Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 13.02.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.975

Rīgā 2011.gada 20.decembrī (prot. Nr.75 31.§)
Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 43.1 panta otro daļu un
Medību likuma 15.panta otro daļu un 29.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību par:

1.1. mežsaimnieciskām darbībām – apliecinājuma koku ciršanai, meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta, meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļaujas, Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniegšanu un atzinuma izsniegšanu mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu;

1.2. mednieku un medību vadītāju eksāmeniem;

1.3. medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu.

2. Valsts nodevas likmes par mežsaimnieciskām darbībām ir šādas:

2.1. par apliecinājuma izsniegšanu koku ciršanai – 4,27 euro;

2.2. par meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta izsniegšanu – 4,27 euro;;

2.3. par meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļaujas izsniegšanu – 4,27 euro;;

2.4. par Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniegšanu – 14,23 euro;

2.5. par atzinuma izsniegšanu mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu – 14,23 euro.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.995)

3. Valsts nodevas likmes par mednieku un medību vadītāju eksāmenu kārtošanu ir šādas:

3.1. par mednieku eksāmenu teorijā – 28,46 euro;

3.2. par mednieku eksāmenu šaušanā (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas izmaksas) – 14,23 euro;

3.3. par medību vadītāja eksāmenu – 14,23 euro.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.995)

4. Valsts nodevas likme par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķina izsniegšanu ir 14,23 euro.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.995)

5. Maksājumus valsts budžetā veic, izmantojot šādus maksājuma pakalpojuma veidus:

5.1. ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

5.2. Valsts meža dienestā ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja Valsts meža dienests vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

6. Valsts nodevu par šo noteikumu 2.1., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minēto apliecinājumu un atzinumu izsniegšanu akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" maksā šo noteikumu 5.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā kā avansa maksājumu par gadu, to aprēķinot no iepriekšējā saimnieciskajā gadā faktiski izsniegto apliecinājumu un atzinumu skaita. Maksājums valsts budžetā veicams līdz saimnieciskā gada 15.janvārim. Ja saimnieciskajā gadā faktiski izsniegto apliecinājumu un atzinumu skaits pārsniedz attiecīgā avansa maksājuma summu, valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" samaksā starpību valsts budžetā līdz saimnieciskā gada 30.decembrim. Ja saimnieciskajā gadā faktiski izsniegto apliecinājumu un atzinumu skaits ir mazāks par attiecīgā avansa maksājuma summu, par starpības apmēru samazina nākamā saimnieciskā gada avansa maksājuma summu, nosakot avansa maksājuma apmēru.

7. Valsts meža dienests līdz kārtējā saimnieciskā gada 15.janvārim aizpilda pārskatu par šo noteikumu 2.1., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētajiem valsts akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži" iepriekšējā saimnieciskajā gadā izsniegtajiem apliecinājumiem un atzinumiem. Pārskatā norāda:

7.1. pārskata gadu;

7.2. iepriekšējā pārskata gadā faktiski izsniegto apliecinājumu un atzinumu skaitu;

7.3. pārskata gadā saņemto avansa maksājumu summu;

7.4. pārskata gadā faktiski izsniegto apliecinājumu un atzinumu skaitu;

7.5. summu, kas samaksāta līdz pārskata gada 30.decembrim, ja pārskata gadā faktiski izsniegto apliecinājumu un atzinumu skaits pārsniedz avansa maksājuma summu;

7.6. avansā veiktā maksājuma summas atlikums, par kuru samazināma nākamā saimnieciskā gada avansa maksājuma summa, ja pārskata gadā faktiski izsniegto apliecinājumu un atzinumu skaits ir mazāks nekā iepriekšējā pārskata gadā.

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumus Nr.46 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 7.nr.; 2010, 80.nr.).

9. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
01.01.2014
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.