Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.211

Rīgā 2010.gada 19.maijā (prot. Nr.20, 6.p.)

Par licences Nr.A3-02 sadzīves atkritumu apglabāšanai anulēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "VIDES SERVISS"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2010.gada 29.aprīlī ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VIDES SERVISS", vienotais reģistrācijas numurs: 43603000807, juridiskā adrese: Salātu iela 7a, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 (turpmāk - SIA "VIDES SERVISS"), 2010.gada 26.aprīļa iesniegumu ar lūgumu anulēt licenci Nr.A3-02.

Komisija konstatē un secina:

1. Bauskas rajona sabiedrisko pakalpojumu regulators 2007.gada 1.janvārī ir izsniedzis SIA "VIDES SERVISS" licenci Nr.A3-02 sadzīves atkritumu apglabāšanai uz laiku no 2007.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim ar licences darbības zonu Bauskas rajonā, izņemot Bauskas pilsētu (turpmāk -licence Nr.A3-02).

2. Jelgavas pilsētas dome, Bauskas novada dome un SIA "Zemgales EKO" 2009.gada 26.novembrī noslēdza deleģēšanas līgumu par sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" un rekonstruētās sadzīves atkritumu izgāztuves "Grantiņi" apsaimniekošanu.

3. Komisija 2010.gada 29.aprīlī ir saņēmusi SIA "VIDES SERVISS" iesniegumu par licences Nr.A3-02 anulēšanu.

4. Komisijā ir saņemti visi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktie dokumenti licences anulēšanai.

5. SIA "VIDES SERVISS" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu, 18.panta trešās daļas 4.punktu un piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

anulēt SIA "VIDES SERVISS" izsniegto licenci Nr.A3-02 sadzīves atkritumu apglabāšanai ar 2010.gada 20.maiju.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

19.05.2010