9. o-alkilditiokarbonskābju sāļi Salts of o-alkyldithiocarbonic acids
10. Aloklamīds un tā sāļi Alloclamide and its salts
11. Amil 4-dimetilamino-benzoāts, izomēru Amyl 4-dimethylamino-benzoate, mixed isomers
maisījums (padimāts A(INN)) (Padimate A(INN))
12. Amilnitrīti Amyl nitrites
13. 2-amino-1,2-bis(4-metoksifenil) etanols un tā sāļi 2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl) ethanol and
its salts
14. 4-amino-2-nitrofenols 4-Amino-2-nitrophenol
15. 2-amino-4-nitrofenols 2-Amino-4-nitrophenol
16. 2-amino-5-nitrofenols 2-Amino-5-nitrophenol
17. 4-aminobenzoskābes esteri ar brīvu aminogrupu, Esters of 4-aminobenzoic acid, with the free amino
izņemot tos, kas minēti šo noteikumu group, with the exception of those given in Annex
5.pielikumā 5 of this Regulation
18. Aminokapronskābe un tās sāļi Aminocaproic acid and its salts
19. 4-aminosalicilskābe un tās sāļi 4-Aminosalicylic acid and its salts
20. Amitriptilīns un tā sāļi Amitriptyline and its salts
21. Anamirtes augļi Anamirta cocculus L. fruit
22. Anilīns, tā sāļi un tā halogēnus un sēru Aniline, its salts and its halogenated and
saturošie atvasinājumi sulphonated derivatives
23. Antiandrogēni ar steroīdu struktūru Anti-androgens of steroidal structure
24. Antibiotikas Antibiotics
25. Antimons un tā savienojumi Antimony and its compounds
26. Antracēneļļa Anthracene oil
27. Apomorfīns (5,6,6a,7-tetrahidro-6-metil-4H- Apomorphine (5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-4H-
dibenzo (de,g)-hinolīn-10,11-diols) un tā sāļi dibenzo (de,g)-quinoline-10, 11-dihydric alcohol)
and its salts
28. Arekolīns Arecoline
29. Aristolohīnskābe un tās sāļi, aristolohīns spp. Aristolochic acid and its salts Aristolochia spp.
un tā produkti and their preparations
30. Arsēns un tā savienojumi Arsenic and its compounds
31. Atropīns, tā sāļi un atvasinājumi Atropine, its salts and derivatives
32. Azaciklonols un tā sāļi Azacyclonol and its salts
33. Baltā zeltpīpenīte un tās galēniskie preparāti Pyrethrum album L. and its galenical preparations
34. Barbiturāti Barbiturates
35. Bārija sāļi, izņemot bārija sulfātu, bārija sulfīdu, Barium salts, with the exception of barium
kas norādīti šo noteikumu 3.pielikumā, un lakas, sulphate, barium sulphide under the conditions
sāļi un pigmenti (ar atsauci(1)), kas iegūti no šo laid down in Annex 3 of this Regulation, and
noteikumu 4.pielikumā minētajām krāsvielām lakes, salts and pigments prepared from the
colouring agents with the reference(1) listed in
Annex 4
36. Bemegrīds un tā sāļi Bemegride and its salts
37. Benaktizīns Benactyzine
38. Bendroflumetiazīds un tā atvasinājumi Bendroflumethiazide and its derivatives
39. Benzatropīns un tā sāļi Benzatropine and its salts
40. Benzazepīni un benzodiazepīni Benzazepines and benzodiazepines
41. Benzidīns Benzidine
42. 4-benziloksifenol, 4-metoksifenols un 4-Benzyloxyphenol, 4-methoxyphenol and
4-etoksifenols 4-ethoxyphenol
43. Benzilonija bromīds Benzilonium bromide
44. Benzimidazol-2(3H)-ons Benzimidazol-2(3H)-one
45. Benzoilperoksīds Benzoyl peroxide
46. Benzols Benzene
47. Berīlijs un tā savienojumi Beryllium and its compounds
48. Betoksikaīns un tā sāļi Betoxycaine and its salts
49. Bietamiverīns Bietamiverine
50. Bitionols Bithionol
51. Bretilija tozilāts Bretylium tosilate
52. Bromfeniramīns un tā sāļi Brompheniramine and its salts
53. Bromizovāls Bromisoval
54. Broms, elementārais Bromine, elemental
55. Brucīns Brucine
56. Butanilikaīns un tā sāļi Butanilicaine and its salts
57. 1-butil-3-(N-krotonoilsulfanil) urīnviela 1-Butyl-3-(N-crotonoyl-sulphanilyl) urea
58. Butopiprīns un tā sāļi Butopiprine and its salts
59. Cefaelīns un tā sāļi Cephaeline and its salts
60. Balanda, aromātiskā (ēteriskā eļļa) Chenopodium ambrosioides (essential oil)
61. Ciānūdeņražskābe un tās sāļi Hydrogen cyanide and its salts
62. Ciklarbamāts Cyclarbamate
63. Ciklizīns un tā sāļi Cyclizine and its salts
64. Ciklofosfamīds un tā sāļi Cyclophosphamide and its salts
65. 2-alfa-cikloheksilbenzil (N, N, N1, N1-tetraetil) 2-alpha-Cyclohexylbenzyl (N, N, N1, N1-tetraethyl)
trimetilēndiamīns (fenetamīns) trimethylenediamine (phenetamine)
66. Ciklomenols un tā sāļi Cyclomenol and its salts
67. Cinhofens, tā sāļi, atvasinājumi un šo Cinchophen, its salts, derivatives and salts of
atvasinājumu sāļi these derivatives
68. Cinhokaīns un tā sāļi Cinchocaine and its salts
69. Cirkonijs un tā savienojumi, izņemot šo Zirconium and its compounds, with the exception
noteikumu 3.pielikumā minētos savienojumus of the substances listed under reference number
un 4.pielikumā minētās cirkonija lakas, sāļus 50 in Annex 3, Part One, and the zirconium lakes,
vai krāsvielu pigmentus salts or pigments of the colouring agents listed
in Annex 4, Part One, with reference number 3
70. Kurāre un kurarīns Curare and curarine
71. Čūskveida rauvolfijas alkaloīdi un sāļi Rauwolfia serpentina alcaloids and its salts
72. Dabiskās un sintētiskās narkotiskās vielas, kas Narcotics, natural and synthetic: All substances
ir minētas Ministru kabineta 1997.gada 14.janvāra listed in tables I and II of the single Convention
noteikumu Nr.29 "Noteikumi par Labklājības on narcotic drugs signed in New York on 30 March
ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko vielu, 1961
psihotropo vielu un prekursoru sarakstiem"
1. un 2.pielikumā
73. Deanola aceglumāts Deanol aceglumate
74. Dekametilēnbis (trimetilamonija sāļi), Decamethylenebis (trimethylammonium) salts,
piemēram, dekametonija bromīds e.g. decamethonium bromide
75. Dekstrometorfāns un tā sāļi Dextromethorphan and its salts
76. Dekstropropoksifēns Dextropropoxyphene
77. O,O-diacetil-N-alil-N-normorfīns O,O-Diacetyl-N-allyl -N-normorphine
78. 2,4-diaminofeniletanols un tā sāļi 2,4-Diaminophenylethanol and its salts
79. 5-(a, b-dibromfenetil)-5-metilhidantoīns 5-(a, b-Dibromophenethyl)-5-methylhydantoin
80. Dibromsalicilanilīdi Dibromosalicylanilides
81. O,O-dietil 0-4-nitrofenil-fosfortioāts (parations) O,O-Diethyl 0-4-nitrophenyl phosphorothioate
(parathion)
82. Dietil 4-nitrofenilfosfāts Diethyl 4-nitrophenyl phosphate
83. 2-dietilaminoetil-3-hidroksi-4-fenilbenzoāts 2-Diethylaminoethyl-3-hydroxy-4-phenylbenzoate
un tā sāļi and its salts
84. 3-dietilaminopropilcinamāts 3-Diethylaminopropyl cinnamate
85. Difenhidramīns un tā sāļi Diphenhydramine and its salts
86. 5,5-difenil - 4-imidazolidons 5,5-Diphenyl-4-imidazolidone
87. Difenilpiralīns un tā sāļi Diphenylpyraline and its salts
88. Difenkloksazīns Difencloxazine
89. Difenoksilāta hidrohlorīds Diphenoxylate hydrochloride
90. Digitalīns un visi sarkanās uzpirkstītes Digitaline and all heterosides of Digitalis
heterozīdi purpurea L.
91. 3,4-dihidro-2-metoksi-2-metil-4-fenil-2H, 3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,
5H-pirano (3,2-c)-(1) benzopiran-5-ons 5H, pyrano (3,2-c)-(1)benzopyran-5-one
(ciklokumarols) (cyclocoumarol)
92. 2,2'-dihidroksi-3,3', 5,5', 6,6'-heksahlor- 2,2'-Dihydroxy-3,3', 5,5', 6,6'-hexachlorodiphenyl-
difenilmetāns (heksahlorofēns) methane (Hexachlorophene)
93. 4,4'-dihidroksi-3,3'-(3-metiltiopropilidēn) 4,4'-Dihydroxy-3,3'-(3-methylthiopropylidene)
dikumarīns dicoumarin
94. Dihidrotahisterols Dihydrotachysterol
95. 2,3-dihlor-2-metilbutāns 2,3-Dichloro-2-methylbutane
96. Dihloretāni (etilēnhlorīdi) Dichloroethanes (ethylene chlorides)
97. Dihloretilēni (acetilēnhlorīdi) Dichloroethylenes (acetylene chlorides)
98. Dihlorsalicilanilīdi Dichlorosalicylanilides
99. 5,5'-di-izopropil-2,2'-dimetilbifenil-4,4'-diil 5,5'-Di-isopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl
dihipojodīts dihypoiodite
100. Dikumarols Dicoumarol
101. 2,6-dimetil-1,3-dioksān-4-il acetāts (dimetoksāns) 2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate (Dimethoxane)
102. 1,1-bis (dimetilaminometil) propilbenzoāts 1,1-Bis (dimethylaminomethyl) propyl-benzoate
(amidrikaīns, alipīns) un tā sāļi (amydricaine, alypine) and its salts
103. 1-dimetilaminometil-1-metilpropilbenzoāts 1-Dimethylaminomethyl-1-methylpropyl-benzoate
(amilokaīns) un tā sāļi (amylocaine) and its salts
104. Dimetilamīns Dimethylamine
105. Dimetilformamīds Dimethylformamide
106. 1,3-dimetilpentilamīns un tā sāļi 1,3-dimethylpentylamine and its salts
107. Dimetilsulfoksīds Dimethyl sulfoxide
108. Dimevamīds un tā sāļi Dimevamide and its salts
109. Dinitrofenola izomēri Dinitrophenol isomers
110. Dioksāns Dioxane
111. Dioksetedrīns un tā sāļi Dioxethedrin and its salts
112. Disulfirāms (tirams) Disulfiram; thiram
113. Ditio-2,2'-bis piridīndioksīds 1,1' (piedevām Dithio-2,2'-bispyridine-dioxide 1,1' (additive with
ar magnija trihidrosulfātu) - (piritiona trihydrated magnesium sulphate) - (pyrithione
disulfīds + magnija sulfāts) disulphide + magnesium sulphate)
114. Dižā laura sēklu eļļa Oil from the seeds of Laurus nobilis L.
115. Doksilamīns un tā sāļi Doxylamine and its salts
116. Dzīvsudrabs un tā savienojumi, izņemot šo Mercury and its compounds, except those substances
noteikumu 5.pielikumā minētās vielas included in Annex 5 of this Regulation
117. Efedrīns un tā sāļi Ephedrine and its salts
118. Emetīns, tā sāļi un atvasinājumi Emetine, its salts and derivatives
119. Epinefrīns Epinephrine
120. 1,2-epoksibutāns 1,2-Epoxybutane
121. Ergokalciferols un holekalciferols (D2 un Ergocalciferol and cholecalciferol (vitamins D2
D3 vitamīni) and D3)
122. Estrogēni Oestrogens
123. Etil bis(4-hidroksi-2-okso-1-benzopiran-3-il) Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl)
acetāts un atbilstošās skābes sāļi acetate and salts of the acid
124. 3'-etil-5',6',7',8'- tetrahidro-5',5',8', 8'- 3'-Ethyl-5',6',7,8'-tetrahydro-5',5',8', 8'-tetramethyl-
tetrametil-2'-acetonaftalīns Syn: 2'-acetonaphthone Syn: 1,1,4,4-tetramethyl-6-
1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4 ethyl-7-acetyl-1,2,3,4 tetrahydro-naphthalene
tetrahidronaftalīns (acetiletiltetrametiltetralīns, (acetyl ethyl tetramethyl tetralin, AETT)
AETT)
125. Etilēnoksīds Ethylene oxide
126. Etilfenacemīds Ethylphenacemide
127. Etionamīds Ethionamide
128. Etoheptazīns un tā sāļi Ethoheptazine and its salts
129. 4-etoksi-m-fenilēndiamīns un tā sāļi 4-Ethoxy-m-phenylene-diamine and its salts
130. Ezerīns jeb fizostigmīns un tā sāļi Eserine or physostigmine and its salts
131. Fenacemīds Phenacemide
132. Fenadiazols Fenadiazole
133. Fenaglikodols Phenaglycodol
134. 4-fenilazofenilīn-1,3-diamīna citrāta 4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydro-
hidrohlorīds (hrizoidīna citrāta hidrohlorīds) chloride (chrysoidine citrate hydrochloride)
135. 4-fenilbut-3-ēn-2-ons 4-Phenylbut-3-en-2-one
136. Fenilbutazons Phenylbutazone
137. o-fenilēndiamīns un tā sāļi o-Phenylenediamine and its salts
138. 2-fenilindān-1,3-dions (fenindions) 2-Phenylindane-1,3-dione (phenindione)
139. Feniramidols Fenyramidol
140. Fenmetrazīns, tā atvasinājumi un sāļi Phenmetrazine, its derivatives and salts
141. Fenotiazīns un tā savienojumi Phenothiazine and its compounds
142. Fenozolons Fenozolone
143. Fenprobamāts Phenprobamate
144. Fenprokumons Phenprocoumon
145. Fitolaka un tās preparāti Phytolacca Spp. and its preparations
146. Fluanizons Fluanisone
147. Fluorezons Fluoresone
148. Fluorūdeņražskābe, tās normālie sāļi, Hydrofluoric acid, its normal salts, its complexes
kompleksie savienojumi un fluorūdeņraži, and hydrofluorides with the exception of those
izņemot šo noteikumu 3.pielikumā minētos given in Annex 3 of this Regulation
149. Fluoruracils Fluorouracil
150. Fosfors un metālu fosfīdi Phosphorus and metal phosphides
151. Furazolidons Furazolidone
152. Furfuriltrimetilamonija sāļi, piemēram, Furfuryltrimethylammonium salts, e.g.
furtretonija jodīds furtrethonium iodide
153. Furokumarīni (piemēram, trioksisalāns un Furocoumarines (e.g. trioxysalan, 8-methoxypsoralen,
8-metoksipsoralēns, 5-metoksipsoralēns), 5-methoxypsoralen) except for normal content
izņemot normālu koncentrāciju dabīgās esencēs. in natural essences used. In sun protection and in
Kosmētikas līdzekļos, kuri paredzēti bronzing products, furocoumarines shall be below
aizsardzībai pret sauli, un sauļošanās līdzekļos 1 mg/kg
furokumarīnu koncentrācija nedrīkst pārsniegt
1 mg/kg
154. Galamīna trietjodīds Gallamine triethiodide
155. Galantamīns Galantamine
156. Gliciklamīds Glycyclamide
157. Glukokortikoīdi Glucocorticoids
158. Glutetimīds un tā sāļi Glutethimide and its salts
159. Guanetidīns un tā sāļi Guanethidine and its salts
160. Gvajofenezīns Guaifenesin
161. Haloperidols Haloperidol
162. Heksaetiltetrafosfāts Hexaethyl tetraphosphate
163. (1R,2S)-heksahidro-1,2-dimetil-3,6-epoksi- (1R,2S)-Hexahydro-1,2-dimethyl-3,6-epoxy-
ftālanhidrīds (kantaridīns) phthalic anhydride (cantharidin)
164. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksahlor - (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-
1,4,4a,5,8,8a-heksahidro-1,4:5,8-dimetān- 1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethano-
naftalīns (izodrīns-ISO) naphthalene (isodrin-ISO)
165. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksahlor - (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-
6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro- epoxy-1,4,4a,5,6,7, 8,8a-octahydro-1,4:5,8-
1,4:5,8-dimetānnaftalīns (endrīns-ISO) dimethano-naphthalene (endrin-ISO)
166. 1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksāns (BHC) 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (BHC)
(lindāns-ISO) (lindane-ISO)
167. Heksahloretāns Hexachloroethane
168. Heksametilēnbis (trimetilamonija) sāļi, Hexamethylenebis (trimethylammonium) salts,
piemēram, heksametonija bromīds e.g. hexamethonium bromide
169. Heksapropimāts Hexapropymate
170. Hidrastīns, hidrastinīns un to sāļi Hydrastine, hydrastinine and their salts
171. Hidrazīdi un to sāļi Hydrazides and their salts
172. Hidrazīns, tā atvasinājumi un to sāļi Hydrazine, its derivatives and their salts
173. 7-(2-hidroksi-3-((2-hidroksietil)-N-metilamino) 7-(2-Hydroxy-3-((2-hydroxyethyl)-N-methylamino)
propil) teofilīns (ksantinols) propyl) theophylline (xanthinol)
174. (4-(4-hidroksi-3-jodofenoksi)-3,5-dijodofenil) (4-(4-Hydroxy-3-iodophe-noxy)-3,5-
etiķskābe un tās sāļi diodophenyl) acetic acid and its salts
175. 4-hidroksi-3-metoksicinamilspirta benzoāti, Benzoates of 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl
izņemot normālu koncentrāciju dabīgajās alcohol except for normal content in natural
esencēs essences used
176. Hidroksi-8-hinolīns un tā sulfāts (izņemot Hydroxy-8-quinoline and its sulphate, except for
lietošanai saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu) the uses provided for in Annex 3 of this Regulation
177. 3,3-bis(4-hidroksifenil) ftalīds (fenolftaleīns) 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl) phthalide (Phenolphthalein)
178. Hidroksizīns Hydroxyzine
179. Hiosciamīns, tā sāļi un atvasinājumi Hyoscyamine, its salts and derivatives
180. Hioscīns, tā sāļi un atvasinājumi Hyoscine, its salts and derivatives
181. N-5-hlorbenzoksazol-2-ilacetamīds N-5-Chlororbenzoxazol-2-ylacetamide
182. 2-hlor-6-metilpirimidīn-4-ildimetilamīns 2-Chloro-6-methylpyrimi-din-4-yldimethylamine
(krimidīns) (crimidine)
183. Hloretāns Chloroethane
184. N,N-bis (2-hloretil) metilamīn N-oksīds un N,N-bis (2-chloroethyl) methylamine N-oxide
tā sāļi and its salts
185. 2-(2-(4-hlorfenil)-2-fenilacetil) indān 1,3-dions 2-(2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl) indan 1,3-
(hlorfacinons) dione (chlorophacinone)
186. Hlorfenoksamīns Chlorphenoxamine
187. Hlormetīns un tā sāļi Chlormethine and its salts
188. Hlormezanons Chlormezanone
189. Hloroforms Chloroform
190. Hlorpropamīds Chlorpropamide
191. Hlorprotiksēns un tā sāļi Chlorprothixene and its salts
192. Hlors Chlorine
193. Hlortalidons Chlortalidone
194. Hlorzoksazons Chlorzoxazone
195. Holīna sāļi un to esteri, piemēram, holīna hlorīds Choline salts and their esters, e.g. choline chloride
196. Hroms, hromskābe un tās sāļi Chromium, chromic acid and its salts
197. 11-alfa-hidroksipregn-4-ēn-3,20-dions un tā esteri 11-alpha-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione and its
esters
198. 3-imidazol-4-ilakrilskābe un tās etilesteris 3-Imidazol-4-ylacrylic acid and its ethyl ester
(urokānskābe) (urocanic acid)
199. Imperatorīn (9-(3-metok-silbut-2-eniloksi) Imperatorin(9-(3-metho-xylbut-2-enyloxy)furo furo (3,2-g) hroma-7-one) (3,2-g) chromen-7-one)
200. Indīgā fizostigma Physostigma venenosum Balf.
201. Inprokvons Inproquone
202. Ipekakuānas saknes, pulveris un galēniskie Ipecacuanna (Cephaelis ipecacuanha Brot. and
preparāti related species) (roots, powder and galenical
preparations)
203. Izokarboksazīds Isocarboxazide
204. Izometheptēns un tā sāļi Isometheptene and its salts
205. Izoprenalīns Isoprenaline
206. (2-izopropilpent-4-enoil) urīnviela (apronalīds) (2-Isopropylpent-4-enoyl) urea (apronalide)
207. Izosorbīda dinitrāts Isosorbide dinitrate
208. Jods Iodine
209. Johimbīns un tā sāļi Yohimbine and its salts
210. Kadmijs un tā savienojumi Cadmium and its compounds
211. Kaņepju kendira un tās preparāti Apocinum cannabinum L. and its preparations
212. Kaptodiāms Captodiame
213. Karamifēns un tā sāļi Caramiphen and its salts
214. Karbazola nitroatvasinājumi Nitroderivatives of carbazol
215. N-(3-karbamoil-3,3-difenil-propil)-N,N- N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N-
diizopropilmetilamonija sāļi, piemēram, diisopropylmethyl-ammonium salts, e.g.
izopropamīda jodīds isopropamide iodide
216. Karbromāls Carbromal
217. Karbutamīds Carbutamide
218. Karisoprodols Carisoprodol
219. Katalāze Catalase
220. Katehols Catechol
221. Kazaku kadiķa lapas, ēteriskā eļļa un Juniperus sabina L. (leaves, essential oil and
galēniskie preparāti galenical preparations)
222. Klofenotāns; DDT (ISO) Clofenotane; DDT (ISO)
223. Klofenamīds Clofenamide
224. Kobalta benzosulfonāts Cobalt benzenesulphonate
225. Kolhicīns, tā sāļi un atvasinājumi Colchicine, its salts and derivatives
226. Kolhikozīds un tā atvasinājumi Colchicoside and its derivatives
227. Koniīns Coniine
228. Konvalatoksīns Convallatoxin
229. Kumetarols Coumetarol
230. Krāsviela CI 12075, tās lakas, pigmenti un sāļi Colouring agent CI 12075 and its lakes, pigments
and salts
231. Krāsviela CI 12140 Colouring agent CI 12140
232. Krāsviela CI 13065 Colouring agent CI 13065
233. Krāsviela CI 15585 Colouring agent CI 15585
234. Krāsviela CI 26105 Colouring agent CI 26105
235. Krāsviela CI 42535 Colouring agent CI 42535
236. Krāsviela CI 42555 Colouring agent CI 42555
Krāsviela CI 42555-1 Colouring agent CI 42555-1
Krāsviela CI 42555-2 Colouring agent CI 42555-2
237. Krāsviela CI 42640 Colouring agent CI 42640
238. Krāsviela CI 61554 Colouring agent CI 61554
239. Krāsvielas CI 45170 un CI 45170:1 Colouring agent CI 45170 and CI 45170:1
240. Krotona eļļa Croton tiglium (oil)
241. Ksilidīni, to izomēri, sāļi un tā halogēnus un Xylidines, their isomers, salts and halogenated
sēru saturošie atvasinājumi and sulphonated derivatives
242. Ksilometazolīns un tā sāļi Xylometazoline and its salts
243. Laurķirši ("Laurķiršu ūdens") Prunus laurocerasus L. "Cherry laurel water"
244. Lidokaīns Lidocaine
245. Lielā ammija un tās galēniskie preparāti Ammi majus and its galenical preparations
246. Lizergīds un tā sāļi Lysergide and its salts
247. Lobelīns un tā sāļi Lobeline and its salts
248. Malononitrils Malononitrile
249. Mannomustīns un tā sāļi Mannomustine and its salts
250. Mefeklorazīns un tā sāļi Mefeclorazine and its salts
251. Mefenezīns un tā esteri Mephenesin and its esters
252. Mekamilamīns Mecamylamine
253. Melnās driģenes lapas, sēklas, pulveris un Hyosciamus niger L. (leaves, seeds and galenical
galēniskie preparāti preparations)
254. Melnā nantene un tās galēniskie preparāti Solanum nigrum L. and its galenical preparations
255. Melnā velnoga un tās preparāti Atropa belladonna L. and its preparations
256. Melnie graudi, to alkaloīdi un galēniskie Claviceps purpurea Tul., its alkaloids and galenical
preparāti preparations
257. Meprobamāts Meprobamate
258. Metaldehīds Metaldehyde
259. Metamfepramons un tā sāļi Metamfepramone and its salts
260. Metapirilēns un tā sāļi Methapyrilene and its salts
261. Metetoheptazīns un tā sāļi Metethoheptazine and its salts
262. Metformīns un tā sāļi Metformin and its salts
263. Metheptazīns un tā sāļi Metheptazine and its salts
264. Metilfenidāts un tā sāļi Methylphenidate and its salts
265. 2-metilheptilamīns un tā sāļi 2-Methylheptylamine and its salts
266. N,N'-((metilimino) dietilēn) bis N,N'-((Methylimino) diethylene) bis(ethyldi-
(etildimetilamonija) sāļi, piemēram, methylammonium) salts, e.g. azamethonium
azametonija bromīds bromide
267. 2-metil-m-fenilēndiamīns 2-Methyl-m-phenylenediamine
268. 4-metil-m-fenilēndiamīns un tā sāļi 4-Methyl-m-phenylenediamine and its salts
269. Metiprilons un tā sāļi Methyprylon and its salts
270. Metirapons Metyrapone
271. Metokarbamols Methocarbamol
272. 1-metoksi-2,4-diaminobenzol(2,4- 1-Methoxy-2,4-diaminobenzene(2,4-
diaminoanizols-Cl 76050) un tā sāļi diaminoanisole-Cl 76050) and their salts
273. 1-metoksi-2,5-diaminobenzol(2,5- 1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-
diaminoanizols) un tā sāļi diaminoanisole) and their salts
274. 2-(4-metoksibenzil-N-(2-piridil) amino) 2-(4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino)
etildimetilamīna maleāts ethyldimethylamine maleate
275. Metotreksāts Methotrexate
276. Mofebutazons Mofebutazone
277. Morfolīns un tā sāļi Morpholine and its salts
278. Nafazolīns un tā sāļi Naphazoline and its salts
279. 3-(1-naftil)-4-hidroksikumarīns 3-(1-Naphthyl)-4-hydroxycoumarin
280. 1- un 2-naftilamīni un to sāļi 1- and 2-Naphthylamines and their salts
281. 2-naftols 2-Naphthol
282. Nalorfīns, tā sāļi un ēteri Nalorphine, its salts and ethers
283. Nātrija heksaciklonāts Sodium hexacyclonate
284. Nātrija piritions (INNM) Pyrithione sodium (INNM)
285. Neattīrītā un attīrītā akmeņogļu darva Crude and refined coal tars
286. Neodīms un tā sāļi Neodymium and its salts
287. Neorganiskie nitrīti, izņemot nātrija nitrītu Inorganic nitrites, with the exception of sodium nitrite
288. Neostigmīns un tā sāļi (piemēram, Neostigmine and its salts (e.g. neostigmine
neostigmīna bromīds) bromide)
289. Nikotīns un tā sāļi Nicotine and its salts
290. Nitrobenzols Nitrobenzene
291. Nitrofurantoīns Nitrofurantoin
292. Nitrokrezoli un to sārmu metālu sāļi Nitrocresols and their alkali metal salts
293. Nitroksolīns un tā sāļi Nitroxoline and its salts
294. Nitrostilbēni, to homologi un atvasinājumi Nitrostilbenes, their homologues
and their derivatives
295. Nitrozamīni Nitrosamines
296. Noradrenalīns un tā sāļi Noradrenaline and its salts
297. Noskapīns un tā sāļi Noscapine and its salts
298. Oglekļa disulfīds Carbon disulphide
299. (Oksalilbisiminoetilēn)bis((o-hlorbenzil) (Oxalylbisiminoethylene)bis((o-chlorobenzyl)
dietilamonija) sāļi, piemēram, ambenomija diethyllammonium) salts, e.g. ambenomium
hlorīds chloride
300. Oksanamīds un tā atvasinājumi Oxanamide and its derivatives
301. Oksfeneridīns un tā sāļi Oxpheneridine and its salts
302. Oktamilamīns un tā sāļi Octamylamine and its salts
303. Oktamoksīns un tā sāļi Octamoxin and its salts
304. Oktodrīns un tā sāļi Octodrine and its salts
305. Oleandrīns Oleandrin
306. Otrējie dialkanolamīni Secondary dialkanolamines
307. Parametazons Paramethasone
308. Parastais velnābols un tā galēniskie preparāti Datura stramonium L. and its galenical preparations
309. Paretoksikaīns un tā sāļi Parethoxycaine and its salts
310. Pavasara adoniss un tā preparāti Adonis vernalis L. and its preparations
311. Peltierīns un tā sāļi Pelletierine and its salts
312. Pemolīns un tā sāļi Pemoline and its salts
313. Pentaeritritiltetranitrāts Pentaerithrityl tetranitrate
314. Pentahloretāns Pentachloroethane
315. 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindāns (moskens) 1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindane (moskene)
316. N, N"1-pentametilēnbis (trimetilamonija) sāļi, N,N"1-Pentamethylenebis (trimethylammonium)
piemēram, pentametonija bromīds salts, e.g. Pentamethonium bromide
317. Petrihlorāls Petrichloral
318. Pikrīnskābe Picric acid
319. Pikrotoksīns Picrotoxin
320. Pilokarps un tā galēniskie preparāti Pilocarpus jaborandi Holmes and its
galenical preparations
321. Pilokarpīns un tā sāļi Pilocarpine and its salts
322. Pipazetāts un tā sāļi Pipazetate and its salts
323. Alfa-piperidīn-2-ilbenzilacetāta levorotatori- Alpha-piperidin-2-yl benzyl acetate laevorotatory
treoforms (levofacetoperāns) un tā sāļi threoform (Levophace-toperane) and its salts
324. 6-(piperidinil)-2,4-pirimidīn-diamīn-3-oksīds 6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidi-nediamine-3-oxide
(minoksidils) un tā sāļi (Minoxidil) and its salts
325. Pipradrols un tā sāļi Pipradrol and its salts
326. Piprokurārijs Piprocurarium
327. Plankumainā suņstobra augļi, pulveris, Conium maculatum L. fruit, powder, galenical
galēniskie preparāti preparations
328. Pirogallols Pyrogallol
329. Poldīna metilsulfāts Poldine methylsulfate
330. Pramokaīns Pramocaine
331. Probenecīds Probenecid
332. Progestogēni Progestogens
333. Prokaīnamīds, tā sāļi un atvasinājumi Procainamide, its salts and derivatives
334. Propāna 1,2,3-triil trinitrāts Propane-1,2,3-triyl trinitrate
335. Propatilnitrāts Propatylnitrate
336. Propifenazons Propyphenazone
337. Psilocibīns Psilocybine
338. Radioaktīvās vielas Radioactive substances
339. Rudens vēlziede un tās galēniskie preparāti Colchicum autumnale L. and its galenical
preparations
340. Safrols, izņemot normālu koncentrāciju Safrole except for normal content in the natural
dabīgajās esencēs, ja koncentrācija essences used and provided the concentration
galaproduktā nepārsniedz 0,005 % mutes un does not exceed: 100 ppm in the finished product,
zobu kopšanas līdzekļos, 0,01 % - pārējos 50 ppm in products for dental and oral hygiene,
līdzekļos. Safrolu aizliegts lietot bērnu zobu and provided that Safrole is not present in
pastās. toothpastes intended specifically for children
341. Alfa-santonin((3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a, 9b- Alpha -santonin ((3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a, 9b-
heksahidro-3,5a,9-trimetil nafto (1,2-b)furan- hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto (1,2-b)furan-
2,8-dions 2,8-dione
342. Sārmu metālu pentacianonitrozilferāti (2-) Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-)
343. Selēns un tā savienojumi, izņemot selēna Selenium and its com-pounds with the exception
disulfīdu, ievērojot šo noteikumu 3.pielikumā of selenium disulphide under the conditions set
minētos nosacījumus out under reference No. 49 in Annex 3, Part 1
344. Simpatikomimētiskie amīni, kas iedarbojas uz Sympathicomimetic amines acting on the central
centrālo nervu sistēmu nervous system: any substance contained in the
first list of medicaments which are subject to
medical prescription and are referred in resolution
AP (69) 2 of the Council of Europe
345. Sintētiskie kurarizanti Synthetic curarizants
346. Mīkstspārnis Cantharides, Cantharis vesicatoria
347. Sparteīns un tā sāļi Sparteine and its salts
348. Spironolaktons Spironolactone
349. Strihnīnkoku sugas un to galēniskie preparāti Strychnos species and their galenical preparations
350. Strihnīns un tā sāļi Strychnine and its salts
351. Strofantīni, to aglukoni un attiecīgie Strophantines, their aglu-cones and their respective
atvasinājumi derivatives
352. Stroncija laktāts, nitrāts, polikarboksilāts Strontium lactate, strontium nitrate, strontium
polycarboxylate
353. Stropantu sugas un to galēniskie preparāti Strophantus species and their galenical preparations
354. Sukcīnnitrils Succinonitrile
355. Sulfīnpirazons Sulfinpyrazone
356. Sulfonamīdi (sulfanilamīds un tā atvasinājumi, Sulphonamides (sulpha-nilamide and its derivatives
kas iegūti, aizstājot vienu vai vairākus amino obtained by substitution of one or more H-atoms
grupu ūdeņražu atomus) un to sāļi of the-NH2 groups) and their salts
357. Sultiāms Sultiame
358. Svins un tā savienojumi, izņemot svina acetātu, Lead and its compounds with the exception of
kura lietošana ir atļauta saskaņā ar šo that mentioned in Annex 3, Nr.55 under
noteikumu 3.pielikumu conditions stated
359. Šenokaulona sēklas un galēniskie preparāti Schoenocaulon officinale Lind. (seeds and galenical
preparations)
360. Šūnas, audi vai citi cilvēka izcelsmes produkti Cells, tissues or products of human origin
361. Talidomīds un tā sāļi Thalidomide and its salts
362. Tallijs un tā savienojumi Thallium and its compounds
363. Tefazolīns un tā sāļi Tefazoline and its salts
364. Telūrs un tā savienojumi Tellurium and its compounds
365. 4-tert-butil-3-metoksi-2,6-dinitrotoluols 4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk
(ambras muskuss) Ambrette)
366. 4-tert-butilfenols 4-tert-Butylphenol
367. 4-tert-butilpirokatehols 4-tert-Butylpyrocatechol
368. 5-tert-buti-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzols 5-tert-Butyl-1,2,3 - trimethyl - 4,6 - dinitrobenzene
(muskuss tibetens) (Musk tibetene)
369. Tetrabenazīns un tā sāļi Tetrabenazine and its salts
370. Tetrabromosalicilanilīdi Tetrabromosalicylanilides
371. Tetraetilpirofosfāts; TEPP (ISO) Tetraethyl pyrophosphate; TEPP (ISO)
372. Tetrahidrozalīns un tā sāļi Tetrahydrozoline and its salts
373. 2,3,7,8-tetrahlordibenzo-p-dioksīns 2,3,7,8,-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin
374. Tetrahloretilēns Tetrachloroethylene
375. Tetrahlorogleklis Carbon tetrachloride
376. Tetrahlorsalicilanilīdi Tetrachlorosalicylanilides
377. Tetrakaīns un tā sāļi Tetracaine and its salts
378. Tetrilamonija bromīds Tetrylammonium bromide
379. Tevētijas glikozīdu ekstrakts Thevetia neriifolia Juss. glycoside extract
380. Tiamazols Thiamazole
381. Tiotepa Thiotepa
382. Tiourīnviela un tās atvasinājumi, izņemot tos, Thiourea and its derivatives, with the exception
kas minēti šo noteikumu 3.pielikumā of the one listed in Annex 3 of this Regulation
383. Tiropropīnskābe un tās sāļi Thyropropic acid and its salts
384. Tirotricīns un tā sāļi Thyrothricine and its salts
385. Tiurāma disulfīdi Thiuram disulphides
386. Tiurāma monosulfīdi Thiuram monosulphides
387. Tolboksāns Tolboxane
388. Tolbutamīds Tolbutamide
389. Toluidīni, to izomēri, sāļi un tā halogēnus un Toluidines, their isomers, salts and halogenated
sēru saturošie atvasinājumi and sulphonated derivatives
390. Tranilcipromīns un tā sāļi Tranylcypromine and its salts
391. Tretamīns Tretamine
392. Tretinoīns (retīnskābe un tās sāļi) Tretinoin (retinoic acid and its salts)
393. Triamterēns un tā sāļi Triamterene and its salts
394. 2,2,2-tribrometanols (tribrometilspirts) 2,2,2-Tribromoethanol (tribromoethyl alcohol)
395. 3,4',5-tribromsalicilanilīds (tribromsalāns) 3,4',5-Tribromosalicylanilide (Tribromsalam)
396. Trifluperidols Trifluperidol
397. 2,2,2-trihloretān-1,1-diols 2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol
398. Trihloretiķskābe Trichloroacetic acid
399. N-(trihlormetiltio)-4-cikloheksēn-1,2- N-(trichloromethylthio)-4-cyclohexene-1,2-
dikarboksimīds (kaptāns) dicarboximide (Captan)
400. Trihlormetīns un tā sāļi Trichlormethine and its salts
401. Trihlornitrometāns (hlorpikrīns) Trichloronitromethane (chloropicrine)
402. 2,2,6-trimetil-4-piperidil-benzoāts (benzamīns) 2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (benzamine)
un tā sāļi and its salts
403. 3,4,5-trimetoksifenetilamīns un tā sāļi 3,4,5-Trimethoxyphenethyl-amine and its salts
404. Triparanols Triparanol
405. Tripelēnaims Tripelennaime
406. Tritolilfosfāts Tritolyl phosphate
407. Tuamīnheptāns, tā izomēri un sāļi Tuaminoheptane, its isomers and salts
408. Urgsneja un tās galēniskie preparāti Urginea scilla Stern. and its galenical preparations
409. Uzpūstā bobēlija un tās galēniskie preparāti Lobelia inflata L.and its galenical preparations
410. Vakcīnas, toksīni vai serumi Vaccines, toxins or serums listed in the Annex
to the second Council Directive of 20 May 1975
on the approximation of provisions laid down by
law, regulation or administrative action relating
to proprietary medicinal products
411. Valnoktamīds Valnoctamide
412. Varfarīns un tā sāļi Warfarin and its salts
413. Veratrīns, tā sāļi un galēniskie preparāti Veratrine, its salts and galenical preparations
414. Veratres un to preparāti Veratrum Spp. and its preparations
415. Vielas ar androgēnu iedarbību Substances with androgenic effect
416. Vinilhlorīda monomērs Vinyl chloride monomer
417. Zelta sāļi Gold salts
418. Zilās kurpītes lapas, saknes un galēniskie Aconitum napellus L. leaves, roots and galenical
preparāti preparations
419. Zoksazolamīni Zoxazolamine
Labklājības ministrs A.Požarnovs
 
 
3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.226
Sastāvdaļas, kuras atbilstoši norādītajiem lietošanas ierobežojumiem
atļautas kosmētikas līdzekļu sastāvā
Lietošanas ierobežojumi
lietošanas maksimāli citi kosmētikas
Nr. sfēra pieļaujamā ierobežojumi līdzekļa
p.k. Sastāvdaļas nosaukums koncentrācija un prasības marķējumā
--------------------------- gatavā norādāmie
kosmētikas lietošanas
latviešu valodā angļu valodā līdzeklī noteikumi un
brīdinājumi
1. Alumīnija Aluminium Pretsviedru 20 % Alumīnija Nelietot uz
cirkonija hlorīda zirconium līdzekļi (aprēķināti kā atomu skaita sakairinātas vai
hidroksīda chloride hydroxide bezūdens attiecībai pret bojātas ādas
savienojumi complexes alumīnija cirkonija atomu
AlxZr(OH)yClz AlxZr(OH)yClz cirkonija hlorīda skaitu jābūt
un alumīnija and the aluminium hidroksīds); robežās no 2
cirkonija hlorīda zirconium 5,4 % līdz 10.
hidroksīda chloride hydro- (aprēķināti Alumīnija un
glicīna xide glycine kā cirkonijs) cirkonija atomu
savienojumi complexes summai pret
hlora atomu
skaitu jābūt
robežās no 0,9
līdz 2,1.
Aizliegts aerosolos
2. Alumīnija Aluminium Mutes dobuma 0,15 % Satur alumīnija
fluorīds fluoride higiēnas (aprēķināti kā fluorīdu
līdzekļi fluors. Ja tiek
lietots ar citiem
fluora kompo-
nentiem, kas
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
3. Alvas fluorīds Stannous Mutes dobuma 0,15 % Satur alvas
fluoride higiēnas (aprēķināti kā fluorīdu
līdzekļi fluors. Ja tiek
lietots ar citiem
fluora kompo-
nentiem, kas
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
4. Amonija Ammonium Mutes dobuma 0,15 % Satur amonija
fluorīds fluoride higiēnas (aprēķināti kā fluorīdu
līdzekļi fluors. Ja tiek
lietots ar citiem
fluora kompo-
nentiem, kas
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
5. Amonija Ammonium Mutes dobuma 0,15 % Satur amonija
fluorosilikāts fluorosilicate higiēnas (aprēķināti kā fluorsilikātu
līdzekļi fluors. Ja tiek
lietots ar citiem
fluora kompo-
nentiem, kas
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
6. Amonija joni Ammonia 6 % (aprēķināti Satur amonjaku
kā amonjaks (ja tā saturs
(NH3)) pārsniedz 2 %)
7. Amonija Ammonium Mutes dobuma 0,15 % Satur amonija
monofluor- monofluoro- higiēnas (aprēķināti kā monofluor-
fosfāts phosphate līdzekļi fluors. Ja tiek fosfātu
lietots ar citiem
fluora kompo-
nentiem, kas
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
8. Benzalkonija Benzalkonium 1) matu un 1) 3 % Benzalkonija 1) izvairīties no
hlorīds, chloride, galvas ādas (aprēķināti kā hlorīda, bromīda kontakta ar
bromīds un bromide and kopšanas benzalkonija un saharināta acīm;
saharināts saccharinate līdzekļi, kuri hlorīds); (ar alkil- grupām,
pēc lietošanas kuras sastāv no
jāizskalo; 14 vai mazāk
2) citi līdzekļi 2) 0,1 % oglekļa atomiem) 2) izvairīties no
(aprēķināts kā koncentrācija kontakta ar acīm
benzalkonija galaproduktā
hlorīds) nedrīkst
pārsniegt 0,1 %
(aprēķināts kā
benzalkonija
hlorīds)
9. Benzilspirts Benzyl alcohol Šķīdinātāji,
smaržas un
aromātiskās
kompozīcijas
10. Borskābe, Boric acid, 1) talks; 1) 5 % 1) aizliegts 1) aizliegts lietot
borāti un borates and (aprēķināti kā lietot līdzekļos, bērniem līdz
tetraborāti tetraborates borskābe); kas paredzēti trim gadiem.
bērniem līdz Nelietot uz
trim gadiem. sakairinātas
Aizliegs lietot ādas vai ādas,
uz sakairinātas kas lobās;
ādas vai ādas,
kas lobās, ja
šķīstošo borātu
saturs pārsniedz
1,5 % (aprēķināti
kā borskābe);
2) mutes 2) 0,1 % 2) aizliegts 2) nenorīt.
dobuma (aprēķināts kā lietot līdzekļos Aizliegts lietot
higiēnas borskābe) bērniem līdz bērniem līdz
līdzekļi trim gadiem trim gadiem
3) citi līdzekļi, 3) 3 % 3) aizliegts 3) aizliegts lietot
izņemot (aprēķināti kā lietot līdzekļos, bērniem līdz
vannas un dušas borskābe) kas paredzēti trim gadiem.
līdzekļus, kā arī bērniem līdz Nelietot uz
līdzekļus matu trim gadiem. sakairinātas
veidošanai Aizliegts lietot ādas vai ādas,
uz sakairinātas kas lobās
ādas vai ādas,
kas lobās, ja
šķīstošo borātu
saturs pārsniedz
1,5 % (aprēķināti
kā borskābe)
11. Cinka Zinc Dezodoranti, 6 % Novērst
4-hidroksi- 4-hydroxy- pretsviedru (aprēķināti no kontaktu ar
benzola benzene līdzekļi, bezūdens vielas) acīm
sulfonāts sulphonate savelkoši losjoni
12. Diaminofenoli (1) Diaminophenols Oksidējamās 10 %
matu krāsas: (aprēķināti kā
a) profesionālai brīvā bāze) a) tikai
lietošanai; profesionālai
lietošanai. Satur
diaminofenolus.
Var izraisīt
alerģisku
reakciju. Lietot
piemērotus
cimdus;
b) vispārējai b) var izraisīt
lietošanai alerģisku
reakciju. Satur
diaminofenolus.
Neizmantot
skropstu un
uzacu
krāsošanai
13. Dihlormetāns Dichloromethane 35 % (sajaucot Maksimālais
ar 1,1,1- tīrais pievie-
trihloretānu, nojuma (nevis
kopējā koncen- piemaisījums)
trācija nedrīkst saturs 0,2 %
pārsniegt 35 %)
14. Dihlorofēns Dichlorophen 0,5 % Satur dihlorofēnu
15. Etidronskābe Etidronic acid 1) matu 1) 1,5 %
un tās sāļi and its salts kopšanas (aprēķināti kā
(1-hidroksi- (1-hydroxy- līdzekļi; etidronskābe);
etilidēndi- ethylidenedi- 2) ziepes 2) 0,2 %
fosfonskābe un phosphonic acid (aprēķināti kā
tās sāļi) and its salts etidronskābe)
16. m un p-fenilēn- m and p-Pheny- Oksidējamās 6 %
diamīni, to lenediamines, matu krāsas: (aprēķināti kā
N-aizvietotie their N- substi- a) profesionālai brīvā bāze) a) tikai profesio-
atvasinājumi un tuted derivatives lietošanai; nālai lietošanai.
to sāļi; and their salts; Satur fenilēn-
N-aizvietotie N-substituted diamīnus. Var
o-fenilēndiamīnu derivatives of izraisīt alerģisku
atvasinājumi (1) o-phenylenedia- reakciju. Lietot
mines piemērotus
cimdus;
b) vispārējai b) var izraisīt
lietošanai alerģisku
reakciju. Satur
fenilendiamīnus.
Neizmantot
skropstu vai
uzacu krāsošanai
17. 1-fenoksi- 1-Phenoxy- Līdzekļi, kuri 2 % Ja tiek lietots
propān-2-ols propan-2-ol pēc lietošanas kā konservants,
jānoskalo. - atbilstoši
Aizliegts mutes 5.pielikumam
dobuma higiēnas
līdzekļos
18. Fenols un tā Phenol and its Ziepes un 1 % Satur fenolu
sārmu metālu alkali salts šampūni (aprēķināts
sāļi kā fenols)
19. Formaldehīds Formaldehyde Nagu stiprinā- 5 % Aizsargāt
šanas līdzekļi (aprēķināti kā ienadžus ar
formaldehīds) taukiem vai eļļu.
Satur formaldehīdu
(ja tā koncen-
trācija pārsniedz
0,05 %)
20. Heksadecil Hexadecyl Mutes dobuma 0,15 % Satur heksa-
amonija ammonium higiēnas (aprēķināti kā decilamonija
fluorīds fluoride līdzekļi fluors. Ja tiek fluorīdu
lietots ar citiem
fluora kompo-
nentiem, kas
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
21. 3-(N-heksade- 3-(N-Hexade- Mutes dobuma 0,15 % Satur 3-(N-
cil-N-2-hidroksi- cyl-N-2-hydroxy- higiēnas (aprēķināti kā heksadecil-N-2
etilamonija) ethylammo-nio) līdzekļi fluors. Ja tiek hidroksietilamo-
propilbis propylbis lietots ar citiem nija) propilbis
(2-hidroksietil) (2-hydroxyethyl) fluora kompo- (2-hidroksietil)
amonija ammonium nentiem, kas amonija
dihidrofluorīds dihydrofluoride atļauti šajā dihidrofluorīdu
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
22. Hidrohinons (2) Hydroquinone (2) Oksidējošie 0,3 %
matu krāsošanas
līdzekļi:
a) profesionālai a) tikai profesio-
lietošanai; nālai lietošanai.
Satur hidrohinonu.
Nekavējoties
izskalot acis, ja
produkts bijis
kontaktā ar tām;
b) vispārējai b) neizmantot
lietošanai skropstu un
uzacu krāsošanai.
Satur hidrohinonu.
Nekavējoties
izskalot acis, ja
produkts bijis
kontaktā ar tām
23. 1, 3-Bis 1,3-Bis 1) matu 1) līdz 2 %; 1) aizliegts Satur 1,3-bis
(hidroksimetil) (hydroxymethyl) kopšanas aerosolos; (hidroksimetil)
imidazolidin imidazolidine līdzekļi;
2-tions 2-thione 2) nagu 2) līdz 2 % 2) galaproduktā imidazolidin-
kopšanas pH nedrīkst 2-tionu
līdzekļi pārsniegt 4
24. Hinīns un tā Quinine and its 1) šampūni; 1) 0,5 %
sāļi salts (aprēķināti kā
hinīna bāze);
2) matu losjoni 2) 0,2 %
(aprēķināti kā
hinīna bāze)
25. Hinolīn-8-ols Quinolin-8-ol Ūdeņraža 0,3 %
un bis (8- and bis (8- peroksīda (aprēķināti
hidroksihinolīna) hydroxyquino- stabilizators kā bāze)
sulfāts linium) matu kopšanas
sulphate līdzekļos, kas
pēc lietošanas
jāizskalo.
Ūdeņraža 0,03 %
peroksīda (aprēķināti
stabilizators kā bāze)
matu kopšanas
līdzekļos, kas
nav jāizskalo
26. Kalcija fluorīds Calcium Mutes dobuma 0,15 % Satur kalcija
fluoride higiēnas (aprēķināti kā fluorīdu
līdzekļi fluors. Ja tiek
lietots ar citiem
fluora kompo-
nentiem, kas
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
27. Kalcija Calcium 1) matu 1) 7 % 1) satur sārmu.
hidroksīds hydroxide iztaisnotāji, kas Izvairīties no
satur divus kontakta ar
komponentus: acīm. Var izraisīt
kalcija aklumu. Sargāt
hidroksīdu un no bērniem
guanidīna sāļus;
2) citi līdzekļi
28. Kalcija Calcium Mutes dobuma 0,15 % Satur kalcija
monofluor- monofluoro- higiēnas (aprēķināti kā monofluor-
fosfāts phosphate līdzekļi fluors. Ja tiek fosfātu
lietots ar citiem
fluora kompo-
nentiem, kas
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
29. Kālija fluorīds Potassium Mutes dobuma 0,15 % Satur kālija
fluoride higiēnas (aprēķināti kā fluorīdu
līdzekļi fluors. Ja tiek
lietots ar citiem
fluora kompo-
nentiem, kas
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
30. Kālija Potassium Mutes dobuma 0,15 % Satur kālija
fluorsilikāts fluorosilicate kopšanas (aprēķināti kā fluorsilikātu
līdzekļi fluors. Ja tiek
lietots ar citiem
fluora kompo-
nentiem, kas
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
31. Kālija Potassium Mutes dobuma 0,15 % Satur kālija
monofluor- monofluoro- higiēnas (aprēķināti kā monofluor-
fosfāts phosphate līdzekļi fluors. Ja tiek fosfātu
lietots ar citiem
fluora kompo-
nentiem, kas
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
32. Kālija vai Potassium or 1) nagu 1) 5 % (3); 1) satur sārmus.
nātrija sodium kopšanas Novērst
hidroksīds hydroxide līdzekļi kontaktu ar
(ienadžu acīm. Var izraisīt
šķīdinātāji); aklumu. Sargāt
no bērniem;
2) matu
iztaisnotāji: a) tikai profesio-
a) profesionālai a) 4,5 % (3); nālai lietošanai.
lietošanai; Novērst
kontaktu ar
acīm. Var izraisīt
aklumu;
b) vispārējai b) 2 % (3); b) satur sārmus.
lietošanai; Novērst
kontaktu ar
acīm. Var izraisīt
aklumu. Sargāt
no bērniem;
3) pH regulē- 3) līdz pH 12,7; 3) sargāt no
tāji - depilācijas bērniem. Novērst
līdzekļi; kontaktu ar acīm
4) citi līdzekļi - 4) līdz pH 11
pH regulētāji
33. Litija Lithium 1) matu
hidroksīds hydroxide iztaisnotāji:
a) profesionālai a) 4,5 % (3); a) tikai profesio-
lietošanai; nālai lietošanai.
Novērst kon-
taktu ar acīm.
Var izraisīt
aklumu;
b) vispārējai b) 2 % (3) b) satur sārmus.
lietošanai; Novērst kon-
taktu ar acīm.
Var izraisīt
aklumu. Sargāt
no bērniem
2) citi līdzekļi
34. Magnija Magnesium Zobu 0,15 % Satur magnija
fluorīds fluoride higiēnas (aprēķināti kā fluorīdu
līdzekļi fluors. Ja tiek
lietots ar citiem
fluora kompo-
nentiem, kas
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
35. Magnija Magnesium Mutes dobuma 0,15 Satur magnija
fluorsilikāts fluorosilicate higiēnas (aprēķināti kā fluorsilikātu
līdzekļi fluors. Ja tiek
lietots ar citiem
fluora kompo-
nentiem, kas
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
36. Metilspirts Methanol Etilspirta un 5 % (aprēķināti
izopropilspirta kā procenti no
denaturants etilspirta un
izopropilspirta)
37. Metilfenilēn- Methylphenyl- Oksidējamās 10 %
diamīni, to enediamines, matu krāsas: (aprēķināti kā
N-aizvietotie their N-substi- a) profesionālai brīvā bāze) a) tikai profesio-
atvasinājumi tuted No. 364 lietošanai; nālai lietošanai.
un to sāļi (1), in Annex 2) Satur fenilen-
izņemot šo derivatives diamīnus. Var
noteikumu and their salts izraisīt alerģisku
2.pielikumā with the reakciju. Lietot
minētās exception of piemērotus
vielas substance cimdus;
b) vispārējai b) var izraisīt
lietošanai alerģisku
reakciju. Satur
fenilendiamīnus.
Neizmantot
skropstu un
uzacu krāsošanai
38. 6-metil- 6-methyl- Mutes dobuma 0,003 %
kumarīns coumarin higiēnas līdzekļi
39. Monoalkano- Monoalkano- Maksimālais Neizmantot
lamīni lamines dialkanolamīnu ar nitrozējošām
saturs - 0,5 % sistēmām. Mini-
mālā tīrība: 99 %.
Maksimālais
otrējo alkano-
lamīnu saturs:
0,5 % (attiecas
uz izejmateriāliem).
Maksimālais N-
nitrosodialkano-
lamīnu saturs:
50 µg/kg. Uz-
glabāt beznitrīta
konteineros
40. Alfanaftols Alphanaphthol Matu krāso- 0,5 % Satur alfanaftolu
šanas līdzekļi
41. Nātrija fluorīds Sodium Mutes dobuma 0,15 % Satur nātrija
fluoride higiēnas (aprēķināti kā fluorīdu
līdzekļi fluors. Ja tiek
lietots ar citiem
fluora kompo-
nentiem, kas
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
42. Nātrija Sodium Mutes dobuma 0,15 % Satur nātrija
fluorsilikāts fluorosilicate higiēnas (aprēķināti kā fluorsilikātu
līdzekļi fluors. Ja tiek
lietots ar citiem
fluora kompo-
nentiem, kas
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
43. Nātrija Sodium Mutes dobuma 0,15 % Satur nātrija
monofluor- monofluoro- higiēnas (aprēķināti kā monofluor-
fosfāts phosphate līdzekļi fluors. Ja tiek fosfātu
lietots ar citiem
fluora kompo-
nentiem, kas
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
44. Nātrija nitrīts Sodium nitrite Rūsas 0,2 % Neizmantot ar
inhibitors otrējiem un/vai
trešējiem amīniem
vai citām vielām,
kuras veido
nitrozamīnus
45. Nātrija Tosylchloramide 0,2 %
tozilhloramīds sodium
46. Nikometanola Nicomethanol Mutes dobuma 0,15 % Satur nikometa-
hidrofluorīds hydrofluoride higiēnas (aprēķināti kā nola hidrofluorīdu
līdzekļi fluors. Ja tiek
lietots ar citiem
fluora kompo-
nentiem, kas
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
47. Nitrometāns Nitromethane Rūsas inhibitors 0,3 %
48. Oksalīnskābe, Oxalic acid, Matu 5 % Tikai profesio-
tās esteri un its esters and kopšanas nālai lietošanai
sārmainie sāļi alkaline salts līdzekļi
49. Oktadekenil- Octadecenyl- Mutes dobuma 0,15 % Satur oktadeke-
amonija ammonium higiēnas (aprēķināti kā nilamonija
fluorīds fluoride līdzekļi fluors. Ja tiek fluorīdu
lietots ar citiem
fluora kompo-
nentiem, kas
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
50. Rezorcinols (2) Resorcinol 1) oksidējamās 1) 5 %;
matu krāsas:
a) profesionālai a) tikai profesio-
lietošanai; nālai lietošanai.
Satur rezorcinolu.
Nekavējoties
izskalot acis, ja
produkts
iekļuvis tajās;
b) vispārējai b) satur rezorcinolu.
lietošanai; Pēc lietošanas
labi izskalot matus.
Neizmantot
uzacu vai skropstu
krāsošanai.
Nekavējoties
izskalot acis, ja
produkts
iekļuvis tajās;
2) matu losjoni 2) 0,5 % 2) satur
un šampūni rezorcinolu
51. Sārmu metālu Chlorates of 1) zobu pastas; 1) 5 %;
hlorāti alkali metals 2) citi līdzekļi 2) 3 %
52. Sārmu metālu Alkali Depilācijas 2 % (aprēķināti Sargāt no
sulfīdi sulphides līdzekļi kā sērs); pH bērniem. Novērst
līdz 12,7 kontaktu ar acīm
53. Sārmzemju Alkaline earth Depilācijas 6 % (aprēķināti Sargāt no
metālu sulfīdi sulphides līdzekļi kā sērs); pH bērniem. Novērst
līdz 12,7 kontaktu ar acīm
54. Selēna Selenium Pretblaugznu 1 % Satur selēna
disulfīds disulphide šampūni disulfīdu.
Novērst kon-
taktu ar acīm
vai bojātu ādu
55. Stroncija Strontium Zobu pastas 3,5 % Satur stroncija
acetāta acetate (aprēķināti kā acetātu. Nav
hemihidrāts hemihydrate stroncijs. Sajaucot ieteicama bieža
ar citiem atļautiem lietošana bērniem
stroncija pro-
duktiem, kopējais
stroncija saturs
nedrīkst pār-
sniegt 3,5 %)
56. Stroncija Strontium pH regulētājs 3,5 % (aprēķināti Sargāt no
hidroksīds hydroxide depilācijas kā stroncijs); maksi- bērniem. Novērst
līdzekļos mālais pH 12,7 kontaktu ar acīm
57. Stroncija Strontium 1) zobu pastas; 1) 3,5 % Satur stroncija
hlorīda chloride (aprēķināti kā hlorīdu. Nav
heksahidrāts hexahydrate stroncijs. Sajaucot ieteicama bieža
ar citiem atļautiem lietošana
stroncija pro- bērniem
duktiem, kopējais
stroncija saturs
nedrīkst pār-
sniegt 3,5 %);
2) šampūni un 2) 2,1 %
sejas ādas (aprēķināti kā
kopšanas stroncijs. Sajaucot
līdzekļi ar citiem atļautiem
stroncija pro-
duktiem, kopējais
stroncija saturs
nedrīkst pār-
sniegt 2,1 %)
58. Stroncija Strontium Profesionālai 4,5 % Visiem Novērst kon-
peroksīds peroxide lietošanai (aprēķināti kā līdzekļiem taktu ar acīm.
paredzētie stroncijs lieto- jāatbilst Nekavējoties
matu kopšanas šanai sagata- ūdeņraža izskalot acis, ja
līdzekļi, kurus votajā līdzeklī) peroksīda produkts ir
pēc lietošanas izdalīšanās iekļuvis tajās.
jāizskalo prasībām Tikai profesio-
nālai lietošanai.
Lietot piemē-
rotus cimdus
59. Sudraba nitrāts Silver nitrate Skropstu un 4 % Satur sudraba
uzacu nitrātu. Nekavē-
krāsošanas joties izskalot
līdzekļi acis, ja produkts
ir iekļuvis tajās
60. Svina acetāts Lead acetate Matu 0,6 % Sargāt no
krāsošanas (aprēķināti bērniem. Novērst
līdzekļi kā svins) kontaktu ar acīm.
Pēc lietošanas
mazgāt rokas.
Satur svina
acetātu. Neiz-
mantot uzacu,
skropstu vai ūsu
krāsošanai.
Pārtraukt iz-
mantot, ja rodas
kairinājums
61. Talks: magnija Talc: Hydrated 1) pulverveida 1) turēt tālāk no
silikāta hidrāts magnesium līdzekļi bērniem bērna deguna un
silicate līdz trim gadiem; mutes
2) citi līdzekļi
62. Taukskābju Fatty acid Maksimālais Neizmantot ar
dialkanolamīdi dialkanol- dialkanolamīnu nitrozējošām
amides saturs 0,5 % sistēmām. Mak-
simālais dialka-
nolamīnu saturs
5 % (attiecas uz
izejmateriāliem).
Maksimālais N-
nitrozodialkanol-
amīnu saturs
50 µg/kg. Uz-
glabāt bez nitrīta
konteineros
63. Tetraborāti Tetraborates 1) vannas un 1) 18 % 1) aizliegts lietot 1) aizliegts lietot
dušas līdzekļi; (aprēķināti kā bērniem līdz bērniem līdz
borskābe); trim gadiem trim gadiem;
2) matu 2) 8 % 2) labi izskalot
veidošanas (aprēķināti kā
līdzekļi borskābe)
64. Tioglikolskābe Thioglycollic 1) matu ilgviļņu 1), 2), 3) 1) satur tio-
un tās sāļi acid and its un iztaisnošanas lietošanas glikolātu.
salts līdzekļi: noteikumos Ievērot norā-
valsts valodā dījumus. Sargāt
obligāti no bērniem;
jānorāda:
a) profesionālai 11 %; "Novērst kon- a) tikai profesio-
lietošanai; pH 7-9,5; taktu ar acīm. nālai lietošanai;
b) vispārējai 8 %; pH 7-9,5; Ja bijis to kon- 2), 3) satur
lietošanai; takts ar acīm, tioglikolātu.
2) depilācijas 5 %; tās nekavējoties Ievērot
līdzekļi; pH 7-12,7; izskalot ar lielu norādījumus.
3) citi matu 2 %; pH 7-9,5. ūdens daudzumu Sargāt no
kopšanas (Saturs procentos un konsultēties bērniem
līdzekļi, kuri aprēķināts kā ar ārstu."
pēc lietošanas tioglikolskābe 1), 3)
jāizskalo lietošanai saga- "Lietot atbil-
tavotajā līdzeklī) stošus cimdus."
65. Tioglikol- Thioglycollic Matu ilgviļņu Lietošanas
skābes esteri acid esters vai iztaisno- noteikumos valsts
šanas līdzekļi: valodā obligāti
a) profesionālai 11 %; gatavajā jānorāda: a) tikai profesio-
lietošanai; produktā "Kontaktā ar nālai lietošanai;
pH 6-9,5; āduvar izraisīt a), b) satur
b) vispārējai 8 %; gatavajā kairinājumu. tioglikolātu.
lietošanai produktā Novērst to Ievērot
pH 6-9,5. (Sa- kontaktu ar norādījumus.
turs procentos acīm. Ja ir bijis Sargāt no
aprēķināts kā kontakts ar acīm, bērniem
tioglikolskābe tās nekavējoties
lietošanai sagata- izskalot ar lielu
votajā līdzeklī) ūdens daudzumu
un konsultēties
ar ārstu.
Lietot atbil-
stošus cimdus."
66. Trialkanol- Trialkanol- 1) līdzekļi, 1) 2,5 % Neizmantot ar
amīni amines kuri nav nitrozējošām
paredzēti sistēmām. Mini-
noskalošanai; mālā tīrība: 99 %.
Maksimālais
otrējo alkanol-
amīnu saturs
0,5 % (attiecas uz
izejmateriāliem).
Maksimālais N-
nitrozodialkanol-
amīnu saturs
50 µg/kg. Uz-
glabāt beznitrītu
2) citi līdzekļi konteineros
67. NN'N'-tris NN'N'-Tris Mutes 0,15 % Satur NN'N'-
(poli-oksietilēn)- (polyoxy- higiēnas (aprēķināti kā tris (polioksietilēn)-
N-heksadecil- ethylene)-N- līdzekļi fluors. Ja tiek N-heksadecil-
propilēn- hexadecylpro- lietots ar citiem propilēn-
diamīndi- pylene-diamine fluora kompo- diamīndihidro-
hidrofluorīds dihydrofluoride nentiem, kas fluorīdu
atļauti šajā
pielikumā,
kopējais fluora
saturs nedrīkst
pārsniegt 0,15 %)
68. Ūdenī Water - soluble 1 %
šķīstošie cinka zinc salts with (aprēķināts
sāļi, izņemot the exception of kā cinks)
cinka 4-hidroksi- zinc 4-hydroxy-
benzol-sulfonātu benzenesul-
un cinka piritionu phonate and zinc
pyrithione
69. Ūdeņraža Hydrogen 1) matu 1) 12 % ūdeņ- 1), 2), 3) satur
peroksīds un peroxide and kopšanas raža peroksīda ūdeņraža
citi savienojumi other līdzekļi; (40 tilpumi) peroksīdu. No-
vai maisījumi, compounds klātbūtne vai vērst kontaktu
kas izdala or mixtures izdalīšanās; ar acīm.
ūdeņraža that release
peroksīdu, hydrogen 2) ādas 2) 4 % ūdeņ- Nekavējoties
ieskaitot peroxide, kopšanas raža peroksīda izskalot acis, ja
karbamīda including līdzekļi; klātbūtne vai produkts no-
peroksīdu un carbamide izdalīšanās; kļuvis tajās;
cinka peroxide and 1) lietot piemē-
peroksīdu zinc peroxide rotus cimdus
3) nagu stipri- 3) 2 % ūdeņ-
nāšanas raža peroksīda
līdzekļi; klātbūtne vai
izdalīšanās;
4) mutes 4) 0,1 % ūdeņ-
dobuma raža peroksīda
higiēnas klātbūtne vai
līdzekļi izdalīšanās
Piezīmes.
1. Sastāvdaļas ar norādi (1) var lietot atsevišķi vai kopā tā, lai katras sastāvdaļas atļautā līmeņa proporciju summa kosmētikas līdzeklī nepārsniegtu 1.
2. Sastāvdaļas ar norādi (2) var lietot atsevišķi vai kopā tā, lai katras sastāvdaļas atļautā līmeņa proporciju summa kosmētikas līdzeklī nepārsniegtu 2.
3. Sastāvdaļas ar norādi (3) nātrija, kālija vai litija hidroksīdu aprēķina kā nātrija hidroksīda masu. Lietojot šīs sastāvdaļas kopā, to summa nedrīkst pārsniegt šī pielikuma 5.ailē norādīto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju.
Labklājības ministrs A.Požarnovs
 
4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.226
Krāsvielas, kuras drīkst iekļaut kosmētikas līdzekļa sastāvā,
un to lietošanas ierobežojumi
1. Kosmētikas līdzekļa sastāvā drīkst lietot arī krāsvielu ar norādi (1), nešķīstošās bārija, stroncija un cirkonija lakas, sāļus un pigmentus.
2. Krāsvielai, kura apzīmēta ar burtu "E" un attiecīgo skaitli (starptautiskais pārtikas piedevas numurs), jāatbilst pārtikas piedevu kvalitātes prasībām.
3. Tabulas 4.ailē norādītas krāsvielas, kuras atļauts izmantot visos kosmētikas līdzekļos.
4. Tabulas 5.ailē norādītas krāsvielas, kuras atļauts izmantot tikai tajos kosmētikas līdzekļos, kuri nav paredzēti lietošanai acu tuvumā.
5. Tabulas 6.ailē norādītas krāsvielas, kuras atļauts izmantot tikai tajos kosmētikas līdzekļos, kuri nav paredzēti kontaktam ar gļotādām.
6. Tabulas 7.ailē norādītas krāsvielas, kuras atļauts izmantot tikai tajos kosmētikas līdzekļos, kuri paredzēti īslaicīgam kontaktam ar ādu (ātrai funkcionālai iedarbībai).
Nr. Krāsvielas Krāsa Lietošanas ierobežojumi
p.k. starptautiskais lietošanas joma citi ierobežojumi
indekss (CI) un prasības
vai nosaukums
1. 10006 Zaļa x
2. 10020 Zaļa x
3. 10316(1) Dzeltena x
4. 11680 Dzeltena x
5. 11710 Dzeltena x
6. 11725 Oranža x
7. 11920 Oranža x
8. 12010 Sarkana x
9. 12085(1) Sarkana x Maksimālā koncentrācija galaproduktā 3 %
10. 12120 Sarkana x
11. 12150 Sarkana x
12. 12370 Sarkana x
13. 12420 Sarkana x
14. 12480 Brūna x
15. 12490 Sarkana x
16. 12700 Dzeltena x
17. 13015 Dzeltena x E 105
18. 14270 Oranža x E 103
19. 14700 Sarkana x
20. 14720 Sarkana x E122
21. 14815 Sarkana x E 125
22. 15510(1) Oranža x
23. 15525 Sarkana x
24. 15580 Sarkana x
25. 15620 Sarkana x
26. 15630(1) Sarkana x Maksimālā koncentrācija galaproduktā 3 %
27. 15800 Sarkana x
28. 15850(1) Sarkana x
29. 15865(1) Sarkana x
30. 15880 Sarkana x
31. 15980 Oranža x E 111
32. 15985(1) Dzeltena x E 110
33. 16035 Sarkana x
34. 16185 Sarkana x E 123
35. 16230 Oranža x
36. 16255(1) Sarkana x E 124
37. 16290 Sarkana x E 126
38. 17200(1) Sarkana x
39. 18050 Sarkana x
40. 18130 Sarkana x
41. 18690 Dzeltena x
42. 18736 Sarkana x
43. 18820 Dzeltena x
44. 18965 Dzeltena x
45. 19140(1) Dzeltena x E 102
46. 20040 Dzeltena x Maksimālā 3,31-dimetilbenzidīna
koncentrācija krāsvielā 5 mg/kg (5 ppm)
47. 20170 Oranža x
48. 20470 Melna x
49. 21100 Dzeltena x Maksimālā 3,31-dimetilbenzidīna
koncentrācija krāsvielā 5 mg/kg (5 ppm)
50. 21108 Dzeltena x Maksimālā 3,31-dimetilbenzidīna
koncentrācija krāsvielā 5 mg/kg (5 ppm)
51. 21230 Dzeltena x
52. 24790 Sarkana x
53. 26100 Sarkana x Tīrības kritēriji: anilīns £ 0,2 %;
2-naftols £ 0,2 %; 4-amino-azobenzols £ 0,1 %;
1-(fenilazo)-2-naftols £ 3 %; 1-[2-(fenilazo)
fenilazo]-2-naftalenols £ 2 %
54. 27290(1) Sarkana x
55. 27755 Melna x E 152
56. 28440 Melna x E 151
57. 40215 Oranža x
58. 40800 Oranža x
59. 40820 Oranža x E 160 e
60. 40825 Oranža x E 160 f
61. 40850 Oranža x E 161 g
62. 42045 Zila x
63. 42051(1) Zila x E 131
64. 42053 Zaļa x
65. 42080 Zila x
66. 42090 Zila x
67. 42100 Zaļa x
68. 42170 Zaļa x
69. 42510 Violeta x
70. 42520 Violeta x Maksimālā koncentrācija galaproduktā
5 mg/kg (5 ppm)
71. 42735 Zila x
72. 44045 Zila x
73. 44090 Zaļa x E 142
74. 45100 Sarkana x
75. 45190 Violeta x
76. 45220 Sarkana x
77. 45350 Dzeltena x Maksimālā koncentrācija galaproduktā 6 %
78. 45370(1) Oranža x Ne vairāk par 1 % 2-(6-hidroksi-3-okso-
3H-ksantēn-9-il) benzoskābes un 2 %
2-(brom-6-hidroksi-3-okso-3H-ksantēn-9-il)
benzoskābes
79. 45380(1) Sarkana x Ne vairāk par 1 % 2-(6-hidroksi-3-okso-
3H-ksantēn-9-il) benzoskābes un 2 %
2-(brom-6-hid-roksi-3-okso-3H-ksantēn-9-il)
benzoskābes
80. 45396 Oranža x Lūpu krāsās krāsviela ir atļauta tikai
brīvas skābes veidā, tās maksimālā
koncentrācija 1 %
81. 45405 Sarkana x Ne vairāk par 1 % 2-(6-hidroksi-3-okso-
3H-ksantēn-9-il) benzoskābes un 2 %
2-(brom-6-hidroksi-3-okso-3H-ksantēn-9-il)
benzoskābes
82. 45410(1) Sarkana x Ne vairāk par 1 % 2-(6-hidroksi-3-okso-
3H-ksantēn-9-il) benzoskābes un 2 %
2-(brom-6-hidroksi-3-okso-3H-ksantēn-9-il)
benzoskābes
83. 45425 Sarkana x Ne vairāk par 1 % 2-(6-hidroksi-3-okso-
3H-ksantēn-9-il) benzoskābes un 3 %
2-(jod-6-hidroksi-3-okso-3H-ksantēn-9-il)
benzoskābes
84. 45430(1) Sarkana x E 127 Ne vairāk par 1 % 2-(6-hidroksi-
3-okso-3H-ksantēn-9-il) benzoskābes
un 3 % 2-(jod-6-hidroksi-3-okso-3H-
ksantēn-9-il) benzoskābes
85. 47000 Dzeltena x
86. 47005 Dzeltena x E 104
87. 50325 Violeta x
88. 50420 Melna x
89. 51319 Violeta x
90. 58000 Sarkana x
91. 59040 Zaļa x
92. 60724 Violeta x
93. 60725 Violeta x
94. 60730 Violeta x
95. 61565 Zaļa x
96. 61570 Zaļa x
97. 61585 Zila x
98. 62045 Zila x
99. 69800 Zila x E 130
100. 69825 Zila x
101. 71105 Oranža x
102. 73000 Zila x
103. 73015 Zila x E 132
104. 73360 Sarkana x
105. 73385 Violeta x
106. 73900 Violeta x
107. 73915 Sarkana x
108. 74100 Zila x
109. 74160 Zila x
110. 74180 Zila x
111. 74260 Zaļa x
112. 75100 Dzeltena x
113. 75120 Oranža x E 160 b
114. 75125 Dzeltena x E 160 d
115. 75130 Oranža x E 160 a
116. 75135 Dzeltena x E 161 d
117. 75170 Balta x
118. 75300 Dzeltena x E 100
119. 75470 Sarkana x E 120
120. 75810 Zaļa x E 140 E 141
121. 77000 Balta x E 173
122. 77002 Balta x
123. 77004 Balta x
124. 77007 Zila x
125. 77015 Sarkana x
126. 77120 Balta x
127. 77163 Balta x
128. 77220 Balta x E 170
129. 77231 Balta x
130. 77266 Melna x
131. 77267 Melna x
132. 77268:1 Melna x E 153
133. 77288 Zaļa x Bez hromāta jona
134. 77289 Zaļa x Bez hromāta jona
135. 77346 Zaļa x
136. 77400 Brūna x
137. 77480 Brūna x E 175
138. 77489 Oranža x E 172
139. 77491 Sarkana x E 172
140. 77492 Dzeltena x E 172
141. 77499 Melna x E 172
142. 77510 Zila x Bez cianīdu joniem
143. 77713 Balta x
144. 77742 Violeta x
145. 77745 Sarkana x
146. 77820 Balta x E 174
147. 77891 Balta x E 171
148. 77947 Balta x
149. Laktoflavīns Dzeltena x E 101
150. Karamele Brūna x E 150
151. Kapsantīns,
kapsorubīns Oranža x E 160 c
152. Biešu
sarkanais Sarkana x E 162
153. Antocianīns Sarkana x E 163
154. Alumīnija,
cinka, magnija
un kalcija
stearāti Balta x
155. Brommoltimol-
zilais Zila x
156. Bromkrezol-
zaļais Zaļa x
157. Skābju
sarkanais 195 Sarkana x
Labklājības ministrs A.Požarnovs
 
5.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.226
Kosmētikas līdzekļu sastāvā iekļaujamie konservanti
un to lietošanas ierobežojumi
Nr. Konservanta nosaukums Lietošanas ierobežojumi
p.k. latviešu angļu maksimālā citi kosmētikas līdzekļa
valodā valodā atļautā ierobežojumi marķējumā norādāmie
koncentrācija un prasības lietošanas
noteikumi
un brīdinājumi
1. 3-acetil-6-metilpirān- 3-Acetyl-6- 0,6 % (aprēķināti Aizliegts
2,4 (3H)-dions methylpyran kā skābe) aerosolos
(dehidroetiķskābe) -2,4 (3H)-dione
un tās sāļi (Dehydroacetic
acid) and its salts
2. Alkil (C12-C22) Alkyl (C12-C22) 0,1 %
trimetil-amonijs, trimethylammonium,
bromīds un bromide
hlorīds (2) and chloride
3. Benzalkonija Benzalkonium 0,1 % (aprēķināts Novērst kon-
hlorīds, bromīds chloride, kā benzalkonija taktu ar acīm
un saharināts (2) bromide hlorīds)
and saccharinate
4. 1,6-di(4-amidīn- 1,6-Di(4-amidino
fenoksi)-n-heksāns -phenoxy)-n-hexane
(heksamidīns) (Hexamidine) and
un tā sāļi its salts (including
(ieskaitot isethionate and
izetionātu un p-hydroxybenzoate) 0,1 %
p-hidroksi-
benzoātu (2))
5. Benzetonija Benzethonium 0,1 % Atļauts tikai līdzekļos,
hlorīds chloride kuri paredzēti noskalošanai
6. 2-benzil- 2-benzyl- 0,2 %
4-hlorfenols 4-chlorophenol
(hlorofēns) (Chlorophene)
7. Benzilhemi- Benzylhemi- 0,15 % Atļauts tikai līdzekļos,
formāls formal kuri paredzēti noskalošanai
8. Benzilspirts (2) Benzyl alcohol 1 %
9. Benzoskābe, Benzoic acid, 0,5 % (aprēķināti
tās sāļi its salts kā skābe)
un esteri (2) and esters
10. Bifenil-2-ols Biphenyl-2-ol 0,2 % (aprēķināti
(o-fenilfenols) (o-phenylphenol) kā fenols)
un tā sāļi (2) and its salts
11. 5-brom- 5-Bromo- 0,1 % Atļauts tikai līdzekļos,
5-nitro- 5-nitro- kuri paredzēti noskalošanai.
1,3 dioksāns 1,3 dioxane Novērst nitrozamīnu veidošanos
12. Bronopols (2) Bronopol 0,1 % Novērst nitrozamīnu
(INN) (INN) veidošanos
13. Cinka Pyrithione zinc 0,5 % Atļauts tikai līdzekļos,
piritions (2) (INN) (INN) kuri paredzēti noskalošanai.
Aizliegts mutes dobuma
higiēnas līdzekļos
14. 3,31 - dibrom- 3,31-Dibromo- 0,1 %
4,41-heksameti- 4,41-hexamethylene
lēna dioksidiben- dioxydibenzamidine
zamidīns (dibrom- (Dibromo-
heksamidīns) hexamidine)
un tā sāļi and its salts
(ieskaitot (including
izetionātu) isethionate)
15. 1,2-dibrom- 1,2-dibromo- 0,1 % Aizliegts kosmētikas līdzekļos,
2,4-diciānbutāns 2,4-dicyanobutane kuri paredzēti aizsardzībai
pret sauli, koncentrācijā,
kas pārsniedz 0,025 %
16. 6,6-dibrom- 6,6-Dibromo- 0,1 %
4,4-dihlor- 4,4-dichloro-
2,21-metilēn- 2,21-methylen-
difenols (bromo- ediphenol (Brom-
hlorofens) (2) chlorophen)
17. 2,4-dihlorben- 2,4-Dichlorobenzyl 0,15 %
zilspirts (2) alcohol
18. 4,4-dimetil- 4,4-Dimethyl- 0,1 % pH galaproduktā nedrīkst
1,3-oksazolidīns 1,3-oxazolidine būt zemāks par 6
19. 5-etil-3,7- 5-Ethyl-3,7- 0,3 % Aizliegts mutes dobuma
dioksa-1- dioxa-1-aza- higiēnas līdzekļos un
azabiciklo bicyclo [3.3.0] līdzekļos, kuri paredzēti
[3.3.0] oktāns octane kontaktam ar gļotādām
20. Fenildzīv- Phenylmercuric 0,007 % dzīvsudraba. Atļauts tikai acu Satur
sudraba sāļi salts (including Sajaucot ar citiem dekoratīvās fenildzīvsudraba
(ieskaitot borātu) borate) dzīvsudraba kosmētikas savienojumus
savienojumiem, kurus līdzekļos un
atļauj šie noteikumi, līdzekļos to
maksimālā dzīvsu- noņemšanai
draba koncentrācija
nedrīkst
pārsniegt 0,007 %
21. 2-fenoksietanols (2) 2-Phenoxyethanol 1 % Atļauts tikai kosmētikas
22. 1-fenoksi- 1-Phenoxy- 1,0 % līdzekļos, kuri pēc
propān-2-ols propan-2-ol lietošanas jānoskalo
23. Formaldehīds Formaldehyde and 0,2 % (izņemot Aizliegts
un paraformal- paraformaldehyde mutes dobuma aerosolos
dehīds (2) higiēnas līdzekļus);
0,1 % (mutes
dobuma higiēnas
līdzekļos).
(Aprēķināti kā
brīvais formaldehīds)
24. Glutāraldehīds Glutaraldehyde 0,1 % Aizliegts Satur glutāral-
(pentān-1,5-diāls) (Pentane-1,5-dial) aerosolos dehīdu (ja glutāraldehīda
koncentrācija
galaproduktā
pārsniedz
0,05 %)
25. Heksametilēn- Hexamethy- 0,15 %
tetramīns (2) lenetetramine
(metenamīns) (methenamine)
(INN) (INN)
26. Heksetidīns (2) Hexetidine 0,1 %
27. 1-hidroksi- 1-Hydroxy- 1) 1 %; 1) atļauts tikai kosmētikas
4-metil- 6 4-methyl-6 līdzekļos, kuri pēc
(2,4,4-trimetil- (2,4,4-trimethy- lietošanas jānoskalo;
pentil) lpentyl)
2-piridons 2-pyridon and 2) 0,5 % 2) citos līdzekļos
un tā mono- its monoetha-
etanolamīna nolamine salt
sāls (2)
28. 4-hidroksiben- 4-Hydroxyben- 0,4 % (aprēķināti
zoskābe un tās zoic acid and kā skābe) 1 esterim;
sāļi un esteri (2) its salts and esters 0,8 % (aprēķināti
kā skābe) esteru
savienojumiem
29. 1,3-bis(hidroksi- 1,3-Bis(hydroxy 0,6 %
metil)-5,5-di- methyl)-5,5-
metilimidazo- dimethylimi-
lidīn- 2,4- dazolidine-2,4-
dions (2) dione
30. N-(hidroksimetil) N-(Hydroxymet- 0,5 %
-N-(dihidroksi- hyl) -N-(dihydroxy-
metil-1,3-diokso- methyl-1,3-dioxo-
2,5-imidazoli- 2,5-imidazolinidyl-
nidil-4)-N'- 4)-N'-(hydroxy-
(hidroksimetil) methyl)urea
urīnviela
31. 3,31-bis 3,31-Bis(1-hydroxy- 0,6 %
(1-hidroksi-metil methyl-2,5
-2,5 dioksoimida- dioxoimi-dazolidin-4-yl)
zolidīn-4-il)- -1,11 methylenediurea
1,11 metilēndi- ("Imidazolidinyl urea")
urīnviela ("Imi-
dazolidīnil-
urīnviela") (2)
32. 5-hlor-2- Mixture of 5-Chloro- 0,0015 % (proporcijā 3:1
metilizotiazol-3 2-methylisothi- no 5-hlor-2-me-tilizotiazol-3
(2H)-ona azol-3(2H)-one and (2H)-ona un 2-metilizotiazol-3
un 2-metilizoti- 2-methylisothiazol (2H)-ona maisījuma)
azol-3(2H)-ona -3(2H)-one with
maisījums ar magnesium
magnija hlorīdu chloride and
un magnija nitrātu magnesium nitrate
33. 4-hlor-3,5- 4-Chloro-3,5- 0,5 %
ksilenols (2) xylenol
34. 2-hloracetamīds 2-Chloroacetamide 0,3 % Satur
hloroacetamīdu
35. Hlorbutanols Chlorobutanol 0,5 % Aizliegts Satur
(INN) (INN) aerosolos hlorobutanolu
36. 1-(4-hlorfenoksi)- 1-(4-Chlorophenoxy)- 0,5 %
1-(imidazol-1-il) 1-(imidazol-1-yl)
3,3-di-metilbutān- 3,3 dimethylbutan
2-ons (2) -2-one
37. 3-(p-hlorfenoksi) 3-(p-Chlorphenoxy) 0,3 %
-propān-1,2-diols -propane-1,2-diol
(hlorfenezīns) (chlorphenesin)
38. Hlorheksidīns Chlorhexidine 0,3 % (aprēķināti
(INN) un tā (INN) and its kā hlorheksidīns)
diglikonāts, digluconate,
diacetāts un diacetate and
dihidrohlorīds (2) dihydrochloride
39. 4-hlor-m- 4-Chloro-m- 0,2% Aizliegts kosmētikas
krezols (2) cresol līdzekļos, kuri paredzēti
kontaktam ar gļotādām
40. 4-izopropil-m- 4-Isopropyl-m- 0,1 %
krezols cresol
41. 3-jod-2- 3-Iodo-2- 0,05 % 1) aizliegts mutes Satur jodu
propinilbuti- propynylbuty- dobuma higiēnas
lkarbamāts ltcarbamate līdzekļos un kosmētikas
līdzekļos, kas paredzēti
kontaktam ar lūpām;
2) satur jodu (ja tā
koncentrācija
galaproduktā, kas nav
paredzēts noskalošanai
vai noņemšanai, pārsniedz 0,02 %) 42. Metenamīna Methenamine
3-hloralilhlorīds 3-chloroallylochloride 0,2 %
(INNM)
43. Nātrija Sodium 0,5 %
hidroksimetila- hydroxymethy-
mino acetāts lamino acetate
(nātrija hidroksi- (Sodium hydroxy-
me-tilglicināts) methylglycinate)
44. Nātrija jodāts Sodium iodate 0,1 % Atļauts tikai kosmētikas
līdzekļos, kuri pēc
lietošanas jānoskalo
45. Neorganiskie Inorganic sulphites 0,2 %
sulfīti un and hydrogen- (aprēķināti kā brīvs
hidrogensulfīti (2) sulphites sēra dioksīds)
46. Poli(1-heksameti- Poly(1-hexamethy- 0,3 %
lēn-biguanidīna lenebiguanide
hidrohlorīds (2) hydrochloride
47. Propionskābe Propionic acid 2 % (aprēķināti
un tās sāļi (2) and its salts kā skābe)
48. Salicilskābe Salicylic acid 0,5 % (aprēķināti Aizliegts kosmētikas Aizliegs
un tās sāļi (2) and its salts kā skābe) līdzekļos bērniem līdz kosmētikas
trim gadiem, līdzekļos, kas
izņemot šampūnos paredzēti bērniem līdz trim
gadiem (1)
49. Skudrskābe Formic acid and 0,5 % (aprēķināti
un tās nātrija its sodium salt kā skābe)
sāls (2)
50. Sorbīnskābe Sorbic acid 0,6 % (aprēķināti
(heksa-2,4- (hexa-2,4- kā skābe)
diēnskābe) un dienoic acid)
tās sāļi (2) and its salts
51. Sudraba hlorīda Silver chloride 0,004 % 20 % sudraba hlorīda uz
nogulsnes uz deposited on (aprēķināti kā titāna dioksīda. Aizliegts
titāna dioksīda Titanium dioxide sudraba hlorīds) kosmētikas līdzekļos,
kas paredzēti bērniem līdz
trim gadiem, mutes
dobuma higiēnas līdzekļos
un līdzekļos, kuri paredzēti
lietošanai acu tuvumā
un uz lūpām
52. Tiomersals Thiomersal 0,007 % Atļauts tikai acu Satur
(INN) (INN) dzīvsudraba. dekoratīvās kosmētikas tiomersalu
Sajaucot ar citiem līdzekļos un līdzekļos
dzīvsudraba to noņemšanai
savienojumiem,
kurus atļauj šie
noteikumi,
maksimālā
dzīvsudraba
koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 0,007 %
53. Triklokarbāns Triclocarban 0,2 % Tīrības kritēriji: 3,3',4,4'-
(INN) (2) (INN) tetrahlora-zobenzola saturs
ne vairāk kā 1mg/kg;
3,3',4,4'-tetrahlora-zoksibenzola
saturs ne vairāk kā 1 mg/kg
54. Triklosāns Triclosan 0,3 %
(INN) (2) (INN) 0,2 % (aprēķināti
55. Undek-10- Undec-10-enoic kā skābe)
enoīnskābe acid and salts
un sāļi (2)
Piezīmes:
1. Ja tiek izmantots konservants ar norādi (1), brīdinājums norādāms tikai tā kosmētikas līdzekļa marķējumā, ko var izmantot bērniem līdz trim gadiem un kas saglabā ilgstošu saskarsmi ar ādu.
2. Konservantu ar norādi (2) citās koncentrācijās drīkst izmantot īpašiem mērķiem, kuri jānorāda kosmētikas līdzekļa marķējumā.
3. Šajā sarakstā sāļi ir: nātrija, kālija, kalcija, magnija, amonija un etanolamīna katjona sāļi, hlorīda, broma, sulfāta, acetāta anjona sāļi; esteri ir: metil-, etil-, propil-, isopropil-, butil-, isobutil-, fenilesteri.
4. Ja kosmētikas līdzeklis satur šajā sarakstā minētās vielas, kas izdala formaldehīdu koncentrācijā, kura galaproduktā pārsniedz 0,05 %, marķējumā jābūt brīdinājumam "Satur formaldehīdu".
Labklājības ministrs A.Požarnovs
 
 
6.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.226
Ultravioletā starojuma filtri, kurus drīkst iekļaut
kosmētikas līdzekļa sastāvā, un to lietošanas ierobežojumi
Nr. Ultravioletā starojuma filtra nosaukums Lietošanas ierobežojumi
p.k. latviešu valodā angļu valodā maksimālā kosmētikas līdzekļa
atļautā marķējumā norādāmie
koncentrācija lietošanas noteikumi
un brīdinājumi
1. 4-aminobenzoskābe 4-Aminobenzoic acid 5 %
2. 3-benzilidīnkampars 3-Benzylidene camphor 2 %
3. Benzoskābes esteris Benzoic acid, 4,4-((6- 10 %
4,4-((6-(((1,1-dimetil- (((1,1-dimethylethyl) amino)
etil) amino) karbonil) carbonyl) phenyl) amino)
fenil) amino)-1,3,5- -1,3,5-triazine-2,4-diyl)
triazīn-2,4-diil) diimino) bis-, bis
diimino) bis-, bis (2-ethylhexyl) ester)
(2-etilheksil) esteris)
4. 2-ciān-3,3-difenil 2-Cyano-3,3-diphenyl 10 % (aprēķināti
akrilskābes, acrylic acid, 2-ethylhexyl kā skābe)
2-etilheksilesteris ester (Octocrylene)
(oktokrilēns)
5. 2,2-bis-(1,4-fenilēn) Monosodium salt of 2,2-bis- 10 % (aprēķināti
1H-benzimidazol-4, (1,4-phenylene) kā skābe)
6-disulfoskābes 1H-benzimidazole-4,6-
mononātrija sāls disulphonic acid
6. Etil-2-heksil 4-Dimethyl-amino-benzoate 8 %
4-dimetilami- of ethyl-2 hexyl
nobenzoāts (oktil (octyl dimethyl PABA)
dimetil PABA)
7. 2-etilheksilsalicilāts 2-Ethylhexyl salicylate 5 %
(oktilsalicilāts) (Octyl salicylate)
8. Etoksilēts etil-4- Ethoxylated Ethyl-
aminobenzoāts 4-Aminobenzoate
(PEG-25 PABA) (PEG-25 PABA) 10 %
9. 2-fenilbenzimidazol- 2-Phenylbenzimida-zole- 8 % (aprēķināti
5-sulfoskābe un tās 5-sulphonic acid and kā skābe)
kālija, nātrija un its potassium, sodium
trietanolamīna sāļi and triethanolamine salts
10. 3,3'-(1,4-fenilēndi- 3,3'-(1,4-Phenylenedi- 10 % (aprēķināti
metilēn) bis (7,7- methylene) bis (7,7- kā skābe)
dimetil-2-okso- dimethyl-2-oxobicyclo-
biciklo-[2.2.1] hept- [2.2.1] hept-1-yl
1-ilmetānsulfoskābe) methanesulphonic acid)
un tās sāļi and its salts
11. Fenol 2-(2H-benzotri- Phenol 2-(2H-benzotriazol- 15 %
azol-2-il)-4-metil-6- 2-yl)-4-methyl-6-
(2-metil-3-(1,3,3,3- (2-methyl-3-(1,3,3,3-
tetrametil-1-(trimetil- tetramethyl-1-(trimethylsilyl)
silil) oksi)-disiloksanil) oxy)-disiloxanyl)
propils) (Drometrizols propyl) (Drometrizole
trisiloksāns) Trisiloxane)
12. 2-hidroksi-4- 2-Hydroxy-4-methoxy 5 % (aprēķināti
metoksibenzo-fenon- -benzophenone-5-sulphonic kā skābe)
5-sulfoskābe un acid and its sodium salt
tās nātrija sāls
13. Homosalats Homosalate (INN) 10 %
14. Izopentil-4- Isopentyl-4- 10 %
metoksicinamāts methoxycinnamate
(izoamil-p- (Isoamyl p-
metoksicinamāts) Methoxycinnamate)
15. 3-(4'-metilbenzilidīn) 3-(4'-Methylbenzylidene) 4 %
-d-1-kampars -d-1-camphor (4-
(4-metilbenzilidīn- Methylbenzylidene
kampars) Camphor)
16. Oksibenzons Oxybenzone 10 % Satur oksibenzonu.
Brīdinājums nav
jānorāda, ja oksi-
benzona koncentrācija
ir 0,5 % vai mazāka
un to izmanto tikai
paša līdzekļa
aizsardzībai
17. N-{(2 un 4)- Polymer of N-{(2 and 4) 6 %
[(2-oksoborn-3- -[(2-oxoborn-3-ylidene)
iliden)metil] benzil} methyl] benzyl}
akrilamīda polimērs acrylamide
18. 2,2-metil-bis-6 2,2-Methylene-bis-6 10 %
(2H-benzotriazol-2 il) (2H-benzotriazol-2 yl)
4-(tetrametil-butil)- -4-(tetramethyl-butyl)
1,1,3,3-fenols -1,1,3,3-phenol
19. alfa-(2-oksoborn- alpha-(2-Oxoborn-3-ylidene) 6 % (aprēķināti
3-ilidens) toluol- toluene-4-sulphonic kā skābe)
4-sulfoskābe acid and its salts
un tās sāļi
20. Oktil metoksicinamāts Octyl methoxycinnamate 10 %
21. 1-(4-tertbutilfenil)- 1-(4-Tert-butylphenyl) 5 %
3-(4-metoksifenil) -3-(4-methoxyphenyl)
propān-1,3-dions propane-1,3-dione
22. 2,4,6-trianilino- 2,4,6-Trianilino-(p-carbo 5 %
(p-karbo-2'-etilheksil- -2'-ethylhexyl-1'oxi)
1'-oksi)-1,3,5-triazīns -1,3,5-triazine
(Oktiltriazīns) (Octyl Triazone)
23. (1,3,5)-triazīns-2,4- (1,3,5)-Triazine- 10 %
bis ((4-(2-etil- 2,4-bis ((4-(2-ethyl
heksiloksi)-2- -hexyloxy)-2-hydroxy)
hidroksi)-fenil)- -phenyl)-6-(4-
6-(4-metokcufenīls) methoxyphenyl)
24. N,N,N,-trimetil-4- N,N,N-Trimethyl-4- 6 %
(2-oksoborn-3- (2-oxoborn-3-ylidenemethyl)
ilidēnmetil) anilīnija anilinium
metilsulfāts methylsulphate
Labklājības ministrs A.Požarnovs
 
7.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.226
Kosmētikas līdzekļos nosakāmās ķīmiskās vielas
1. Amonjaks
2. Benzilspirts
3. Benzoskābe
4. Brīvais formaldehīds
5. Brīvie kālija hidroksīdi
6. Brīvie nātrija hidroksīdi
7. Cinks
8. Cirkonijs, alumīnijs un hlors
9. Dibromheksamidīns
10. Dibrompropamidīns
11. Dihlormetāns
12. Dzīvsudraba organiskie savienojumi
13. Metil-, etil-, propil-, butil-
un benzil-4-hidroksibenzoāts
14. 1-fenoksi-2-propanols
15. 2-fenoksietonols
16. Glicerola 1-(4-aminobenzoāts)
17. Heksahlorofēns
18. Heksamidīns
19. Hidrogēnsulfīti
20. Hidrohinona monobenzilēteris
21. Hidrohinona monoetilēteris
22. Hidrohinona monometilēteris
23. Hidrohinons
24. 4-hidroksibenzolsulfonskābe
25. 4-hidroksibenzoskābe
26. Hinīns
27. Hlorheksidīns
28. Hlorobutanols
29. Hloroforms zobu pastās
30. Kopējais fluors
31. Merkaptoetiķskābe
32. Metanols (attiecībā pret etanolu
vai 2-propanolu)
33. Nātrija jodāts
34. Nātrija tosilhloramīds (hloramīns T)
35. Neoganiskie sulfīti
36. Nitrīts
37. Nitrometāns
38. Oksalīnskābe
39. Oksalīnskābes sārmu metālu sāļi
40. Oksidējošas krāsvielas
41. Oksidanti
42. 8-oksihinolīna sulfāti
43. 8-oksihinolīns
44. Propionskābe
45. Rezorcīns
46. Salicilskābe
47. Sārmu metālu hlorāti
48. Sārmu metālu sulfīdi
49. Sārmzemju metālu sulfīdi
50. Selēna disulfīds
51. Šķīstošie bārija savienojumi
52. Šķīstošie stroncija savienojumi
53. Sorbīnskābe
54. Sudraba nitrāts
55. 1,1,1-trihloretāns
56. Ūdeņraža peroksīds
Labklājības ministrs A.Požarnovs
 
8.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.226
Kosmētikas līdzekļa mikrobioloģiskie rādītāji
Nr. Kosmētikas Mezofilo aerobo Stafilococcus Pseudomonas Candida
p.k. līdzekļa mikroorganismu aureus 0,1 g aeruginosa 0,1g albicans 0,1 g
veids daudzums, KVV/1 g (0,1 ml) (0,1 ml) (0,1 ml)
(1 ml), ne vairāk par
1. Kosmētikas līdzekļi,
kas paredzēti bērniem 102 nedrīkst būt nedrīkst būt nedrīkst būt
2. Kosmētikas līdzekļi,
kurus izmanto acu tuvumā
vai uz gļotādām 102 nedrīkst būt nedrīkst būt nedrīkst būt
3. Pārējie kosmētikas līdzekļi 103 nedrīkst būt nedrīkst

būt nedrīkst būt

Labklājības ministrs A.Požarnovs

9.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 5.jūnijā noteikumiem Nr. 226

Kosmētikas līdzekļa lietošanas noteikumu un

brīdinājuma simbola paraugs

Piezīme. Simbola lielums nav noteikts. Simbolam jābūt divās kontrastainās krāsās.

 

9PIELNOT226 COPY.GIF (30330 BYTES)

09.06.2001