Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.174

Rīgā 2012.gada 15.maijā (prot. Nr.82, 5.§)

Par Rīgas domes 2002.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.23 "Rīgas pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2002.gada 19.februāra saistošos noteikumus Nr.23 "Rīgas pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi".

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2012.gada 15.maija saistošajiem noteikumiem Nr.174 "Par Rīgas domes 2002.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.23 "Rīgas pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai sakārtotu spēkā esošo normatīvo aktu bāzi un nodrošinātu tās atbilstību augstāka juridiska spēka normatīvajiem aktiem.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība" nosaka peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtību, drošības un higiēnas prasības peldvietā, kā arī peldvietas, kurās peldvietu ūdens monitoringu veic par valsts budžeta līdzekļiem.

Ņemot vērā to, ka iepriekšminētie noteikumi jau nosaka visas nepieciešamās prasības peldvietām un paredz deleģējumu pašvaldībām noteikt tikai sabiedrisko kārtību peldvietās, Rīgas domes 2002.gada 19.februāra saistošie noteikumi Nr.23 "Rīgas pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi" atzīstami par spēku zaudējušiem.

Tiesību normas par sabiedrisko kārtību peldvietās tiks iekļautas Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā".

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

-

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

23.06.2012