Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 19.12.2011. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.446

Rīgā 2010.gada 30.jūlijā (prot. Nr.37 44.§)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai

1. Valsts reģionālās attīstības aģentūrai no valsts pamatbudžeta programmas 29.00.00 "Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana" 2010.gadā piešķirt:

1.1. 1 505 000 latu 24 pašvaldībām 43 autobusu iegādei, lai pašvaldības, kurās izglītības sistēmas reformas rezultātā izglītības iestādes ir slēgtas, iegādātos autobusus skolēnu pārvadāšanai, tai skaitā:

1.1.1. Aizputes novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.1.2. Alojas novada pašvaldībai – divu autobusu iegādei;

1.1.3. Auces novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.1.4. Durbes novada pašvaldībai – divu autobusu iegādei;

1.1.5. Gulbenes novada pašvaldībai – piecu autobusu iegādei;

1.1.6. Ilūkstes novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.1.7. Jaunjelgavas novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.1.8. Jaunpils novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.1.9. Jēkabpils novada pašvaldībai – divu autobusu iegādei;

1.1.10. Krāslavas novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.1.11. Kuldīgas novada pašvaldībai – divu autobusu iegādei;

1.1.12. Limbažu novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.1.13. Pārgaujas novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.1.14. Priekuļu novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.1.15. Preiļu novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.1.16. Rūjienas novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.1.17. Rēzeknes novada pašvaldībai – četru autobusu iegādei;

1.1.18. Saldus novada pašvaldībai – triju autobusu iegādei;

1.1.19. Smiltenes novada pašvaldībai – četru autobusu iegādei;

1.1.20. Talsu novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.1.21. Tukuma novada pašvaldībai – divu autobusu iegādei;

1.1.22. Vaiņodes novada pašvaldībai – divu autobusu iegādei;

1.1.23. Ventspils novada pašvaldībai – divu autobusu iegādei;

1.1.24. Viesītes novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.2. 1 085 000 latu 18 pašvaldībām 31 autobusa iegādei, lai pašvaldības, kurās izglītības sistēmas reformas rezultātā izglītības iestādes ir reorganizētas, iegādātos autobusus skolēnu pārvadāšanai, tai skaitā:

1.2.1. Apes novada pašvaldībai – divu autobusu iegādei;

1.2.2. Dobeles novada pašvaldībai – divu autobusu iegādei;

1.2.3. Garkalnes novada pašvaldībai – divu autobusu iegādei;

1.2.4. Grobiņas novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.2.5. Iecavas novada pašvaldībai – divu autobusu iegādei;

1.2.6. Jelgavas novada pašvaldībai – divu autobusu iegādei;

1.2.7. Kandavas novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.2.8. Ķeguma novada pašvaldībai – divu autobusu iegādei;

1.2.9. Līgatnes novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.2.10. Madonas novada pašvaldībai – četru autobusu iegādei;

1.2.11. Mārupes novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.2.12. Ogres novada pašvaldībai – piecu autobusu iegādei;

1.2.13. Olaines novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.2.14. Rojas novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.2.15. Rucavas novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.2.16. Rundāles novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.2.17. Siguldas novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei;

1.2.18. Strenču novada pašvaldībai – viena autobusa iegādei.

2. Finansējums viena autobusa iegādei:

2.1. piešķiramā valsts budžeta finansējuma apmērs – 90 % no autobusa iegādes cenas, kas noteikta iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet ne vairāk kā 35 000 latu;

2.2. novada pašvaldības līdzfinansējuma apmērs – 10 % no autobusa iegādes cenas, kas noteikta iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. Novada pašvaldība iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var iegādāties autobusu, kura izmaksas pārsniedz šā rīkojuma 2.punktā noteikto maksimālo finansējuma apmēru, attiecīgi no pašvaldības budžeta līdzekļiem nodrošinot nepieciešamos papildu finanšu līdzekļus.

4. Lai nodrošinātu vienotu pieeju autobusu iegādei, novada pašvaldībai līdz 2011.gada 1.martam iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt jauna autobusa (krāsojuma krāsas kods RAL2003, RAL2008, RAL2011 vai RAL2004) vai lietota autobusa (ne vecāka par diviem gadiem, ar maksimālo nobraukumu 50 000 km) iepirkumu. Autobusam jābūt marķētam atbilstoši šā rīkojuma pielikuma prasībām, un tā piegādes termiņš nedrīkst būt ilgāks par 2011.gada 30.jūliju.

(Grozīts ar MK 29.12.2010. rīkojumu Nr.763)

5. Valsts reģionālās attīstības aģentūrai līdz 2010.gada 1.septembrim noslēgt vienošanos ar novada pašvaldību, kas pieņēmusi lēmumu par izglītības iestādes slēgšanu vai reorganizāciju, par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas un izlietojuma nosacījumiem, pārskatu sniegšanas kārtību un novada pašvaldības pienākumiem autobusa uzturēšanā.

6. Valsts reģionālās attīstības aģentūrai valsts budžeta finansējumu novada pašvaldībai pārskaitīt pēc novada pašvaldības iepirkuma komisijas lēmuma saņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.

7. Noteikt, ka par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem iegādātie autobusi izmantojami skolēnu pārvadājumiem un piecu gadu laikā pēc to iegādes nav atsavināmi, iznomājami vai nododami lietošanā citām personām.

8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sekot līdzi valsts budžeta finansējuma izlietošanai un sniegt Labklājības ministrijai informāciju iekļaušanai informatīvajā ziņojumā par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu.

(MK 19.12.2011. rīkojuma Nr.669 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre D.Staķe
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.jūlija rīkojumam Nr.446
Skolēnu pārvadāšanai paredzēto autobusu marķējuma prasības

1. Autobusu marķējums:

1.1. autobusa virsbūves priekšdaļas noformējums:

1.1.1. autobusa virsbūves priekšdaļā – uzraksts "SKOLĒNI". Uzraksts izvietots uz gaismu atstarojošas dzeltenas virsmas (līmplēve vai ekvivalents). Uzraksta burtiem noteiktais augstums – 15 cm, krāsa – tumši zila vai melna (līmplēve vai ekvivalents). Uzraksts novietots tā, lai netraucētu redzamību;

1.1.2. autobusa virsbūves priekšdaļā – gaismu atstarojoša zīme "BĒRNU GRUPA", kas atbilst Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi" noteiktajām prasībām;

1.1.3. uz bufera visā tā garumā – horizontāla 5 cm plata balta gaismu atstarojoša josla (līmplēve vai ekvivalents);

1.1.4. autobusa priekšējā logā uzstādīts stiprinājums plāksnei (plāksnes izmērs 12 x 40 cm), uz kuras tiks norādīts pārvadājuma maršruta nosaukums;

1.2. autobusa aizmugures noformējums:

1.2.1. autobusa virsbūves aizmugurē – gaismu atstarojoša zīme "BĒRNU GRUPA", kas atbilst Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi" noteiktajām prasībām;

1.2.2. uz bufera visā tā garumā – horizontāla 5 cm plata sarkana gaismu atstarojoša josla (līmplēve vai ekvivalents);

1.3. autobusa sānu marķējums:

1.3.1. uz abiem autobusa sāniem – uzraksts "SKOLĒNI". Uzraksts izvietots uz dzeltenas gaismu atstarojošas virsmas (līmplēve vai ekvivalents), uzraksta burtiem noteiktais augstums – 20 cm, krāsa – tumši zila vai melna;

1.3.2. uz autobusa sāniem visā garumā – horizontāla 5 cm plata dzeltena gaismu atstarojoša josla (līmplēve vai ekvivalents).

2. Aptuvens autobusu atstarojošā marķējuma vizuālais attēls un paredzētie izmēri:

3. Autobusu atstarojošajam marķējumam izmantojamo materiālu specifikācija:

3.1. izmantotie materiāli un izpildījums atbilst LVS-88-1997 "Transportlīdzekļu marķēšana" standartam, Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem" un Latvijā pārņemtajam ANO EEK standartam "Atstarojošās pazīšanas zīmes" Nr.70;

3.2. izmantoto materiālu (līmplēve vai ekvivalents) ražotāja garantijas termiņš ir vismaz seši gadi;

3.3. kopējā marķējamā platība vienam autobusam – aptuveni 2,5 m2 (atkarīgs no autobusa izmēriem);

3.4. ir vismaz četri krāsu toņi.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre D.Staķe
19.12.2011