Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.329

Rīgā 2011.gada 26.aprīlī (prot. Nr.27 26.§)
Samaksas kārtība komersantam par pakalpojuma sniegšanu – ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanu ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.7 panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā nosakāmi faktiskie valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem, kas uzlikti par administratīvajiem pārkāpumiem, kuri fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem (piemēram, fotoiekārtām vai videoiekārtām) (turpmāk – tehniskie līdzekļi), neapturot transportlīdzekli;

1.2. faktisko ieņēmumu daļu (procentos), ko komersants saņem kā samaksu par tehnisko līdzekļu uzstādīšanu vai piegādi, to darbības nodrošināšanu, iegūtās informācijas nodošanu apstrādei un lēmumu pieņemšanai (turpmāk – pakalpojums);

1.3. kārtību, kādā komersants saņem samaksu par pakalpojuma sniegšanu.

2. Ieņēmumus no uzliktā naudas soda par administratīvo pārkāpumu, kas fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem, ieskaita valsts budžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē (turpmāk – ieņēmumu konts).

3. Faktiskie ieņēmumi ir starpība starp šim mērķim atvērtajā ieņēmumu kontā ieskaitītajiem maksājumiem un veiktajām atmaksām.

4. Lēmumā par šo noteikumu 2.punktā minētā naudas soda uzlikšanu norāda ieņēmumu konta numuru.

5. Komersants par pakalpojuma sniegšanu saņem samaksu 35 procentu apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) no faktiskajiem ieņēmumiem.

6. Valsts budžeta iestāde, kas saņem komersanta sniegtos pakalpojumus (turpmāk – pakalpojuma saņēmējs), informē Valsts kasi par:

6.1. pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu, norādot valsts pamatbudžeta izdevumu konta numuru, uz kuru pārskaitāmi šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētie līdzekļi (turpmāk – izdevumu konts);

6.2. datumu, ar kuru pārtraucama faktisko ieņēmumu aprēķināšana.

7. Valsts kase, sākot ar mēnesi, kad saņemta šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētā informācija, līdz šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajam datumam katra mēneša pēdējā darbdienā:

7.1. aprēķina faktisko ieņēmumu summu;

7.2. pārskaita uz izdevumu kontu līdzekļus 35 procentu apmērā no šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētās summas.

8. Valsts kase neveic šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minēto pārskaitījumu, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.1.apakšpunktu aprēķinātā faktisko ieņēmumu summa ir nulle vai negatīva.

9. Pakalpojuma saņēmējs katra mēneša otrajā darbdienā informē komersantu par izdevumu kontā saņemto līdzekļu apmēru iepriekšējā mēnesī (pēc stāvokļa uz iepriekšējā mēneša pēdējo darbdienu).

10. Komersants atbilstoši šo noteikumu 9.punktā minētajai informācijai sagatavo un nosūta pakalpojuma saņēmējam rēķinu par pakalpojuma sniegšanu, kurā norāda arī pievienotās vērtības nodokļa summu atbilstoši šo noteikumu 5.punktam.

11. Pakalpojuma saņēmējs pēc šo noteikumu 10.punktā minētā rēķina saņemšanas samaksā komersantam par pakalpojuma sniegšanu līgumā noteiktajos termiņos. Samaksu par decembrī sniegtajiem pakalpojumiem veic triju darbdienu laikā pēc tam, kad atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai izdevumu kontā ir ieskaitīts iepriekšējā saimnieciskā gada pašu ieņēmumu atlikums.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
18.05.2011