Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumus Nr. 205 "Aitu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.528

Rīgā 2011.gada 5.jūlijā (prot. Nr.41 60.§)
Aitu pārraudzības kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka aitu pārraudzības (turpmāk – pārraudzība) kārtību.

2. Pārraudzības gads sākas 1.jūlijā un beidzas nākamā gada 30.jūnijā.

3. Fiziska persona, kas veic pārraudzību (turpmāk – pārraugs), nodrošina aitu individuālo ražības rādītāju uzskaiti.

4. Pirms pārraudzības uzsākšanas aitu ganāmpulka īpašnieks (turpmāk – ganāmpulka īpašnieks) iesniedz valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk – datu centrs) iesniegumu par pārraudzības darba uzsākšanu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

4.1. ganāmpulka un novietnes numuru;

4.2. pārraudzības metodi;

4.3. pārrauga sertifikāta vai apliecības numuru;

4.4. iesnieguma datumu.

5. Pārraudzības datu iegūšanai lieto šādas pārraudzības metodes:

5.1. A metodi – pārraudzību veic pārraugs, kas ir saņēmis sertifikātu pārraudzības veikšanai;

5.2. B metodi – pārraudzību veic pārraugs, kas ir saņēmis apliecību pārraudzības veikšanai vienā ganāmpulkā.

II. Pārraudzības datu iegūšanas kārtība

6. Datu centrs pārraudzības datus reģistrē ciltsdarba un pārraudzības informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze). Datubāze ir valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" sastāvdaļa.

7. Datu centrs izsniedz pārraugam kontroles lapu. Kontroles lapā norāda šādu informāciju:

7.1. ganāmpulka īpašnieku (fiziskās personas vārdu, uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu) un adresi;

7.2. ganāmpulka un novietnes numuru;

7.3. dzīvnieku grupu;

7.4. kontroles lapas izdrukas datumu;

7.5. pārraudzības metodi;

7.6. pārrauga sertifikāta vai apliecības numuru;

7.7. dzīvnieka identifikācijas numuru un vārdu.

8. Pārraugs kontroles lapā paredzētajās ailēs norāda šādus pārraudzības datus:

8.1. jēram:

8.1.1. dzīvmasu piedzimstot;

8.1.2. dzīvmasu, jēru atšķirot no mātes 60–95 dienu vecumā (datubāzē koriģē dzīvmasu 70 dienu vecumā);

8.1.3. svēršanas datumu, jēru atšķirot no mātes 60–95 dienu vecumā;

8.1.4. vizuālo izskatu;

8.2. vaislas aitu mātei:

8.2.1. atnešanās datumu;

8.2.2. dzīvmasu;

8.2.3. svēršanas datumu;

8.3. vaislas teķim:

8.3.1. vilnas nocirpumu;

8.3.2. dzīvmasu;

8.3.3. svēršanas datumu.

9. Saimniecībās, kas strādā saskaņā ar ciltsdarba programmu aitkopībā, un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecībās, kas atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību, papildus šo noteikumu 8.punktā minētajiem pārraudzības datiem uzskaita pārraudzības datus saskaņā ar ciltsdarba programmu aitkopībā (turpmāk – ciltsdarba programma).

10. Pārraugs aizpilda kontroles lapā norādītās ailes un ne retāk kā vienu reizi pārraudzības gadā nosūta kontroles lapu datu centram. Datu centrs pēc kontroles lapas saņemšanas reģistrē pārraudzības datus datubāzē.

11. Datu centrs nodrošina ganāmpulka īpašniekam un pārraugam autorizētu pieeju datubāzei sava ganāmpulka datu apskatei, ievērojot normatīvajos aktos par datu aizsardzību noteikto kārtību. Datu centrs sniedz ganāmpulka īpašniekam un pārraugam minētos datus tīmekļa vietnē, kuras adrese ir norādīta Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā Publisko pakalpojumu katalogā.

12. Lai noteiktu labākos vaislas teķus ganāmpulku atražošanai, pārraugs veic to pēcnācēju (turpmāk – teķis) pārraudzības datu uzskaiti kontrolizaudzēšanā vai kontrolnobarošanā saskaņā ar ciltsdarba programmā noteikto kontrolizaudzēšanas vai kontrolnobarošanas metodiku. Kontrolizaudzēšanas ilgums katram teķim ir vismaz 300 dienu, un kontrolnobarošanas ilgums katram teķim ir vismaz 100 dienu.

13. Teķim reģistrē:

13.1. identifikācijas numuru;

13.2. svēršanas datumu kontrolizaudzēšanas vai kontrolnobarošanas perioda sākumā un beigās;

13.3. dzīvmasu kontrolizaudzēšanas vai kontrolnobarošanas perioda sākumā un beigās.

14. Kontrolizaudzēšanas noslēgumā teķi vērtē saskaņā ar ciltsdarba programmu.

15. Pārraugs septiņu dienu laikā pēc kontrolizaudzēšanas vai kontrolnobarošanas perioda beigām iesniedz šo noteikumu 13.punktā minētos pārraudzības datus šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijai, kas atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanu (turpmāk – organizācija).

16. Organizācija reģistrē un apkopo šo noteikumu 13.punktā minēto informāciju un katru gadu līdz 1.februārim nosūta datu centram informāciju par iepriekšējā gadā kontrolnobarošanā un kontrolizaudzēšanā audzētiem teķiem.

17. Datu centrs katru gadu līdz 1.decembrim sagatavo pārraudzības datu kopsavilkumu par iepriekšējo pārraudzības gadu un ievieto to tīmekļa vietnē, kuras adrese ir norādīta Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā Publisko pakalpojumu katalogā.

III. Pārrauga un ganāmpulka īpašnieka tiesības un pienākumi

18. Pārraugam ir tiesības:

18.1. pārbaudīt ganāmpulkā izmantojamo pārraudzības aprīkojumu;

18.2. informēt ganāmpulka īpašnieku par neatbilstību pārraudzības nosacījumiem.

19. Pārraugam ir pienākums:

19.1. šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nodrošināt precīzu pārraudzības datu ieguvi un šo datu reģistrēšanu kontroles lapās;

19.2. informēt datu centru un Pārtikas un veterināro dienestu, ja pārraudzība netiek veikta atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai.

20. Ganāmpulka īpašniekam ir tiesības:

20.1. saņemt pārrauga konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar pārraudzību;

20.2. saņemt no datu centra informāciju par pārraudzības rezultātiem.

21. Ganāmpulka īpašniekam ir pienākums:

21.1. nodrošināt pārraudzības datu pieejamību pārraugam un Pārtikas un veterinārajam dienestam;

21.2. informēt datu centru un Pārtikas un veterināro dienestu par pārkāpumiem pārraudzības darbā;

21.3. Civillikumā noteiktajā kārtībā vienoties ar pārraugu par pārraudzību, ja ganāmpulka īpašnieks pats pārraudzību savā ganāmpulkā neveic.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
13.07.2011