Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 09.01.2008. - 18.08.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.32

Jelgavā 2000. gada 27. jūlijā
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību Jelgavas pilsētā
Apstiprināti ar Jelgavas domes 27.07.2000. lēmumu Nr. 16/10

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Jelgavas pilsētas saistošajos noteikumos Nr.32 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību Jelgavas pilsētā" lietoto terminu skaidrojums:

Noteikumu pārkāpums - prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kas ir pretrunā ar saistošajiem noteikumiem "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību Jelgavas pilsētā".

Noteikumu pārkāpējs - persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir izdarījusi darbības, kādas šie noteikumi aizliedz, vai persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības nav veikusi tai uzliktos pienākumus.

2. Noteikumu darbības mērķis.

Noteikumi tiek ieviesti, lai Jelgavas pilsētas teritorijā tiktu ierobežota alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība naktīs, un tiem jāatrodas alkoholisko dzērienu tirdzniecības vietās.

3. Noteikumu darbības lauks.

Noteikumi ir saistoši visā Jelgavas administratīvajā teritorijā, personām, kas nodarbojas ar alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību.

Personas, kuras pārkāpj šos noteikumus, ir saucamas pie tajos paredzētās administratīvās atbildības, ja par viņu darbību konkrētā gadījumā nav paredzēta APK noteiktā administratīvā atbildība.

4. Noteikumu spēkā stāšanās.

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas LR oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

5. Sods par Noteikumu pārkāpšanu:

Atbilstoši APK 26.pantam naudas sods, ko uzliek par Noteikumu pārkāpšanu, nedrīkst pārsniegt Ls 50 (piecdesmit latus).

6. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas sastādīt protokolu par Noteikumu pārkāpšanu:

6.1. domes priekšsēdētāja pilnvarotas amatpersonas;

6.2. policisti;

6.3. zemessargi - laikā, kad viņi veic sabiedriskās kārtības sargāšanas pienākumus;

6.4. administratīvās komisijas amatpersonas.

7. Ieņēmumi no naudas soda par Noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti pašvaldības pamatbudžetā.

(Jelgavas pilsētas domes 22.11.2007. saistošo noteikumu Nr.178 redakcijā)

II. Sevišķie noteikumi

8. Par Noteikumu pārkāpumiem atzīstama un sodāma:

8.1. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no pulksten 24 līdz pulksten 7 Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā (izņemot restorānus, kafejnīcas, bārus un kafetērijas).

8.2. Alkoholisko dzērienu atrašanās tirdzniecības zālēs pircējiem pieejamās vietās laikā no pulksten 24 līdz pulksten 7.

Domes priekšsēdētājs U.Ivans
09.01.2008