Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 11.02.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Daugavpilī 2012.gada 26.jūlijā (prot. Nr.15, 5.§)
Īpašuma novērtēšanas kritēriji
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
"
19.4.apakšpunktu

1. Saistošie noteikumi nosaka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (turpmāk – ģimene (persona)) piederoša kustamā un nekustamā īpašuma (turpmāk – īpašums) novērtēšanas kritērijus, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam.

2. Nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, par īpašumu netiek uzskatīts:

2.1. viens vai vairāki nekustamie īpašumi (izņemot dzīvokļa īpašumu un dzīvojamo māju), kuru kopējā kadastrālā vērtība ir mazāka par 2846 euro;

2.2. apbūvēts zemes gabals, uz kura atrodas dzīvojamā māja (dzīvoklis), kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;

2.3. viens automobilis vai motocikls, kas ģimenes (personas) īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem un ir vecāks par 10 gadiem, skaitot no pirmās reģistrācijas gada, kā arī viens motorollers, mopēds, motorlaiva vai airu laiva. Nosacījums par īpašuma tiesību ilgumu un automobiļa vecumu neattiecas uz I–II grupas invalīdiem un daudzbērnu ģimenēm piederošajiem transportlīdzekļiem;

2.4. īpašums, tiesības ar kuru rīkoties ir aprobežotas ar likumu;

2.5. īpašums, tiesības ar kuru rīkoties ir aprobežotas ar tiesas lēmumu vai līgumu un šāds aprobežojums ir reģistrēts zemesgrāmatā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.39)

3. Nosakot nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, tiek izmantota Valsts zemes dienesta publiskās daļas informācija. Strīda gadījumā ģimenei (personai) ir pienākums iesniegt nekustamā īpašuma kadastra izziņu.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija saistošos noteikumus Nr.25 "Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji" ("LV", 127 (4319), 12.08.2010.).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova
01.01.2014