Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas Dome

Saistošie noteikumi Nr.2

(prot. Nr.10, 21.¤) Rīgā 1997.gada 10.jūnijā

Par dzīvojamo telpu maksimālo īres maksu Rīgā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu

"Par dzīvojamo telpu īri" un Latvijas Republikas

Ministru kabineta 06.05.1997. noteikumiem nr.169

"Dzīvokļa īres maksas aprēķināšanas kārtība"

1. Maksimālais īres maksas līmenis attiecas uz visu dzīvojamo fondu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Tiek noteikta šāda maksimālā īres maksa, kas ir spēkā līdz 31.12.1997.:

2.1. Dzīvojamo telpu maksimālā īres maksa par vienu kopējās platības kvadrātmetru - Ls 0,148.

2.2. Ja dzīvokli saskaņā ar atsevišķiem īres līgumiem apdzīvo vairākas ģimenes, dzīvojamo telpu maksimālā īres maksa par vienu kopējās platības kvadrātmetru - Ls 0,135.

2.3. Dzīvokļos, kuri atzīti par sanitārtehniskajām prasībām neatbilstošiem, dzīvojamo telpu maksimālā īres maksa par vienu kopējās platības kvadrātmetru - Ls 0,118.

3. Maksimālajā īres maksā ir iekļauti dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumi (mājas apkope un remonts, apkalpojošā personāla uzturēšana), atskaitījumi ēkas amortizācijas izdevumu segšanai un dzīvojamās mājas pārvaldes izdevumi.

4. Uzdot Rīgas Domes valdei līdz 26.06.1997. izveidot jaunu Rīgas Domes komisiju dzīvokļu īres maksas un maksimālās īres maksas noteikšanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

5. Izveidotajai Rīgas Domes komisijai dzīvokļa īres maksas un maksimālās īres maksas noteikšanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā:

5.1. līdz 01.08.1997. izstrādāt vienotu dzīvojamās mājas uzturēšanas izmaksu noteikšanas kārtību;

5.2. līdz 01.10.1997. sagatavot izskatīšanai Rīgas Domē lēmuma projektu par maksimālo dzīvokļa īres maksu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā no 01.01.1998.

6. Uzdot Rīgas Domes Informācijas dienesta vadītāja vietniecei L.Ivānai publicēt saistošos noteikumus laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rīgas Balss". Saistošie noteikumi stājas spēkā mēnesi pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

7. Saistošo noteikumu izpildes kontroli uzdot Rīgas Domes Komunālo un dzīvokļu jautājumu komitejai.

Domes priekšsēdētājs A.Bērziņš

18.07.1997