Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.11.2014. - 30.04.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.433

Rīgā 2011.gada 7.jūnijā (prot. Nr.35 19.§)
Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem uzņēmumu reģistra žurnālā un masu informācijas līdzekļu reģistrā un reģistrācijas apliecībām

(Noteikumu nosaukums MK 28.10.2014. noteikumu Nr.657 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru
" 7.1 pantu
(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1308 redakcijā)

1. Noteikumi apstiprina šādas pieteikumu veidlapas ierakstiem uzņēmumu reģistra žurnālā:

1.1. pieteikums kooperatīvās sabiedrības ierakstīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā (1.pielikums);

1.2. pieteikums kooperatīvās sabiedrības prokūras ierakstīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā (2.pielikums);

1.3. pieteikums individuālā uzņēmuma ierakstīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā (3.pielikums);

1.4. pieteikums zemnieka (zvejnieka) saimniecības ierakstīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā (4.pielikums);

1.5. pieteikums kooperatīvās sabiedrības, individuālā uzņēmuma vai zemnieka (zvejnieka) saimniecības filiāles ierakstīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā (5.pielikums);

1.6. pieteikums izmaiņām uzņēmumu reģistra žurnālā (6.pielikums);

1.7. pieteikums ieraksta izdarīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā par kooperatīvās sabiedrības, individuālā uzņēmuma vai zemnieka (zvejnieka) saimniecības reorganizāciju (7.pielikums);

1.8. pieteikums ieraksta izdarīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā par kooperatīvās sabiedrības, individuālā uzņēmuma vai zemnieka (zvejnieka) saimniecības vai tās filiāles likvidācijas uzsākšanu (8.pielikums);

1.9. pieteikums ieraksta izdarīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā par kooperatīvās sabiedrības, individuālā uzņēmuma vai zemnieka (zvejnieka) saimniecības vai tās filiāles maksātnespējas procesu (9.pielikums);

1.10. pieteikums ieraksta izdarīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā par kooperatīvās sabiedrības, individuālā uzņēmuma vai zemnieka (zvejnieka) saimniecības vai tās filiāles izslēgšanu no uzņēmumu reģistra (10.pielikums).

2. Noteikumi apstiprina šādas pieteikumu veidlapas ierakstiem masu informācijas līdzekļu reģistrā:

2.1. pieteikums masu informācijas līdzekļa ierakstīšanai masu informācijas līdzekļu reģistrā (11.pielikums);

2.2. pieteikums izmaiņām masu informācijas līdzekļu reģistrā (12.pielikums);

2.3. pieteikums masu informācijas līdzekļa izslēgšanai no masu informācijas līdzekļu reģistra (13.pielikums).

3. (Svītrots ar MK 28.10.2014. noteikumiem Nr.657)

4. Noteikumi apstiprina šādu reģistrācijas apliecību paraugus:

4.1. kooperatīvās sabiedrības reģistrācijas apliecība (17.pielikums);

4.2. individuālā uzņēmuma reģistrācijas apliecība (18.pielikums);

4.3. zemnieka (zvejnieka) saimniecības reģistrācijas apliecība (19.pielikums);

4.4. masu informācijas līdzekļa reģistrācijas apliecība (20.pielikums);

4.5. (svītrots ar MK 28.10.2014. noteikumiem Nr.657).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433

(Pielikums MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1308 redakcijā)

3. VEIDLAPA

Pieteikums individuālā uzņēmuma ierakstīšanai
uzņēmumu reģistra žurnālā

Datums*
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vieta


1. Individuālā uzņēmuma īpašnieks
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts

 

Institūcija


2. Juridiskā adreseAtzīmēt sakrīt ar dzīvesvietas adresi

nesakrīt →

ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss


3. Individuālā uzņēmuma nosaukums

 


4. FiliālesAtzīmēt nav  ir → jāaizpilda un jāpievieno 5.veidlapa


5. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss
Atzīmēt , ja individuālais uzņēmums piesakās mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai
Apliecinājums

Apliecinu, ka pārskata gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam:

1) paredzamais darbinieku skaits kalendāra gadā nepārsniegs piecus darbiniekus un darbinieki tiks informēti saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 3.panta prasībām;

2) paredzamais apgrozījums kalendāra gadā nepārsniegs Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto;

3) mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli.


6. Darbības veidi
Kods no NACE

Darbības veida nosaukums

Pamatdarbības veids
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  

___.____

  
Papilddarbības veids
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
   


7. Uzņēmuma pārvalde
Atzīmēt  uzņēmumu pārstāv pats īpašnieks

 uzņēmumu pārstāv pārvaldnieks

 uzņēmumu pārstāv koleģiāla pārvaldes institūcija

(ja uzņēmumu pārstāv koleģiāla pārvaldes institūcija,

norādīt tās nosaukumu_________________________)

   
Ja uzņēmumu pārstāv pārvaldnieks vai koleģiāla pārvaldes institūcija, aizpilda informāciju par pārstāvjiem
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts

 

Institūcija
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts

 

Institūcija
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts

 

Institūcija


8. Persona, kura paraksta pieteikumu individuālā uzņēmuma īpašnieka vārdā
(Aizpilda, ja pieteikumu neparaksta pats individuālā uzņēmuma īpašnieks)
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs


Izdevējs
Valsts

 

Institūcija


9. Pievienotie dokumenti(Jānorāda dokuments, eksemplāru skaits, lapu skaits)
 


10. Apliecinājums
Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst dibināšanas dokumentiem un pieņemtajiem lēmumiem.


11. Paraksts
VārdsUzvārdsParaksts*
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats
Vieta
Datums*  

.

  

.

    

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)


Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro vai izdzēš. Visas aizpildītās lapas sanumurē un caurauklo. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433

(Pielikums MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1308 redakcijā)

4. VEIDLAPA

Pieteikums
zemnieka (zvejnieka) saimniecības ierakstīšanai
uzņēmumu reģistra žurnālā

Datums*
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vieta


1. Ziņas par īpašnieku (zemes lietotāju)
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss


Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts

 

Institūcija


2. Juridiskā adreseAtzīmēt sakrīt ar dzīvesvietas adresi 
  nesakrīt ar dzīvesvietas adresi → 
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss


3. Zemnieka (zvejnieka) saimniecības atrašanās vieta (adrese)Atzīmēt sakrīt ar dzīvesvietas adresi 
sakrīt ar juridisko adresi 
nesakrīt ne ar dzīvesvietas, ne ar juridisko adresi → 
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss


4. Zemnieka (zvejnieka) saimniecības nosaukums

 


5. Zemnieka saimniecības zemes platība un zemes īpašuma (lietošanas) akta numurs un izdošanas datums (Aizpilda tikai par zemnieku saimniecībām)
Zemes kopplatība ________________ ha.

Pašvaldības vai zemes komisijas lēmums par zemes gabala piešķiršanu lietošanā vai notariāli apliecināts noraksts no zemesgrāmatu akta par zemes gabala piederību:

Nr.__________________________ Izdošanas datums __________________
 


6. Informācija par zvejas limita iedalīšanu (Aizpilda tikai par zvejnieku saimniecībām)
Pašvaldības lēmums par zvejas limita iedalīšanu
   
   


7. FiliālesAtzīmēt nav  ir → jāaizpilda un jāpievieno 5.veidlapa


8. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss
Atzīmēt , ja zemnieka (zvejnieka) saimniecība piesakās mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai
Apliecinājums

Apliecinu(-ām), ka pārskata gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam:

1) paredzamais darbinieku skaits kalendāra gadā nepārsniegs piecus darbiniekus un darbinieki tiks informēti saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 3.panta prasībām;

2) paredzamais apgrozījums kalendāra gadā nepārsniegs Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto;

3) mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli.


9. Darbības veidi
Kods no NACE

Darbības veida nosaukums

Pamatdarbības veids
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
   


10. Zemnieka (zvejnieka) saimniecības pārvalde
Atzīmēt pārstāv pats īpašnieks   
pārstāv pārvaldnieks   
pārstāv koleģiāla pārvaldes institūcija   
(ja zemnieka (zvejnieka) saimniecību pārstāv koleģiāla pārvaldes institūcija, norādīt tās nosaukumu_________________________)
Ja zemnieka (zvejnieka) saimniecību pārstāv pārvaldnieks vai koleģiāla pārvaldes institūcija, norāda informāciju par pārstāvjiem
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts

 

Institūcija
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts

 

Institūcija
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts

 

Institūcija


11. Persona, kura paraksta pieteikumu zemnieka (zvejnieka) saimniecības īpašnieka vārdā (Aizpilda tikai tad, ja pieteikumu neparaksta pats zemnieka (zvejnieka) saimniecības īpašnieks)
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss


Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts

 

Institūcija


12. Pievienotie dokumenti(Jānorāda dokuments, eksemplāru skaits, lapu skaits)

 


13. Apliecinājums
Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst dibināšanas dokumentiem un pieņemtajiem lēmumiem.


14. Paraksts
VārdsUzvārdsParaksts*
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats
Vieta
Datums*  

.

  

.

    

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)


Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro vai izdzēš. Visas aizpildītās lapas sanumurē un caurauklo. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433

(Pielikums MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1308 redakcijā)

6. VEIDLAPA

Pieteikums
izmaiņām uzņēmumu reģistra žurnālā

Datums*
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vieta


1. Kooperatīvā sabiedrība, individuālais uzņēmums, zemnieka (zvejnieka) saimniecība
Reģistrācijas numursNosaukums

 


2. Izmaiņu būtībaAtzīmēt un aizpildīt atbilstošos pieteikuma punktus


Kooperatīvās sabiedrības
  Izmaiņas statūtos → iesniegtais statūtu grozījumu teksts vai statūtu teksts jaunajā redakcijā pilnībā atbilst pieņemtajiem grozījumiem  Izmaiņas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcijas amatpersonu sastāvā, informācijā par viņiem vai pārstāvības tiesībās → aizpildīt 2.1.apakšpunktu
  Izmaiņas dibināšanas līgumā → iesniegtais dibināšanas līguma grozījumu teksts vai dibināšanas līguma teksts jaunajā redakcijā pilnībā atbilst pieņemtajiem grozījumiem  Izmaiņas kooperatīvās sabiedrības padomes sastāvā vai informācijā par padomes locekļiem → aizpildīt 2.2.apakšpunktu
 Pamatkapitāla palielināšana → aizpildīt 2.4.apakšpunktu  Izmaiņas informācijā par prokūristu → aizpildīt 2.10.apakšpunktu
  Pamatkapitāla samazināšana → aizpildīt 2.5.apakšpunktu Pamatkapitāla izmaiņas pārejai uz euroaizpildīt 2.15.apakšpunktu


Individuālie uzņēmumi, zemnieka (zvejnieka) saimniecības
 Izmaiņas informācijā par individuālā uzņēmuma, zemnieka (zvejnieka) saimniecības īpašnieku → aizpildīt 2.9.apakšpunktu Izmaiņas informācijā par zvejas limita iedalīšanu → aizpildīt 2.12.apakšpunktu
  Izmaiņas informācijā par zemes platības un zemes īpašuma (lietošanas) akta numuru vai izdošanas datumu → aizpildīt 2.11.apakšpunktu  


Citas izmaiņas
 Mainījies kooperatīvās sabiedrības, individuālā uzņēmuma vai zemnieka (zvejnieka) saimniecības nosaukums → aizpildīt 2.7.apakšpunktu. Izmaiņas informācijā par darbības veidiem → aizpildīt 2.13.apakšpunktu
 Mainījusies juridiskā adresee (atrašanās vieta) → aizpildīt 2.6.apakšpunktu Paziņojums par darbības turpināšanuu → aizpildīt 2.8.apakšpunktu
 Izmaiņas informācijā par filiāli → aizpildīt 2.3.apakšpunktu Citas izmaiņas → aizpildīt 2.14.apakšpunktu


Jāņem vērā!

1. Jāaizpilda atbilstošie pieteikuma punkti.

2. Ja atbilstošajā lapā nepietiek vietas, jāņem vēl viena veidlapa.

3. Neaizpildītās veidlapas daļas nav jāpievieno, neaizpildītās veidlapas ailes jānosvītro.

4. Pēdējā lapa jāpievieno vienmēr.

5. Visas lapas jānumurē un jācaurauklo.


2.1.Izmaiņas kooperatīvās sabiedrības izpildinstitūcijas amatpersonu sastāvā, informācijā par viņiem vai pārstāvības tiesībās


Izmaiņu būtībaAtzīmēt valdes priekšsēdētājs

valdes priekšsēdētāja vietnieks

 valdes loceklis

direktors

pārvaldnieks

Atzīmēt izmaiņu būtību atstājis amatu

sācis veikt amata pienākumus

mainījusies informācija par personu

mainījies pilnvarojuma apjoms

Personas identifikācijas informācija
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Dzīvesvietas adrese**
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)**
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs**
Valsts

 

Institūcija
Tiesības pārstāvēt sabiedrību**Atzīmēt nav tiesību pārstāvēt
ir tiesības pārstāvēt →
ir tiesības pārstāvēt atsevišķi

ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar _______ valdes locekļiem

ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar visiem valdes locekļiem

ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar ________________________ (cits)


Izmaiņu būtībaAtzīmēt valdes priekšsēdētājs

valdes priekšsēdētāja vietnieks

 valdes loceklis

direktors

pārvaldnieks

Atzīmēt izmaiņu būtību atstājis amatu

sācis veikt amata pienākumus

mainījusies informācija par personu

mainījies pilnvarojuma apjoms

Personas identifikācijas informācija
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Dzīvesvietas adrese**
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)**
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs**
Valsts

 

Institūcija
Tiesības pārstāvēt sabiedrību**Atzīmēt nav tiesību pārstāvēt
ir tiesības pārstāvēt →
ir tiesības pārstāvēt atsevišķi

ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar _______ valdes locekļiem

ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar visiem valdes locekļiem

ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar ________________________ (cits)
 


2.2.Izmaiņas kooperatīvās sabiedrības padomes sastāvā vai informācijā par padomes locekļiem
Izmaiņu būtībaAtzīmēt izmaiņu būtību

izmaiņas padomes sastāvā → norāda padomes sastāvu, kāds tas ir pēc izmaiņām

izmaiņas informācijā par padomes locekli → norāda informāciju par padomes locekli, kāda tā ir pēc precizēšanas


Nr.p.k.___Atzīmēt  
padomes priekšsēdētājs padomes priekšsēdētāja vietnieks
padomes loceklis 
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts

 

Institūcija


Nr.p.k.___Atzīmēt  
padomes priekšsēdētājs padomes priekšsēdētāja vietnieks
padomes loceklis 
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts

 

Institūcija


2.3.Izmaiņas informācijā par filiāli
Jaunais filiāles nosaukums
 
 
Jaunā filiāles juridiskā adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss


Persona, kura pilnvarota pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu vai zemnieka (zvejnieka) saimniecību darbībās, kuras saistītas ar filiāli
Izmaiņu būtībaAtzīmēt izmaiņu būtību

atstājis amatu

iecelts amatā

mainījusies informācija par šo personu

iecelts jauns pārstāvis papildus esošajam


VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts

 

Institūcija


2.4.Pamatkapitāla palielināšana
 Jaunais pamatkapitāla lielums  
 Paju skaits  
 Pajas nominālvērtība  
    


2.5.Pieteikums par pamatkapitāla samazināšanu
 Jaunais pamatkapitāla lielums  
 Paju skaits  
 Pajas nominālvērtība  
    


2.6.Mainījusies juridiskā adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss


2.7.Mainījies kooperatīvās sabiedrības, individuālā uzņēmuma vai zemnieka (zvejnieka) saimniecības nosaukums
Jaunais kooperatīvās sabiedrības, individuālā uzņēmuma vai zemnieka (zvejnieka) saimniecības nosaukums


2.8.Paziņojums par darbības turpināšanu
Atzīmēt  

beztermiņa

  līdz datumam  

.

  

.

    

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 

līdz mērķa sasniegšanai

 


2.9.Izmaiņas informācijā par individuālā uzņēmuma, zemnieka (zvejnieka) saimniecības īpašnieku
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts

 

Institūcija


2.10.Izmaiņas informācijā par prokūristu
Prokūras numurs

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Prokūrists
VārdsUzvārdsPersonas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Dzīvesvietas adrese
ValstsRepublikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

 

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.Pasta indekss
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veidsIzdošanas datums
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts

 

Institūcija
Atzīmēt

prokūristam ir tiesības nekustamos īpašumus atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām

prokūristam nav tiesību nekustamos īpašumus atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām


2.11.Izmaiņas informācijā par zemes platības un zemes īpašuma (lietošanas) akta numuru un tā izdošanas datumu
Jaunā zemes kopplatība ________________ ha

Jaunais pašvaldības vai zemes komisijas lēmums par zemes gabala piešķiršanu lietošanā vai notariāli apliecināts noraksts no zemesgrāmatu akta par zemes gabala piederību:

Nr.__________________________ Izdošanas datums __________________
 


2.12.Izmaiņas informācijā par zvejas limita iedalīšanu (Aizpilda tikai par zvejnieku saimniecībām)
Jaunais pašvaldības lēmums par zvejas limita iedalīšanu

__________________________________________________________________________
 


2.13.Izmaiņas informācijā par darbības veidiem
Kods no NACE 

Jaunais darbības veida nosaukums

Jaunais pamatdarbības veids
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
___.____  
Jaunais papilddarbības veids
___.____  
___.____  
   


2.14.Citas izmaiņas
 


2.15.Pamatkapitāla izmaiņas pārejai uz euro
 Pamatkapitāla lielums pēc konvertācijas uz euro EUR  
 Paju skaits ____________________________    
 Pajas nominālvērtība pēc konvertācijas uz euro EUR  
      


3. Pievienotie dokumenti(Jānorāda dokuments, eksemplāru skaits, lapu skaits)

 


4. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst dibināšanas dokumentiem un pieņemtajiem lēmumiem.


5. Paraksti
VārdsUzvārdsParaksts*
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats
Vieta
Datums*  

.

  

.

    

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)


VārdsUzvārdsParaksts*
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats
Vieta
Datums*  

.

  

.

    

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)


VārdsUzvārdsParaksts*
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats
Vieta
Datums*  

.

  

.

    

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)


VārdsUzvārdsParaksts*
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats
Vieta
Datums*  

.

  

.

    

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)


Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro vai izdzēš. Visas aizpildītās lapas sanumurē un caurauklo. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja atstāj amatu, atcelts no amata vai izstājas no uzņēmuma.

7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
8.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
9.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
10.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433

(Pielikums MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1308 redakcijā)

10. VEIDLAPA

Pieteikums ieraksta izdarīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā par kooperatīvās sabiedrības, individuālā uzņēmuma vai zemnieka (zvejnieka) saimniecības vai tās filiāles izslēgšanu no uzņēmumu reģistra

Datums*
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

Vieta


1. Kooperatīvā sabiedrība, individuālais uzņēmums vai zemnieka (zvejnieka) saimniecība, tās filiāle
Reģistrācijas numurs

 

Nosaukums


2. Pamats kooperatīvās sabiedrības, individuālā uzņēmuma vai zemnieka (zvejnieka) saimniecības izslēgšanai no uzņēmumu reģistra žurnāla
pabeigts likvidācijas process

pabeigta bankrota procedūra

cits pamats (norādīt _________________________________)


3. Publikācijas datums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par likvidācijas uzsākšanuDatums
 
  

.

  

.

    

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)


4. Likvidatora apliecinājums
Apliecinu, ka:

 kooperatīvajai sabiedrībai, individuālajam uzņēmumam vai zemnieka (zvejnieka) saimniecībai nav nenokārtotu parādu saistību;

likvidācija veikta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

atlikusī manta sadalīta dalībniekiem proporcionāli viņu ieguldījuma daļai vai īpašniekam.

Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst dibināšanas dokumentiem un pieņemtajiem lēmumiem.


5. Pievienotie dokumenti(Jānorāda dokuments, eksemplāru skaits, lapu skaits)
 
 


6. Paraksti
VārdsUzvārdsParaksts*
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats
Vieta
Datums*  

.

  

.

    

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)


VārdsUzvārdsParaksts*
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats
Vieta
 Datums*  

.

  

.

    

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)


Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro vai izdzēš. Visas aizpildītās lapas sanumurē un caurauklo. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

11.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433

(Pielikums MK 07.02.2012. noteikumu Nr.97 redakcijā)

12.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433

(Pielikums MK 07.02.2012. noteikumu Nr.97 redakcijā)

13.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433

(Pielikums MK 07.02.2012. noteikumu Nr.97 redakcijā)

14.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433
Pieteikums arodbiedrības ierakstīšanai arodbiedrību reģistrā

(Pielikums svītrots ar MK 28.10.2014. noteikumiem Nr.657)

15.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433
Pieteikums izmaiņām arodbiedrību reģistrā

(Pielikums svītrots ar MK 28.10.2014. noteikumiem Nr.657)

16.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433
Pieteikums arodbiedrības izslēgšanai no arodbiedrību reģistra

(Pielikums svītrots ar MK 28.10.2014. noteikumiem Nr.657)

17.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
18.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
19.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
20.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433

(Pielikums MK 07.02.2012. noteikumu Nr.97 redakcijā)

21.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr.433
Arodbiedrības reģistrācijas apliecība

(Pielikums svītrots ar MK 28.10.2014. noteikumiem Nr.657)

01.11.2014