Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts reformu ministrijas rīkojums Nr.3

1994.gada 20.decembrī

Izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 49.pantu

Par Madonas pilsētas domes lēmuma nr.2 "Par tirdzniecības nodevām" apturēšanu

1. 1994.gada 29. septembri Madonas pilsētas dome, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 3.daļu pieņēma lēmumu nr.2 "Par tirdzniecības nodevām". Minētais lēmums ir nelikumīgs, jo:

1.1 Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas trešo punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmēru. Tomēr visus nodokļu un nodevu veidus, kā ari objektus, kuri ir apliekami ar nodokli vai nodevu, un to maksātāju loku Latvijas Republikā nosaka 1990.gada 28.dccembra likums "Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā". Minētā likuma 5.panta otrā daļa nosaka, ka vietējās nodevas un to konkrēto likmi saskaņā ar likumdošanu nosaka vietējās pašvaldības. Taču Šobrīd Latvijas likumdošana neparedz vietējo nodevu objektus un to maksimālās likmes, līdz ar to saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā" Latvijas Republikā vietējo nodevu objektus un šo nodevu maksimālo likmi nosaka un groza Latvijas Republikas Saeima.

Tātad, pieņemot minēto lēmumu, Madonas pilsētas dome ir pārkāpusi savu kompetenci, jo līdz jaunā likuma "Par nodokļiem un nodevām" pieņemšanai tā nebija tiesīga ieviest Madonas pilsētā vietējās nodevas, kā ari noteikt to apmēru.

1.2 Saskaņā ar 1994.gada 18.jūnija likumu "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību" normatīvajiem aktiem nav atpakaļejoša datuma. Taču Madonas pilsētas dome 1994.gada 29.septembra lēmuma 6.punktā noteikusi, ka visas nodevas iemaksājamas pilsētas domes kasē vai bankas "Baltija" Madonas filiāles kontā par 1994.gadu līdz 1994.gada 1.decembrim. Līdz ar to Madonas pilsētas domes lēmuma 6.punkts ir nelikumīgs.

1.3 Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 41.pantu pašvaldības domes lēmumi tiek pieņemti saistošu noteikumu, nolikumu, instrukciju vai ieteikumu veidā, vai noformēti kā sēdes protokola izraksti. Minētā likuma 45.pants paredz, ka lēmumi, kas ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām attiecīgajā administratīvajā teritorijā ir jāpieņem saistošu noteikumu veidā. Savukārt likuma 47.pants paredz, ka jautājumos, kas attiecas uz atsevišķu fizisko vai juridisko personu, dome pieņem lēmumu, ierakstot to sēdes protokolā (sēdes protokola izraksts).

Madonas pilsētas dome pieņemot minēto lēmumu ir pārkāpusi likuma "Par pašvaldībām" 41., 45. un 47.pantu.

2. Pamatojoties uz izklāstīto motivāciju:

2.1 apturēt Madonas pilsētas domes lēmumu nr.2 "Par tirdzniecības nodevām" kā nelikumīgu.

2.2 rīkojumu publicēt oficiālajā valdības laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un nosūtīt Madonas pilsētas domes priekšsēdētājam P.Runcim.

Valsts reformu ministre VA.Tērauda

20.12.1994