Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.210

Rīgā 2010.gada 19.maijā (prot. Nr.20, 5.p.)

Par licences Nr.A3-003 sadzīves atkritumu apglabāšanai anulēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jelgavas komunālie pakalpojumi"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2010.gada 30.aprīlī ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas komunālie pakalpojumi", vienotais reģistrācijas numurs: 43603022128, juridiskā adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007 (turpmāk - SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"), 2010.gada 26.aprīļa iesniegumu ar lūgumu anulēt licenci Nr.A3-003.

Komisija konstatē un secina:

1. Jelgavas reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators 2005.gada 18.janvārī ir izsniedzis SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" licenci Nr.A3-003 sadzīves atkritumu apglabāšanai uz laiku no 2005.gada 18.janvāra līdz 2015.gada 17.janvārim ar licences darbības zonu Jelgavas pilsētā un Jelgavas rajonā (turpmāk - licence Nr.A3-003).

2. Jelgavas pilsētas dome, Bauskas novada dome un SIA "Zemgales EKO" 2009.gada 26.novembrī noslēdza deleģēšanas līgumu par sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" un rekonstruētās sadzīves atkritumu izgāztuves "Grantiņi" apsaimniekošanu.

3. Komisija 2010.gada 30.aprīlī ir saņēmusi SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" iesniegumu par licences Nr.A3-003 anulēšanu.

4. Komisijā ir saņemti visi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktie dokumenti licences anulēšanai.

5. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu, 18.panta trešās daļas 4.punktu un piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

anulēt SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" izsniegto licenci Nr.A3-003 sadzīves atkritumu apglabāšanai ar 2010.gada 20.maiju.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

19.05.2010