Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25

Daugavpilī 2010.gada 22.jūlijā

Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji

Apstiprināti ar Daugavpils pilsētas domes 2010.gada
22.jūlija lēmumu Nr.450 (prot. Nr.16 10.§)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu
" 19.3.apakšpunktu

1. Saistošie noteikumi nosaka ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas (turpmāk tekstā - ģimene (persona)) īpašumā vai valdījumā esošas zemes, meža un ēku (turpmāk tekstā - īpašums) novērtēšanas kritērijus, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam.

2. Nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, par īpašumu netiek uzskatīts:

2.1. īpašums, tiesības rīkoties ar kuru ir aprobežotas ar likumu;

2.2. īpašums, tiesības rīkoties ar kuru ir aprobežotas ar tiesas lēmumu, līgumu vai testamentu un šāds aprobežojums ir reģistrēts zemesgrāmatā;

2.3. viens īpašums, kura kadastrālā vērtība vai novērtējums kadastrā ir mazāks par 2000,00 latiem;

2.4. apbūvēts zemes vai meža gabals, uz kura atrodas dzīvojamā māja (dzīvoklis), kurā uz pastāvīgu dzīvi ir apmetusies ģimene (persona).

3. Nosakot nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, tiek izmantota Valsts zemes dienesta publiskās daļas informācija. Strīdu gadījumā ģimenei (personai) ir pienākums iesniegt nekustamā īpašuma kadastra izziņu.

4. Par ēku šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma arī būve, kuras lietošanas veids, saskaņā ar Kadastra informācijas sistēmas datiem, ir dārza māja vai vasarnīca, un kuru ģimene (persona) neizmanto kā mājokli.

5. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 28.maija saistošie noteikumi Nr.14 "Par nosacījumiem un kritērijiem trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai" (Latvijas Vēstnesis, 07.07.2009., 105 (4091)).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis 

13.08.2010