Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 05.07.2012. - 31.12.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumus Nr. 349 "Kārtība, kādā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus 2013.gadā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.297

Rīgā 2012.gada 24.aprīlī (prot. Nr.22 20.§)
Kārtība, kādā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus 2012.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2012.gadam" 45.pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu 2012.gadā, lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus.

2. Valsts budžeta finansējumu piešķir valsts budžetā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmā 30.00.00 "Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" paredzētā finansējuma apmērā, lai segtu šādas pakalpojumu izmaksas, kas laikposmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim radušās Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā:

2.1. interneta abonēšanas izmaksas;

2.2. maksu par palīdzības dienesta pakalpojumiem, kas nodrošina pašvaldību publisko bibliotēku datortehnikas problēmu risināšanu, kā arī datortehnikas un vienotā tīkla darbības uzraudzību.

3. Lai saņemtu šo noteikumu 1.pielikumā minēto valsts budžeta finansējumu, pašvaldības triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās iesniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūrā informāciju par pašvaldības kontu (norādot tā rekvizītus), no kura paredzēts veikt maksājumus.

4. Valsts reģionālās attīstības aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izmaksā valsts budžeta finansējumu pašvaldībām.

4.1 Valsts reģionālās attīstības aģentūra valsts budžeta finansējumu laikposmam no 2012.gada 1.aprīļa līdz 31.decembrim izmaksā pašvaldībām līdz 2012.gada 13.jūlijam.

(MK 26.06.2012. noteikumu Nr.458 redakcijā)

4.2 Pašvaldības par laikposmu no 2012.gada 1.aprīļa līdz 31.decembrim samaksu par pakalpojumiem veic, pamatojoties uz līgumu par pakalpojumu saņemšanu, kas savstarpēji noslēgts starp valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" organizētā publiskā iepirkuma procedūrā izraudzīto pakalpojumu sniedzēju, attiecīgo pašvaldību un valsts aģentūru "Kultūras informācijas sistēmas".

(MK 26.06.2012. noteikumu Nr.458 redakcijā)

5. Pašvaldības 30 dienu laikā pēc valsts budžeta finansējuma izlietošanas iesniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūrā pārskatu par valsts budžeta finansējuma izlietojumu (2.pielikums).

6. Ja pašvaldība piešķirto mērķdotāciju nav izlietojusi saskaņā ar šo noteikumu 2.punktu, tā neizlietoto finansējumu ieskaita valsts budžetā.

7. Valsts reģionālās attīstības aģentūra pēc šo noteikumu 5. un 6.punktā minēto pārskatu apkopošanas iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ziņojumu par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu un pašvaldību publiskajās bibliotēkās saņemto pakalpojumu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.297
Valsts budžeta finansējums, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus 2012.gadā

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Valsts budžeta finansējums kopā (Ls)

Tai skaitā par periodu

no 01.01.2012. līdz 31.03.2012. (Ls)

no 01.04.2012. līdz 31.12.2012. (Ls)**

I. Republikas pilsētu pašvaldības

 

 

 

1.

Daugavpils pilsētas pašvaldība

2831,00

708,00

2123,00

2.

Jelgavas pilsētas pašvaldība

1815,00

454,00

1361,00

3.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

2081,00

520,00

1561,00

4.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

2661,00

665,00

1996,00

5.

Liepājas pilsētas pašvaldība

2637,00

659,00

1978,00

6.

Rēzeknes pilsētas pašvaldība

1476,00

369,00

1107,00

7.

Rīgas pilsētas pašvaldība

12921,00

3230,00

9691,00

8.

Valmieras pilsētas pašvaldība

799,00

200,00

599,00

9.

Ventspils pilsētas pašvaldība*

21128,00

4980,00*

16148,00*

II. Novadu pašvaldības

0,00

1.

Ādažu novada pašvaldība

484,00

121,00

363,00

2.

Aglonas novada pašvaldība

1500,00

375,00

1125,00

3.

Aizkraukles novada pašvaldība

1137,00

284,00

853,00

4.

Aizputes novada pašvaldība

1912,00

478,00

1434,00

5.

Aknīstes novada pašvaldība

1161,00

290,00

871,00

6.

Alojas novada pašvaldība

2057,00

514,00

1543,00

7.

Alsungas novada pašvaldība

339,00

85,00

254,00

8.

Alūksnes novada pašvaldība

6557,00

1639,00

4918,00

9.

Amatas novada pašvaldība

2371,00

593,00

1778,00

10.

Apes novada pašvaldība

1500,00

375,00

1125,00

11.

Auces novada pašvaldība

2516,00

629,00

1887,00

12.

Babītes novada pašvaldība

677,00

169,00

508,00

13.

Baldones novada pašvaldība

484,00

121,00

363,00

14.

Baltinavas novada pašvaldība

339,00

85,00

254,00

15.

Balvu novada pašvaldība

4187,00

1047,00

3140,00

16.

Bauskas novada pašvaldība

7332,00

1833,00

5499,00

17.

Beverīnas novada pašvaldība

1693,00

423,00

1270,00

18.

Brocēnu novada pašvaldība

2177,00

544,00

1633,00

19.

Burtnieku novada pašvaldība

2516,00

629,00

1887,00

20.

Carnikavas novada pašvaldība

484,00

121,00

363,00

21.

Cēsu novada pašvaldība

1476,00

369,00

1107,00

22.

Cesvaines novada pašvaldība

823,00

206,00

617,00

23.

Ciblas novada pašvaldība

1791,00

448,00

1343,00

24.

Dagdas novada pašvaldība

4065,00

1016,00

3049,00

25.

Daugavpils novada pašvaldība

7816,00

1954,00

5862,00

26.

Dobeles novada pašvaldība

4840,00

1210,00

3630,00

27.

Dundagas novada pašvaldība

1597,00

399,00

1198,00

28.

Durbes novada pašvaldība

1839,00

460,00

1379,00

29.

Engures novada pašvaldība

2177,00

544,00

1633,00

30.

Ērgļu novada pašvaldība

1355,00

339,00

1016,00

31.

Garkalnes novada pašvaldība

677,00

169,00

508,00

32.

Grobiņas novada pašvaldība

1839,00

460,00

1379,00

33.

Gulbenes novada pašvaldība

6655,00

1664,00

4991,00

34.

Iecavas novada pašvaldība

1839,00

460,00

1379,00

35.

Ikšķiles novada pašvaldība

823,00

206,00

617,00

36.

Ilūkstes novada pašvaldība

3049,00

762,00

2287,00

37.

Inčukalna novada pašvaldība

968,00

242,00

726,00

38.

Jaunjelgavas novada pašvaldība

2371,00

593,00

1778,00

39.

Jaunpiebalgas novada pašvaldība

677,00

169,00

508,00

40.

Jaunpils novada pašvaldība

677,00

169,00

508,00

41.

Jēkabpils novada pašvaldība

3727,00

932,00

2795,00

42.

Jelgavas novada pašvaldība

7816,00

1954,00

5862,00

43.

Kandavas novada pašvaldība

2516,00

629,00

1887,00

44.

Kārsavas novada pašvaldība

2613,00

653,00

1960,00

45.

Kocēnu novada pašvaldība

2032,00

508,00

1524,00

46.

Kokneses novada pašvaldība

1500,00

375,00

1125,00

47.

Krāslavas novada pašvaldība

5081,00

1270,00

3811,00

48.

Krimuldas novada pašvaldība

1452,00

363,00

1089,00

49.

Krustpils novada pašvaldība

2711,00

678,00

2033,00

50.

Kuldīgas novada pašvaldība

7453,00

1863,00

5590,00

51.

Ķeguma novada pašvaldība

1645,00

411,00

1234,00

52.

Ķekavas novada pašvaldība

1500,00

375,00

1125,00

53.

Lielvārdes novada pašvaldība

1791,00

448,00

1343,00

54.

Līgatnes novada pašvaldība

677,00

169,00

508,00

55.

Limbažu novada pašvaldība

6388,00

1597,00

4791,00

56.

Līvānu novada pašvaldība

3533,00

883,00

2650,00

57.

Lubānas novada pašvaldība

1040,00

260,00

780,00

58.

Ludzas novada pašvaldība

4187,00

1047,00

3140,00

59.

Madonas novada pašvaldība

8445,00

2111,00

6334,00

60.

Mālpils novada pašvaldība

677,00

169,00

508,00

61.

Mārupes novada pašvaldība

339,00

85,00

254,00

62.

Mazsalacas novada pašvaldība

1693,00

423,00

1270,00

63.

Mērsraga novada pašvaldība

339,00

85,00

254,00

64.

Naukšēnu novada pašvaldība

677,00

169,00

508,00

65.

Neretas novada pašvaldība

2032,00

508,00

1524,00

66.

Nīcas novada pašvaldība

677,00

169,00

508,00

67.

Ogres novada pašvaldība

4476,00

1119,00

3357,00

68.

Olaines novada pašvaldība

1355,00

339,00

1016,00

69.

Ozolnieku novada pašvaldība

1839,00

460,00

1379,00

70.

Pārgaujas novada pašvaldība

1016,00

254,00

762,00

71.

Pāvilostas novada pašvaldība

1888,00

472,00

1416,00

72.

Pļaviņu novada pašvaldība

2032,00

508,00

1524,00

73.

Preiļu novada pašvaldība

2831,00

708,00

2123,00

74.

Priekules novada pašvaldība

3145,00

786,00

2359,00

75.

Priekuļu novada pašvaldība

1500,00

375,00

1125,00

76.

Raunas novada pašvaldība

1355,00

339,00

1016,00

77.

Rēzeknes novada pašvaldība

10816,00

2704,00

8112,00

78.

Riebiņu novada pašvaldība

3412,00

853,00

2559,00

79.

Rojas novada pašvaldība

677,00

169,00

508,00

80.

Ropažu novada pašvaldība

1161,00

290,00

871,00

81.

Rucavas novada pašvaldība

677,00

169,00

508,00

82.

Rugāju novada pašvaldība

1113,00

278,00

835,00

83.

Rūjienas novada pašvaldība

1839,00

460,00

1379,00

84.

Rundāles novada pašvaldība

1573,00

393,00

1180,00

85.

Salacgrīvas novada pašvaldība

2323,00

581,00

1742,00

86.

Salas novada pašvaldība

1355,00

339,00

1016,00

87.

Salaspils novada pašvaldība

1476,00

369,00

1107,00

88.

Saldus novada pašvaldība

7380,00

1845,00

5535,00

89.

Saulkrastu novada pašvaldība

484,00

121,00

363,00

90.

Sējas novada pašvaldība

1016,00

254,00

762,00

91.

Siguldas novada pašvaldība

1719,00

430,00

1289,00

92.

Skrīveru novada pašvaldība

339,00

85,00

254,00

93.

Skrundas novada pašvaldība

2057,00

514,00

1543,00

94.

Smiltenes novada pašvaldība

3968,00

992,00

2976,00

95.

Stopiņu novada pašvaldība

677,00

169,00

508,00

96.

Strenču novada pašvaldība

1693,00

423,00

1270,00

97.

Talsu novada pašvaldība

9509,00

2377,00

7132,00

98.

Tērvetes novada pašvaldība

1355,00

339,00

1016,00

99.

Tukuma novada pašvaldība

5493,00

1373,00

4120,00

100.

Vaiņodes novada pašvaldība

677,00

169,00

508,00

101.

Valkas novada pašvaldība

3388,00

847,00

2541,00

102.

Varakļānu novada pašvaldība

1016,00

254,00

762,00

103.

Vārkavas novada pašvaldība

1693,00

423,00

1270,00

104.

Vecpiebalgas novada pašvaldība

1693,00

423,00

1270,00

105.

Vecumnieku novada pašvaldība

3533,00

883,00

2650,00

106.

Ventspils novada pašvaldība

4549,00

1137,00

3412,00

107.

Viesītes novada pašvaldība

1839,00

460,00

1379,00

108.

Viļakas novada pašvaldība

2516,00

629,00

1887,00

109.

Viļānu novada pašvaldība

1500,00

375,00

1125,00

110.

Zilupes novada pašvaldība

1355,00

339,00

1016,00

KOPĀ

316975,00

78939,00

238036,00

Piezīmes.

1. * Par izveidotās infrastruktūras palīdzības dienesta pakalpojumiem, kas nodrošina pašvaldību publisko bibliotēku datortehnikas problēmu risināšanu un vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla darbības uzraudzību, noslēgts līgums ar Ventspils Digitālo centru.

2. ** Saskaņā ar starpresoru vienošanos par Valsts reģionālās attīstības aģentūras un valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" sadarbību par bezmaksas interneta un datoru izmantošanas pašvaldību publiskajās bibliotēkās finansēšanu un pārskatu sniegšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.297
Pārskats par valsts budžeta finansējuma izlietojumu, kas piešķirts, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus

(Pielikums MK 26.06.2012. noteikumu Nr.458 redakcijā)

I. Valsts budžeta finansējuma saņēmējs

Pašvaldība
1. Par pasākuma izpildi atbildīgā personavārds, uzvārdsamatsadrese
faksse-paststālrunis
2. Kontaktpersonavārds, uzvārdsamatsadrese
faksse-paststālrunis

II. Valsts budžeta finansējuma mērķis _______________________________

III. Valsts budžeta finansējuma izlietojums

Nr.p.k.

Institūcija (bibliotēkas(-u) nosaukums)

Adrese

Veiktie maksājumi (summa) (Ls)

    
    
    

Apliecinām, ka izdevumi atbilst Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.297 "Kārtība, kādā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus 2012.gadā" 2.punktam.

Pielikumā:

1. Ar valsts aģentūru "Kultūras informācijas sistēmas" noslēgtais līgums par pakalpojumu saņemšanu laikposmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 31.martam (kopija*).

2. Ar valsts aģentūru "Kultūras informācijas sistēmas" un pakalpojuma sniedzēju noslēgtais līgums par pakalpojumu saņemšanu laikposmā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 31.decembrim (kopija*).

Pārskatu sagatavoja

Vārds, uzvārds

Iestāde

Amats

Paraksts**

Tālrunis, e-pasts

     

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Vārds, uzvārds

Paraksts**

Tālrunis, e-pasts

   

Datums** _________________

Piezīmes.

1. * Kopiju var iesniegt elektroniski (piemēram, PDF formātā).

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

05.07.2012