Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 28.02.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.118

Rīgā 2011.gada 29.martā (prot. Nr.52, 7.§)
Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru Rīgā
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 39.panta piekto daļu
un likuma "Par pašvaldībām" 44.panta 4.punktu

1. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā tiek noteikta šāda maksimālā maksa (tarifs) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru:

1.1. taksometra nolīgšanas tarifs – 2,13 euro (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli);

1.2. attāluma tarifs – 0,71 euro par kilometru (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli);

1.3. laika tarifs – 0,14 euro par minūti (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli).

(Grozīts ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienests.

3. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu fiziskajām personām var uzlikt administratīvo sodu 70 euro, bet juridiskajām personām – 220 euro. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu ir tiesīgas Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienesta amatpersonas.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

4. Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienesta izdotos administratīvos aktus privātpersona var apstrīdēt pie Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora. Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2005.gada 15.novembra saistošos noteikumus Nr.28 "Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Rīgā".

6. Rīgas domes Satiksmes departaments ir atbildīgs par šo saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

7. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
01.01.2014