Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.12.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/2

Rīgā 2012.gada 8.februārī (prot. Nr.6, 3.p.)
Noteikumi par informāciju elektroenerģijas galalietotājiem
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 32.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka informāciju un tās apjomu, kuru elektroenerģijas tirgotājs (turpmāk – tirgotājs) ietver galalietotājam izsniedzamajos rēķinos un informatīvajos materiālos.

2. Galalietotājam, kurš norēķinās par patērēto elektroenerģiju, apmaksājot saņemtos rēķinus, izsniedzamajos rēķinos norāda vismaz:

2.1. kopējo norēķinu periodā piegādātās elektroenerģijas apjomu (kilovatstundās);

2.2. maksu par elektroenerģiju (euro);

2.3. kur galalietotājs var iepazīties ar šo noteikumu 5., 7. un 8.punktā norādīto informāciju.

(Grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/17; grozījums 2.2.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 11.1 punktu)

3. Ja šo noteikumu 2.punktā minētajam galalietotājam norēķinu periodā piegādātās elektroenerģijas cena ir atšķirīga, izsniedzamajos rēķinos norāda katrā atšķirīgajā norēķinu perioda daļā piegādātās elektroenerģijas apjomu (kilovatstundās) un cenu (euro par kilovatstundu).

(Grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/17; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 11.1 punktu)

4. Publiskais tirgotājs saistītajiem lietotājiem izsniedzamajos rēķinos ietver informāciju par katru maksājuma pozīciju (euro, kilovatstundās, ampēros un kilovatos) atbilstoši galalietotāja izvēlētajam elektroenerģijas tirdzniecības diferencētajam tarifam saistītajiem lietotājiem.

(Grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/17; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 11.1 punktu)

5. Vismaz vienu reizi gadā tirgotājs galalietotājam nodrošina iespēju iepazīties ar informatīvu materiālu, kurā ietver ziņas par iepriekšējā kalendārajā gadā piegādātās elektroenerģijas izcelsmi, norādot:

5.1. cik procentu no kopējā galalietotājam piegādātās elektroenerģijas apjoma ir Latvijā saražotā elektroenerģija un cik procentu ir importētā elektroenerģija;

5.2. cik procentu no kopējā galalietotājam piegādātās elektroenerģijas apjoma, tai skaitā cik procentu no Latvijā saražotās elektroenerģijas un cik procentu no importētās elektroenerģijas, ir saražots no katra atjaunojamo energoresursu veida (hidroenerģijas, biogāzes, biomasas, vēja enerģijas, saules enerģijas vai cita atjaunojamo energoresursu veida);

5.3. cik procentu no kopējā galalietotājam piegādātās elektroenerģijas apjoma, tai skaitā cik procentu no Latvijā saražotās elektroenerģijas un cik procentu no importētās elektroenerģijas, ir saražots no katra fosilā kurināmā veida (dabasgāzes, oglēm, degakmens vai cita fosilā kurināmā veida);

5.4. cik procentu no kopējā galalietotājam piegādātās elektroenerģijas apjoma ir nopirkta elektroenerģijas biržā un cik procentu piegādāta no Eiropas Savienībā neietilpstošām valstīm, ja informācija par šādas elektroenerģijas izcelsmi nav pieejama.

6. Informācijai par piegādātās elektroenerģijas izcelsmi no atjaunojamiem energoresursiem ir jābūt pamatotai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7. Vismaz vienu reizi gadā tirgotājs galalietotājam nodrošina iespēju iepazīties ar informatīvu materiālu, kurā norāda, kur ir publiski pieejama informācija par galalietotājam piegādātās elektroenerģijas ražošanas ietekmi uz vidi iepriekšējā kalendārajā gadā, vismaz attiecībā uz oglekļa dioksīda emisijām un radioaktīvajiem atkritumiem. Šajā punktā noteikto informāciju nenorāda par elektroenerģiju, kas nopirkta elektroenerģijas biržā vai piegādāta no Eiropas Savienībā neietilpstošām valstīm, ja šāda informācija nav pieejama.

8. Vismaz vienu reizi gadā tirgotājs galalietotājam nodrošina iespēju iepazīties ar informatīvu materiālu, kurā ietverta informācija par galalietotāja tiesībām attiecībā uz domstarpību izšķiršanas līdzekļiem.

9. Tirgotājs nodrošina, ka šo noteikumu 5., 7. un 8.punktā minētie informatīvie materiāli ir ievietoti tirgotāja mājas lapā internetā un to drukāti eksemplāri ir brīvi pieejami tā lietotāju apkalpošanas centrā. Ja lietotāju apkalpošanas centrs nav izveidots, tirgotājs pieeju informatīvajiem materiāliem nodrošina tirgotāja juridiskajā adresē, faktiskajā adresē un filiālē.

10. Galalietotāju iesniegumus par šajos noteikumos tirgotājam noteikto pienākumu izpildi izskata Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – regulators). Pēc galalietotāja iesnieguma saņemšanas vai pēc savas iniciatīvas regulators izvērtē tirgotāja rīcības atbilstību šiem noteikumiem un lemj par tiesiskām sekām, ja tirgotājs nav izpildījis tam šajos noteikumos noteiktos pienākumus.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem regulatora Noteikumus par informāciju elektroenerģijas galalietotājiem, kas apstiprināti ar regulatora 2006.gada 22.marta lēmumu Nr.77 (Latvijas Vēstnesis, 2006, 50.nr.).

11.1 Aizstāt visā tekstā vārdu "lati" attiecīgajā locījumā ar vārdu "euro". Šajā punktā noteiktās izmaiņas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

(SPRK padomes 27.09.2013. lēmuma Nr. 1/17 redakcijā)

12. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/17)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
01.01.2014