Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.153

Rīgā 2011.gada 19.augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes prot. Nr.30, 2.p.)

Grozījumi "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2011.gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 24.panta otro daļu,
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 40.panta trešo daļu,
40.1 panta otro daļu un Pārejas noteikumu 9.punktu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2010. gada 20. decembra normatīvajos noteikumos Nr. 334 "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2011. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 24. panta otro daļu, Pārapdrošināšanas likuma 11. panta ceturto daļu, Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 40. panta trešo daļu, 40.1 panta otro daļu un Pārejas noteikumu 9. punktu".

2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2011. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) ir saistoši apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, regulētā tirgus organizētājiem, Latvijas Centrālajam depozitārijam, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, krājaizdevu sabiedrībām, kredītiestādēm, elektroniskās naudas iestādēm un maksājumu iestādēm (tālāk tekstā - finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki), kā arī ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiālēm, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, (tālāk tekstā - ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiāles)."

3. Izslēgt 2. punktu.

4. Izteikt 3.10. punktu šādā redakcijā:

"3.10. maksājumu iestāžu maksājumi šādā apmērā:

3.10.1. 0.05 procentu apmērā no maksājumu iestādes, kas saņēmusi licenci maksājumu iestādes darbības uzsākšanai, veikto maksājumu kopsummas ceturksnī, bet ne mazāk par 2 500 latu gadā;

3.10.2. 100 latu gadā katrai maksājumu iestādei, kurai nav jāsaņem Komisijas licence maksājumu iestādes darbības uzsākšanai;".

5. Papildināt noteikumus ar 3.11. punktu šādā redakcijā:

"3.11. elektroniskās naudas iestāžu maksājumi šādā apmērā:

3.11.1. 0.02 procentu apmērā no elektroniskās naudas iestādes, kas saņēmusi licenci elektroniskās naudas iestādes darbības uzsākšanai, vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 2 500 latu gadā;

3.11.2. 100 latu gadā katrai elektroniskās naudas iestādei, kurai nav jāsaņem Komisijas licence elektroniskās naudas iestādes darbības uzsākšanai."

6. Papildināt noteikumus ar 6.8. punktu šādā redakcijā:

"6.8. elektroniskās naudas iestādēm - pārskata ceturkšņa vidējais aktīvu apmērs, kas atspoguļots iestādes bilances pārskata kopējā aktīvu pozīcijā. Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu."

7 . Papildināt noteikumus ar 7.10. punktu šādā redakcijā:

"7.10. elektroniskās naudas iestādēm "Pārskats par elektroniskās naudas iestāžu maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (10. pielikums)."

8. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Šo noteikumu 3.10.2. un 3.11.2. punktā noteiktajiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem nav jāiesniedz šo noteikumu 7.9. un 7.10. punktā noteiktie pārskati. Ja šo noteikumu 3.4.-3.7., 3.10. un 3.11. punktā minētais finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks vai ārvalsts un dalībvalsts komersanta filiāle sāk vai beidz savu darbību pārskata ceturkšņa laikā, tās maksājumu apmēru nosaka proporcionāli tās darbības laika periodam."

9. Papildināt noteikumus ar IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV. Noslēguma jautājums

13. Šo noteikumu 3.10.2. un 3.11.2. punktā minētais finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks, kura darbības uzsākšanai atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma noteikumiem nav nepieciešama licence un kurš līdz 2011. gada 30. aprīlim jau ir reģistrēts minētajā likumā noteiktajā kārtībā, gada maksu Komisijas darbības finansēšanai maksā proporcionāli tā darbības laika periodam no 2011. gada 30. aprīļa."

10. Papildināt noteikumus ar 10. pielikumu (pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētāja I.Krūmane

24.08.2011