Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 896 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.486

Rīgā 2012.gada 10.jūlijā (prot. Nr.39 15.§)
Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Valsts zemes dienests sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Ja pakalpojuma pieprasītājs vēlas saņemt pakalpojumu īsākā termiņā, nekā noteikts attiecīgajos normatīvajos aktos (pakalpojumiem, kuriem izpildes termiņš noteikts normatīvajos aktos), un tas ir tehniski iespējams, maksai par pakalpojumu piemēro šādus koeficientus:

3.1. koeficientu 2, ja pakalpojumu sniedz divas reizes īsākā termiņā;

3.2. koeficientu 5, ja pakalpojumu sniedz piecas reizes īsākā termiņā (šo noteikumu pielikuma 1., 2., 3. un 5.punktā minētos pakalpojumus nesniedz piecas reizes īsākā termiņā).

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumus Nr.147 ''Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi'' (Latvijas Vēstnesis, 2006, 35.nr.; 2008, 131.nr.; 2009, 177., 188.nr.; 2011, 9.nr.).

5. Maksa par pakalpojumu, kas pieprasīts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir aprēķināma atbilstoši pakalpojuma maksai, kāda tā bija pieprasīšanas dienā.

6. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.augustā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs J.Bordāns
Pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.486
Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma/darba nosaukums

Mērvienība

Cena bez PVN (Ls)

PVN (Ls)1

Cena ar PVN (Ls)1

1

2

3

4

5

6

I. Būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana

1.Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana2, 4
1.1.dokumentu sagatavošana un apstrāde, sākotnējo datu sagatavošanaviens īpašums

23,10

0

23,10

1.2.ēkas kadastrālā uzmērīšana (papildus 1.1.apakšpunktā minētajai cenai), bet ne mazāk kā 15 latu par ēkuviens apbūves laukuma kvadrātmetrs

0,10

0

0,10

1.3.telpas kadastrālā uzmērīšana (papildus 1.1.apakšpunktā minētajai cenai), bet ne mazāk kā trīs lati un ne vairāk kā 150 latu par telpuviens kopējās platības kvadrātmetrs

0,65

0

0,65

1.4.nereģistrētas ēkas konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā (papildus 1.1.apakšpunktā minētajai cenai)viena ēka

5,30

0

5,30

2.Lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana2, 4
2.1.dokumentu sagatavošana un apstrāde, sākotnējo datu sagatavošanaviens pasūtījums

38,60

0

38,60

2.2.inženierbūves kadastrālā uzmērīšana (papildus 2.1.apakšpunktā minētajai cenai)viens kilometrs/1000 kvadrātmetru3

12,00

0

12,00

2.3.otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus 2.2.apakšpunktā minētajai cenai)viena daļa

2,65

2,65

3.Punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana2, 4
3.1.dokumentu sagatavošana un apstrāde, sākotnējo datu sagatavošanaviens pasūtījums

24,30

0

24,30

3.2.inženierbūves kadastrālā uzmērīšana (papildus 3.1.apakšpunktā minētajai cenai)viena inženierbūve

8,80

0

8,80

3.3.otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus 3.2.apakšpunktā minētajai cenai)viena daļa

2,60

0

2,60

4.Kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana
4.1.kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana5vienas būves vai telpu grupas lieta9,6009,60
4.2.būves vai telpu grupas telpisko datu elektroniska sagatavošana pēc arhīva materiāliem, bet ne mazāk kā 20 latu par objektuviens kopējās platības kvadrātmetrs0,1000,10
4.3.būves vai telpu grupas teksta datu elektroniska sagatavošana pēc arhīva materiāliem4viens kopējās platības kvadrātmetrs0,0500,05
5.Būves nolietojuma noteikšana2, 4, 6
5.1.ēkai/ēkām ar kopējo būvtilpumu līdz 500 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvarosēka/ēkas ar kopējo būvtilpumu līdz 500 kubikmetriem15,70015,70
5.2.ēkai/ēkām ar kopējo būvtilpumu no 501 līdz 1000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvarosēka/ēkas ar kopējo būvtilpumu no 501 līdz 1000 kubikmetriem21,40021,40
5.3.ēkai/ēkām ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvarosēka/ēkas ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem52,80052,80
6.Būves neesības konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā (papildus 1., 2. un 3.punktā minētajai cenai)viena būve5,1005,10

II. Datu reģistrācija un aktualizācija

7.Kadastra objekta datu reģistrācija vai reģistrācijas atteikums
7.1.jauns kadastra objekts (īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa)viens kadastra objekts20,00020,00
7.2.par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā (papildus 7.1.apakšpunktā minētajai cenai)viena telpa0,3000,30
8.Kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas vai aktualizācijas atteikums
8.1.īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupaviens kadastra objekts17,40017,40
8.2.par 21. un katras nākamās telpas datu aktualizāciju vienā telpu grupā (papildus 8.1.apakšpunktā minētajai cenai)viena telpa0,2500,25
9.Kadastra datu aktualizācija (tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu), neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikumsviena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu6,5006,50

III. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas izsniegšana

10.Tipveida informācija par kadastra objektuviens dokuments par vienu kadastra objektu7,5007,50
11.Dati informācijas blokos par kadastra objektu atbilstoši personas pieprasījumam7viens dokuments par vienu kadastra objektu9,5009,50
12.Informācija par personai reģistrētiem nekustamajiem īpašumiem vai par to, ka personai tie nav reģistrētiviens dokuments par vienu personu7,5007,50
13.Informācija par nekustamā īpašuma sastāvā esošo objektu vēsturiskajām kadastrālajām vērtībām viena kalendāra gada ietvarosviens dokuments par īpašumu vai objektiem viena īpašuma ietvaros7,5007,50
14.Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes informācija5
14.1.vienreizēja datu nodošana (standartkopa ar datiem par vienu kalendāra gadu)viena standartkopa35,00035,00
14.2.regulāra datu nodošana abonēšanas režīmā
14.2.1.maksa mēnesī8viens mēnesis24,00024,00
14.2.2.standartkopa ar datiem par vienu kalendāra gaduviena standartkopa6,0006,00
15.Kadastra statistiskās informācijas sagatavošana vai kadastra teksta datu atlase
15.1.datu atlases sagatavošana par vienu pieprasījumu9viena stunda22,44022,44
15.2.dati par kadastra objektu (papildus 15.1.apakšpunktā minētajai cenai)viens kadastra objekts0,0300,03
16.Kadastra ģeotelpiskā informācija gala lietotājam
16.1.kadastra kartes vienreizēja izsniegšana par vienu zemes vienību5viena zemes vienība2,9002,90
16.2.kadastra kartes vienreizēja izsniegšana līdz 500 kadastra grupāmviena kadastra grupa25,00025,00
16.3.kadastra kartes vienreizēja izsniegšana par 501. un katru nākamo kadastra grupu (papildus 16.2.apakšpunktā minētajai cenai)viena kadastra grupa5,8005,80
16.4.kadastra kartes regulāra izsniegšana, ja kadastra objekti un to skaits gada laikā nemainās un pārsniedz 3000 (maksa gadā)10viena zemes vienība0,1300,13
Latvijas Republikas teritorija130 000,000130 000,00
17.Kadastra ģeotelpiskā informācija pakalpojumu sniedzējam

17.1.

par kadastra grupu Rīgā un ar to robežojošās administratīvajās teritorijās (maksa gadā)11viena kadastra grupa75,00075,00
17.2.par kadastra grupu citās administratīvajās teritorijās (maksa gadā)11viena kadastra grupa30,00030,00
17.3.par Latvijas Republikas teritoriju12viens gads157 770,000157 770,00
18.Kadastra ģeotelpiskā informācija izplatītājam

18.1.

par kadastra grupu Rīgā un ar to robežojošās administratīvajās teritorijās (maksa gadā)viena kadastra grupa90,00090,00
18.2.par kadastra grupu citās administratīvajās teritorijās (maksa gadā)viena kadastra grupa36,00036,00
18.3.par Latvijas Republikas teritorijuviens gads190 200,000190 200,00
19.Kadastra ģeotelpiskie dati par valstij vai pašvaldībām piederošiem un piekrītošiem zemesgabaliem, uz kuriem atrodas publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekti
19.1.līdz 300 mviens objekts7,4007,40
19.2.par katriem nākamajiem 100 m (papildus 19.1.apakšpunktā minētajai cenai)viens objekts2,4002,40
20.Zemes kadastrālās uzmērīšanas telpiskie dati vektordatu formātāviena zemes vienība3,4503,45

IV. Valsts adrešu reģistra informācijas izsniegšana

21.Administratīvo robežu dati
21.1.gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējamviens pieprasījums120,000120,00
21.2.izplatītājamviens pieprasījums250,000250,00
22.Adrešu datu vienreizēja nodošana par Latvijas Republikas teritoriju gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam
22.1.adrešu klasifikatora teksta dati līdz ēku līmenim un ēku koordinātu teksta dativiens pieprasījums1560,0001560,00
22.2.adrešu klasifikatora teksta dati līdz telpu grupu līmenim un ēku koordinātu teksta dativiens pieprasījums2040,0002040,00
22.3.adrešu klasifikatora teksta dati līdz telpu grupu līmenimviens pieprasījums1428,0001428,00
22.4.ēku, ielu, ceļu telpiskie dati un administratīvās robežas (vektordatu formāts)viens pieprasījums660,000660,00
23.Adrešu datu regulāra nodošana par Latvijas Republikas teritoriju gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam
23.1.adrešu klasifikatora datu replikācijaviens mēnesis600,000600,00
23.2.adrešu datu abonēšana
23.2.1.abonēšanas maksa mēnesī8viens mēnesis24,00024,00
23.2.2.datu nodošana (papildus 23.2.1.apakšpunktā minētajai cenai)
23.2.2.1.pirmreizēja datu nodošanapirmais pieprasījums1750,0001750,00
23.2.2.2.otrais un katrs nākamais pieprasījums
23.2.2.2.1.adrešu klasifikatora teksta dati līdz ēku līmenim un ēku koordinātu teksta dativiens pieprasījums204,000204,00
23.2.2.2.2.adrešu klasifikatora teksta dati līdz telpu grupu līmenim un ēku koordinātu teksta dativiens pieprasījums240,000240,00
23.2.2.2.3.adrešu klasifikatora teksta dati līdz telpu grupu līmenimviens pieprasījums120,000120,00
23.2.2.2.4.ēku, ielu, ceļu telpiskie dati un administratīvās robežas (vektordatu formāts)viens pieprasījums360,000360,00
24.Adrešu datu nodošana izplatītājam par Latvijas Republikas teritorijuviens gads20200,00020200,00

V. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšana

25.Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam
25.1.vienreizēja izsniegšana
25.1.1.līdz 500 planšetēmviena planšete4,8004,80
25.1.2.par 501. un katru nākamo planšeti (papildus 25.1.1.apakšpunktā minētajai cenai)viena planšete1,2001,20
25.2.regulāra izsniegšana
25.2.1.maksa par vienu planšeti gadāviena planšete3,6003,60
25.2.2.maksa par visu Latvijas Republikas teritoriju gadāplanšetu kopa par Latvijas Republikas teritoriju52114,00052114,00
26.Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija izplatītājam
26.1.maksa par visu Latvijas Republikas teritoriju gadāplanšetu kopa par Latvijas Republikas teritoriju109000,000109000,00

VI. Datu izplatīšanas portāls

27.Vienreizēja datu pārlūkošana
27.1.kadastra teksta dativiens īpašums2,0002,00
27.2.ģeotelpiskā informācija (kadastra karte un Valsts adrešu reģistra telpiskie dati)13pieprasījums līdz vienai stundai1,9501,95
28.Datu pārlūkošana, noslēdzot abonēšanas līgumu
28.1.portāla abonēšana mēnesī (pirmais lietotājs)viens mēnesis25,00025,00
28.2.portāla abonēšana mēnesī (katrs nākamais lietotājs)viens mēnesis4,0004,00
28.3.kadastra teksta datu pārlūkošana par īpašumu vai subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumuviena vienība0,6000,60
viens mēnesis95,00095,00
28.4.kadastra kartes pārlūkošanaviens mēnesis36,00036,00
28.5.citas ģeotelpiskās informācijas pārlūkošanaviens datu slānis mēnesī7,2007,20
28.6.kadastra ģeotelpiskās informācijas lejupielāde vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējamviena zemes vienība1,8001,80
viena kadastra grupa21,10021,10
29.Informācija sertificētām personām normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai
29.1.portāla abonēšana mēnesī (pirmais lietotājs)viens mēnesis5,0005,00
29.2.portāla abonēšana mēnesī (katrs nākamais lietotājs)viens mēnesis2,0002,00
29.3.kadastra teksta un telpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai standartizētā formā un arhīva dokumenti par uzmērāmo objektu un par robežojošām zemes vienībām
29.3.1.zemes vienībai līdz 30 hektāriem (ieskaitot)viena zemes vienība11,55011,55
29.3.2.zemes vienībai, lielākai par 30 hektāriem, līdz 100 hektāriem (ieskaitot)viena zemes vienība19,70019,70
29.3.3.zemes vienībai, lielākai par 100 hektāriem, līdz 200 hektāriem (ieskaitot)viena zemes vienība36,70036,70
29.3.4.zemes vienībai, lielākai par 200 hektāriemviena zemes vienība53,90053,90
29.4.kadastra teksta un telpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai standartizētā formā par uzmērāmo objektu
29.4.1.zemes vienībai līdz 30 hektāriem (ieskaitot)viena zemes vienība6,3506,35
29.4.2.zemes vienībai, lielākai par 30 hektāriem, līdz 100 hektāriem (ieskaitot)viena zemes vienība11,00011,00
29.4.3.zemes vienībai, lielākai par 100 hektāriem, līdz 200 hektāriem (ieskaitot)viena zemes vienība21,00021,00
29.4.4.zemes vienībai, lielākai par 200 hektāriemviena zemes vienība31,20031,20
29.5.kadastra teksta dati zemes ierīcības projektam
29.5.1.zemes vienībai līdz 30 hektāriem (ieskaitot)viena zemes vienība4,5504,55
29.5.2.zemes vienībai, lielākai par 30 hektāriem, līdz 100 hektāriem (ieskaitot)viena zemes vienība9,2009,20
29.5.3.zemes vienībai, lielākai par 100 hektāriem, līdz 200 hektāriem (ieskaitot)viena zemes vienība19,20019,20
29.5.4.zemes vienībai, lielākai par 200 hektāriemviena zemes vienība29,40029,40
29.6.kadastra ģeotelpiskās informācijas pamatdati topogrāfiskajai uzmērīšanai vai zemes ierīcības projektam, bet ne vairāk kā 21,10 latu par zemes vienībām vienas kadastra grupas ietvarosviena zemes vienība1,8001,80
30.Informācijas sagatavošana klātienē14viens pieprasījums3,0003,00

VII. Dati, izmantojot tīmekļa pakalpes

31.Teksta datu izmantošanas nodrošināšana, izmantojot tīmekļa pakalpes
31.1.kadastra datu abonēšana
31.1.1.tīmekļa pakalpes abonēšana8maksa mēnesī20,00020,00
31.1.2.pamatdatu kopapieprasījums par vienu objektu0,9000,90
31.1.3.paplašinātā datu kopapieprasījums par vienu objektu1,8001,80
31.1.4.datu kopa par subjektam reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, pieprasījums līdz 1000 īpašumiempar katriem 25 īpašumiem4,5004,50
31.1.5.datu kopa par subjektam reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, pieprasījums virs 1000 īpašumiem (papildus 31.1.4.apakšpunktā minētajai cenai)par katriem nākamajiem 1000 īpašumiem4,5004,50
31.2.adrešu datu abonēšana par vienu adresācijas objektu gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam
31.2.1.abonēšanas maksa8viens mēnesis24,00024,00
31.2.2.maksa par vienu objektuviens pieprasījums0,1000,10
31.3.adrešu datu XML formātā informācijas sistēmas servisa abonēšana gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam8viens mēnesis125,000125,00
32.Telpisko datu izmantošanas nodrošināšana, izmantojot tīmekļa pakalpes
32.1.rastra formātā (WMS pakalpojumi) gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam
32.1.1.kadastra karte un administratīvo robežu dati par Latvijas Republikas teritorijupieslēgumi diennaktī15,00015,00
pieslēgumi mēnesī120,000120,00
32.1.2.Valsts adrešu reģistra telpiskie dati (tai skaitā administratīvo robežu dati) par Latvijas Republikas teritorijupieslēgumi diennaktī4,0004,00
pieslēgumi mēnesī82,00082,00
32.1.3.administratīvo robežu dati ar citiem fona materiāliem par Latvijas Republikas teritorijupieslēgumi diennaktī3,0003,00
32.1.4.kadastrālo vērtību bāzes zonējumi un administratīvo robežu dati par Latvijas Republikas teritorijupieslēgumi diennaktī3,0003,00
32.1.5.citi Valsts zemes dienesta rīcībā esošie materiālipieslēgumi mēnesī50,00050,00
32.2.rastra formātā (ArcGIS pakalpojumi) gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam
32.2.1.kadastra karte un administratīvo robežu dati par Latvijas Republikas teritorijupieslēgumi diennaktī18,00018,00
pieslēgumi mēnesī144,000144,00
32.2.2.Valsts adrešu reģistra telpiskie dati (t.sk. administratīvo robežu dati) par Latvijas Republikas teritorijupieslēgumi diennaktī4,8004,80
pieslēgumi mēnesī98,40098,40
32.2.3.administratīvo robežu dati par Latvijas Republikas teritorijupieslēgums mēnesī40,00040,00
32.2.4.citi Valsts zemes dienesta rīcībā esošie materiālipieslēgumi mēnesī50,00050,00
32.3.vektordatu formātā (WFS pakalpojumi) gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam
32.3.1.administratīvo robežu dati par Latvijas Republikas teritorijupieslēgumi mēnesī60,00060,00
32.4.vektordatu formātā (WFS pakalpojumi) izplatītājam
32.4.1.administratīvo robežu dati par Latvijas Republikas teritorijupieslēgumi mēnesī100,000100,00

VIII. Atzinumi, saskaņojumi un lēmumi

33.Valsts zemes dienesta atzinumi vai saskaņojumi
33.1.par zemes ierīcības projektu līdz divām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām zemes vienībāmviens zemes ierīcības projekts17,40017,40
33.2.par trešo un katru nākamo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienību zemes ierīcības projektā (papildus 33.1.apakšpunktā minētajai cenai)viena zemes vienība3,0003,00
33.3.cita veida atzinums vai saskaņojumsviens atzinums26,40026,40
34.Apbūvēta zemesgabala vērtības aprēķināšanaviena vērtība23,70023,70
35.Citas speciālās vērtības aprēķināšanaviena vērtība18,00018,00
36.Lēmums zemes reformas ietvaros15
36.1.vienam lietotājamviens lēmums19,50019,50
36.2.katram nākamajam lietotājam, ja ir kopīpašums (koplietojums) (papildus 36.1.apakšpunktā minētajai cenai), bet ne vairāk kā 120 latu par lēmuma sagatavošanuviens lietotājs5,0005,00
37.Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas atbilstības pārbaude attiecībā pret kadastra datiem
37.1.topogrāfijas un būves izpildmērījumam
37.1.1.līdz 0,5 hektāriem (ieskaitot)viens objekts165,3005,30
37.1.2.lielākam par 0,5 hektāriem, līdz 2 hektāriem (ieskaitot)viens objekts167,9007,90
37.1.3.par trešo un katru nākamo hektāru, bet ne vairāk kā 35 lati par vienu objektu (papildus 37.1.2.apakšpunktā minētajai cenai)viens objekts163,4003,40
37.2.inženierkomunikāciju izpildmērījumam
37.2.1.līdz 300 metriem (ieskaitot)viens objekts166,4006,40
37.2.2.par katriem nākamajiem 100 metriem virs 300 metriem, bet ne vairāk kā 50 latu par vienu objektu (papildus 37.2.1.apakšpunktā minētajai cenai)viens objekts162,3002,30
38.Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret kadastra datiemviens dokuments5,3005,30
39.Reģistrācijai iesniegto ziņu pārbaude apvidūviens pieprasījums36,00036,00

IX. Citi pakalpojumi

40.Izraksta vai noraksta sagatavošana (tai skaitā caurauklošana, numurēšana un apliecināšana)
40.1.par pirmo lapuviena lapa7,5007,50
40.2.par otro un katru nākamo lapuviena lapa2,0002,00
41.Informācija vai dublikāts par vienu pieprasījuma objektu (izņemot informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas)viens dokuments9,1009,10
42.Maksa par administrēšanas izdevumiem saistībā ar starpvalstu informācijas pieejamības nodrošināšanuviens rēķins3,3503,35
43.Informācijas sagatavošana, arī speciāla datu atlase un apstrāde elektroniskā formātā (tai skaitā programmēšanas laiks un datu atlasīšanas procesa ilgums, datu noformēšana un apstrāde) par vienu pieprasījumu5viena stunda22,44022,44
44.Speciālista konsultācija par arhīva lietā esošiem dokumentiemviens pieprasījums5,0005,00
45.Dalības maksa par piedalīšanos Valsts zemes dienesta organizētajos seminārosviens dalībnieks20,00020,00
46.Informācijas izsniegšanas nodrošināšana17
46.1.Valsts zemes dienesta arhīvā esoša dokumenta melnbaltas A4 formāta kopijas sagatavošana18pirmā lapa1,0001,00
46.2.melnbaltas izdrukas un kopijas papīra vai digitālā formā
46.2.1.A4 formātsviena lapa0,1600,16
46.2.2.A3 formātsviena lapa0,3500,35
46.2.3.A2 formātsviena lapa0,7000,70
46.2.4.A1 formātsviena lapa1,5001,50
46.2.5.A0 formātsviena lapa3,0003,00
46.3.krāsainas izdrukas un kopijas papīra vai digitālā formā
46.3.1.A4 formātsviena lapa1,2001,20
46.3.2.A3 formātsviena lapa1,6001,60
46.3.3.A2 formātsviena lapa3,0003,00
46.3.4.A1 formātsviena lapa6,6506,65
46.3.5.A0 formātsviena lapa9,8509,85
46.4.informācijas elektronizēšana (skenēšana)
46.4.1.A4 formātsviena lapa0,1000,10
46.4.2.A3 formātsviena lapa0,2000,20
46.4.3.A2 formātsviena lapa0,5000,50
46.4.4.A1 formātsviena lapa1,0001,00
46.4.5.A0 formātsviena lapa2,0002,00
46.5.datu nodošana
46.5.1.informācijas ierakstīšana pakalpojuma pieprasītāja datu nesējāviens informācijas nesējs1,0001,00
46.5.2.informācijas ierakstīšana elektronisko datu nesējā (CD-ROM vai DVD-ROM) un noformēšanaviens informācijas nesējs2,5002,50
46.6.pasta sūtījuma noformēšana19viens pasta sūtījums1,0001,00
46.7.kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšanaviens caurauklots dokuments2,5002,50
46.8.kopijas apliecināšanaviens apliecinājuma uzraksts1,0001,00
47.Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas biroja20viens izbraukums8,0008,00
48.Valsts zemes dienesta transporta izmantošanaviens kilometrs0,3000,30

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma ''Par pievienotās vērtības nodokli'' 2.panta divdesmit otro daļu.

2 Ieskaitot apvidus darbus, kas veido 40 % no tāmes summas.

3 Piemēro kadastrālās vērtības aprēķināšanai paredzēto inženierbūves tipa mērvienību (kvadrātmetrs vai kilometrs).

4 Par kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pakalpojuma cenai papildus piemēro šā pielikuma 7. vai 8.punktā minēto cenu. Par speciālista izbraukumu uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas biroja, pakalpojuma cenai papildus piemēro šā pielikuma 47.punktā minēto cenu. Par Valsts zemes dienesta transporta izmantošanu pakalpojuma izpildei pakalpojuma cenai papildus piemēro šā pielikuma 48.punktā minēto cenu. Par informācijas izsniegšanas nodrošināšanu elektroniskā vai papīra formā pakalpojuma cenai papildus piemēro šā pielikuma 46.punkta attiecīgajā apakšpunktā minēto cenu.

5 Par informācijas izsniegšanas nodrošināšanu elektroniskā vai papīra formā pakalpojuma cenai papildus piemēro šā pielikuma 46.punkta attiecīgajā apakšpunktā minēto cenu.

6 Būvei ar būvtilpumu, kas lielāks par 5000 kubikmetriem, par nolietojuma noteikšanu daļai, kas pārsniedz 5000 kubikmetrus, papildus piemēro maksu saskaņā ar attiecīgo šā pielikuma 5.1., 5.2. vai 5.3.apakšpunktu.

7 Pakalpojumu sniedz, ja pakalpojuma pieprasītājs informāciju vēlas saņemt atšķirīgā informācijas bloku komplektācijā, kas neatbilst Valsts zemes dienestā noteiktajai tipveida informācijas bloku komplektācijai.

8 Pakalpojuma pirmā iemaksa ir gada abonēšanas maksas apmērā.

9 Maksa tiek piemērota par pilnām stundām. Minimālais informācijas sagatavošanas laiks ir 1 stunda.

10 Ja gada abonēšanas periods jāpagarina par laiku no viena līdz 11 mēnešiem, maksu aprēķina proporcionāli to mēnešu skaitam, par cik tiek pagarināts abonēšanas periods.

11 Ja kadastra dati vektordatu formātā tiek izsniegti par administratīvo teritoriju, par to nepiemērojot maksu, un dati tiek vai tiks izmantoti klienta sniegtajā pakalpojumā, par to tiek piemērota maksa saskaņā ar šā pielikuma 17.1. un 17.2.apakšpunktu, bet ne vairāk kā 1 % gadā no šā pielikuma 17.3.apakšpunktā minētās cenas.

12 Ja kadastra dati vektordatu formātā tiek izsniegti par Latvijas Republikas teritoriju, par to nepiemērojot maksu, un dati tiek vai tiks izmantoti klienta sniegtajā pakalpojumā, par to tiek piemērota maksa 1 % gadā no šā pielikuma 17.3.apakšpunktā minētās cenas.

13 Ja abonēšanas līguma ietvaros vai izsniedzot informāciju sertificētām personām normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai nodrošina ģeotelpiskās informācijas pārlūkošanu ierobežotā laika režīmā, papildus šā pielikuma 28. un 29.punktā minētajām cenām piemēro šajā punktā noteikto cenu.

14 Pakalpojumu piemēro, ja sertificētai personai nav noslēgts līgums par datu izplatīšanas portāla abonēšanu un datu izplatīšanas portāla lejupielādes pakalpojumi tiek pieprasīti Valsts zemes dienestā klātienē.

15 Lēmums par īpašumtiesību atjaunošanu, nodošanu īpašumā par samaksu, zemes izpirkšanu un īpašumtiesību atjaunošanu (lauku teritorijās). Ja attiecīgais īpašums ir kopīpašumā (koplietojumā), lēmuma oriģināls tiek sagatavots katram īpašniekam (lietotājam).

16 Objekts – izpildmērījums un (vai) topogrāfiskais plāns, kurā attēlotajā grafiskajā informācijā var būt pārrāvumi līdz 100 m un kas ir noformēti kā viena pakalpojuma pieprasījums (elektroniskā versijā tas ir noformēts vienā datnē, kur rakstlaukumos ievērota vienota lappušu numerācija, ir viens pasūtītājs un viens pakalpojuma pieprasījuma nosaukums).

17 Informācijas izsniegšanas nodrošināšana elektroniskā vai papīra formā ir papildu pakalpojums, kuru Valsts zemes dienests sniedz tikai kopā ar valsts pārvaldes funkciju izpildei noteikto pamatpakalpojumu.

18 Cita lapas formāta (A3, A2, A1 vai A0) datorizdrukai vai kopijai piemēro maksu, A4 formāta lapas cenu reizinot ar nepieciešamā formāta lapas laukumu, dalītu ar A4 formāta lapas laukumu. Par otro un katru nākamo Valsts zemes dienesta arhīvā esoša dokumenta kopiju piemēro maksu saskaņā ar šā pielikuma 46.2., 46.3. un 46.4.apakšpunktā minēto cenu.

19 Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

20 Maksu par pakalpojumu piemēro arī tad, ja jāveic atkārtots izbraukums uz objektu no Valsts zemes dienesta neatkarīgu apstākļu dēļ.

Tieslietu ministrs J.Bordāns
01.08.2012