Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumus Nr. 210 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.29

Rīgā 2012.gada 3.janvārī (prot. Nr.1 52.§)
Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 28.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka maksu par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" (turpmāk – lidosta "Rīga") valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā (turpmāk – lidlauks) sniegtajiem pakalpojumiem – par gaisa kuģu pacelšanos un nosēšanos, par gaisa kuģu stāvēšanu operatīvajā gaisa kuģu stāvvietā uz laiku, kurā tiek veikta gaisa kuģa apkalpošana pirms vai pēc lidojuma, par pasažieru apkalpošanu, norādot pakalpojumus, kas ietverti attiecīgajā maksā, – tās iekasēšanas un izlietošanas kārtību, kā arī atbrīvojumus no maksas par lidlaukā sniegtajiem pakalpojumiem.

2. Maksa par lidlaukā sniegtajiem pakalpojumiem ir šāda:

2.1. par gaisa kuģu pacelšanos un nosēšanos, kas ietver skrejceļa un manevrēšanas ceļu, skrejceļa un manevrēšanas ceļu apgaismojuma, lidlauka vadības dienesta pakalpojumu un citas lidlauka infrastruktūras izmantošanu, ja attiecīgā infrastruktūra nepieciešama gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās nodrošināšanai, – 1,44 lati par katriem 1000 gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas kilogramiem (noapaļojot uz augšu līdz 10 kg) katrā pacelšanās un nosēšanās reizē. Treniņu lidojuma stundu pielīdzina vienai pacelšanās un nosēšanās reizei, bet par otro un katru nākamo stundu piemēro koeficientu 0,75;

2.2. par gaisa kuģa stāvēšanu operatīvajā gaisa kuģu stāvvietā par laiku, kurā tiek veikta gaisa kuģa apkalpošana pirms vai pēc lidojuma:

2.2.1. pirmā stunda ir bez maksas;

2.2.2. par otro un katru nākamo stundu par katriem 1000 gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas kilogramiem – 0,10 latu, bet ne mazāk kā 21,08 lati;

2.3. par pasažieru apkalpošanu:

2.3.1. par pasažieru un publisko uzgaidāmo telpu un gaiteņu, kā arī citas pasažieru apkalpošanai nepieciešamās pasažieru termināļu infrastruktūras izmantošanu – 2,18 latu par katru izlidojošo pasažieri. Pasažieru apkalpošanas maksu nepiemēro pasažieriem, no kuriem iekasē šo noteikumu 2.3.2.apakšpunktā minēto maksu;

2.3.2. tranzīta un transfēra pasažieriem (pasažieriem, kuri izlido no lidostas "Rīga" kontrolējamās teritorijas tajā pašā gaisa kuģī, ar kuru ielidojuši, vai citā gaisa kuģī, ja atrašanās laikā lidostas "Rīga" kontrolējamā teritorijā viņiem tā nav jāpamet) par pasažieru termināļu infrastruktūras izmantošanu – 0,70 latu par katru izlidojošo tranzīta un transfēra pasažieri.

3. No šo noteikumu 2.punktā minētās maksas tiek atbrīvoti:

3.1. speciālie lidojumi, kuru vienīgais mērķis ir oficiālā norīkojumā pārvadāt valdošo monarhu un viņa tiešos ģimenes locekļus, valsts vadītājus, valdību vadītājus un valdību ministrus;

3.2. lidojumi, kas paredzēti meklēšanas un glābšanas darbiem pēc kompetenta aviācijas meklēšanas un glābšanas dienesta rīkojuma;

3.3. lidojumi ar valsts gaisa kuģi 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē.

4. No šo noteikumu 2.3.1. un 2.3.2.apakšpunktā minētās maksas tiek atbrīvoti pasažieri, kas ir jaunāki par diviem gadiem.

5. No šo noteikumu 2.2.2.apakšpunktā minētās maksas tiek atbrīvoti gaisa kuģu īpašnieki un lietotāji, kuriem ir noslēgts atsevišķs līgums saskaņā ar lidostas "Rīga" ilgtermiņa gaisa kuģu stāvvietu izmantošanas cenrādi, ciktāl tas nav pretrunā ar nacionālajām un starptautiskajām, tai skaitā Eiropas Savienības, konkurences tiesībām.

6. Gaisa kuģa īpašnieks un ekspluatants ir solidāri atbildīgi par samaksu par lidostas "Rīga" sniegtajiem pakalpojumiem.

7. Maksājumus par lidostas "Rīga" sniegtajiem pakalpojumiem veic 30 dienu laikā pēc rēķina nosūtīšanas. Ja maksājuma termiņš ir sestdiena, svētdiena vai Latvijas Republikas oficiālā svētku diena, maksājumus veic nākamajā darbdienā.

8. Maksājumus par lidostas "Rīga" čarterpārvadātājiem sniegtajiem pakalpojumiem samaksā pēc nolaišanās Latvijas teritorijā ar maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, ja līgumā nav noteikts citādi.

9. Par noteikto maksājumu termiņa kavējumiem piemēro nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no laikā nesamaksātā pamatparāda par katru kavējuma dienu.

10. Šo noteikumu 2.punktā minēto maksu izlieto lidostas "Rīga" izdevumu segšanai, kas radušies, nodrošinot gaisa kuģu pacelšanos un nosēšanos, gaisa kuģa stāvēšanu operatīvajā gaisa kuģu stāvvietā un pasažieru apkalpošanu, kā arī minēto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai.

11. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 10.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs A.Ronis
10.01.2012