Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.861

Rīgā 2010.gada 14.septembrī (prot. Nr.47 30.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Darba likuma 40.panta septīto daļu un Valsts statistikas likuma 7.1 pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 84.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pielikumā "Profesiju klasifikators":

1.1. papildināt I nodaļā "Pirmā pamatgrupa VADĪTĀJI" 1213 atsevišķās grupas "POLITIKAS UN PLĀNOŠANAS VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1213 26 profesijas ar šādām profesijām:

"1213 27 VirsMEŽZINIS

1213 28 VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS

1213 29 MEŽZINIS

1213 30 MEŽZIŅA VIETNIEKS";

1.2. papildināt I nodaļā "Pirmā pamatgrupa VADĪTĀJI" 1219 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI ADMINISTRATĪVIE UN KOMERCPAKALPOJUMU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1219 32 profesijas ar šādām profesijām:

"1219 33 Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 34 Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS";

1.3. svītrot I nodaļā "Pirmā pamatgrupa VADĪTĀJI" 1311 atsevišķās grupas "LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS RAŽOŠANAS VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumā šādas profesijas:

"1311 13 VirsMEŽZINIS

1311 14 VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS

1311 15 MEŽZINIS

1311 16 MEŽZIŅA VIETNIEKS";

1.4. papildināt I nodaļā "Pirmā pamatgrupa VADĪTĀJI" 1311 atsevišķās grupas "LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS RAŽOŠANAS VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1311 12 profesijas ar šādu profesiju:

"1311 17 Mežizstrādes MEISTARS";

1.5. papildināt I nodaļā "Pirmā pamatgrupa VADĪTĀJI" 1321 atsevišķās grupas "APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS JOMAS VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1321 07 profesijas ar šādām profesijām:

"1321 08 Vecākais MEISTARS (enerģētikā)

1321 09 MEISTARS (enerģētikā)

1321 10 Vecākais MEISTARS (apstrādes rūpniecībā)

1321 11 MEISTARS (apstrādes rūpniecībā)

1321 12 MEISTARS (elektrotehnikā)

1321 13 Darbu VADĪTĀJS (kuģu remontā)

1321 14 Būvdarbu VADĪTĀJS (kuģu būvē)";

1.6. papildināt I nodaļā "Pirmā pamatgrupa VADĪTĀJI" 1323 atsevišķās grupas "BŪVNIECĪBAS JOMAS VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1323  05 profesijas ar šādu profesiju:

"1323 06 BūvMEISTARS (būvniecībā)";

1.7. papildināt I nodaļā "Pirmā pamatgrupa VADĪTĀJI" 1324 atsevišķās grupas "TRANSPORTA, SAKARU, NOLIKTAVU, SAGĀDES, SADALES, LOĢISTIKAS UN TĀM RADNIECĪGU JOMU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1324 40 profesijas ar šādām profesijām:

"1324 41 Vecākais MEISTARS (transportā)

1324 42 MEISTARS (transportā)";

1.8. papildināt I nodaļā "Pirmā pamatgrupa VADĪTĀJI" 1439 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTU PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1439 08 profesijas ar šādu profesiju:

"1439 09 MEISTARS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)";

1.9. izteikt II nodaļā "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2142 atsevišķās grupas "BŪVINŽENIERI" profesiju uzskaitījumā 2142 05 un 2142 29 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

1.9.1. "2142 05 Ēku būvINŽENIERIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.30.apakšnodaļā)";

1.9.2. "2142 29 Transportbūvju būvINŽENIERIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.31.apakšnodaļā)";

1.10. izteikt II nodaļā "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2149 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI INŽENIERI" profesiju uzskaitījumā 2149 24 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2149 24 Mežsaimniecības INŽENIERIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.32.apakšnodaļā)";

1.11. svītrot II nodaļā "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2149 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI INŽENIERI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"2149 41 Virsmežniecības INŽENIERIS";

1.12. izteikt II nodaļā "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2161 atsevišķās grupas "ARHITEKTI" profesiju uzskaitījumā 2161 02 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2161 02 ARHITEKTA PALĪGS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.15.apakšnodaļā)";

1.13. izteikt II nodaļā "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2412 atsevišķās grupas "FINANŠU UN INVESTĪCIJU KONSULTANTI" profesiju uzskaitījumā 2412 01 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2412 01 FINANSISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.33.apakšnodaļā)";

1.14. papildināt II nodaļā "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2422 atsevišķās grupas "POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "piedalīties nozares politikas vai attīstības stratēģijas veidošanā, koordinēt nozares darbību, izstrādāt normatīvo aktu projektus, kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu, sagatavot administratīvos aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus" ar vārdiem "izskatīt un analizēt Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju materiālus, nodrošināt informācijas apriti; sagatavot starptautisko sadarbības līgumu projektus; organizēt ārvalstu delegāciju vizītes; sagatavot starptautiskajām organizācijām nepieciešamos pārskatus; sadarboties ar citu valstu organizācijām";

1.15. papildināt II nodaļā "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2422 atsevišķās grupas "POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2422 49 profesijas ar šādām profesijām:

"2422 50 Virsmežniecības INŽENIERIS

2422 51 MEŽSARGS (Valsts meža dienestā)

2422 52 Galvenais SPECIĀLISTS starptautiskās sadarbības jautājumos";

1.16. papildināt II nodaļā "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2424 atsevišķās grupas "APMĀCĪBAS UN PERSONĀLA ATTĪSTĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "veikt personāla atlasi un novērtēšanu" ar vārdiem "izstrādāt personāla mācību programmas; organizēt personāla apmācības; apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi; analizēt un novērtēt uzņēmuma darbinieku darbību, tās rezultātus un ziņot par to uzņēmuma vadībai";

1.17. papildināt II nodaļā "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2424 atsevišķās grupas "APMĀCĪBAS UN PERSONĀLA ATTĪSTĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2424 04 profesijas ar šādu profesiju:

"2424 05 Personāla apmācības SPECIĀLISTS";

1.18. izteikt II nodaļā "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2634 atsevišķās grupas "PSIHOLOGI" profesiju uzskaitījumā 2634 01 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2634 01 PSIHOLOGS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.34.apakšnodaļā)";

1.19. papildināt III nodaļā "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3112 atsevišķās grupas "BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izlūkot ugunsgrēka vietas un noteikt ugunsgrēka cēloņus" ar vārdiem "organizēt konkrētu ikdienas darbu izpildi ceļu būvniecības jomā, kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu, vadīt ceļu uzturēšanas darbus konkrētu darba apjomu veikšanai pēc darbu vadītāja norādījumiem";

1.20. papildināt III nodaļā "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3112 atsevišķās grupas "BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3112 30 profesijas ar šādām profesijām:

"3112 31 Ceļu MEISTARS

3112 32 Ceļu MEISTARA PALĪGS";

1.21. papildināt III nodaļā "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3115 atsevišķās grupas "INŽENIERMEHĀNIKAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3115 64 profesijas ar šādu profesiju:

"3115 65 Dzelzceļa MEISTARS";

1.22. papildināt III nodaļā "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3119 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3119 42 profesijas ar šādu profesiju:

"3119 43 DISPEČERS (enerģētikā)";

1.23. izteikt III nodaļā "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3259 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā 3259 07 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3259 07 SPA MEISTARS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.27.apakšnodaļā)";

1.24. izteikt III nodaļā "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3321 atsevišķās grupas "APDROŠINĀŠANAS PĀRSTĀVJI" profesiju uzskaitījumā 3321 02 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3321 02 Apdrošināšanas SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.16.apakšnodaļā)";

1.25. papildināt III nodaļā "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3353 atsevišķās grupas "VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3353 02 profesijas ar šādu profesiju:

"3353 03 Pensiju un pabalstu INSPEKTORS";

1.26. papildināt IV nodaļā "Ceturtā pamatgrupa KALPOTĀJI" 4322 atsevišķās grupas "RAŽOŠANAS UZSKAITES DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "pārbaudīt ražošanas pasūtījumus" ar vārdiem "pieņemt preču un materiālu vērtības pēc daudzuma, kvalitātes un nomenklatūras; noformēt materiālu un izejvielu pieņemšanas dokumentus; izvietot un sašķirot ienākošos materiālus; nosūtīt un izsniegt materiālus uz atbilstošo dokumentu pamata; noformēt pasūtījumus; nodrošināt degvielas uzpildes operācijas un iekraušanas darbu drošību; strādāt ar datorprogrammām, ievadot ienākošas un izejošas pārvietošanas dokumentus";

1.27. papildināt IV nodaļā "Ceturtā pamatgrupa KALPOTĀJI" 4322 atsevišķās grupas "RAŽOŠANAS UZSKAITES DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 4322 07 profesijas ar šādu profesiju:

"4322 08 Degvielas UZSKAITVEDIS";

1.28. izteikt V nodaļā "Piektā pamatgrupa PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI" 5151 atsevišķās grupas "UZKOPŠANAS UN SAIMNIECĪBAS DAĻAS VADĪTĀJI BIROJOS, VIESNĪCĀS UN CITĀS IESTĀDĒS" profesiju uzskaitījumā 5151 14 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"5151 14 Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.28.apakšnodaļā)";

1.29. aizstāt V nodaļā "Piektā pamatgrupa PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI" atsevišķās grupas "SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJI MĀJSAIMNIECĪBĀS" 5121 kodu ar 5152 kodu;

1.30. papildināt VII nodaļā "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7119 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI BŪVNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "sagatavot koka kuģus transportēšanai pa sauszemi un nogādāšanai pasūtītājam" ar vārdiem "veikt hidroizolācijas darbus un betonēšanas darbus; piedalīties pāļu dzīšanas darbos; mūrēt; gatavot veidņus; montēt metāla un dzelzsbetona konstrukcijas; siet stiegras; būvēt caurtekas un hidrobūves";

1.31. papildināt VII nodaļā "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7119 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI BŪVNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 7119 06 profesijas ar šādu profesiju:

"7119 07 Mākslīgo būvju būvSTRĀDNIEKS";

1.32. papildināt VII nodaļā "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7124 atsevišķās grupas "IZOLĀCIJAS DARBU VEICĒJI" profesiju uzskaitījumu aiz "7124 03 Ēku SILTINĀTĀJS" profesijas ar šādu profesiju:

"7124 04 IZOLĒTĀJS";

1.33. papildināt VII nodaļā "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7224 atsevišķās grupas "METĀLA PULĒTĀJI, SLĪPĒTĀJI UN INSTRUMENTU ASINĀTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 7224 04 profesijas ar šādu profesiju:

"7224 05 Metāla RŪDĪTĀJS";

1.34. papildināt VII nodaļā "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7231 atsevišķās grupas "MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU MEHĀNIĶI UN REMONTATSLĒDZNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "remontēt un regulēt dzinējus" ar vārdiem "veikt automobiļu un citu transportlīdzekļu tehnisko apkopi";

1.35. papildināt VII nodaļā "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7231 atsevišķās grupas "MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU MEHĀNIĶI UN REMONTATSLĒDZNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 7231 11 profesijas ar šādu profesiju:

"7231 12 Motociklu MEHĀNIĶIS";

1.36. izteikt VII nodaļā "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7233 atsevišķās grupas "LAUKSAIMNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS MAŠĪNU MEHĀNIĶI UN REMONTATSLĒDZNIEKI" profesiju uzskaitījumā 7233 18 profesiju šādā redakcijā:

"7233 18 Meža mašīnu MEHĀNIĶIS";

1.37. izteikt VII nodaļā "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7234 atsevišķās grupas "VELOSIPĒDU ATSLĒDZNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" aprakstu, profesionālās darbības pamatuzdevumus un profesiju uzskaitījumu šādā redakcijā:

"Šīs atsevišķās grupas strādnieki apkalpo, regulē un remontē velosipēdu un līdzīgu transportlīdzekļu dzinējus un mehāniskos mezglus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- montēt, remontēt un regulēt mehāniskos mezglus; remontēt un regulēt dzinējus; pazīt velosipēdu un līdzīgu transportlīdzekļu markas un to konstrukciju; spēt diagnosticēt detaļu nomaiņas nepieciešamību un pasūtīt nepieciešamās detaļas; remontēt un regulēt velosipēdus, dzinējus, to konstrukcijas un ritošo daļu.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

7234 02 Velosipēdu MEHĀNIĶIS";

1.38. papildināt VII nodaļā "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7412 atsevišķās grupas "ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI UN APKALPOTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 7412 12 profesijas ar šādu profesiju:

"7412 13 Pasažieru vilciena elektroMEHĀNIĶIS";

1.39. papildināt VII nodaļā "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7421 atsevišķās grupas "ELEKTRONIKAS MEHĀNIĶI UN APKALPOTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 7421 09 profesijas ar šādu profesiju:

"7421 10 Elektronikas REGULĒTĀJS";

1.40. izteikt VII nodaļā "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7522 atsevišķās grupas "MĒBEĻU UN CITU KOKA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOTĀJI" profesiju uzskaitījumā 7522 04 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"7522 04 Būvizstrādājumu GALDNIEKS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.29.apakšnodaļā)";

1.41. izteikt VIII nodaļā "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8113 atsevišķās grupas "URBUMU URBĒJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumu šādā redakcijā:

"Šīs atsevišķās grupas profesijas:

8113 01 Aku /urbšanas OPERATORS

8113 02 Naftas un gāzes atradņu /urbšanas OPERATORS";

1.42. papildināt VIII nodaļā "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 816 mazās grupas "PĀRTIKAS UN LĪDZĪGU PRODUKTU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas izgatavo cigaretes vai citus tabakas izstrādājumus" ar vārdiem "pieņemt graudus; transportēt graudus uz glabāšanas torņiem, vadīt un uzraudzīt graudu kaltēšanas iekārtas, sekot līdzi graudu kaltēšanas temperatūrai un graudu mitrumam";

1.43. papildināt VIII nodaļā "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8160 atsevišķās grupas "PĀRTIKAS UN LĪDZĪGU PRODUKTU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 8160 10 profesijas ar šādu profesiju:

"8160 11 Graudu kaltēšanas iekārtu OPERATORS";

1.44. papildināt VIII nodaļā "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8189 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI RŪPNIECISKO IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "strādāt ar sniega ģeneratoriem, ražojot sniegu" ar vārdiem "vadīt un uzraudzīt vagonu mazgāšanas mašīnas; vadīt ūdens padevi vagonu mazgāšanai; gatavot speciālus mazgāšanas šķīdumus";

1.45. papildināt VIII nodaļā "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8189 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI RŪPNIECISKO IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 8189 03 profesijas ar šādu profesiju:

"8189 04 Vagonu mazgāšanas mašīnas OPERATORS";

1.46. svītrot VIII nodaļā "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8311 atsevišķās grupas "VILCES LĪDZEKĻA VADĪTĀJI (MAŠĪNISTI)" profesiju uzskaitījumā šādas profesijas:

"8311 01 Dzelzceļa mašīnas VADĪTĀJS

8311 02 Dzelzceļa mašīnas VADĪTĀJA PALĪGS

8311 03 Lokomotīves MAŠĪNISTS";

1.47. izteikt VIII nodaļā "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8311 atsevišķās grupas "VILCES LĪDZEKĻA VADĪTĀJI (MAŠĪNISTI)" profesiju uzskaitījumā 8311 04 un 8311 07 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

1.47.1. "8311 04 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS";

1.47.2. "8311 07 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS";

1.48. papildināt VIII nodaļā "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8311 atsevišķās grupas "VILCES LĪDZEKĻA VADĪTĀJI (MAŠĪNISTI)" profesiju uzskaitījumu aiz 8311 18 profesijas ar šādām profesijām:

"8311 19 Vilces līdzekļa VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

8311 20 Sliežu motortransporta VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

8311 21 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 22 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 23 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS";

1.49. izteikt VIII nodaļā "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8312 atsevišķās grupas "DZELZCEĻA PĀRMIJNIEKI, SAKABINĀTĀJI UN TIEM LĪDZĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumā 8312 05 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"8312 05 Dzelzceļa šķirošanas dežurants";

1.50. papildināt VIII nodaļā "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8312 atsevišķās grupas "DZELZCEĻA PĀRMIJNIEKI, SAKABINĀTĀJI UN TIEM LĪDZĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 8312 14 profesijas ar šādu profesiju:

"8312 15 Vilcienu KONDUKTORS";

1.51. aizstāt VIII nodaļā "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8341 atsevišķās grupas "LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS MAŠĪNU, MEHĀNISMU UN IEKĀRTU OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "vadīt mašīnas, kuras veic koku gāšanu un sagarumošanu, kokmateriālu pievešanu, šķirošanu, krautnēšanu un izvešanu no cirsmas" ar vārdiem "vadīt meža apsaimniekošanas darbiem paredzētas meža mašīnas (harvesteru, forvarderu augsnes gatavotāju, šķeldotāju, saiņotāju, celmu rāvēju un stādītāju), kas veic koku zāģēšanu un apstrādi, kokmateriālu pievešanu līdz ceļmalas krautuvei, kā arī celmu raušanu, ciršanas atlieku saiņošanu un pārstrādi kurināmās koksnes šķeldās, meža augsnes sagatavošanu un kociņu stādīšanu";

1.52. izteikt VIII nodaļā "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8341 atsevišķās grupas "LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS MAŠĪNU, MEHĀNISMU UN IEKĀRTU OPERATORI" profesiju uzskaitījumā 8341 03 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"8341 03 Meža mašīnu OPERATORS";

1.53. papildināt VIII nodaļā "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8342 atsevišķās grupas "ZEMES RACĒJU UN TIEM LĪDZĪGU MAŠĪNU OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 8342 21 profesijas ar šādu profesiju:

"8342 22 Zemessmēlēja VADĪTĀJS";

1.54. izteikt IX nodaļā "Devītā pamatgrupa VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" 9312 atsevišķās grupas "INŽENIERBŪVJU STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumā 9312 01 profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"9312 01 Ceļa būves palīgSTRĀDNIEKS";

1.55. papildināt IX nodaļā "Devītā pamatgrupa VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" 9312 atsevišķās grupas "INŽENIERBŪVJU STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 9312 05 profesijas ar šādu profesiju:

"9312 06 ASFALTĒTĀJS";

1.56. papildināt IX nodaļā "Devītā pamatgrupa VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" 9329 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI STRĀDNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "mazgāt izejmateriālus un produkciju" ar vārdiem "ar speciālām šķērēm izgriezt no dažāda veida stiklplasta noteikta izmēra gabalus detaļām";

1.57. papildināt IX nodaļā "Devītā pamatgrupa VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" 9329 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 9329 13 profesijas ar šādām profesijām:

"9329 14 SPOLĒTĀJS (roku darba)

9329 15 Elektroiekārtu izolācijas SAGATAVOTĀJS".

2. 2.pielikumā "Profesiju standarti":

2.1. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 1.punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "1.29. Televīzijas operatora profesijas standarts" ar profesijas standartiem šādā redakcijā:

"1.30. Ēku būvinženiera profesijas standarts

1.31. Transportbūvju būvinženiera profesijas standarts

1.32. Mežsaimniecības inženiera profesijas standarts

1.33. Finansista profesijas standarts

1.34. Psihologa profesijas standarts";

2.2. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 2.punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "2.14. Kultūras pasākumu tehniskā režisora profesijas standarts" ar profesijas standartiem šādā redakcijā:

"2.15. Arhitekta palīga profesijas standarts

2.16. Apdrošināšanas speciālista profesijas standarts";

2.3. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 3.punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "3.26. Mēbeļu galdnieka profesijas standarts" ar profesijas standartiem šādā redakcijā:

"3.27. SPA meistara profesijas standarts

3.28. Viesmīlības pakalpojumu speciālista profesijas standarts

3.29. Būvizstrādājumu galdnieka profesijas standarts";

2.4. izteikt sadaļas "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "1.1. Galvenās vecmātes profesijas standarts" apakšnodaļas "1.1.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Galvenā vecmāte strādā dažāda profila ārstniecības iestādēs (piemēram, doktorātos, veselības aprūpes centros, ginekologu un dzemdību speciālistu praksēs, stacionāro ārstniecības iestāžu dzemdību nodaļās) vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.5. izteikt sadaļas "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "1.7. Arhitekta profesijas standarts" apakšnodaļas "1.7.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Arhitekts strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.6. izteikt sadaļas "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "1.8. Kartogrāfijas inženiera profesijas standarts" apakšnodaļas "1.8.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Kartogrāfijas inženieris strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.7. izteikt sadaļas "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "1.9. Ģeodēzijas inženiera profesijas standarts" apakšnodaļas "1.9.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Ģeodēzijas inženieris strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.8. izteikt sadaļas "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "1.11. Interjera dizainera profesijas standarts" apakšnodaļas "1.11.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Interjera dizainers strādā būvniecības, arhitektūras un dizaina uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants, veicot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.";

2.9. izteikt sadaļas "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "1.14. Rekreācijas speciālista profesijas standarts" apakšnodaļas "1.14.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Rekreācijas speciālists strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.10. izteikt sadaļas "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "1.15. Finanšu analītiķa profesijas standarts" apakšnodaļas "1.15.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Finanšu analītiķis strādā uzņēmuma struktūrvienībā, kura organizē un vada finansiālo darbību, vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.";

2.11. izteikt sadaļas "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "1.20. Jurista profesijas standarts" apakšnodaļas "1.20.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Jurists veic tiesneša, prokurora, zvērināta advokāta, zvērināta notāra, zvērināta tiesu izpildītāja un maksātnespējas administratora darbu un darbu citās profesijās, kurās nepieciešama jurista kvalifikācija. Jurists strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.12. izteikt sadaļas "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "1.21. Juriskonsulta profesijas standarts" apakšnodaļas "1.21.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Juriskonsults strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.13. izteikt sadaļas "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "1.23. Scenārista profesijas standarts" apakšnodaļas "1.23.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Scenārists strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.14. izteikt sadaļas "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "1.24. Žurnālista profesijas standarts" apakšnodaļas "1.24.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta trešo rindkopu šādā redakcijā:

"Žurnālists strādā dažāda tipa mediju organizācijās vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.15. izteikt sadaļas "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "1.25. Skaņu režisora profesijas standarts" apakšnodaļas "1.25.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Skaņu režisors strādā kultūras un izglītības institūcijās, kino industrijā, televīzijā, radio, apskaņošanas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.16. izteikt sadaļas "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "1.26. Televīzijas režisora profesijas standarts" apakšnodaļas "1.26.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Televīzijas režisors strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.17. izteikt sadaļas "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "1.27. Televīzijas un kino producenta profesijas standarts" apakšnodaļas "1.27.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Televīzijas un kino producents ir kvalificēts speciālists, kurš ir nodarbināts audiovizuālo mediju, producēšanas kompāniju, filmu studiju un multimediju jomā un strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.18. izteikt sadaļas "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "1.28. Mākslas fotogrāfa profesijas standarts" apakšnodaļas "1.28.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Mākslas fotogrāfs strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.19. izteikt sadaļas "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "1.29. Televīzijas operatora profesijas standarts" apakšnodaļas "1.29.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Televīzijas operators strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.20. papildināt sadaļu "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz nodaļas "1.29. Televīzijas operatora profesijas standarts" ar nodaļām "1.30. Ēku būvinženiera profesijas standarts", "1.31. Transportbūvju būvinženiera profesijas standarts", "1.32. Mežsaimniecības inženiera profesijas standarts", "1.33. Finansista profesijas standarts" un "1.34. Psihologa profesijas standarts" (1.pielikums);

2.21. izteikt sadaļas "II. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "2.1. Būvdarbu vadītāja profesijas standarts" apakšnodaļas "2.1.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Būvdarbu vadītājs var strādāt valsts vai pašvaldības iestādē, būvuzraudzības dienestā, nekustamā īpašuma novērtēšanas un pārvaldīšanas jomā, būvmateriālu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.22. izteikt sadaļas "II. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "2.7. Kokapstrādes tehnologa profesijas standarts" apakšnodaļas "2.7.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Kokapstrādes tehnologs strādā dažāda profila kokapstrādes uzņēmumos (piemēram, kokzāģētavās, finieru un saplākšņu, koksnes plātņu un mēbeļu ražotnēs) vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.23. izteikt sadaļas "II. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "2.8. Jogas meistara profesijas standarts" apakšnodaļas "2.8.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Jogas meistars strādā jogas centros, viesmīlības un tūrisma uzņēmumos, sporta klubos, adaptācijas centros vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.24. izteikt sadaļas "II. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "2.12. Restauratora profesijas standarts" apakšnodaļas "2.12.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Restaurators var strādāt kultūras pieminekļu restaurācijas uzņēmumos, kultūras pieminekļu uzraudzības un aizsardzības dienestā vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.25. izteikt sadaļas "II. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "2.13. Kultūras pasākumu organizatora profesijas standarts" apakšnodaļas "2.13.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Kultūras pasākumu organizators strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.26. izteikt sadaļas "II. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "2.14. Kultūras pasākumu tehniskā režisora profesijas standarts" apakšnodaļas "2.14.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Kultūras pasākumu tehniskais režisors strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants, var iesaistīties kultūras projektu darbā.";

2.27. papildināt sadaļu "II. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz nodaļas "2.14. Kultūras pasākumu tehniskā režisora profesijas standarts" ar nodaļām "2.15. Arhitekta palīga profesijas standarts" un "2.16. Apdrošināšanas speciālista profesijas standarts" (2.pielikums);

2.28. izteikt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "3.1. Mašīnbūves tehniķa profesijas standarts" apakšnodaļas "3.1.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Mašīnbūves tehniķis strādā mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.29. izteikt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "3.6. Jogas speciālista profesijas standarts" apakšnodaļas "3.6.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Jogas speciālists strādā jogas centros, viesmīlības un tūrisma uzņēmumos vai sporta klubos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.30. izteikt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "3.8. Kosmētiķa profesijas standarts" apakšnodaļas "3.8.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Kosmētiķis strādā skaistumkopšanas nozares uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.31. izteikt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "3.11. Apģērbu dizaina speciālista profesijas standarts" apakšnodaļas "3.11.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Apģērbu dizaina speciālists strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants, īstenojot apģērbu dizaina projektēšanas, izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas.";

2.32. izteikt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "3.12. Vizuālās reklāmas dizaina speciālista profesijas standarts" apakšnodaļas "3.12.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Vizuālās reklāmas dizaina speciālists strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants, izpildot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.";

2.33. izteikt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "3.13. Interjera dizaina speciālista profesijas standarts" apakšnodaļas "3.13.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Interjera dizaina speciālists strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants, izpildot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.";

2.34. izteikt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "3.14. Multimediju dizaina speciālista profesijas standarts" apakšnodaļas "3.14.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta trešo rindkopu šādā redakcijā:

"Multimediju dizaina speciālists strādā multimediju, video, animācijas, programmatūras interfeisa un mājaslapas dizaina uzņēmumos, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants, veicot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.";

2.35. izteikt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "3.15. Materiālu dizaina speciālista profesijas standarts" apakšnodaļas "3.15.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Materiālu dizaina speciālists strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants, izpildot izstrādājumu un objektu mākslinieciskās projektēšanas, izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas.";

2.36. izteikt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "3.16. Foto dizaina speciālista profesijas standarts" apakšnodaļas "3.16.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Foto dizaina speciālists strādā multimediju, video, animācijas un mājaslapu internetā dizaina uzņēmumos, grupās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants, veicot vizualizēšanas un konsultēšanas funkcijas.";

2.37. izteikt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "3.17. Tēlniecības objektu dizaina speciālista profesijas standarts" apakšnodaļas "3.17.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Tēlniecības objektu dizaina speciālists strādā mākslas, arhitektūras un dizaina nozares uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.38. izteikt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "3.19. Frizūru modelētāja profesijas standarts" apakšnodaļas "3.19.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Frizūru modelētājs strādā frizētavās un skaistumkopšanas salonos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.39. izteikt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "3.23. Dārznieka profesijas standarts" apakšnodaļas "3.23.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Dārznieks strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.40. izteikt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "3.24. Biškopja profesijas standarts" apakšnodaļas "3.24.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Biškopis strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.";

2.41. papildināt sadaļu "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz nodaļas "3.26. Mēbeļu galdnieka profesijas standarts" ar nodaļām "3.27. SPA meistara profesijas standarts", "3.28. Viesmīlības pakalpojumu speciālista profesijas standarts" un "3.29. Būvizstrādājumu galdnieka profesijas standarts" (3.pielikums);

2.42. izteikt sadaļas "IV. Otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "4.5. Maiznieka profesijas standarts" apakšnodaļas "4.5.2. Nodarbinātības apraksts" 2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Maiznieks strādā maizes ražošanas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants."

3. 3.pielikumā "Profesiju saraksts kodu augošā secībā":

3.1. izteikt kodam atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"2142 05 Ēku būvINŽENIERIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.30.apakšnodaļā)

2142 29 Transportbūvju būvINŽENIERIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.31.apakšnodaļā)

2149 24 Mežsaimniecības INŽENIERIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.32.apakšnodaļā)

2161 02 ARHITEKTA PALĪGS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.15.apakšnodaļā)

2412 01 FINANSISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.33.apakšnodaļā)

2634 01 PSIHOLOGS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.34.apakšnodaļā)

3259 07 SPA MEISTARS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.27.apakšnodaļā)

3321 02 Apdrošināšanas SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.16.apakšnodaļā)

5151 14 Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.28.apakšnodaļā)

7233 18 Meža mašīnu MEHĀNIĶIS

7522 04 Būvizstrādājumu GALDNIEKS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.29.apakšnodaļā)

8311 04 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 07 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

8312 05 Dzelzceļa šķirošanas dežurants

8341 03 Meža mašīnu OPERATORS

9312 01 Ceļa būves palīgSTRĀDNIEKS";

3.2. papildināt pielikumu aiz 1213 26 profesijas ar šādām profesijām:

"1213 27 VirsMEŽZINIS

1213 28 VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS

1213 29 MEŽZINIS

1213 30 MEŽZIŅA VIETNIEKS";

3.3. papildināt pielikumu aiz 1219 32 profesijas ar šādām profesijām:

"1219 33 Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 34 Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS";

3.4. papildināt pielikumu aiz 1311 16 profesijas ar šādu profesiju:

"1311 17 Mežizstrādes MEISTARS";

3.5. papildināt pielikumu aiz 1321 07 profesijas ar šādām profesijām:

"1321 08 Vecākais MEISTARS (enerģētikā)

1321 09 MEISTARS (enerģētikā)

1321 10 Vecākais MEISTARS (apstrādes rūpniecībā)

1321 11 MEISTARS (apstrādes rūpniecībā)

1321 12 MEISTARS (elektrotehnikā)

1321 13 Darbu VADĪTĀJS (kuģu remontā)

1321 14 Būvdarbu VADĪTĀJS (kuģu būvē)";

3.6. papildināt pielikumu aiz 1323 05 profesijas ar šādu profesiju:

"1323 06 BūvMEISTARS (būvniecībā)";

3.7. papildināt pielikumu aiz 1324 40 profesijas ar šādām profesijām:

"1324 41 Vecākais MEISTARS (transportā)

1324 42 MEISTARS (transportā)";

3.8. papildināt pielikumu aiz 1439 08 profesijas ar šādu profesiju:

"1439 09 MEISTARS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)";

3.9. papildināt pielikumu aiz 2422 49 profesijas ar šādām profesijām:

"2422 50 Virsmežniecības INŽENIERIS

2422 51 MEŽSARGS (Valsts meža dienestā)

2422 52 Galvenais SPECIĀLISTS starptautiskās sadarbības jautājumos";

3.10. papildināt pielikumu aiz 2424 04 profesijas ar šādu profesiju:

"2424 05 Personāla apmācības SPECIĀLISTS";

3.11. papildināt pielikumu aiz 3112 30 profesijas ar šādām profesijām:

"3112 31 Ceļu MEISTARS

3112 32 Ceļu MEISTARA PALĪGS";

3.12. papildināt pielikumu aiz 3115 64 profesijas ar šādu profesiju:

"3115 65 Dzelzceļa MEISTARS";

3.13. papildināt pielikumu aiz 3119 42 profesijas ar šādu profesiju:

"3119 43 DISPEČERS (enerģētikā)";

3.14. papildināt pielikumu aiz 3353 02 profesijas ar šādu profesiju:

"3353 03 Pensiju un pabalstu INSPEKTORS";

3.15. papildināt pielikumu aiz 4322 07 profesijas ar šādu profesiju:

"4322 08 Degvielas UZSKAITVEDIS";

3.16. papildināt pielikumus aiz 7119 06 profesijas ar šādu profesiju:

"7119 07 Mākslīgo būvju būvSTRĀDNIEKS";

3.17. papildināt pielikumu aiz 7124 03 profesijas ar šādu profesiju:

"7124 04 IZOLĒTĀJS";

3.18. papildināt pielikumu aiz 7224 04 profesijas ar šādu profesiju:

"7224 05 Metāla RŪDĪTĀJS";

3.19. papildināt pielikumu aiz 7231 11 profesijas ar šādu profesiju:

"7231 12 Motociklu MEHĀNIĶIS";

3.20. papildināt pielikumu aiz 7412 12 profesijas ar šādu profesiju:

"7412 13 Pasažieru vilciena elektroMEHĀNIĶIS";

3.21. papildināt pielikumu aiz 7421 09 profesijas ar šādu profesiju:

"7421 10 Elektronikas REGULĒTĀJS";

3.22. papildināt pielikumu aiz 8113 01 profesijas ar šādu profesiju:

"8113 02 Naftas un gāzes atradņu /urbšanas OPERATORS";

3.23. papildināt pielikumu aiz 8160 10 profesijas ar šādu profesiju:

"8160 11 Graudu kaltēšanas iekārtu OPERATORS";

3.24. papildināt pielikumu aiz 8189 03 profesijas ar šādu profesiju:

"8189 04 Vagonu mazgāšanas mašīnas OPERATORS";

3.25. papildināt pielikumu aiz 8311 18 profesijas ar šādām profesijām:

"8311 19 Vilces līdzekļa VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

8311 20 Sliežu motortransporta VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

8311 21 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 22 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 23 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS";

3.26. papildināt pielikumu aiz 8312 14 profesijas ar šādu profesiju:

"8312 15 Vilcienu KONDUKTORS";

3.27. papildināt pielikumu aiz 8342 21 profesijas ar šādu profesiju:

"8342 22 Zemessmēlēja VADĪTĀJS";

3.28. papildināt pielikumu aiz 9312 05 profesijas ar šādu profesiju:

"9312 06 ASFALTĒTĀJS";

3.29. papildināt pielikumu aiz 9329 13 profesijas ar šādām profesijām:

"9329 14 SPOLĒTĀJS (roku darba)

9329 15 Elektroiekārtu izolācijas SAGATAVOTĀJS";

3.30. svītrot pielikumā šādas profesijas:

"1311 13 VirsMEŽZINIS

1311 14 VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS

1311 15 MEŽZINIS

1311 16 MEŽZIŅA VIETNIEKS

2149 41 Virsmežniecības INŽENIERIS

7234 01 Motociklu MEHĀNIĶIS

8311 01 Dzelzceļa mašīnas VADĪTĀJS

8311 02 Dzelzceļa mašīnas VADĪTĀJA PALĪGS

8311 03 Lokomotīves MAŠĪNISTS".

4. 4.pielikumā "Profesiju saraksts alfabēta secībā pēc profesijas pamatvārda vai pamatvārdiem, kas rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiem burtiem":

4.1. izteikt profesijas nosaukumam (alfabēta secībā pēc profesijas pamatvārda vai pamatvārdiem, kas rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiem burtiem) atbilstošo kodu šādā redakcijā:

"2422 50 Virsmežniecības INŽENIERIS

7231 12 Motociklu MEHĀNIĶIS

1213 29 MEŽZINIS

1213 27 VirsMEŽZINIS

1213 30 MEŽZIŅA VIETNIEKS

1213 28 VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS";

4.2. aizstāt profesiju "2161 02 ARHITEKTA PALĪGS" ar profesiju "2161 02 ARHITEKTA PALĪGS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.15.apakšnodaļā)";

4.3. papildināt pielikumu aiz profesijas "2621 07 Galvenais ARHĪVISTS" ar šādu profesiju:

"9312 06 ASFALTĒTĀJS";

4.4. aizstāt profesiju "8312 05 Dzelzceļa šķirotavas dežurantS" ar profesiju "8312 05 Dzelzceļa šķirošanas dežurants";

4.5. papildināt pielikumu aiz profesijas "5414 09 Apsardzes DISPEČERS" ar šādu profesiju:

"3119 43 DISPEČERS (enerģētikā)";

4.6. aizstāt profesiju "2412 01 FINANSISTS" ar profesiju "2412 01 FINANSISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.33.apakšnodaļā)";

4.7. aizstāt profesiju "7522 04 Būvizstrādājumu GALDNIEKS" ar profesiju "7522 04 Būvizstrādājumu GALDNIEKS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.29.apakšnodaļā)";

4.8. papildināt pielikumu aiz profesijas "3353 02 Pensiju INSPEKTORS" ar šādu profesiju:

"3353 03 Pensiju un pabalstu INSPEKTORS";

4.9. papildināt pielikumu aiz profesijas "7124 01 Hidro un siltumIZOLĒTĀJS" ar šādu profesiju:

"7124 04 IZOLĒTĀJS";

4.10. aizstāt profesiju "2142 05 Ēku būvINŽENIERIS" ar profesiju "2142 05 Ēku būvINŽENIERIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.30.apakšnodaļā)";

4.11. aizstāt profesiju "2149 24 Mežsaimniecības INŽENIERIS" ar profesiju "2149 24 Mežsaimniecības INŽENIERIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.32.apakšnodaļā)";

4.12. aizstāt profesiju "2142 29 Transportbūvju būvINŽENIERIS" ar profesiju "2142 29 Transportbūvju būvINŽENIERIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.31.apakšnodaļā)";

4.13. pārvietot profesiju "8312 11 Kravas vilcienu KONDUKTORS" aiz profesijas "5112 01 Autobusa KONDUKTORS";

4.14. papildināt pielikumu aiz profesijas "5112 04 Trošu vagona KONDUKTORS" ar šādu profesiju:

"8312 15 Vilcienu KONDUKTORS";

4.15. aizstāt profesiju "7233 18 Mežsaimniecības tehnikas MEHĀNIĶIS" ar profesiju "7233 18 Meža mašīnu MEHĀNIĶIS";

4.16. papildināt pielikumu aiz profesijas "3151 14 Otrais mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW" ar šādu profesiju:

"7412 13 Pasažieru vilciena elektroMEHĀNIĶIS";

4.17. papildināt pielikumu aiz profesijas "7127 04 Ventilācijas, kondicionēšanas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS" ar šādu profesiju:

"3112 32 Ceļu MEISTARA PALĪGS";

4.18. papildināt pielikumu aiz profesijas "5142 15 Pirts MEISTARA PALĪGS" ar šādām profesijām:

"1323 06 BūvMEISTARS (būvniecībā)

3112 31 Ceļu MEISTARS";

4.19. papildināt pielikumu aiz profesijas "5142 12 Dekoratīvās caurduršanas MEISTARS" ar šādu profesiju:

"3115 65 Dzelzceļa MEISTARS";

4.20. papildināt pielikumu aiz profesijas "2659 12 Leļļu MEISTARS" ar šādām profesijām:

"1321 11 MEISTARS (apstrādes rūpniecībā)

1439 09 MEISTARS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)

1321 12 MEISTARS (elektrotehnikā)

1321 09 MEISTARS (enerģētikā)

1324 42 MEISTARS (transportā)

1311 17 Mežizstrādes MEISTARS";

4.21. aizstāt profesiju "3259 07 SPA MEISTARS" ar profesiju "3259 07 SPA MEISTARS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.27.apakšnodaļā)";

4.22. papildināt pielikumu aiz profesijas "2659 11 Triku MEISTARS" ar šādām profesijām:

"1321 10 Vecākais MEISTARS (apstrādes rūpniecībā)

1321 08 Vecākais MEISTARS (enerģētikā)

1324 41 Vecākais MEISTARS (transportā)";

4.23. papildināt pielikumu aiz profesijas "5419 09 MEŽSARGS" ar šādu profesiju:

"2422 51 MEŽSARGS (Valsts meža dienestā)";

4.24. papildināt pielikumu aiz profesijas "8160 09 Graudu apstrādes OPERATORS" ar šādu profesiju:

"8160 11 Graudu kaltēšanas iekārtu OPERATORS";

4.25. aizstāt profesiju "8341 03 Mežsaimniecības mašīnu OPERATORS" ar profesiju "8341 03 Meža mašīnu OPERATORS";

4.26. papildināt pielikumu aiz profesijas "8131 12 Naftas produktu /pārsūknēšanas OPERATORS" ar šādu profesiju:

"8113 02 Naftas un gāzes atradņu /urbšanas OPERATORS";

4.27. papildināt pielikumu aiz profesijas "8182 12 Ūdens pārstrādes OPERATORS" ar šādu profesiju:

"8189 04 Vagonu mazgāšanas mašīnas OPERATORS";

4.28. aizstāt profesiju "2634 01 PSIHOLOGS" ar profesiju "2634 01 PSIHOLOGS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.34.apakšnodaļā)";

4.29. papildināt pielikumu aiz profesijas "2422 03 Vecākais REFERENTS" ar šādu profesiju:

"7421 10 Elektronikas REGULĒTĀJS";

4.30. papildināt pielikumu aiz profesijas "2659 14 VēderRUNĀTĀJS" ar šādu profesiju:

"7224 05 Metāla RŪDĪTĀJS";

4.31. papildināt pielikumu aiz profesijas "4211 06 Naudas SADALĪTĀJS" ar šādu profesiju:

"9329 15 Elektroiekārtu izolācijas SAGATAVOTĀJS";

4.32. aizstāt profesiju "3321 02 Apdrošināšanas SPECIĀLISTS" ar profesiju "3321 02 Apdrošināšanas SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.16.apakšnodaļā)";

4.33. papildināt pielikumu aiz profesijas "2422 16 Galvenais SPECIĀLISTS sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm" ar šādu profesiju:

"2422 52 Galvenais SPECIĀLISTS starptautiskās sadarbības jautājumos";

4.34. papildināt pielikumu aiz profesijas "2423 06 Personāla atlases SPECIĀLISTS" ar šādu profesiju:

"2424 05 Personāla apmācības SPECIĀLISTS";

4.35. aizstāt profesiju "5151 14 Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS" ar profesiju "5151 14 Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.28.apakšnodaļā)";

4.36. papildināt pielikumu aiz profesijas "7514 02 Sulas SPIEDĒJS" ar šādu profesiju:

"9329 14 SPOLĒTĀJS (roku darba)";

4.37. aizstāt profesiju "9312 01 Ceļa būvSTRĀDNIEKS" ar profesiju "9312 01 Ceļa būves palīgSTRĀDNIEKS";

4.38. papildināt pielikumu aiz profesijas "9312 01 Ceļa būves palīgSTRĀDNIEKS" ar šādu profesiju:

"7119 07 Mākslīgo būvju būvSTRĀDNIEKS";

4.39. papildināt pielikumu aiz profesijas "5164 03 Zooloģiskā dārza UZRAUGS" ar šādu profesiju:

"4322 08 Degvielas UZSKAITVEDIS";

4.40. papildināt pielikumu aiz profesijas "3112 29 Būvdarbu VADĪTĀJA PALĪGS" ar šādu profesiju:

"8311 04 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS";

4.41. papildināt pielikumu aiz profesijas "8311 16 Sliežu motortransporta vadītāja (MAŠĪNISTA) PALĪGS" ar šādu profesiju:

"8311 21 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS";

4.42. papildināt pielikumu aiz profesijas "1211 15 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS" ar šādu profesiju:

"1219 34 Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS";

4.43. papildināt pielikumu aiz profesijas "1323 05 Būvdarbu VADĪTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.1.apakšnodaļā)" ar šādu profesiju:

"1321 14 Būvdarbu VADĪTĀJS (kuģu būvē)";

4.44. papildināt pielikumu aiz profesijas "8342 21 Citas speciālās pašgājējtehnikas VADĪTĀJS" ar šādu profesiju:

"1219 33 Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJS";

4.45. papildināt pielikumu aiz profesijas "3119 29 Darbu VADĪTĀJS (dzelzceļā)" ar šādu profesiju:

"1321 13 Darbu VADĪTĀJS (kuģu remontā)";

4.46. papildināt pielikumu aiz profesijas "8311 10 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)" ar šādu profesiju:

"8311 07 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS";

4.47. papildināt pielikumu aiz profesijas "8311 13 Sliežu motortransporta VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)" ar šādu profesiju:

"8311 20 Sliežu motortransporta VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS";

4.48. papildināt pielikumu aiz profesijas "5113 01 Tūristu grupas VADĪTĀJS" ar šādām profesijām:

"8311 22 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 23 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS";

4.49. papildināt pielikumu aiz profesijas "8311 05 Vilces līdzekļa VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)" ar šādu profesiju:

"8311 19 Vilces līdzekļa VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS";

4.50. papildināt pielikumu aiz profesijas "2422 13 Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS" ar šādu profesiju:

"8342 22 Zemessmēlēja VADĪTĀJS";

4.51. svītrot pielikumā šādas profesijas:

"8311 03 Lokomotīves MAŠĪNISTS

8311 02 Dzelzceļa mašīnas VADĪTĀJA PALĪGS

8311 01 Dzelzceļa mašīnas VADĪTĀJS

8311 04 Lokomotīves mašīnista palīgs

8311 07 Lokomotīves vadītājs (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra
noteikumiem Nr.861

"1.30. Ēku būvinženiera profesijas standarts

1.30.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - ēku būvinženieris.

2. Profesijas kods - 2142 05.

1.30.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- ēku būvinženieris ir speciālists, kas ieguvis otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvniecībā, kurš projektē ēkas, ēku rekonstrukciju un renovāciju un vada būvprojektus; veic konstrukciju aprēķinus, pārzina universālā dizaina principus, pārzina celtniecības materiālu tehnoloģiju un pārzina būvdarbu vadīšanu; organizē un vada būvlaukuma resursus profesionālā un no izmaksu viedokļa efektīvā veidā - veic būvniecības procesa plānošanu un uzraudzību; pārbauda projekta dokumentāciju; plāno visu būvobjekta realizācijā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību; dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un būves realizācijas dalībniekiem un pārbauda šo rīkojumu izpildi; seko, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām noteiktos termiņos un to izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros; plāno nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba drošībai objektā; sastāda un kontrolē būves izpilddokumentāciju; kontrolē un analizē darbu izpildi un izstrādā darbu organizēšanas un veikšanas projektus būvnormatīviem atbilstošā tehnoloģiskajā līmenī, efektīvi un lietderīgi izmantojot resursus; pārzina būvju ekspluatāciju; veic zinātniskās pētniecības darbus un izstrādā jaunas celtniecības inženierzinātņu teorijas un metodes.

Ēku būvinženieris strādā būvuzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

1.30.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt ēku būvinženiera pienākumus un noformēt dokumentus atbilstoši lietvedības un būvniecības jomas normatīvo aktu prasībām un Eiropas Savienības tiesību normām.

2. Spēja apkopot, analizēt un sagatavot būvprojektēšanas izejmateriālus.

3. Spēja pārstāvēt pasūtītāju, projektētāju un būvuzņēmēju līgumdarbos vai līgumu sastādīšanā.

4. Spēja vadīt būvprojektus ievērojot universālā dizaina principus, izstrādāt ēku projektu arhitektūras, būvkonstrukciju un ekonomiskās daļas, projektēt būvkonstrukcijas.

5. Spēja ievērot ēku inženiertehnisko iekārtu projektēšanas pamatnoteikumus un veikt būvprojektu izvērtēšanu, ekspertīzi vai saskaņošanu.

6. Spēja izstrādāt būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas darbu veikšanas projektu.

7. Spēja ievērot būvnormatīviem atbilstošu darbu veikšanas tehnoloģiju, sagatavot un pildīt izpilddokumentāciju, kā arī noteikt darba aizsardzības pasākumus.

8. Spēja kontrolēt būvdarbu veikšanu un to kvalitāti, sekot darbu izpildes termiņiem un veikt darbu izmaksu aprēķinus.

9. Spēja vadīt būvniecības dalībnieku regulārās apspriedes un veikt nepieciešamās būvniecības grafiku izmaiņas.

10. Spēja ievērot vides aizsardzības pasākumus.

11. Spēja organizēt un vadīt darījumus.

12. Spēja izvērtēt būvuzņēmuma iespējas un konkurētspēju, sekot būvdarbu cenu aptaujām, konkursiem un izvērtēt līdzdalību, izvērtēt sadarbības priekšlikumus, izvēlēties sadarbības partnerus un slēgt līgumus.

13. Spēja pārzināt materiāli tehnisko resursu piedāvājumus, komunicēt un koordinēt aktivitātes starp uzņēmuma struktūrvienībām, veikt aktivitātes vertikālajā darba plūsmā.

14. Spēja nodrošināt būvniecības procesu ar darbaspēka resursiem, noteikt optimālo speciālistu sastāvu un būvdarbu izpildītāju struktūrvienību racionālu sastāvu, kā arī apzināt iespējamās darbaspēka rezerves (darbaspēka datu bāzes).

15. Spēja uzraudzīt būvniecības procesu, veikt izpildītā darba tehnisko un kvalitātes kontroli, veikt izpildīto darbu uzskaiti, pārbaudīt segtos darbus, kontrolēt izpilddokumentāciju, darba aizsardzības pasākumu izpildi un būvniecības grafiku izpildi.

16. Spēja izsekot būvprocesa attīstībai, salīdzināt faktisko un paredzēto rezultātu un veikt analīzi, veikt nepieciešamās izmaiņas darbu organizēšanā un ieteikt veiksmīgākos tehnoloģiskos risinājumus.

17. Spēja analizēt ekonomiskos faktorus, salīdzināt faktiskās un plānotās izmaksas, izvēlēties racionālus materiāli tehniskos resursus, izvērtēt vai materiāli tehniskie resursi tiek izmantoti efektīvi un lietderīgi.

18. Spēja salīdzināt faktisko un plānoto darbu izpildes tempu un termiņus, izvērtēt, veikt nepieciešamās korekcijas un izvērtēt būvprocesa tehniski ekonomisko efektivitāti.

19. Spēja izpētīt un optimizēt projekta dokumentāciju, apzināt un izstrādāt vai organizēt nepieciešamās izmaiņas, organizēt projekta izmaiņu akceptu, izvērtējot nepieciešamo izmaiņu efektivitāti.

20. Spēja organizēt būvobjekta nodrošinājumu, veidot būvobjekta infrastruktūru, nodrošināt sadzīves apstākļus, nodrošināt energoresursus, organizēt un nodrošināt būvlaukuma materiālo apgādi, organizēt būvniecības tehnisko nodrošinājumu (transportu, mehānismus, instrumentus).

21. Spēja orientēties valsts stratēģijā un politikā būvniecībā, veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību ēku būvinženierijas jomā, izvēlēties pētāmās problēmas analīzes metodes, izvēlēties pētījumu paņēmienus un tehniskos līdzekļus, pētīt materiālus, izstrādājumus un tehnoloģiskos paņēmienus.

22. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.

23. Spēja pārzināt un pielietot universālā dizaina principus.

1.30.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Ievērot būvniecību reglamentējošos dokumentus.

2. Izstrādāt būvniecības rasējumus.

3. Pielietot būvniecības terminoloģiju.

4. Veidot datu bāzes.

5. Nodrošināt ugunsdrošības normas un prasības.

6. Pielietot normatīvos aktus darba tiesisko attiecību jomā.

7. Pielietot vadīšanas un sadarbības psiholoģiju.

9. Izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā.

9. Pārzināt būvniecības tehnoloģiju, darba paņēmienus un operācijas, būvdarbu tehnoloģiskos procesus, būvdarbu klasifikāciju un speciālos būvdarbus, tehnoloģisko aprīkojumu.

10. Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās.

11. Zināt būvmateriālu īpašības.

12. Pārzināt būtiskās prasības būvēm (mehānisko stiprību un stabilitāti (noturību), ugunsdrošību, higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēka veselībai un videi, lietošanas drošību (atbilstību pielietojumam), aizsardzību pret troksni (vai nodrošināt akustiku), enerģijas ekonomiju un siltuma izolāciju, būvju pieejamību, dabas resursu racionālu izmantošanu).

13. Pārzināt būvju konstruktīvos risinājumus (nesošo un norobežojošo konstrukciju projektēšanu, inženierkomunikāciju risinājumus un izbūves pamatprincipus, speciālo būvju risinājumus un izbūves pamatprincipus).

14. Izvēlēties būvdarbu speciālistus, atbilstoši veicamā darba saturam.

15. Pārzināt būvmašīnas, mehānismus, instrumentus un tehnoloģisko aprīkojumu.

16. Optimāli plānot un taupīgi izlietot finansējumu un materiālos resursus.

17. Pārzināt darba samaksas sistēmas, darba normēšanu un prast to pielietot.

18. Zināt būvdarbu izmaksas, to veidošanos.

19. Sastādīt būvdarbu tāmes, izvērtēt ekonomiskos faktorus un izvēlēties izdevīgāko variantu, izprast tehnisko faktoru mijiedarbību ar ekonomiskajiem.

20. Realizēt būvdarbu kvalitātes kontroles vadību.

21. Pārzināt būvlaukuma infrastruktūru.

22. Pārzināt ģeodēziskos un metroloģiskos darbus.

23. Pārzināt darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības un nodrošināt to realizāciju būvobjektā, veidojot optimālu būvlaukuma infrastruktūru, organizējot būvmašīnu un mehānismu drošu ekspluatāciju un drošu darbu veikšanu.

24. Pielietot būvnormatīvus un atbilstošos standartus.

25. Orientēties normatīvajos aktos civiltiesību un administratīvo tiesību jomā.

26. Izstrādāt būvdarbu organizēšanas (veikšanas) projektu (būvdarbu kalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu un kvalitātes nodrošināšanas plānu).

27. Organizēt materiālu, būvizstrādājumu un tehnisko līdzekļu uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu un būvdarbu līguma prasībām.

28. Novērtēt veikto darbu apjomu.

29. Noformēt izpilddokumentus, aizpildīt būvdarbu žurnālu un speciālos žurnālus.

30. Sazināties gan rakstveidā gan verbāli, veidot lietišķas attiecības ar pasūtītāju, darba devēju un padotajiem, vadīt darba grupu, prast analizēt un risināt problēmu situācijas.

31. Plānot savu un padoto darbu, organizēt informāciju un projektus, pārzināt kvalitātes sistēmas un pielietot piemērotas kontroles sistēmas principus.

32. Pārvaldīt valsts valodu.

33. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

34. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

35. Pārzināt un pielietot universālā dizaina principus.

1.30.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. tēlotāja ģeometrija;

1.2. būvprojektēšana pamati (arhitektūra, inženierkomunikācija);

1.3. būvvēsture;

1.4. hidraulikas pamati;

1.5. universālā dizaina pamati;

1.6. krāsu un stilu mācība;

1.7. grāmatvedības pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. būvmateriālu laboratoriskie pārbaudījumi;

2.2. inženierkomunikāciju pamati;

2.3. būvmašīnas, aprīkojums, instrumenti;

2.4. būvmehānika;

2.5. materiālu pretestības pamati;

2.6. vispārējā siltumtehnika;

2.7. būvfizika;

2.8. būvķīmija;

2.9. kvalitātes sistēmas būvniecībā;

2.10. vispārējā elektrotehnika;

2.11. vides kultūra;

2.12. resursu izmantošana;

2.13. augstākā matemātika;

2.14. lietvedība;

2.15. saskarsme, inženierpsiholoģija;

2.16. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. būvmateriāli;

3.2. būvdarbu tehnoloģija;

3.3. ēku, būvju un to mezglu konstrukcijas;

3.4. būvju stiprība un noturība;

3.5. inženierbūvju pamati;

3.6. būvdarbu organizācija;

3.7. būvniecības normatīvie akti, būvnormatīvi;

3.8. darba normēšanas pamati, darba samaksas sistēmas;

3.9. rasēšana;

3.10. ģeodēzija;

3.11. inženierģeodēzijas pamati;

3.12. metroloģija, standartizācija;

3.13. grunšu mehānika, pamatnes, pamati;

3.14. būvprojektēšanas pamati (dzelzsbetona un akmens konstrukcijas, metāla konstrukcijas; koka un sintētisko materiālu konstrukcijas);

3.15. ceļu un tiltu konstrukcijas;

3.16. inženierbūves ēku un konstrukciju apsekošana;

3.17. ēku rekonstrukcija un renovācija;

3.18. ģeotehnika;

3.19. elektrodrošība un ugunsdrošība;

3.20. datortehnika, informātika;

3.21. būvlaukuma un būvdarbu vadīšana un organizācija;

3.22. projektu vadīšana;

3.23. būvekonomika, būvizmaksas;

3.24. vides aizsardzība;

3.25. valsts valoda;

3.26. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.27. darba aizsardzība;

3.28. darba tiesiskās attiecības.

1.31. Transportbūvju būvinženiera profesijas standarts

1.31.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - transportbūvju būvinženieris.

2. Profesijas kods - 2142 29.

1.31.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- transportbūvju būvinženieris ir kvalificēts speciālists, kurš ievērojot universālā dizaina principus projektē ceļus, tiltus un citas transportbūves; vada būvprojektus, uztur šīs būves ekspluatācijas kārtībā; veic konstrukciju aprēķinus, pārzina būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvdarbu vadīšanu; organizē un vada būvlaukuma resursus profesionālā un no izmaksu viedokļa efektīvā veidā - veic būvniecības un ekspluatācijas procesa plānošanu un uzraudzību; pārbauda projekta dokumentāciju; plāno visu būvobjekta realizācijā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību; dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un būves realizācijas dalībniekiem un pārbauda šo rīkojumu izpildi; seko, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām noteiktos termiņos un to izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros; plāno nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba un satiksmes drošībai objektā; sastāda un kontrolē būves izpilddokumentāciju; kontrolē un analizē darbu izpildi un izstrādā darbu organizēšanas un veikšanas projektus būvnormatīviem atbilstošā tehnoloģiskajā līmenī, efektīvi un lietderīgi izmantojot resursus; pārzina būvju ekspluatāciju; veic zinātniskās pētniecības darbus un izstrādā jaunas celtniecības inženierzinātņu teorijas un metodes.

Transportbūvju būvinženieris strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar transportbūvju projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

1.31.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt transportbūvju būvinženiera pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības tiesību normām.

2. Spēja izstrādāt tādas virszemes transporta infrastruktūras sistēmas, kas garantē drošu tās funkcionēšanu.

4. Spēja, ievērojot universālā dizaina principus, projektēt autoceļus, tiltus un citas transportbūves, pielietojot inovatīvas pieejas un tehnoloģiskos sasniegumus.

5. Spēja plānot, organizēt un vadīt transportbūvju projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas procesus un tajos iesaistīto speciālistu darbu.

6. Spēja vadīt progresīvo tehnoloģiju un inovatīvo procesu ieviešanu transportbūvju nozarē.

7. Spēja pilnveidot autoceļu, tiltu un citu transportbūvju pārvaldes, būvniecības un ekspluatācijas uzņēmumu organizatoriskās un vadības struktūras.

8. Spēja izglītot pakļautībā esošo personālu, veicināt tā profesionālo izaugsmi transportbūvju jomā.

9. Spēja strādāt ar transportbūvju projektu izstrādāšanai nepieciešamajām datorprogrammām.

10. Spēja lietišķi sazināties (verbāli, rakstveidā).

11. Spēja veidot profesionālas attiecības ar pasūtītāju, darba devēju un padotajiem.

12. Spēja darbu veikt individuāli un mērķgrupās.

13. Spēja analizēt un risināt problēmu situācijas.

14. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.

15. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību transportbūvju un transporta virszemes infrastruktūras jomā.

16. Spēja pārzināt un pielietot universālā dizaina principus.

1.31.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Pielietot gan vispārēju būvniecību reglamentējošus dokumentus, gan speciālos autoceļu būvniecību reglamentējošos dokumentus.

2. Pielietot transportbūvju būvnormatīvus un atbilstošos būvstandartus.

3. Pārzināt normatīvos aktus civiltiesību un administratīvo tiesību jomā.

4. Pielietot normatīvos aktus darba tiesisko attiecību jomā.

5. Projektēt transportbūves, izstrādāt projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā.

6. Projektēt ceļa segas.

7. Izstrādāt ceļu satiksmes organizācijas projektu.

8. Pārzināt būtiskās prasības transportbūvēm (mehānisko stiprību un stabilitāti (noturību), nekaitīgumu videi, lietošanas drošību, atbilstību pielietojumam, būvju pieejamību, dabas resursu racionālu izmantošanu).

9. Pārzināt transportbūvju konstruktīvos risinājumus (nesošo un balstu konstrukciju projektēšanu, inženierkomunikāciju risinājumus un izbūves pamatprincipus).

10. Noteikt projekta izmaksas, ņemot vērā specifiskās prasības transportbūvēm.

11. Sastādīt transportbūvju būvdarbu tāmes, izvērtēt ekonomiskos faktorus un izvēlēties izdevīgāko variantu, izprast tehnisko faktoru mijiedarbību ar ekonomiskajiem.

12. Pielietot mūsdienu datortehniku un speciālo programmatūru transportbūvju projektēšanai.

13. Pārzināt transportbūvju būvniecības tehnoloģiju (darba paņēmienus un operācijas, būvdarbu tehnoloģiskos procesus, būvdarbu klasifikāciju un speciālos būvdarbus, tehnoloģisko aprīkojumu).

14. Orientēties autoceļu un tiltu būvniecībai raksturīgo būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās, pārzināt būvmateriālu īpašības.

15. Pārzināt transportbūvju būvniecībā pielietotās būvmašīnas, mehānismus un instrumentus.

16. Izstrādāt transportbūvju organizēšanas (veikšanas) projektu (būvdarbu kalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu, kvalitātes nodrošināšanas plānu).

17. Noformēt izpilddokumentus būvlaukumā, aizpildīt būvdarbu žurnālu un autoruzraudzības žurnālu.

18. Plānot un taupīgi izlietot finansējumu un materiālos resursus.

19. Pārzināt darba samaksas sistēmas, darba normēšanu un prast to pielietot.

20. Realizēt transportbūvju būvdarbu kvalitātes kontroles vadību.

21. Pārzināt transportbūvju būvniecībai raksturīgās darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības un nodrošināt to realizāciju būvobjektā, veidojot optimālu būvlaukuma infrastruktūru, organizējot būvmašīnu un mehānismu drošu ekspluatāciju un drošu darbu veikšanu.

22. Pārzināt būvlaukuma infrastruktūru.

23. Pārzināt ģeodēziskos un metroloģiskos darbus būvobjektā.

24. Organizēt materiālu, būvizstrādājumu un tehnisko līdzekļu uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu un būvdarbu līguma prasībām.

25. Pielietot vadīšanas un saskarsmes psiholoģiju.

26. Pārvaldīt valsts valodu.

27. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

28. Pielietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

29. Pārzināt un pielietot universālā dizaina principus.

1.31.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. normatīvie akti civiltiesībās un administratīvajās tiesībās;

1.2. būvniecības vēsture;

1.3. vispārējā elektrotehnika;

1.4. vides kultūra, resursu izmantošana;

1.5. saskarsme, inženierpsiholoģija;

1.6. universālā dizaina pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. metroloģija, standartizācija;

2.2. mūsdienu transporta attīstības tendences un politika;

2.3. elektrodrošība un ugunsdrošība;

2.4. kvalitātes sistēmas būvniecībā;

2.5. inženierkomunikāciju izbūve;

2.6. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. augstākā matemātika;

3.2. datortehnika, informātika;

3.3. būvfizika;

3.4. būvķīmija;

3.5. plūsmas mehānika;

3.6. inženierģeodēzija;

3.7. inženierģeoloģija;

3.8. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.9. būvmateriāli; būvmateriālu testēšana;

3.10. būvniecības normatīvie akti, transportbūvju projektēšanā, būvniecībā un uzturēšanā pielietojamie būvnormatīvi un standarti;

3.11. satiksmes drošība un organizācija;

3.12. būvprojektēšana (transportbūvju novietojums un izveidojums, transportbūvju dimensēšana un arhitektūra, slodzes, to shēmas un ietekmes, hidroģeoloģija, grunšu mehānika, pamatnes, pamati, dzelzsbetona un mūra (akmens) konstrukcijas, metāla konstrukcijas, ceļu un tiltu elementu izveidojums, transportbūvju un to elementu inspekcija, transportbūvju un to elementu rekonstrukcija, ceļu mezgli);

3.13. būvdarbu tehnoloģija;

3.14. būvlaukuma un būvdarbu vadīšana un organizācija;

3.15. projektu vadīšana;

3.16. darba normēšanas pamati, darba samaksas sistēmas;

3.17. būvekonomika, būvizmaksas;

3.18. būvmašīnas;

3.19. vides aizsardzība;

3.20. valsts valoda;

3.21. darba aizsardzība;

3.22. darba tiesiskās attiecības.

1.32. Mežsaimniecības inženiera profesijas standarts

1.32.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - mežsaimniecības inženieris.

2. Profesijas kods - 2149 24.

1.32.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- mežsaimniecības inženieris plāno mežsaimniecības uzņēmumu tehnoloģisko procesu un pieņem lēmumus par šo procesu izpildi; izstrādā biznesa plānus un tāmes; kārto finanšu un grāmatvedības jautājumus; nodrošina darba aizsardzības prasībām atbilstošus ražošanas apstākļus; organizē medību saimniecību; izprot komercdarbības, ekonomikas, grāmatvedības un likumdošanas pamatus, veic ekonomiskās analīzes; nodrošina atbildības piemērošanu par meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu; iegūst un analizē informāciju; veic zinātniskās pētniecības un pedagoģisko darbu mežsaimniecības nozarē.

Mežsaimniecības inženieris vada mežsaimniecības uzņēmumu vai uzņēmuma struktūrvienību; strādā mežsaimniecības valsts un pašvaldību institūcijās, citās iestādēs un komercstruktūrās kā vadītājs, mežsaimniecības konsultants, padomnieks vai strādā kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

1.32.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja plānot un organizēt un vadīt mežsaimniecības uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbu.

2. Spēja veidot radošu komandu un vadīt personālu.

3. Spēja analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību.

4. Spēja paaugstināt kvalifikāciju.

5. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību meža apsaimniekošanas jomā.

6. Spēja ieviest jaunākos uz pierādījumiem balstītos mežzinātnes sasniegumus savā darbā.

7. Spēja veikt aprēķinus par plānoto darbu izmaksām, nepieciešamajām investīcijām un darbaspēka patēriņu.

8. Spēja izstrādāt priekšlikumus, kas vērsti uz efektīvāku un lietderīgāku meža resursu izmantošanu.

9. Spēja novērtēt meža resursus, produktus un pakalpojumus.

10. Spēja plānot, organizēt un vadīt meža atjaunošanas, ieaudzēšanas, sēklkopības, kokaudzētavas, mežaudžu kopšanas un kokmateriālu sagatavošanas darbus.

11. Spēja pārzināt mežsaimnieciskajos darbos pielietojamās mašīnas, instrumentus un darba rīkus.

12. Spēja izmantot aprēķinu metodes un speciālās datorprogrammas.

13. Spēja patstāvīgi veidot iemaņas darbā ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām.

14. Spēja veikt riska novērtēšanu un notikumu analīzi.

15. Spēja adekvāti rīkoties problēmsituācijās un savlaicīgi pieņemt nepieciešamos lēmumus.

16. Spēja veikt mežsaimnieciskās infrastruktūras rekonstrukcijas un renovācijas projektu izpildes plānošanu, kontrolēt to realizācijas atbilstību projektam.

17. Spēja kārtot un kontrolēt finanšu un grāmatvedības jautājumus.

18. Spēja plānot, organizēt un kontrolēt medību saimniecību.

19. Spēja organizēt un kontrolēt vidi saudzējošu ražošanas procesu, meža aizsardzības un apsardzības pasākumu ieviešanu.

20. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas un autortiesības reglamentējošus dokumentus.

21. Spēja ievākt un apkopot nepieciešamo profesionālo informāciju un sekot nozares aktualitātēm.

22. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

1.32.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Veikt darba uzdevuma profesionālu analīzi, informācijas apstrādi un darba uzdevuma saskaņošanu ar ražošanas tehnoloģiskajām iespējām.

2. Lietot darba izpildei nepieciešamo tehnisko un normatīvo dokumentāciju, meža nozares normatīvos aktus un standartus, gatavot lietišķos un profesionālos dokumentus.

3. Darboties komandā, plānot, organizēt un vadīt profesionālās komandas darbu.

4. Argumentēt savu viedokli, pārliecināt citus un risināt konfliktsituācijas.

5. Pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.

6. Nodrošināt augstu saskarsmes kultūru un ētikas normu ievērošanu.

7. Plānot un organizēt darbu, kā arī kontrolēt tā izpildi.

8. Sadarboties ar klientiem un risināt problēmas.

9. Plānot, organizēt un kontrolēt meža apsaimniekošanas, aizsardzības un apsardzības darbus.

10. Pārzināt mežsaimniecībā izmantojamās mašīnas, mehānismus, darba rīkus, to uzturēšanu un remontus.

11. Plānot un organizēt meža meliorācijas, meža ceļu būves un uzturēšanas darbus.

12. Pārzināt meža ekoloģiju un tipoloģiju.

13. Pārzināt vides un darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā.

14. Organizēt mežaudžu inventarizāciju un meža novērtēšanu.

15. Analizēt, vērtēt un izmantot zinātniskos un lietišķos pētījumus, lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, ieviest jaunas tehnoloģijas un datorprogrammas.

16. Novērtēt izstrādājumu kvalitāti un atbilstību valsts standartu, pasūtījumu u.c. prasībām.

17. Plānot un organizēt meža resursu kompleksu izmantošanu.

18. Pārzināt meža produkcijas tirgu.

19. Sastādīt biznesa plānus un tāmes.

20. Veikt ekonomiskās analīzes.

21. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

22. Pārvaldīt valsts valodu.

23. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

1.32.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. meža nozares politika;

1.2. zinātniskās pētījumu metodes;

1.3. autortiesības.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. socioloģija;

2.2. filosofija;

2.3. ētika un estētika;

2.4. lietišķā psiholoģija;

2.5. tiesību pamati;

2.6. statistika;

2.7. lietvedība;

2.8. fizika;

2.9. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. matemātika;

3.2. informātika meža nozarē;

3.3. tehniskā grafika;

3.4. mērniecība;

3.5. būvniecība;

3.6. ekoloģija un vides aizsardzība;

3.7. meža botānika;

3.8. dendroloģija;

3.9. meža augsnes;

3.10. medniecība;

3.11. mežkopība;

3.12. meža aizsardzība;

3.13. meža taksācija;

3.14. meža ierīcība;

3.15. meža atjaunošana;

3.16. koksnes mācība;

3.17. meža prečzinība;

3.18. koktirdzniecība;

3.19. biomasas izmantošana enerģētikā;

3.20. meža darbi un tehnika;

3.21. meliorācija un kokmateriālu transports;

3.22. meža ceļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana;

3.23. mežsaimniecisko darbu mehanizācija;

3.24. meža resursu izmantošana;

3.25. kokapstrāde;

3.26. loģistika, meža loģistika un komunikācijas tehnika;

3.27. inovācijas nozarē;

3.28. ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietošana meža nozarē;

3.29. finanses un kredīts;

3.30. grāmatvedība;

3.31. meža apsaimniekošanas reglamentējošie normatīvie akti;

3.32. mežsaimniecības ekonomika;

3.33. komercdarbība meža apsaimniekošanā;

3.34. darba aizsardzība;

3.35. vides aizsardzība;

3.35. civilā aizsardzība;

3.36. valsts valoda;

3.37. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.38. darba tiesiskās attiecības.

1.33. Finansista profesijas standarts

1.33.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - finansists.

2. Profesijas kods - 2412 01.

1.33.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- finansists analizē, izvērtē uzņēmuma darbību, plāno finansēšanas avotus, veic finanšu plānošanu un prognozēšanu, sagatavo investīciju projektus, analizē finanšu tirgus parādības, sagatavo un kontrolē budžetu, plāno naudas plūsmu un finanšu rezultātus, sagatavo finanšu pārskatus, kontrolē normatīvajos aktos un normatīvajos standartos noteikto finansiālo darbību reglamentējošo prasību ievērošanu.

Finansists strādā uzņēmumos un dažāda profila finanšu sabiedrībās (piemēram, komercbanka, apdrošināšanas sabiedrība, pensiju fonds, ieguldījumu sabiedrība u.c.).

1.33.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja veikt finanšu tirgus analīzi, noteikt finanšu tirgus tendences un to ietekmējošus faktorus.

2. Spēja definēt uzņēmuma finansiālās darbības mērķus un pamatvirzienus atbilstoši īpašnieku un sabiedrības interesēm.

3. Spēja analizēt un izvērtēt komercdarbības finansiālo stāvokli.

4. Spēja informēt uzņēmuma vadību par sasniedzamajiem finansiālajiem mērķiem un uzdevumiem.

5. Spēja nodrošināt finanšu pārskatu savlaicīgu sastādīšanu un iesniegšanu.

6. Spēja noteikt un izvērtēt iekšējās un ārējās finansēšanas avotus.

7. Spēja noteikt kapitāla optimālo struktūru, izvērtēt iespējamās darbības ar vērtspapīriem un sagatavot vērtspapīru emisiju.

8. Spēja pārvaldīt īstermiņa debitoru un kreditoru parādus.

9. Spēja pārvaldīt krājumus.

10. Spēja pārvaldīt naudas līdzekļus.

11. Spēja noteikt finanšu ieguldījumu ienesīgumu un risku.

12. Spēja veikt finanšu prognozēšanu (prognozēt ražotās produkcijas vai sniedzamo pakalpojumu apjomus, prognozēt investīcijas, prognozēt finanšu darbības rādītājus).

13. Spēja izstrādāt iestādes budžetu un veikt tā izpildes kontroli.

14. Spēja sagatavot priekšlikumus finanšu investīcijām un darbībām ar vērtspapīriem.

15. Spēja aprēķināt un izvērtēt investīciju efektivitāti, sagatavot materiālo, finansiālo un nemateriālo investīciju projektus.

16. Spēja prezentēt iegūtos rezultātus.

17. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

18. Spēja veikt pētījumus par aktuāliem finanšu jautājumiem.

1.33.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Analizēt ekonomikas un finanšu attīstības likumsakarības un tendences un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām.

2. Lietot finanšu darbību reglamentējošos normatīvos aktus un profesionālos standartus.

3. Lietot finanšu analīzes un finanšu inženierijas modernās kvantitatīvās metodes uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai.

4. Lietot grāmatvedības un bilances datus, statistisko informāciju, analizēt darbības rezultātus.

5. Analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju, izmantot ekonomiskās, statistiskās un ekonometriskās metodes pētījumu veikšanā.

6. Prognozēt finansiālās darbības rezultātus.

7. Aprēķināt nodokļus.

8. Sagatavot investīciju projektus.

9. Lietot statistiskās metodes informācijas analīzē.

10. Novērtēt, analizēt un pārvaldīt finanšu riskus.

11. Sagatavot un prezentēt pārskatus.

12. Lietot informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas.

13. Strādāt komandā /grupā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi.

14. Pārvaldīt valsts valodu.

15. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

16. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

17. Sazināties un sadarboties ar dažādu struktūrvienību darbiniekiem, tiešo vadību un partneriem.

18. Efektīvi plānot un organizēt savu darbu.

19. Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas.

20. Noformēt lietišķos dokumentus atbilstoši lietvedības un grāmatvedības prasībām.

21. Rīkoties atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un ētikas normām.

22. Ievērot profesionālās ētikas, uzvedības kodeksus un standartus.

1.33.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. ekonomikas un finanšu vēsture;

1.2. Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju nostādnes finanšu analīzes un plānošanas jomā.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. finanšu darbību reglamentējošās normatīvās bāzes izpratne;

2.2. mikroekonomika, makroekonomika;

2.3. finanšu teorijas;

2.4. lietišķās saskarsmes psiholoģija;

2.5. finanšu sistēmas uzbūve;

2.6. globālās finanses;

2.7. tirgzinības;

2.8. komercdarbības vadība;

2.9. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. finanšu grāmatvedība un audita pamati;

3.2. finanšu analīze un finanšu vadība;

3.3. zinātniskās darbības organizācija;

3.4. statistisko metožu izmantošana finansēs;

3.5. komercdarbības informātika;

3.6. finanšu instrumentu tirgus;

3.7. banku darbība;

3.8. nodokļi un nodokļu un nodevu sistēmas;

3.9. investīcijas;

3.10. projektu finansēšana;

3.11. ētika, komercdarbības etiķete;

3.12. informācijas tehnoloģijas;

3.13. vides aizsardzība;

3.14. valsts valoda;

3.15. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.16. darba aizsardzība;

3.17. darba tiesiskās attiecības.

1.34. Psihologa profesijas standarts

1.34.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - psihologs.

2. Profesijas kods - 2634 01.

1.34.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- psihologs analizē un piemēro psihologa profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus, izvirza psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus, veic indivīda vai grupas psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), veic psiholoģisko konsultēšanu un pielieto citas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, novērtē psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti, raksta un sniedz atzinumus, veic zinātniskus pētījumus.

Psihologs strādā uzņēmumos (t.sk. skolās, slimnīcās, klīnikās) vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

1.34.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus.

2. Spēja izvirzīt un saskaņot ar klientu psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus atbilstoši klienta vajadzībām un psiholoģijas zinātnes pamatprincipiem.

3. Spēja veidot psiholoģiskās palīdzības sniegšanas stratēģiju un izvēlēties palīdzības sniegšanas stratēģiju atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un psiholoģijas zinātnes pamatprincipiem.

4. Spēja veikt indivīda vai grupas psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot atbilstošas metodes (intervijas, testus, aptaujas un/vai novērošanu).

5. Spēja veikt psiholoģisko konsultēšanu un lietot citas zinātniski pamatotas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes atbilstoši izvirzītajiem mērķiem.

6. Spēja novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un intervences plānam.

7. Spēja rakstīt un sniegt atzinumus un profesionālās darbības aprakstus.

8. Spēja sniegt atgriezenisko saikni klientam atbilstoši izvirzītajiem mērķiem.

9. Spēja kritiski analizēt un novērtēt savu profesionālo darbību.

10. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību psiholoģijas jomā.

11. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

1.34.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus.

2. Noskaidrot un izvērtēt klienta vajadzības un analizēt tās kopā ar klientu, lai plānotu turpmāko profesionālo darbību.

3. Izvirzīt klienta vajadzībām atbilstošus un sasniedzamus mērķus, saskaņojot tos ar klientu, un nosakot mērķu sasniegšanas kritērijus.

4. Veikt indivīda psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot specifiskai situācijai atbilstošas intervēšanas, testēšanas, aptauju un novērošanas metodes.

5. Veikt grupas psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot specifiskai situācijai atbilstošas intervēšanas, testēšanas, aptauju un novērošanas metodes.

6. Veikt organizācijas psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot specifiskai situācijai atbilstošas metodes (intervijas, testus, aptaujas un/vai novērošanu).

7. Atbilstoši klienta vajadzībām un esošai situācijai izstrādāt darbības plānu ar konkrētām metodēm un pieejām.

8. Veikt psiholoģisko konsultēšanu vai pielietot citas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes (piemēram, vecāku mācību seminārus) atbilstoši klienta vajadzībām un izvirzītajiem mērķiem.

9. Izmantot psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes, kas palīdz indivīdiem vai grupām apgūt patstāvīgas problēmu risināšanas pieejas.

10. Izvirzīt kritērijus, ar kuriem novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti.

11. Novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti.

12. Analizēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitātes novērtēšanas rezultātus un izdarīt secinājumus.

13. Sniegt klientam atgriezenisko saikni par psiholoģisko izpēti un psiholoģiskās palīdzības sniegšanas procesu.

14. Izstrādāt profesionālus, precīzus un argumentētus atzinumus un citus psiholoģiskās darbības aprakstus.

15. Analizēt zinātnisko literatūru un izstrādāt pētījuma teorētisko pamatojumu.

16. Izvirzīt atbilstošas pētījuma hipotēzes vai pētījuma jautājumus.

17. Izvēlēties pētījuma veikšanai piemērotas pētījuma metodes.

18. Veikt pētījuma datu vai informācijas ievākšanu un to kvantitatīvo vai kvalitatīvo analīzi.

19. Veikt pētījumā iegūtās informācijas iztirzājumu un izdarīt secinājumus.

20. Izstrādāt pētījuma aprakstu atbilstoši zinātnisku rakstu pamatprincipiem.

21. Ievērot psihologu profesionālās ētikas normas.

22. Lietot psiholoģiskiem pētījumiem nepieciešamās datorprogrammas.

23. Pārvaldīt valsts valodu.

24. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valoda.

25. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

1.34.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. datorzinības;

1.2. loģika.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. filozofija;

2.2. socioloģija;

2.3. vides aizsardzība;

2.4. darba aizsardzība.

2.5. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. psiholoģijas vēsture;

3.2. psiholoģijas metodes;

3.3. vispārīgā psiholoģija;

3.4. psihofizioloģija;

3.5. neiropsiholoģija;

3.6. kognitīvā psiholoģija;

3.7. sociālā psiholoģija;

3.8. personības psiholoģija;

3.9. attīstības psiholoģija;

3.10. organizāciju psiholoģija;

3.11. diferenciālā psiholoģija;

3.12. patopsiholoģija;

3.13. veselības psiholoģija;

3.14. pedagoģiskā psiholoģija;

3.15. psiholoģiskās pētniecības metodes;

3.16. psihometrika;

3.17. statistiskās datu apstrādes metodes;

3.18. kvalitatīvās pētniecības analīzes metodes;

3.19. zinātnisko rakstu pamatprincipi;

3.20. psiholoģiskās izpētes (novērtēšanas) metodes;

3.21. psiholoģiskās konsultēšanas metodes;

3.22. psihoterapijas teoriju un metožu pamatprincipi;

3.23. psihologu profesionālās ētikas principi;

3.24. informācijas tehnoloģijas;

3.25. valsts valoda;

3.26. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valoda;

3.27. darba tiesiskās attiecības."

Labklājības ministrs U.Augulis 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra
noteikumiem Nr.861

"2.15. Arhitekta palīga profesijas standarts

2.15.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - arhitekta palīgs.

2. Profesijas kods - 2161 02.

2.15.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- arhitekta palīgs ir speciālists, kurš ir ieguvis pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūrā, apguvis projektēšanas pamatprincipus, apguvis universālā dizaina principus, orientējas arhitektūras, pilsētbūvniecības un mākslas vēsturē, tradicionālajos un jaunākajos būvmateriālos un tehnoloģijās, kā arī citās ar telpiskās vides veidošanu saistītajās jomās, un ir ieguvis patstāvīgas darba iemaņas objektu uzmērīšanā un uzmērījumu rasējumu izgatavošanā, ēku arhitektūras konstruktīvo mezglu izstrādāšanā, ieskaitot materiālu un detaļu specifikācijas, tāmju dokumentācijas sastādīšanā, informācijas grafiskajā apkopošanā un būvprojektu dokumentācijas noformēšanā, izmantojot automatizētās projektēšanas programmas un citas tehnoloģiskās iespējas, kā arī prezentācijas materiālu veidošanā.

Arhitekta palīgs var strādāt arhitekta birojā, valsts vai pašvaldību būvniecības procesa uzraudzības un kontroles iestādē, nekustamā īpašuma novērtēšanas, būvmateriālu un ēku aprīkojuma un iekārtu ražošanas un tirdzniecības komercsabiedrībās.

2.15.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja arhitekta vadībā veikt konkrēta objekta projektēšanas darbus atbilstoši Latvijas Republikas būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības tiesību normām būvniecības jomā, kā arī universālā dizaina principiem.

2. Spēja izstrādāt, grafiski noformēt un normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā nokomplektēt būvprojekta dokumentāciju.

3. Spēja pārzināt dažādu būvprojektēšanas jomu speciālistu sadarbības principus un viņu risinājumus izstrādājamā būvprojekta dokumentācijā atbilstoši objekta arhitektoniski telpiskajam risinājumam, kā arī risināt projektēšanas gaitā izveidojošās problēmu situācijas un pieņemt savas atbildības jomai adekvātus lēmumus.

4. Spēja pārzināt būvprojektēšanas sagatavošanas darbu un izejmateriālus, tai skaitā ģeodēzisko, ģeoloģisko, topogrāfisko darbu un metroloģijas pamatprincipus.

5. Spēja strādāt komandā un patstāvīgi.

6. Spēja veikt objekta uzmērīšanu un izgatavot uzmērījuma rasējumus.

7. Spēja novērtēt un analizēt projekta energoefektivitātes un ekonomiskos faktorus, kā arī nodrošināt projekta risinājumu atbilstību vides aizsardzības, vides pieejamības, ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumu prasībām.

8. Spēja orientēties Latvijas Republikas tiesību sistēmā.

9. Spēja mērķtiecīgi lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas projektēšanas procesā.

10. Spēja sazināties profesionālā līmenī valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

2.15.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Lasīt un izprast, kā arī arhitekta vadībā izstrādāt un nokomplektēt būvprojekta dokumentāciju un izgatavot ar to saistītos uzskates materiālus, mērķtiecīgi lietojot profesionālās datorprogrammas un citus tehniskos līdzekļus.

2. Vākt, analizēt un izmantot projektēšanai nepieciešamo informāciju.

3. Piemērot atbilstoši projektējamā objekta specifikai Latvijas būvnormatīvu prasības, kā arī mērķtiecīgi izvēlēties piemērotākos būvmateriālus un ēku aprīkojuma un apdares sistēmas.

4. Ievērtēt būvkonstrukcijas un inženierkomunikācijas izstrādājamā objekta arhitektoniski telpiskajā risinājumā.

5. Veikt būvdarbu izmaksu aprēķinu, ekonomisko faktoru izvērtējumu, variantu salīdzinošo analīzi un optimālākā varianta izvēli.

6. Izmantot standartizācijas pamatprincipus būvprojekta risinājumu optimizēšanai.

7. Novērtēt kritiski savu profesionālo darbu un kvalifikāciju un pilnveidot to.

8. Pārvaldīt valsts valodu.

9. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

10. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

11. Pārzināt un pielietot universālā dizaina principus.

2.15.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1 augstākā matemātika;

1.2. būvķīmija;

1.3. būvniecības siltumfizika;

1.4. būvmehānika;

1.5. materiālu pretestība;

1.6. ēku inženierkomunikācijas;

1.7. elektrodrošība;

1.8. tiesību pamati;

1.9. socioloģijas pamati;

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. telpiskās vides veidošanas pamatprincipi;

2.2. arhitektūras un interjera projektēšanas, ēku renovācijas un restaurācijas pamatprincipi;

2.3. teritorijas plānošanas un pilsētbūvniecības pamatprincipi;

2.4. arhitektūras, pilsētbūvniecības un mākslas vēsture, mūsdienu arhitektūra;

2.5. ēku tipoloģija, ēku daļas;

2.6. ārtelpu detaļiekārtas;

2.7. kompozīcija;

2.8. universālā dizaina pamatprincipi;

2.9. būvmateriāli /arhitektūras materiālmācība;

2.10. būvkonstrukcijas (dzelzsbetona un akmens konstrukcijas, metāla konstrukcijas, koka un sintētisko materiālu konstrukcijas);

2.11. būvniecības normatīvie akti;

2.12. ģeodēzija;

2.13. inženierģeoloģija;

2.14. būvdarbu tehnoloģija un organizēšana;

2.15. ugunsdrošība;

2.16. civilā aizsardzība;

2.17. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. tēlotāja ģeometrija, rasēšana;

3.2. ēku, būvju un to mezglu konstrukcijas;

3.3. būvju stiprība un noturība;

3.4. tēlotājmāksla, krāsu un stilu mācība;

3.5. maketēšana, datorzinības un datorizētās projektēšanas līdzekļi;

3.6. ekonomika un komercdarbība, būvizmaksas;

3.7. profesionālā saskarsme un saskarsmes psiholoģija;

3.8. ekoloģija un vides aizsardzība;

3.9. informācijas tehnoloģijas;

3.10. darba tiesiskās attiecības;

3.11. darba aizsardzība;

3.12. valsts valoda;

3.13. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

2.16. Apdrošināšanas speciālista profesijas standarts

2.16.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - apdrošināšanas speciālists.

2. Profesijas kods - 3321 02.

2.16.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- apdrošināšanas speciālists savas kompetences ietvaros risina jautājumus, kuri saistīti ar noteiktu risku apdrošināšanu; analizē apdrošināšanas tirgus tendences, apdrošināšanas produktus, noformē apdrošināšanas dokumentus; izpēta konkrētam klientam (privātpersonai vai uzņēmumam) nepieciešamo apdrošināšanu un palīdz izvēlēties piemērotākos pakalpojuma veidus un produktus.

Apdrošināšanas speciālists var strādāt apdrošināšanas sabiedrībās, brokeru sabiedrībās vai citu uzņēmumu apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanas struktūrvienībās un risku struktūrvienībās.

2.16.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja kvalitatīvi pildīt darba uzdevumus saskaņā ar amata aprakstu, ievērojot normatīvo aktu prasības un apdrošināšanas sabiedrības iekšējās kārtības noteikumus.

2. Spēja plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, strādājot patstāvīgi un komandā, lai precīzi un radoši pildītu darba uzdevumus, ievērojot apdrošināšanas sabiedrības pamatvērtības.

3. Spēja izprast apdrošināšanas sabiedrības struktūru un darbību, orientēties apdrošināšanas sabiedrības piedāvātajos apdrošināšanas produktu veidos un to pamatīpašībās, lai sniegtu klientiem informāciju atbilstoši pieprasījumam.

4. Spēja iegūt, pārbaudīt, izvērtēt darba uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un sniegt to klientiem.

5. Spēja sadarboties ar klientiem, izzināt viņu vajadzības, noteikt svarīgāko, lai izvērtētu un piedāvātu labāko risinājumu no piedāvātajiem apdrošināšanas produktiem.

6. Spēja organizēt laipnu klientu pieņemšanu un sniegt patiesu, korektu, viegli saprotamu profesionālu informāciju par apdrošināšanas sabiedrību un tās piedāvātajiem apdrošināšanas produktiem.

7. Spēja ar pozitīvu attieksmi piesaistīt jaunus klientus un sniegt informāciju par apdrošināšanas sabiedrības stabilitāti un piedāvāto apdrošināšanas produktu kvalitāti.

8. Spēja sazināties ar klientu mutvārdos, lietišķajā sarakstē, elektroniski, pa telefonu.

9. Spēja popularizēt, salīdzināt un pārdot apdrošināšanas produktus, sniedzot profesionālu informāciju par to klāstu, salīdzinošajām priekšrocībām, izcenojumiem un apmaksas kārtību.

10. Spēja aprēķināt, argumentēt un aizstāvēt apdrošināšanas pakalpojuma lietderību un izmaksas.

11. Spēja savas atbildības līmenī, izmantojot tirgus izpētes rezultātus, pastāvīgi aktualizēt informāciju par apdrošināšanas produktiem.

12. Spēja pilnvērtīgi izmantot biroja lietojumprogrammas, biroja tehniku un elektroniskos sakaru līdzekļus kvalitatīvai un patstāvīgai profesionālo pienākumu veikšanai.

13. Spēja patstāvīgi uzturēt un papildināt apdrošināšanas sabiedrības datubāzi par klientiem, to vajadzībām un pieprasījumiem.

14. Spēja pareizi noformēt apdrošināšanas sabiedrības pārvaldes dokumentus, ievērojot komercinformācijas aizsardzības un konfidencialitātes principus.

15. Spēja patstāvīgi noformēt dokumentus (piedāvājumi, līgumi) klientu apkalpošanas procesā, ievērojot patērētāju tiesības.

16. Spēja veikt dokumentu apriti (kārtošanu, uzskaiti, nodošanu arhīvā) klientu apkalpošanas procesā savas kompetences līmenī.

17. Spēja atbilstoši grāmatvedības normatīvo aktu prasībām noformēt, precīzi aizpildīt finanšu pirmdokumentus un nodot tos apritei, kā arī izmantot specializētās datorprogrammas.

18. Spēja patstāvīgi sagatavot, sekot un apkopot informāciju par finanšu operācijām klientu apkalpošanā.

19. Spēja apgūt un ievērot spēkā esošos ar apdrošināšanu un komercdarbību saistītos normatīvos aktus.

20. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

2.16.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Sniegt pamatinformāciju par apdrošināšanas sabiedrības struktūru un apdrošināšanas sabiedrības darba virzienu, orientēties apdrošināšanas sabiedrības darba specifikā.

2. Ievērot apdrošināšanas sabiedrības darbību reglamentējošos dokumentus.

3. Izprast apdrošināšanas tirgus attīstību, tās tendences, aktīvi darboties apvienībās un organizācijās, kas sekmē tirgus analīzes un izpētes iespējas.

4. Izprast apdrošināšanas veidu specifiku.

5. Pielietot ar apdrošināšanu saistītus normatīvos aktus.

6. Analizēt konkrētam klientam (privātpersonai vai uzņēmumam) nepieciešamo apdrošināšanu un palīdzēt izvēlēties piemērotākos pakalpojuma veidus un produktus.

7. Izstrādāt apdrošināšanas piedāvājumus saskaņā ar klientu vajadzībām.

8. Noformēt apdrošināšanas polisi un citus apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamos dokumentus.

9. Veikt klienta apdrošināšanas polišu savlaicīgu un regulāru atjaunošanu saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības stratēģiju.

10. Veikt pārrunas ar klientu un citām apdrošināšanas sabiedrības struktūrvienībām, nodrošinot optimāla apdrošināšanas piedāvājuma sagatavošanu.

11. Regulāri uzturēt attiecības ar klientu, ievērojot apdrošināšanas sabiedrības stratēģiju.

12. Veikt jaunu klientu piesaisti saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības stratēģiju.

13. Sadarboties ar apdrošināšanas sabiedrības darbiniekiem un partneriem.

14. Regulāri sniegt informāciju vai sagatavot pārskatus par savu darbību, izvērtējot darbības atbilstību apdrošināšanas sabiedrības noteiktajiem mērķiem.

15. Sniegt ieguldījumu apdrošināšanas noteikumu un nosacījumu uzlabošanā individuāli vai sadarbībā ar citām apdrošināšanas sabiedrības struktūrvienībām.

16. Analizēt apdrošināma objekta informāciju, izmantojot klienta vai starpnieka sniegto informāciju, publiski pieejamo informāciju un specifisku apdrošināšanas objekta informāciju.

17. Reģistrēt apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu atbilstoši apdrošināšanas sabiedrības noteiktajai kārtībai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecībā uz personas datu aizsardzību.

18. Sagatavot un sniegt risku vadības konsultācijas apdrošināšanas sabiedrības klientam, apdrošināšanas starpniekiem vai sadarbības partneriem.

19. Uzturēt lietišķus sakarus ar klientiem.

20. Pārvaldīt valsts valodu.

21. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

22. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

23. Strādāt ar dažādiem informācijas izklāsta veidiem (organizācijas mājas lapa internetā, izdrukas veidā, prezentācijās, bukletos u. tml.) un piedāvāt tos klientiem.

24. Lietot specializētās datubāzes.

25. Apgūt jaunākās informācijas tehnoloģijas un pielietot tās praksē.

26. Noformēt pārvaldes dokumentus atbilstoši lietvedības normatīvajiem aktiem.

27. Ievērot komercinformācijas aizsardzību un konfidencialitāti.

28. Veikt lietišķo saraksti ar klientiem.

29. Aizpildīt finanšu pirmdokumentus.

30. Veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus ar klientiem.

31. Veikt norēķinus ar elektroniskajām norēķinu kartēm.

32. Ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus.

33. Lietot datortehniku un biroja aprīkojumu.

34. Ievērot biroja tehnikas lietošanas noteikumus.

35. Plānot un organizēt savu darbu.

36. Veikt darbu patstāvīgi un komandā.

37. Ievērot apdrošināšanas sabiedrības noteikto informācijas un dokumentu aprites kārtību.

38. Risināt problēmsituācijas.

39. Izmantot saskarsmes prasmes.

40. Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, pilnveidojot savas profesionālās kompetences.

41. Rīkoties atbilstoši Latvijas Republikas komercdarbības, apdrošināšanas normatīvajiem aktiem, ētikas un vispārpieņemtajām pieklājības normām.

2.16.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. komercdarbības veidi klientu apkalpošanas nozarēs;

1.2. Eiropas Savienības konvencija par personas datu aizsardzību;

1.3. ekonomikas pamati;

1.4. metodika informācijas iegūšanai;

1.5. tiesību pamati;

1.6. makro- un mikoroekonomikas, kā arī arējās tirdzniecības bilances, finanšu statistikas, demogrāfijas, mirstības tabulu u.c. statistisko rādītāju analīze.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. apdrošināšanas sabiedrības sadarbības partneri un konkurenti;

2.2. produkta virzības tehnoloģiskais process;

2.3. vietējās un starptautiskās ekonomiskās vides, tirgus attīstības tendences un perspektīvas;

2.4. grāmatvedības pamati;

2.5. dokumentēšanas pamatprincipi;

2.6. patērētāju tiesību aizsardzība;

2.7. finanšu pirmdokumentu aprite;

2.8. apdrošināšanas sabiedrības pārvaldes dokumenti;

2.9. norēķinu veidi un iespējas;

2.10. Latvijas Republikas normatīvie akti apdrošināšanas, konkurences, grāmatvedības jomās;

2.11. riska pakāpes apdrošināšanas objektā;

2.12. apdrošināšanas objekta novērtēšanas metodes;

2.13. konkrētie apdrošināšanas veidi.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. komercreģistrs;

3.2. apdrošināšanas tirgu specifika un attīstības tendences;

3.3. konkurentu darbību un konkurentu piedāvājumu analīze;

3.4. informācijas iegūšanas veidi par pakalpojumu klāstu;

3.5. klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija;

3.6. apdrošināšanas programmu izstrāde;

3.7. lietišķā saskarsme;

3.8. komercdarbības ētika;

3.9. dialoga norises posmi;

3.10. valsts valoda;

3.11. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.12. lietvedība;

3.13. prezentāciju veidošanas un pasniegšanas principi;

3.14. datorprogrammas, to pielietošana;

3.15. biroja tehnika un tās pielietošanas iespējas;

3.16. finanšu pirmdokumentu noformēšana;

3.17. piedāvāto pakalpojumu dokumentācija, apdrošināšanas līgumu veidošana, slēgšana;

3.18. apdrošināšanas sabiedrību noteikumi;

3.19. profesionālie termini vismaz divās svešvalodās;

3.20. vides aizsardzība;

3.21. darba aizsardzība;

3.22. darba tiesiskās attiecības."

Labklājības ministrs U.Augulis 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra
noteikumiem Nr.861

"3.27. SPA meistara profesijas standarts

3.27.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - SPA meistars.

2. Profesijas kods - 3259 07.

3.27.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- SPA meistars ir skaistumkopšanas nozares speciālists ar vidējo profesionālo izglītību, kas iesaistās SPA meistara pakalpojumu sniegšanā, veicinot klienta labsajūtas uzlabošanu, noguruma novēršanu un atpūtu, kvalitatīvi izpildot SPA procedūras un izvēloties SPA procedūru veidus un grafiku.

SPA meistars var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona, var veikt individuālu komercdarbību, var strādāt SPA uzņēmumos, viesmīlības un tūrisma uzņēmumos, sporta klubos, atpūtas centros, skaistumkopšanas uzņēmumos ar SPA zonu.

3.27.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja uzņemties atbildību par sava darba procesu un rezultātiem.

2. Spēja plānot, organizēt un vadīt izpildāmos darbus.

3. Spēja izzināt klienta apmeklējuma mērķi.

4. Spēja formulēt SPA meistara prakses vēlamos rezultātus un kontrindikācijas.

5. Spēja laipni sagaidīt un apkalpot klientu, radīt komunikācijai labvēlīgu atmosfēru un piesaistīt klientus.

6. Spēja veidot klienta izpratni par SPA pamatprincipiem.

7. Spēja sagatavot, uzturēt un nodrošināt drošu, komfortablu un estētisku vidi, kurā klienti saņem SPA meistara pakalpojumus.

8. Spēja ieteikt klientam optimālo apmeklējuma laiku un ilgumu, iepazīstināt ar uzvedības noteikumiem.

9. Spēja sagatavot klientu SPA procedūrai, secīgi veicot ievadprocedūras.

10. Spēja izpildīt amata pienākumus atbilstoši profesionālajai kompetencei.

11. Spēja lietot SPA kosmētiskos un eko produktus.

12. Spēja lietot nepieciešamos aksesuārus, iekārtas un SPA metodikas.

13. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas.

14. Spēja veikt darba rezultātu kontroli.

15. Spēja nodrošināt darba procesa sanitāri higiēnisko līmeni.

16. Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem.

17. Spēja ievērot konfidencialitāti.

18. Spēja risināt konfliktsituācijas.

19. Spēja sniegt pirmo palīdzību, ja tas ir nepieciešams.

20. Spēja veikt SPA meistara profesijas popularizēšanu un sabiedrības informēšanu.

21. Spēja izprast SPA uzņēmuma nozīmi tūrisma un atpūtas nozarē.

22. Spēja veikt sava darba uzskaiti, sniegt nepieciešamos pārskatus par savu darbu, noformēt un atbildīgi sagatavot nepieciešamos grāmatvedības un finanšu dokumentus.

23. Spēja un vēlēšanās pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas.

24. Spēja ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus, saudzēt apkārtējo vidi.

25. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

3.27.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes

1. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam.

2. Prezentēt sevi atbilstoši profesijas standarta prasībām.

3. Nodrošināt augstu apkalpošanas līmeni.

4. Sagatavot un rūpīgi pēc klienta apkalpošanas sakārtot darba vietu.

5. Izvēlēties atbilstošu darba telpas aprīkojumu, aparatūru, materiālus un palīglīdzekļus.

6. Ievērot multisensorās iedarbības teoriju (pozitīva ietekme uz cilvēka piecām sajūtām).

7. Izvēlēties un lietot higiēniskos un dezinfekcijas līdzekļus, ievērot normatīvajos aktos noteiktās higiēnas prasības.

8. Ievērot personīgo un darba vides higiēnu.

9. Informēt klientu par higiēnas prasību un uzvedības noteikumu ievērošanu SPA uzņēmuma apmeklējuma laikā.

10. Ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības normas.

11. Apkalpot klientu, ievērojot viesmīlības pamatprincipus.

12. Izvēlēties klienta individuālo SPA procedūru, SPA kompozīciju, SPA kompleksu, SPA paketi un SPA programmu.

14. Izpildīt SPA meistara pakalpojumus, izmantojot vizuālās ietekmes metodes, skaņu ietekmes metodes, smaržas ietekmes metodes, taktīlās ietekmes metodes un garšas ietekmes metodes.

15. Sekot klienta labsajūtai SPA procedūru izpildes laikā.

16. Veidot pozitīvu attieksmi pret SPA uzturu, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.

17. Sniegt pirmo palīdzību, ja tas ir nepieciešams.

18. Risināt problēmsituācijas.

19. Veikt darbu patstāvīgi un komandā.

20. Ievērot profesionālās ētikas normas.

21. Celt un pilnveidot savu profesionālās kvalifikācijas līmeni, piedalīties SPA un skaistumkopšanas nozares semināros un konferencēs, aktīvi sekot jaunumiem SPA un skaistumkopšanas nozarē, lietot pieejamos profesionālās informācijas avotus.

22. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.

23. Pārvaldīt valsts valodu.

24. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

25. Piedalīties SPA uzņēmuma organizētajos SPA pakalpojumu prezentācijas pasākumos.

3.27.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. lietvedības pamati;

1.2. komercdarbības pamatprincipi.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. internacionālās SPA koncepcijas;

2.2. nacionālās SPA koncepcijas;

2.3. mūsdienu tendences SPA;

2.4. ķermeņa uzbūves un funkcionēšanas principi, atsevišķu orgānu un sistēmu funkcionēšanas regulācija un pašregulācija;

2.5. cilvēka psihiskās un fiziskās attīstības likumsakarības, īpatnības dažādos vecuma posmos;

2.6. masāžas un pašmasāžas veidu teorētiskie aspekti;

2.8. psiholoģijas pamati;

2.9. antistresa vadības pamati;

2.10. tirgzinības pamati;

2.11. SPA uzturmācības pamati;

2.12. profesionālā terminoloģija valsts un vismaz vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. SPA etiķete;

3.2. viesmīlības pamati;

3.3. kontrindikācijas un ierobežojumi;

3.4. saskarsmes psiholoģija;

3.5. relaksācijas dabiskie faktori un tās iedarbība uz cilvēka organismu;

3.6. veselīga dzīvesveida pamati;

3.7. SPA meistara pakalpojumu izpildīšana saskaņā ar multisensorās iedarbības teoriju;

3.8. ūdens relaksācija;

3.9. SPA pirts process;

3.10. ķermeņa un sejas estētiskās SPA masāžas praktiskie aspekti;

3.11. vizuālās ietekmes metodes (krāsu iedarbība, harmonisks SPA interjers, SPA meistara vizuālais izskats un klienta tērps, SPA aksesuāri (dekori, sveces, trauki, strūklakas, kustīgie elementi, dekoratīvie ūdenskritumi));

3.12. skaņu ietekmes metodes (relaksējoša mūzika, nomierinošas dabas un ūdens skaņas, zemūdens skaņas, klusums, skaņu SPA instrumenti (skaņas šķīvji, zvaniņi));

3.13. smaržas ietekmes metodes (aromātu iedarbība, ekoproduktu, augu un kosmētisko produktu aromātu iedarbība, aromātiskās iekārtas (aroma lampas, parfimētas sveces, aroma kociņi, gaisa aroma atsvaidzinātāji, gaisa aroma mitrinātāji));

3.14. taktīlās ietekmes metodes (pieskaršanās (čakraterapija, litoterapija, relaksējošas masāžas, etniskie rituāli), ūdens (SPA kapsulas, akvameditācija, iespaidu, peldēšana atklātās ūdenstilpnēs un baseinos), pirts (sauna, hamams, ofuro, nacionālās pirtis), floatings, palīglīdzekļi (akmeņi, augi, siens, eļļas, vīna darīšanas produkti, piena produkti, medus u.c.));

3.15. garšas ietekmes metodes (tējas ceremonija, SPA uzturs, SPA dzērieni);

3.16. naturopātijas metodes lietošana;

3.17. kosmētikas un ekoproduktu lietošana;

3.18. SPA vides dizains;

3.19. pirmā palīdzība;

3.20. sanitārija un higiēna;

3.21. profesionālā ētika;

3.22. valsts valoda;

3.23. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī;

3.24. darba tiesiskās attiecības;

3.25.vides aizsardzība;

3.26. darba aizsardzība.

3.28. Viesmīlības pakalpojumu speciālista profesijas standarts

3.28.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - viesmīlības pakalpojumu speciālists.

2. Profesijas kods - 5151 14.

3.28.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes; apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās, sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu savas kompetences ietvaros un ir atbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti.

Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir nozares speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību un var būt nodarbināts tūrisma uzņēmumos un tūristu mītnēs - viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās, kempingos, pansijās.

3.28.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja plānot, organizēt un koordinēt savu darbu viesmīlības uzņēmumā, nodrošinot visu resursu pilnvērtīgu izmantošanu.

2. Spēja organizēt viesiem uzņēmuma pakalpojumus un vietējās tūrisma aktivitātes.

3. Spēja strādāt komandā un pieņemt lēmumus, izmantojot saskarsmes pamatprincipus.

4. Spēja izvērtēt sava darba kvalitāti.

5. Spēja uzturēt viesmīlības atmosfēru, organizējot kvalitatīvu viesu apkalpošanu.

6. Spēja uzņemt viesus, pieņemt pasūtījumus, palīdzēt risināt radušās problēmas un veikt norēķinus.

7. Spēja izvēlēties situācijai atbilstošu apkalpošanas veidu un organizēt telpu un galdu sakārtošanu atbilstoši apkalpošanas veidam.

8. Spēja noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem dokumentiem un lietvedības noteikumiem.

9. Spēja sastādīt, pārzināt un lietot darba procesā norēķinu, inventarizācijas un atskaites dokumentāciju.

10. Spēja apkalpot viesus, sazinoties valsts valodā, vismaz divās svešvalodās, un lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un svešvalodās.

11. Spēja ievērot uzvedības, kultūras un pieklājības normas.

12. Spēja piedāvāt pastāvīgas un noturīgas kvalitātes servisu, sadarbojoties ar kolēģiem.

13. Spēja tiekties uz kopēju uzņēmuma mērķu sasniegšanu, izmantojot profesionālās zināšanas.

14. Spēja sekmēt uzņēmuma apgrozījuma palielināšanos, sadarbojoties ar kolēģiem.

15. Spēja izmantot drošus darba paņēmienus darbības procesā, praktiski lietojot drošības tehnikas zināšanas, ievērojot tehnoloģisko iekārtu un inventāra lietošanas noteikumus.

16. Spēja nodrošināt valsts kontrolējošo institūciju norādījumu izpildi.

17. Spēja sniegt pirmo palīdzību atbilstoši nepieciešamībai.

18. Spēja apgūt un pilnveidot jaunas racionālas profesionālas iemaņas, iepazīstoties ar jaunāko profesionālo literatūru un piedaloties pieredzes apmaiņas programmās.

19. Spēja izprast un piemērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus.

20. Spēja pilnveidot svešvalodu un profesionālās terminoloģijas lietošanu.

21. Spēja izvēlēties vidi saudzējošu darbību, ievērojot vides aizsardzības prasības.

3.28.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izmantot profesionālo tehniku, kas lietojama viesmīlības uzņēmumā.

2. Lietot ar darba pienākumu izpildi saistītās datorprogrammatūras.

3. Strādāt ar biroja tehniku un aprīkojumu.

4. Strādāt ar kases aparātu.

5. Novērtēt pārtikas produktu kvalitāti un lietot paškontroles pamatus.

6. Ievērot darba aizsardzības un sanitārijas noteikumus.

7. Uzturēt kārtībā viesmīlības uzņēmuma apkārtni un telpas.

8. Saudzēt apkārtējo vidi.

9. Plānot, organizēt un koordinēt savu darbu.

10. Paaugstināt profesionālo meistarību.

11. Lietot viesmīlības pamatprincipus.

12. Lietot tūrisma zināšanas.

13. Pieņemt pasūtījumus.

14. Uzņemt un reģistrēt viesus.

15. Piedāvāt un pārdot uzņēmuma un tūrisma produktu.

16. Palīdzēt risināt viesu problēmas, kas radušās uzturēšanās laikā.

17. Sastādīt ēdienkarti.

18. Gatavot, noformēt un pasniegt brokastis.

19. Pēc viesu lūguma pasniegt pusdienas un vakariņas.

20. Klāt pēc pasūtījuma viesību galdus.

21. Piedāvāt un pasniegt ēdienus.

22. Piedāvāt un pasniegt bezalkoholiskos un alkoholiskos dzērienus.

23. Veikt ar darba pienākumu izpildi saistīto grāmatvedības un finanšu dokumentu sagatavošanu.

24. Norēķināties ar viesi, izmantojot skaidras un bezskaidras naudas norēķinus.

25. Lietot nozares terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

26. Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī.

27. Sazināties vismaz divās svešvalodās.

28. Sadarboties ar viesiem, darba devēju un kolēģiem.

29. Izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai un piedalīties to ieviešanā.

30. Ievērot savstarpējās kultūras un uzvedības normas.

31. Sekmēt uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu.

32. Sekmēt labvēlīga mikroklimata veidošanu darba kolektīvā.

33. Izprast un mācēt sazināties par valstī notiekošo, sporta, politikas un izklaides jomā.

3.28.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. lietišķās etiķetes un protokola pamati;

1.2. ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati;

1.3. viesmīlības uzņēmuma vadības datorprogrammas.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. vispārējas higiēnas prasības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.2. prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;

2.3. pirmās palīdzības sniegšana;

2.4. ugunsdrošības noteikumi;

2.5. iekārtu elektrodrošības noteikumi;

2.6. tūrisma ģeogrāfijas pamati;

2.7. Latvijas vēstures un kultūras svarīgākie notikumi;

2.8. psiholoģijas pamati;

2.9. viesmīlības uzņēmumu klasifikācija;

2.10. viesmīlības uzņēmumu organizatoriskās struktūras;

2.11. tirgvedības nozares pamati;

2.12. veselīga uztura pamatprincipi;

2.13. dažādu tautu ēšanas kultūra, tradīcijas un īpatnības;

2.14. banketu veidi un to apkalpošanas pamatprincipi;

2.15. ēdienkaršu un dzērienu karšu veidi, to sastādīšanas principi;

2.16. uzskaites pamatprincipi viesmīlības uzņēmumā;

2.17. cenu veidošana;

2.18. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;

2.19. dokumentu noformēšanas tehniskās prasības.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. Latvijas tūrisma produkts;

3.2. darba organizācija viesmīlības uzņēmumos;

3.3. higiēnas prasības;

3.4. viesmīlības pamati;

3.5. saskarsmes psiholoģijas pamatprincipi un etiķete;

3.6. ētikas un estētikas pamati apkalpošanas kultūrā;

3.7. tekstila izstrādājumi, to veidi, kopšana, uzglabāšana un sagatavošana darbam;

3.8. galda klājumu veidi;

3.9. riska analīzes principi viesu apkalpošanas procedūrās;

3.10. viesu sagaidīšanas un apkalpošanas principi;

3.11. ēdienu un dzērienu raksturojums;

3.12. ēdienu un dzērienu pasniegšanas veidi un secība;

3.13. norēķini ar viesi;

3.14. saskarsmes psiholoģijas pamati;

3.15. valsts valoda;

3.16. viena svešvaloda un otra svešvaloda profesionālajā saziņas līmenī, ieskaitot terminoloģiju;

3.17. informācijas iegūšana, apstrāde un analīze ar datora palīdzību;

3.18. biroja tehnikas lietošana;

3.19. runas un kustību kultūra;

3.20. viesmīlības uzņēmumu vēsture un to produktu rašanās;

3.21. darba tiesiskās attiecības;

3.22. darba aizsardzība;

3.23.vides aizsardzības prasības.

3.29. Būvizstrādājumu galdnieka profesijas standarts

3.29.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - būvizstrādājumu galdnieks.

2. Profesijas kods - 7522 04.

3.29.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- būvizstrādājumu galdnieks ir kokapstrādes speciālists, kas izgatavo un montē, kā arī uzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju koka būvizstrādājumus, tai skaitā kāpnes, logu un durvju blokus un citus izstrādājumus, veic koka būvizstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus. Būvizstrādājumu galdnieks izgatavo būvizstrādājumus uz tehnoloģiskajām līnijām vai kokapstrādes darbmašīnām, veic nepieciešamos apdares, aizsardzības, montāžas un regulēšanas darbus, patstāvīgi plāno un organizē darba uzdevumu izpildi, ievēro darba un vides aizsardzības prasības. Atbilstoši uzņēmuma darba organizācijai var sadarboties ar klientu - pieņemt pasūtījumu, konsultēt klientu, izstrādāt būvizstrādājuma skici, sagatavot izstrādājuma kalkulāciju un nodot darbu pasūtījumu klientam.

Būvizstrādājumu galdnieks strādā galdniecības darbnīcās, kokapstrādes un būvizstrādājumu uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

3.29.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja pieņemt un novērtēt būvizstrādājumu izgatavošanai nepieciešamās izejvielas un materiālus, pārbaudīt to kvalitātes atbilstību izstrādājuma izgatavošanas tehnoloģiskā procesa prasībām.

2. Spēja izstrādāt būvizstrādājuma skici sadarbībā ar klientu.

3. Spēja lasīt un izprast tehnisko dokumentāciju, būvizstrādājumu rasējumus, tehnoloģiskās kartes, instrukcijas un citu darba dokumentāciju, pielietot iegūto informāciju darba procesā.

4. Spēja veikt koksnes un tās materiālu līmēšanas un aplīmēšanas (finierēšanas, detaļu aplīstēšanas u.c.) darbus.

5. Spēja pareizi izvēlēties darbam nepieciešamās pozīcijas tipa darbmašīnas, strādāt ar kombinētajām un universālajām darbmašīnām.

6. Spēja pareizi izvēlēties atbilstošos detaļu savienojumus ar skrūvēm, tapām, bultām u.c., lai nodrošinātu izstrādājumam, konstrukcijai noteiktās kvalitātes un tehniskās prasības.

7. Spēja izgatavot, montēt un uzstādīt objektā dažāda veida un konstrukciju būvizstrādājumus (kāpnes, logu un durvju blokus) un citus kokizstrādājumus, kā arī veikt vienkāršus būvizstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus.

8. Spēja veikt kokapstrādes darbmašīnu un tehnoloģisko līniju apkopi.

9. Spēja veikt vienkāršu kokizstrādājumu apdari, izvēloties darbam nepieciešamos apdares darbu un restaurācijas darbu instrumentus.

10. Spēja izgatavot būvizstrādājumu dekoratīvos elementus, izvēloties atbilstošus instrumentus.

11. Spēja strādāt ar kontroles un mērinstrumentiem, noteikt izejmateriāla, gatavās produkcijas un iepakojuma materiālu atbilstību kvalitātes un tehniskajām prasībām.

12. Spēja uzkrāt un analizēt informāciju par tehnoloģiskās līnijas vai atsevišķu mašīnu darbu, lai savlaicīgi atklātu un novērstu novirzes tehnoloģiskajā procesā, nepieļautu nekvalitatīvas produkcijas izlaidi un organizētu problēmu novēršanu.

13. Spēja zināt un prast pielietot darba aizsardzības noteikumus, ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu prasības darba vietā un strādājot pie kokapstrādes darbmašīnām vai tehnoloģiskajām līnijām, pielietot drošus darba paņēmienus.

14. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības.

15. Spēja strādāt ar vienkāršām kravas pacelšanas un pārvietošanas ierīcēm, apkalpojot tehnoloģiskās līnijas vai darbmašīnas.

16. Spēja noformēt saražotajai produkcijai dokumentāciju un veikt saražotās produkcijas sagatavošanu nosūtīšanai klientiem vai glabāšanai noliktavā.

17. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

3.29.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izprast būvizstrādājumu konstrukciju un citu koka izstrādājumu rasējumus.

2. Veikt koka izstrādājumu detalizāciju, sastādīt specifikācijas.

3. Izgatavot koka izstrādājuma skici.

4. Izgatavot dažādu konstrukciju kāpnes, logu un durvju blokus un šo būvizstrādājumu dekoratīvos elementus.

5. Izgatavot vienkāršus koka būvizstrādājumu un citu izstrādājumu elementus.

6. Veikt būvizstrādājumu un citu koka izstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus.

7. Izvēlēties montāžas paņēmienus un veikt montāžas darbus.

8. Izvēlēties pareizos detaļu savienojumus ar skrūvēm, tapām, bultām u.c. un prast tos pareizi pielietot.

9. Veikt līmēšanas un finierēšanas darbus, izmantojot dažādas līmes un līmēšanas ierīces; noteikt līmētā savienojuma kvalitāti.

10. Izvēlēties materiālus darbam un racionāli tos izmantot.

11. Apstrādāt koksni ar atbilstošiem darbarīkiem un elektriskajiem rokas instrumentiem.

12. Sagatavot darbam iekārtas, instrumentus, palīgierīces un pārbaudīt to atbilstību darba un vides aizsardzības prasībām.

13. Veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar darbmašīnām (ripzāģmašīnām, lentzāģmašīnām, garenfrēzmašīnām, frēzmašīnām, urbšanas mašīnām, urbšanas - dobšanas mašīnām, slīpmašīnām, virpošanas un citām darbmašīnām).

14. Veikt sagatavošanas darbus, kas saistīti ar darbmašīnu un iekārtu ekspluatāciju: (izvēlēties atbilstošus griezējinstrumentus, novērtēt griezējinstrumentu kvalitāti, kopt un uzglabāt griezējinstrumentus, uzturēt darba kārtībā kokapstrādes darbmašīnas, iestatīt griezējinstrumentus, uzstādīt un regulēt aizsargierīces, palīgierīces vai citu tehnoloģisko aprīkojumu).

15. Veikt koka izstrādājumu ķīmisko aizsardzību un apdari ar rokas instrumentiem (otām, rullīšiem u.c.) un smidzināšanas metodi.

16. Strādāt uzņēmumā un objektā, kur uzstādāmi koka izstrādājumi, strādāt patstāvīgi un darba grupā, plānot un organizēt savu un darba grupas darbu.

17. Sastādīt izstrādājumu kalkulācijas.

18. Sadarboties ar klientu.

19. Organizēt savu darba vietu un veikt darbus atbilstoši darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasībām.

20. Veikt pirmās palīdzības pasākumus nelaimes gadījumos.

3.29.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī par makro- un mikroekonomikas pamatiem.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. fizikas pamati;

2.2. materiālu mācība;

2.3. ķīmijas pamati;

2.4. elektrotehnikas pamati;

2.5. datoru lietošana;

2.6. kokapstrādē lietotās programmvadības darbmašīnas un tehnoloģiskās līnijas;

2.7. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. koksnes makroskopiskā uzbūve un stumbra griezumi;

3.2. fizikālās, mehāniskās īpašības un tehnoloģiskās īpašības;

3.3. koksnes bojājumi;

3.4. koka detaļu savienojumu veidi un to pielietojums;

3.5. zāģmateriāli un sagataves;

3.6. plātņu materiāli;

3.7. līmes un apdares materiāli;

3.8. jaunie perspektīvie koksnes materiāli;

3.9. būvizstrādājumus reglamentējošie standarti, būvnormatīvi un citi normatīvie dokumenti;

3.10. koksnes apstrādes pamati;

3.11. kokapstrādes darbmašīnas, instrumenti un griezējinstrumenti;

3.12. kokapstrādes tehnoloģija;

3.13. līmes, līmēšanas un aplīmēšanas tehnoloģija;

3.14. koksnes izstrādājumu aizsardzības un apdares materiāli, aizsardzības un apdares tehnoloģija;

3.15. kokapstrādes atlikumu pārstrāde;

3.16. koka izstrādājumu un būvizstrādājumu konstrukcijas;

3.17. tehniskie mērījumi, pielaides un sēžas;

3.18. rasēšana, rasējumu lasīšana;

3.19. būvizstrādājumu ražošanas procesa tehnoloģiskā dokumentācija;

3.20. būvizstrādājumu ražojuma atbilstības sertifikācijas vai ražotāja atbilstības deklarācijas sastādīšanas prasības;

3.21. komercdarbība;

3.22. matemātisku aprēķinu veikšana (laukuma, tilpuma, daudzuma, % aprēķināšana);

3.23. pamatzināšanas ķīmijā (šķīdinātāji, atšķaidītāji, līmvielas, cietinātāji; izpratne par žūšanas, cietēšanas un reaģēšanas procesiem);

3.24. dažādu sistēmu mērvienību (masas, laukuma, tilpuma, ģeometrisko izmēru, ātruma, apgriezienu, temperatūras) izpratne, lasīšana un pielietošana;

3.25. fizikas pamatnoteikumu izpratne (kustība, pretestība, adhēzija, kohēzija, elektrība);

3.26. darba aizsardzība;

3.27. darba tiesiskās attiecības;

3.28. vides aizsardzība;

3.29. valsts valoda;

3.30. viena svešvaloda saziņas līmenī;

3.31. saskarsme."

Labklājības ministrs U.Augulis

18.09.2010