Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.404

Rīgā 2011.gada 24.augustā (prot. Nr.49 6.§)

Par valsts īpašuma objekta Straumes ielā 2, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 12.panta ceturto daļu un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu - nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 009 6801) − zemesgabalu (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 009 6801) un ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 009 0681 001) − Straumes ielā 2, Jūrmalā (turpmāk - valsts īpašuma objekts).

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kuras valdījumā atrodas valsts īpašuma objekts, likumā noteiktajā kārtībā nodot un valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārņemt valsts īpašuma objektu savā valdījumā, sastādīt attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

3. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" noslēgt ar valsts īpašuma objektā esošā dzīvokļa Nr.1 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 309 0612, privatizēts ar Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2000.gada 26.septembra lēmumu Nr.18-dz/p) ieguvēju šādus līgumus:

3.1. administratīvo līgumu par valsts īpašuma objekta 671/6608 domājamās daļas iegūšanu īpašumā;

3.2. līgumu par dzīvojamo telpu 67,1 m2 platībā lietojuma tiesību nodibināšanu (atbilstoši iegūtajai valsts īpašuma objekta 671/6608 domājamai daļai).

4. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 12.panta ceturto un sesto daļu noteikt, ka pircējs, norēķinoties par ēkām, 80 procentu apmērā maksā latos un 20 procentu apmērā - privatizācijas sertifikātos.

5. Šā rīkojuma 1.punktā minētā zemesgabala privatizācijai var izmantot īpašuma kompensācijas sertifikātus. Maksāšanas kārtību un maksāšanas līdzekļu attiecību noteikt saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 30.pantu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

24.08.2011